Импортиране на информация в Outlook for Mac 2011

Можете да импортирате имейл съобщения, контакти и други елементи в Outlook от други приложения, като например Outlook за Windows и Entourage.

Забележка : Ако съобщенията се съхраняват на пощенски сървър (например за акаунт за Microsoft Exchange или за POP или IMAP акаунт), можете да настроите тези акаунти в Outlook и след това да изтеглите съобщенията, вместо да ги импортирате.

Направете едно от следните неща:

Импортиране на файл с данни на Outlook (.pst или .olm)

Можете да импортирате файл с данни на Outlook за Windows (.pst) или файл с данни на Outlook for Mac (.olm). Тези файлове може да съдържат големи количества данни, съставени от различни типове елементи. Файловете с данни на Outlook често се използват като архив или за прехвърляне на данни между компютри.

 1. В менюто File (Файл) на Outlook for Mac щракнете върху Import (Импортиране).

 2. Щракнете върху Outlook Data File (Файл с данни на Outlook) и след това върху стрелката надясно.

 3. Изберете тип на файл с данни и щракнете върху стрелката надясно.

 4. Намерете файла с данни на компютъра и щракнете върху Import (Импортиране).

 5. Когато импортирането приключи, щракнете върху Done (Готово).

  Импортираните елементи се показват във вашия навигационен екран под On My Computer (На моя компютър).

  Забележка : Outlook for Mac може да импортира само .pst файлове във формат Unicode, което е стандартният формат за файлове с лични папки за Outlook (за Windows) 2003 и следващи версии. PST файловете във формат ANSI, известни и като файлове с лични папки на Outlook 97-2002, бяха стандартният формат за лични папки за записване на данни в Outlook за Windows версии 97-2002. Този файлов формат не може да се импортира в Outlook for Mac. Ако имате по-стара версия на .pst файл във формат ANSI, няма автоматизирана процедура за конвертиране на този файл в по-новия файлов формат. Можете обаче да създадете нов файл с данни на Outlook (.pst) в Microsoft Outlook за Windows 2003 или следваща версия и след това да импортирате елементите от стария в новия файл. След това можете да импортирате новия .pst файл в Outlook for Mac. За повече информация относно създаването на .pst файлове и импортирането на елементи вижте помощта за вашата версия на Outlook за Windows.

Импортиране на информация на Entourage от архив или по-стара версия

Можете да импортирате информация, като имейл съобщения, контакти и събития, от Entourage 2004, Entourage 2008 или Entourage 2008, Web Services Edition. Можете също да импортирате от архив на Entourage, който е с разширение .rge.

 1. В менюто File (Файл) на Outlook for Mac щракнете върху Import (Импортиране).

 2. Щракнете върху Entourage information from an archive or earlier version (Информация на Entourage от архив или по-стара версия), щракнете върху стрелката надясно и следвайте инструкциите.

  Забележки : 

  • Ако сте използвали акаунт за Microsoft Exchange с Entourage, всички елементи в акаунта за Exchange се изтеглят от сървъра на Exchange, след като импортирането приключи. Всички правила или графици, свързани с акаунта за Exchange, ще трябва да се преконфигурират в Outlook.

  • Ако импортирате елементи от Entourage 2004 или Entourage 2008, информацията за категория за елементите в акаунта за Exchange не се импортира в Outlook. Обаче с Entourage 2008, Web Services Edition информацията за категория ще се изтегли от сървъра на Exchange.

  • Outlook не включва "Център за проекти". Ако сте използвали центъра за проекти в Entourage и след това импортирате информацията от Entourage в Outlook, асоциациите на центъра за проекти ще се конвертират в категории. Ако например в Entourage сте добавили елементи към проект със заглавие "Отчет за изследване", в Outlook на тези елементи се присвоява категория, наречена "Отчет за изследване". За да се запознаете с функциите в Outlook, които можете да използвате за организиране на проекти, вижте Центърът за проекти липсва в Outlook.

  • Изгледите по избор, настройките за търсене и времето на пътуване за събитията не се импортират в Outlook. Събитията в Outlook не съдържат никаква информация за времето на пътуване.

Импортиране на контакти от текстов файл

Outlook може да импортира контактите, които са записани в специален вид текстов файл, понякога наричан CSV файл. CSV файлът съдържа елементи, разделени със запетая или табулатор. Много услуги и приложения за имейл могат да експортират информацията за контактите в текстов файл. За да научите как да експортирате контактите в текстов файл, вижте помощта за вашата имейл услуга или приложение за контакти.

 1. В имейл услугата или приложението, от които искате да експортирате, експортирайте контактите като текстов файл и запишете текстовия файл на вашия Mac.

  Забележка : Ако експортирате контакти, които имат поле за бележки, можете да избегнете проблеми, като премахнете от бележките знаците за край на абзац.

 2. В менюто File (Файл) на Outlook for Mac щракнете върху Import (Импортиране).

 3. Щракнете върху Contacts or messages from a text file (Контакти или съобщения от текстов файл) и след това върху стрелката надясно.

 4. Щракнете върху Import contacts from a tab- or comma-delimited text file (Импортиране на контакти от текстов файл, разделен с табулатор или запетая) и след това върху стрелката надясно.

 5. Намерете текстовия файл, който искате да импортирате, и щракнете върху Import (Импортиране).

  В екрана Import Contacts (Импортиране на контакти), в полето Mapped fields (Съпоставени полета) се показват полетата, за които Outlook е открил съответствие. В лявата колона на полето Mapped fields (Съпоставени полета) се показват полетата, които са налични в Outlook. В дясната колона на полето се показват полетата на импортирания текстов файл.

 6. Плъзнете полета от полето Unmapped fields (Несъпоставени полета) в дясната колона на полето Mapped fields (Съпоставени полета). Плъзнете например полето "Служебен телефон" в дясната колона на полето Mapped fields (Съпоставени полета), разположено до полето "Служебен телефон 1"

  Можете също да плъзгате полета вътре в дясната колона на полето Mapped fields (Съпоставени полета).

 7. За да прегледате другите записи за контакти и да се уверите, че данните са съпоставени правилно, щракнете върху Next (Следващ) или Prev (Предишен).

  Съвет : За да избегнете загуба на данни, поставете отметка в квадратчето Import unmapped fields to "Notes" (Импортиране на несъпоставените полета в "Бележки").

 8. Когато приключите със съпоставянето на полетата, щракнете върху Import (Импортиране).

Импортиране на контакти от адресната книга на Apple

Можете да експортирате контактите от адресната книга на Apple във вид на vCard и след това да плъзнете vCard файла в Outlook, за да импортирате контактите.

Съвет : Като алтернатива на импортирането на контакти от адресната книга на Apple можете да включите услугите за синхронизиране за вашите контакти в Outlook. Когато са включени услугите за синхронизиране, вашите контакти в Outlook се синхронизират с адресната книга на Apple, с MobileMe и с другите приложения или устройства, които сте настроили в Apple iSync.

 1. В адресната книга на Apple изберете контактите, които искате да експортирате, и след това плъзнете избраните на работния плот.

  Контактите се записват като vCard файл, който съдържа всички контакти.

 2. В Outlook for Mac, в долната част на вашия навигационен екран щракнете върху Contacts (Контакти) Бутон за изглед "Контакти" .

 3. Плъзнете vCard файла от работния плот във вашия списък с елементи на Contacts (Контакти).

  Забележка : Групите с контакти в адресната книга на Apple се конвертират в категории в Outlook.

Вж. също

Добавяне на акаунт за Exchange

За добавянето на акаунти

Елементите на Entourage не се показват

Експортиране или ръчно архивиране на елементи на Outlook

Импортиране на елементи на iCal или адресна книга в Outlook

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×