Импортиране и експортиране на бизнес данни в Business Contact Manager 2007

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате бизнес данни за импортиране и експортиране съветника, за да импортиране данни в или експортирам данни от Business Contact Manager за Outlook 2007.

Можете да импортирате и експортирате вашите бизнес данни от или във всяко валидно устройство за съхранение или сменяем носител, например друг компютър, USB устройство с памет, Компактдиск, дискета, Zip устройство или фирмена мрежа.

Какво искате да направите?

Импортиране на данни

Експортиране на данни

Използване на съветника за актуализиране на съществуваща база данни с информация от друга база данни

Най-горе на страницата

Импортиране на данни

Можете да импортирате следните типове файлове с данни от други приложения и програми за използване в Business Contact Manager за Outlook:

Business Contact Manager за данни на Outlook (.bcm)

Включва данни от акаунти, бизнес контакти, възможности, бизнес проекти и неговите данни за хронологията на комуникация от предишни версии на Business Contact Manager за Outlook.

Когато импортирате бизнес партньори или бизнес контакти, може да изберете да импортирате всички записи, включително отнасящата се за тях хронология на връзката, или може да изберете да импортирате само желаните записи. Когато импортирате избрани записи за бизнес партньор или бизнес контакт, свързаните с тях съответни бизнес контакти или бизнес партньори не се импортират.

Персонализации на Business Contact Manager (.bcmx)

Включва потребителски данни от дефинирано от потребителя поле стойности. Въпреки това само собственик на база данни или администратор на компютъра, на който се намира, базата данни могат да импортират дефинирани от потребителя полета.

Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager имейл услуга за маркетинг контакти (.bcm)

Важно: Услугата закриване бележка Microsoft ще прекрати ефективни маркетингови услугата имейл 1 март 2009 г., но можете да продължите да използвате услугата до 1 май 2009 г.

За да импортирате вашите бизнес контакти в Услуга за имейл маркетинг, трябва да влезете в услугата за имейл маркетинг услугата. Следвайте инструкциите на последната страница на съветника за импортиране на бизнес данни и експортиране и след това да импортирате вашия файл в имейл маркетинг услугата.

Забележка: Ако преди това сте импортирали бизнес контакти от списъка Builder 1.0 (името на бившия за имейл маркетинг услугата), трябва първо да експортирате тези .bcm файлов формат и след това да ги импортирате в Business Contact Manager за Outlook.

Стойности, разделени със запетая (.csv)

Включва данни във формат файл, съдържащ стойности, разделени със запетая (.csv), които са разделени със запетаи, независимо от разделителя в списъци във вашата операционна система Windows. Разделител в списъци се намира в Контролния панел, в регионални и езикови опции, в раздела Регионални опции за форматиране на данни в .csv файлов формат е един начин за импортиране на данни в Business Contact Manager за Outlook от програми като Windows Live Mail. За информация как да импортирате данни от Windows Live Mail в Outlook вижте Импортиране на имейл съобщения от Windows Live Mail.

За да импортирате списък с продукти и услуги, който е в .csv файлов формат, използвайте съветника за импортиране в продуктите и услугите на списък.

Да се уверите, категории в списъка на импортираните ще съответстват на тези в Business Contact Manager за Outlook, в менюто Business Contact Manager щракнете върху услугата списък на продуктите ии потвърдете кои категории са се използва в момента.

За да импортирате списък с продукти и услуги от вашия счетоводна система, трябва да бъде интегриран Business Contact Manager за Outlook и вашата счетоводна система. За повече информация за продуктите и услугите на елементи от вашата счетоводна система, включително в Business Contact Manager за Outlook вижте информация за продуктите и услугите елементите в Business Contact Manager.

База данни на Access (.mdb, .accdb)

Включва данни във файловите формати на Microsoft Office Access.

Excel * работна книга (.xls, .xlsx)

Включва файлове с данни в Microsoft Office Excel файлови формати (най-малко Office 2003).

За да използвате Office 2003, за да отворите документи, създадени с помощта на 2007 Office system файлови формати като .xslx, изтеглете Microsoft Office Compatibility Pack за файлови формати на Word, Excel и PowerPoint 2007 от уеб сайта на Microsoft.

Следната информация предоставя някои идеи за заглавия на колони, които трябва да бъдат използвани в Excel *. Също така, опитайте с молба за помощ от други потребители, като посетите Business Contact Manager за Outlook дискусионна група (microsoft.public.outlook.bcm).

Забележки: 

 • Поне една колона в електронната таблица на Excel* трябва да включва заглавие на колона, като например "Град".

 • Редът със заглавието на колона трябва да бъде първият ред в електронната таблица. Стойностите за някои от заглавията на колоните може да бъдат празни. Например, Име; <празно>; Улица; Град.

 • Не поставяйте информация над реда със заглавието на колона.

 • Нанесете заглавията на колоната да съответства на етикетите на записи на Business Contact Manager. За повече информация за съпоставяне на полетата вижте нанасяне на полета в Business Contact Manager.

* Самостоятелно издание на Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager може да се използва с Excel 2007 или Excel 2003.

Контактите на Outlook (.pst)

Включва контакти във файлов формат на Microsoft Office Outlook (.pst)

За информация как да копирате или преместите отделен контакт в Business Contact Manager за Outlookвижте копирате или преместите отделни контакти на Outlook в Business Contact Manager.

Забележка: Контактите на Outlook са отделно от бизнес контакти. Импортиране, копиране или преместване на контакт на Outlook в Business Contact Manager за Outlook създава отделно, отделен запис в Business Contact Manager за Outlook , който не е синхронизиран с Outlook запис за контакт. Промени, направени в запис на бизнес контакт, който е създаден от Outlook контакт не са отразени в записа на контакт на Outlook, или обратно.

Microsoft продажби на потенциални клиенти (.bcm)

Включва Microsoft продажби води файл от предишни версии на Business Contact Manager за Outlook.

ACT! (.dbf, .pad)

ACT! трябва да бъде вече инсталирано на вашия компютър преди да стартирате импортирането на данни от на ACT! файлов формат. Съветникът за импортиране на бизнес данни и експортиране използва му инструмент за конвертиране, за да конвертирате файл от този тип в Business Contact Manager файлов формат, преди да импортирате данните.

Забележка: ACT! версии включват ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Изтеглете и инсталирайте Service Pack 1 за Office 2007 , която включва поддръжка за импортирането на бизнес данни от ACT! 2007/9 и подобрена поддръжка на ACT! 2006/8. Самостоятелно издание на Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager включва тази поддръжка. Версията на английски език на Business Contact Manager за Outlook може да конвертира само ACT! данни, създадени с помощта на Съединените щати версия на ACT!.

QuickBooks (.iif)

Файл във формат на .iff от всяка версия на QuickBooks могат да бъдат импортирани. Съветникът за импортиране на бизнес данни и експортиране използва му инструмент за конвертиране, за да конвертирате файл от този тип в Business Contact Manager файлов формат, преди да импортирате данните.

Други типове файлове

Бизнес контакти от програми като Outlook Express могат да бъдат импортирани в Business Contact Manager за Outlook ако данните могат да бъдат конвертирани в запетая стойности, разделени (.csv) файл, потърсете в помощта за програмата, от която искате да импортирате данни.

Импортиране на файл или папка с помощта на съветника за импортиране на бизнес данни и експортиране

 1. В менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази даннии след това щракнете върху Импортиране и експортиране.

 2. Щракнете върху Импортиране на файл и след това щракнете върху Напред.

 3. Изберете типа на файла, който искате да импортирате и след това щракнете върху напред.

  Ако изберете ACT! (.dbf. .pad) или формати на QuickBooks (.iif):

  Забележка: ACT! версии включват ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! 2003/6, ACT! 2000/5, ACT! 4. Изтеглете и инсталирайте Service Pack 1 за Office 2007 , която включва поддръжка за импортирането на бизнес данни от ACT! 2007/9 и подобрена поддръжка на ACT! 2006/8. Самостоятелно издание на Microsoft Office Outlook 2007 с Business Contact Manager включва тази поддръжка. Версията на английски език на Business Contact Manager за Outlook може да конвертира само ACT! данни, създадени с помощта на Съединените щати версия на ACT!.
  Импортирането на бизнес данни от всички версии на QuickBooks се поддържа.

  1. Щракнете върху Конвертиране на данни , за да конвертирате вашите данни в Business Contact Manager файлов формат. Този инструмент функции като съветника, за да ви помогне да импортирате тези типове файлове.

  2. В инструмента за преобразуване на данни щракнете върху напред.

  3. Изберете програмата, която създава данните, които искате да конвертирате и щракнете върху напред.

  4. Намерете файла, който искате да конвертирате и щракнете върху напред.

  5. Следвайте инструкциите в инструмента за преобразуване на данни.

   За помощ с една страница в съветника щракнете върху помощ на тази страница.

  6. Когато приключи преобразуването на данни, щракнете върху Затвори да излезете от инструмент за конвертиране на данни и се върнете към съветника за импортиране на бизнес данни и експортиране.

 4. Следвайте инструкциите в съветника за импортиране на бизнес данни и експортиране.

  За помощ с една страница в съветника щракнете върху бутона помощ на тази страница.

Експортиране на данни

Можете да експортирате данни от Business Contact Manager за Outlook за използване в други приложения или програми, като го превръщат в един от следните формати:

Данни на Business Contact Manager (.bcm)

Това може да включва акаунти, бизнес контакти, възможности, бизнес проекти и неговите данни за хронологията на комуникация от предишни версии на Business Contact Manager за Outlook.

Можете да експортирате услугата списък на продуктите и в Business Contact Manager за Outlook заедно с партньор или бизнес контакт записи във файловия формат на .bcm с помощта на съветника за Импортиране на бизнес данни и експортиране . Услугата за списък на продуктите и не могат да се експортират в .csv файлов формат и не може да бъде експортирана независимо от партньор или бизнес контакт записи.

Персонализации на Business Contact Manager (.bcmx)

Този тип файл съдържа дефинирани от потребителя полета и данни.

Стойности, разделени със запетая (.csv)

Този тип файл съдържа данни, който е бил експортиран от Business Contact Manager за Outlook в .csv формат и са разделени със запетаи, независимо от разделителя в списъци на вашата операционна система Windows. Разделителя на списъка е в Контролния панел, в диалоговия прозорец регионални и езикови опции , в раздела Регионални опции .

Данни от услугата за списък на продуктите и не могат да се експортират с помощта на файловия формат на файл, съдържащ стойности, разделени със запетая (.csv). Списък с продукти и услуги могат да бъдат импортирани, ако е в .csv файлов формат.

Съвет: Експортиране в Excel За да експортирате бизнес партньори или бизнес контакти в Excel, изпълнете следната процедура, за да експортирате бизнес данните. В съветника за импортиране на бизнес данни и експортиране щракнете върху Стойности, разделени със (.csv). Експортираните .csv файл може да бъде отворена с помощта на Excel.

Експортиране на бизнес данни

 1. В менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази даннии след това щракнете върху Импортиране и експортиране.

 2. Щракнете върху експортиране във файли след това щракнете върху напред.

 3. Изберете типа на файла, който искате да експортирате и след това щракнете върху напред.

  Можете също да включите цялата хронология на връзката в експортирания файл. Хронологията включва свързани акаунти, бизнес контакти и имейл съобщения. Можете също да укажете местоположението и името на файла, можете да експортирате.

 4. Следвайте инструкциите в съветника за импортиране на бизнес данни и експортиране.

  За помощ при приключване на страница в съветника щракнете върху бутона помощ на тази страница.

  За информация как да експортирате един запис за партньор или бизнес контакт прегледайте темата за отстраняване на неизправности при импортиране и експортиране на бизнес данни в Business Contact Manager .

Най-горе на страницата

Използване на съветника за актуализиране на съществуваща база данни с информация от друга база данни

Можете да използвате съветника за импортиране на бизнес данни и експортиране, за да актуализирате съществуваща база данни с информация от друга база данни на Business Contact Manager. Направете следното:

 1. Архивиране на вашата текуща база данни. Данни от друга или базата данни източник ще се добавят към вашата текуща база данни, когато завършите тази процедура.

  Как?

  1. В менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази данни и след това щракнете върху Управление на база данни.

  2. В раздела Архивиране/възстановяване щракнете върху Архивиране на базата данни.

   За повече информация как да архивирате вашата база данни вижте архивиране на данни на Business Contact Manager. По подразбиране в Windows XP, архивно копие на базата данни се записват в: C:\Documents and настройки\ \Local< username >\My Documents\My Business\Backups. В Windows Vista, архивно копие на базата данни се записва: C:\Users\< username >\Documents\My Business\Backups.

 2. Изберете базата данни източник. Базата данни източник съдържа бизнес данните, които искате да импортирате в текущата база данни.

  Как?

  1. В менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази данни.

  2. Щракнете върху Създаване или избор на база данни.

   По подразбиране е избрана опцията Изберете съществуваща база данни .

  3. Въведете местоположението (или името на компютъра) на базата данни източник и след това щракнете върху Свързване.

   Забележка: Ако базата данни източник се съхранява на друг компютър, базата данни трябва да бъде споделена , преди да можете да се свържете към него.

  4. Изберете името на базата данни източник и след това щракнете върху напред.

 3. Експортирайте базата данни източник.

  Как?

  1. В менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази даннии след това щракнете върху Импортиране и експортиране.

  2. Щракнете върху експортиране във файли след това щракнете върху напред.

  3. Изберете данни на Business Contact Manager (.bcm)и след това щракнете върху напред.

  4. Изберете Експортирай всичко, или какви данни, които искате да експортирате и след това щракнете върху напред.

  5. Въведете местоположение за експортирания файл и изберете опциите, които желаете, под Експортиране на хронология и Експортиране на продукти.

  6. Следвайте инструкциите на екрана.

 4. След приключване на експортирането възстановяване първоначалната база данни.

  Как?

  1. В менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази данни и след това щракнете върху Управление на база данни.

  2. В раздела Архивиране/възстановяване щракнете върху Възстановяване на база даннии следвайте инструкциите.

 5. Импортиране на базата данни източник без дубликати.

  Как?

  1. В менюто Business Contact Manager посочете Инструменти за бази даннии след това щракнете върху Импортиране и експортиране.

  2. Щракнете върху Импортиране на файл и след това щракнете върху Напред.

  3. Изберете данни на Business Contact Manager (.bcm).

  4. Намерете файла източник, че преди това сте създали, изберете актуализиране на дубликатии след това изберете дали да включите елементи в хронологията на комуникация или персонализации.

  Забележки: 

  • Импортирането или експортирането на бизнес данни към или от други региони на света не се препоръчва, защото някои типове и структури на данните не могат да се преобразуват.

  • Преди да започнете да импортирате, архивиране на данни на Business Contact Manager за Outlook . Процесът на импортиране не може да бъде отменен, като можете само ръчно да изтриете импортираните данни.

  • За да импортирате продукти и услуги, използвайте инструмента Импортиране в продуктите и услугите на списък.

  • Преди да започнете да експортирате, архивирайте файла за експортиране. Процесът на експортиране не може да бъде отменен, като можете само ръчно да изтриете експортираните данни.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×