Клетки

Импортиране и експортиране на текстови файлове (.txt или .csv)

Импортиране и експортиране на текстови файлове (.txt или .csv)

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Има два начина за импортиране на данни от текстов файл с Excel: можете да го отворите в Excel или да го импортирате като диапазон от външни данни. За да експортирате данни от Excel в текстов файл, използвайте командата Запиши като и променете типа на файла от падащото меню.

Има два често използвани файлови формата на текст:

 • Файлове с разделители текст (. txt), в които знакът за ТАБУЛАЦИя (ASCII знаков код 009) обикновено разделя всяко поле за текст.

 • Текстови файлове с разделени със запетая стойности (. csv), в които знакът за запетаи обикновено разделя всяко поле с текст.

Можете да промените разделителния знак, който се използва едновременно с разделите и. csv текстови файлове. Това може да е необходимо, за да се уверите, че операцията за импортиране или експортиране работи по желания от вас начин.

Забележка: Можете да импортирате или експортирате в редове от 1 048 576 и колони на 16 384.

Импортиране на текстов файл чрез отварянето му в Excel

Можете да отворите текстов файл, който сте създали в друга програма, като работна книга на Excel с помощта на командата Отвори . Отварянето на текстов файл в Excel не променя формата на файла – можете да видите това в заглавната лента на Excel, където името на файла запазва разширението на името на текстовия файл (например. txt или. csv).

 1. Отидете на файл > Отворете и отидете до местоположението, съдържащо текстовия файл.

 2. Изберете текстови файлове в падащия списък тип файл в диалоговия прозорец отваряне .

 3. Намерете и щракнете двукратно върху текстовия файл, който искате да отворите.

  • Ако файлът е текстов файл (. txt), Excel стартира съветника за импортиране на текст. Когато сте готови със стъпките, щракнете върху Готово , за да завършите операцията за импортиране. Вижте Съветник за импортиране на текст за повече информация за разделители и разширени опции.

  • Ако файлът е. csv файл, Excel автоматично отваря текстов файл и показва данните в нова работна книга.

   Забележка: Когато Excel отвори. csv файл, той използва текущите настройки на формата за данни по подразбиране, за да интерпретира как да импортирате всяка колона от данни. Ако искате по-голяма гъвкавост при преобразуването на колони в различни формати на данни, можете да използвате съветника за импортиране на текст. Например форматът на колона с данни в. CSV файла може да бъде MDY, но форматът на данните по подразбиране на Excel е YMD или искате да конвертирате колона с числа, които съдържат водещи нули в текст, така че да можете да запазите водещите нули. За да принудите Excel да изпълнява съветника за импортиране на текст, можете да промените разширението на името на файла от. csv в. txt, преди да го отворите, или можете да импортирате текстов файл, като се свържете към него (за повече информация вижте раздела по-долу).

Импортиране на текстов файл чрез свързване към него

Можете да импортирате данни от текстов файл в съществуващ работен лист като диапазон от външни данни.

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да запишете данните от текстовия файл.

 2. В раздела данни , в групата получаване на & трансформиране на данни щракнете върху от текст/CSV.

 3. В диалоговия прозорец Импортиране на данни Намерете и щракнете двукратно върху текстовия файл, който искате да импортирате, и щракнете върху Импортирай.

 4. В диалоговия прозорец на Power Query имате една от следните две опции:

 5. В диалоговия прозорец Импортиране на данни направете следното:

  • Щракнете върху Зареждане , ако искате да заредите данните в текущата електронна таблица.

  • Щракнете върху Зареждане до , ако искате да заредите данните в таблица, отчет с обобщена таблица, обобщена диаграма, нов работен лист на Excel, съществуващ работен лист или просто да създадете връзка.

   1. В диалоговия прозорец Импортиране на данни изберете опция, в която искате да видите данните.

   2. Щракнете върху OK.

 6. Щракнете върху OK.

  Excel поставя диапазона за външни данни в указаното от вас местоположение.

Ако Excel не конвертира колона с данни в желания от вас формат, можете да преобразувате данните, след като я импортирате. За повече информация вижте преобразуване на числа, съхранени като текст, в числа и преобразуване на дати, съхранени като текст, в дати.

Експортиране на данни в текстов файл чрез записването му

Можете да конвертирате работен лист на Excel в текстов файл, като използвате командата Запиши като .

 1. Отидете на Файл > Запиши като.

 2. Щракнете върху Преглед .

 3. В диалоговия прозорец Запиши като , под Запиши като тип изберете файловия формат за работен лист. например щракнете върху текст ( разделен с табулатори) или CSV (с разделители запетаи).

  Забележка: Различните формати поддържат различни набори от функции. За повече информация за наборите от функции, които се поддържат от различните файлови формати за текст, вижте файлови формати, които се поддържат в Excel.

 4. Отидете до местоположението, където искате да запишете новия текстов файл, след което щракнете върху Запиши.

 5. Появява се диалогов прозорец, който ви напомня, че само текущият работен лист ще бъде записан в новия файл. Ако сте сигурни, че текущият работен лист е този, който искате да запишете като текстов файл, щракнете върху OK. Можете да записвате другите работни листове като отделен текстов файл, като повтаряте тази процедура за всеки работен лист.

  Можете също да видите известие под лентата, че някои функции може да бъдат загубени, ако запишете работната книга в CSV формат.

За повече информация за записването на файлове в други формати вижте записване на работна книга в друг файлов формат.

Импортиране на текстов файл чрез свързване към него

Можете да импортирате данни от текстов файл в съществуващ работен лист като диапазон от външни данни.

 1. Щракнете върху клетката, в която искате да запишете данните от текстовия файл.

 2. В раздела данни , в групата получаване на външни данни щракнете върху от текст.

 3. В диалоговия прозорец Импортиране на данни Намерете и щракнете двукратно върху текстовия файл, който искате да импортирате, и щракнете върху Импортирай.

  Следвайте инструкциите в съветника за импортиране на текст. Щракнете върху помощ за Мигриране на пощенски кутии с IMAP достъп към Office 365 на която и дае страница на съветника за импортиране на текст за повече информация относно използването на съветника. Когато сте готови със стъпките в съветника, щракнете върху Готово , за да завършите операцията за импортиране.

 4. В диалоговия прозорец Импортиране на данни направете следното:

  1. Под къде искате да се поставят данните?направете едно от следните неща:

   • За да върнете данните в местоположението, което сте избрали, щракнете върху съществуващ работен лист.

   • За да върнете данните в горния ляв ъгъл на нов работен лист, щракнете върху нов работен лист.

  2. Ако желаете, щракнете върху свойства , за да зададете опциите за обновяване, форматиране и оформление за импортираните данни.

  3. Щракнете върху OK.

   Excel поставя диапазона за външни данни в указаното от вас местоположение.

Ако Excel не конвертира колона с данни в желания от вас формат, можете да преобразувате данните, след като я импортирате. За повече информация вижте преобразуване на числа, съхранени като текст, в числа и преобразуване на дати, съхранени като текст, в дати.

Експортиране на данни в текстов файл чрез записването му

Можете да конвертирате работен лист на Excel в текстов файл, като използвате командата Запиши като .

 1. Отидете на Файл > Запиши като.

 2. Появява се диалоговият прозорец Запиши като.

 3. В полето Запиши като тип изберете файловия формат за работен лист.

  • Например щракнете върху текст ( разделен с табулатори) или CSV (с разделители запетаи).

  • Забележка: Различните формати поддържат различни набори от функции. За повече информация за наборите от функции, които се поддържат от различните файлови формати за текст, вижте файлови формати, които се поддържат в Excel.

 4. Отидете до местоположението, където искате да запишете новия текстов файл, след което щракнете върху Запиши.

 5. Появява се диалогов прозорец, който ви напомня, че само текущият работен лист ще бъде записан в новия файл. Ако сте сигурни, че текущият работен лист е този, който искате да запишете като текстов файл, щракнете върху OK. Можете да записвате другите работни листове като отделен текстов файл, като повтаряте тази процедура за всеки работен лист.

 6. Появява се втори диалогов прозорец, който ви напомня, че работният ви лист може да съдържа функции, които не се поддържат от файловите формати за текст. Ако се интересувате само от записването на данните от работния лист в новия текстов файл, щракнете върху да. Ако не сте сигурни и искате да научите повече за това кои функции на Excel не се поддържат от файловите формати, щракнете върху помощ за повече информация.

За повече информация за записването на файлове в други формати вижте записване на работна книга в друг файлов формат.

Ако използвате съветника за импортиране на текст, за да импортирате текстов файл, можете да промените разделителя, който се използва за текстов файл с разделители от знак за ТАБУЛАЦИя, в стъпка 2 на съветника за импортиране на текст. В тази стъпка можете също да промените начина, по който се обработват последователните разделители, като например последователни кавички.

Вижте Съветник за импортиране на текст за повече информация за разделители и разширени опции.

 1. В Microsoft Windows щракнете върху бутона Старт и след това върху Контролен панел.

 2. Отваряне на диалоговия прозорец за промяна на регионалните и езикови настройки.

 3. Въведете нов разделител в полето разделител за списък .

 4. Щракнете върху OK два пъти.

Забележка:  След като промените знака за разделител на списък за вашия компютър, всички програми използват новия знак като разделител за списък. Можете да промените знака обратно на знака по подразбиране, като следвате същата процедура.

Имате нужда от още помощ?

Винаги можете да попитате експерт в техническата общност на Excel, да получите поддръжка в общността за отговори или да предложите нова функция или подобрение на User Voice за Excel.

Вж. също

Общ преглед на формулите в Excel

Начини за избягване на повредени формули

Намиране и коригиране на грешки във формули

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel

Функции на Excel (по азбучен ред)

Функции на Excel (по категории)

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×