Изчисляеми елементи в Excel и Excel Services

Изчисляеми елементи в Excel и Excel Services

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft Excel 2013 предлага разнообразие от възможности за бизнес разузнаване, които ви позволяват да създавате силни отчети, карти с резултати и табла. Новите и подобрени възможности включват способността за създаване на изчисляеми елементи, като например изчисляеми мерки, изчисляеми членове и изчисляеми полета. Прочетете тази статия, за да научите за изчисляемите елементи и дали те се поддържат в Excel Services.

Изчисляеми елементи в Excel Services

В Excelхората могат да създават изчисляеми елементи, които включват Изчисляеми мерки, Изчисляеми членовеи Изчисляеми полета. Изчисляеми елементи ви позволяват да дефиниране и използване на потребителски изчисления и набори от елементи, които не съществуват в бази данни, които се използват за създаване на отчети с обобщени диаграми или отчети с обобщени таблици.

Когато имате работна книга, съдържаща изчисляеми елементи, можете да споделите работната книга с други хора от него в библиотека на SharePoint. В зависимост от това как е конфигурирана вашата среда на SharePoint хората обикновено да преглеждате и да използвате работни книги, съдържащи изчисляеми елементи в прозорец на браузър. Въпреки това някои среди може да не поддържа тази възможност.

Ако вашата организация използва Office Web Apps сървър заедно с SharePoint Server 2013 (локално), след което или Excel Services (SharePoint Server 2013), или Excel Web App (Office Web Apps Server)се използва за рендиране на работни книги в прозорец на браузър. Това решение може да повлияе на това дали работни книги, съдържащи изчисляеми полета (създадени с помощта на Power Pivot за Excel) могат да се преглеждат в прозорец на браузър.

Таблицата по-долу обобщава дали изчисляемите елементи се поддържат в Excel Services (SharePoint Server 2013), Excel Web App (Office Web Apps Server) и Excel Online (в SharePoint Online).

Изчисляем елемент

Excel Services (SharePoint Server 2013, локално)

Excel Web App (Office Web Apps, локално)

Excel Online (в SharePoint Online)

Изчисляеми мерки

Да

Да

Да, ако се поддържат източниците на данни, които се използват в SharePoint Online. Вижте използване на външни данни в работни книги в SharePoint Online.

Изчисляеми членове

Да

Да

Да, ако се поддържат източниците на данни, които се използват в SharePoint Online. Вижте използване на външни данни в работни книги в SharePoint Online.

Изчисляеми полета

Да

Не.

Възможностите на Power Pivot, включително изчисляемите полета и моделите на данни, не се поддържат в Office Web Apps Server (локално).

Да, ако се поддържат източниците на данни, които се използват в SharePoint Online. Вижте използване на външни данни в работни книги в SharePoint Online.

За повече информация вж. следните ресурси:

Важно: Ако се опитвате да прегледате работна книга, която съдържа изчисляеми елементи (или неподдържани функции) в прозорец на браузър, и получите съобщение за грешка, което съобщава, че работната книга не се поддържа, опитайте да отворите работната книга в Excel 2013.

Най-горе на страницата

Какво представляват изчисляемите мерки?

Изчисляемата мярка е персонализирано изчисление, което можете да създадете в Excel, когато работите с многомерни данни, съхранени в SQL Server Analysis Services. Изчисляемите мерки са полезни за определяне на изчисления, които е възможно да не съществуват в база данни. Примери за персонализирани изчисления могат да включват някое от следните:

 • Мярка за квота на продажби, използваща определена формула

 • Мярка за процент от общото за елементи в група

 • Мярка за брутна печалба, която използва сложна заявка

 • Мярка за приходи, използваща сумата от брутната печалба и продуктовите разходи

Когато създавате изчисляема мярка, вие дефинирате заявка на многомерни изрази (MDX). Това може лесно да се направи с помощта на диалоговия прозорец "Изчисляема мярка" в Excel, който ви позволява да използвате опции за плъзгане и пускане, за да настроите своята заявка.

Създаване на изчисляема мярка в Excel

 1. Създайте отчет с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма чрез данни, съхранени в куб на услугите за анализ.

 2. В раздела Анализ, в групата Изчисления изберете Инструменти за OLAP > MDX изчисляема мярка. Ще се отвори диалоговият прозорец Нова изчисляема мярка.

 3. В полето Име укажете името за изчисляемата мярка.

 4. (Тази стъпка е по желание.) За да укажете къде да се покаже изчисляемата мярка в списъка с полета на обобщена таблица (или на обобщена диаграма), изпълнете едната или и двете от следните стъпки:

  • Използвайте списъка Група на мярка, за да укажете къде искате да се появи изчисляемата мярка в списъка Полета на обобщена таблица (или Полета на обобщена диаграма). Ако не укажете група на мярка, изчисляемата мярка ще се появи в група, наречена Стойности.

  • Въведете име в полето Папка, за да създадете папка за показване за изчисляемата мярка.

 5. От раздела Полета и елементи плъзнете елемент (като например мярка) в екрана MDX.

 6. Добавете операция, като например +, -, / или * след елемента в прозореца MDX.

 7. От раздела Полета и елементи плъзнете друг елемент в екрана MDX.

 8. Повторете стъпки от 5 до 7, докато настроите елементите и формулата си.
  Например ако създавате изчисляема мярка, наречена "Приходи", в екрана MDX може да имате заявка, която прилича на
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Изберете Провери MDX, за да се уверите, че заявката ще работи правилно.

 10. Изберете OK, за да създадете изчисляемата мярка.

 11. За да използвате изчисляемата мярка в отчета, изберете я в списъка Полета на обобщена таблица (или Полета на обобщена диаграма). Ще я намерите в местоположението, което указахте в стъпка 4.

Забележка: Тъй като Excel MDX изчисляемата мярка се използва за създаване на сесия конкретно изчисление за източник на данни на SQL Server Analysis Services, ви изчисляемата мярка ще бъде ограничено до сесията и сте използвали връзка с източник на данни. Научете повече за създаването на сесия с обхват изчисляемите членове.

Най-горе на страницата

Какво представляват изчисляемите членове?

Изчисляемият член е набор от членове, който можете да определите в Excel, когато работите с многомерни данни, съхранени в SQL Server Analysis Services. Изчисляемите членове са полезни за определяне на набор от елементи, които е възможно да не съществуват в база данни. Примери за тези персонализирани набори могат да включват някое от следните:

 • Област, която се състои от определени географски области като например държави, региони или щати

 • Група продукти, която се отчита към количеството на квотата на търговски представител

 • Набор от промоционални дейности, свързани с определена маркетингова кампания

Подобно на изчисляемите мерки, когато създавате изчисляем член, вие дефинирате MDX заявка. Това може лесно да се направи с помощта на диалоговия прозорец "Изчисляем член" в Excel, който ви позволява да използвате опции за плъзгане и пускане, за да настроите своята заявка.

Забележка: Когато работите с обобщена таблица в Excel и използвате инструменти за OLAP, за да добавите изчисляем член, няма да можете да премахнете избирането й в падащия списък на списъка с полета, ако вашият източник на данни е свързан към сървър, изпълняващ SQL Server 2008 или по-стара версия. Ако източникът на данни е свързан към сървър, изпълняващ SQL Server 2008 R2 или по-нова версия, можете да изберете и да премахнете избирането на изчисляемия член в падащия списък за филтриране.

Създаване на изчисляем член в Excel

 1. Създайте отчет с обобщена таблица или отчет с обобщена диаграма чрез данни, съхранени в куб на услугите за анализ.

 2. В раздела Анализ, в групата Изчисления изберете Инструменти за OLAP > изберете MDX изчисляем член. Ще се отвори диалоговият прозорец Нов изчисляем член.

 3. В полето Име укажете името за изчисляемия член.

 4. Използвайте списъка Родителска йерархия, за да укажете къде искате да се появи изчисляемият член в списъка Полета на обобщена таблица (или Полета на обобщена диаграма).
  Много внимавайте какво избирате. Ще трябва да знаете къде сте указали изчисляемия член, за да можете да го използвате в отчета на обобщена таблица (или в отчета на обобщена диаграма).

 5. От раздела Полета и елементи плъзнете елемент (като например йерархия на измерение) в екрана MDX.

 6. Добавете операция, като например +, -, / или * след елемента в прозореца MDX.

 7. От раздела Полета и елементи плъзнете друг елемент в екрана MDX.

 8. Повторете стъпки от 5 до 7, докато настроите своите елементи и формула.
  Ако например създавате изчисляем член с име "Основни продукти", който включва всички без две продуктови категории, в прозореца MDX, може да имате заявка, която представлява
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Изберете Провери MDX, за да се уверите, че заявката ще работи правилно.

 10. Изберете OK, за да създадете изчисляем член.

 11. За да добавите изчисляемия член към отчет с обобщена таблица (или отчет с обобщена диаграма), изпълнете следните стъпки:

  1. Уверете се, че е избрана поне една мярка за отчета.

  2. В списъка Полета на обобщена таблица (или Полета на обобщена диаграма) разгънете родителското измерение, което указахте в стъпка 4.

  3. Поставете отметка в квадратчето до йерархията на измерението, което съответства на йерархията, използвана от вас при създаването на изчисляемия член. Отчетът показва информация за всички членове на измерението в групата, включително създадения от вас изчисляем член.

 12. (Това е по желание.) За да покажете в отчета само информацията за изчисляемия член, изпълнете следните стъпки:

  1. В списъка Полета на обобщена таблица (или Полета на обобщена диаграма) посочете йерархията на измерението, която съдържа изчисляемия член.

  2. Когато се появи стрелката надолу, щракнете върху нея (или я докоснете), за да отворите диалоговия прозорец Избор на поле.

  3. Махнете отметките на всички елементи с изключение на създадения от вас изчисляем член.

Най-горе на страницата

Какво представляват изчисляемите полета?

Изчисляеми полета са полезни, когато искате да създадете изчисляем елемент в обобщена таблица или отчет, който не използва многомерни данни, съхранени в Analysis Services, но вместо това използва данни в модел на данни в работна книга, създаден с помощта на Power Pivot в Excel. Стойностите в изчисляеми полета могат да се променят въз основа на контекст. Контекстът се определя от избора на редове, колони, филтри, или в потребителска формула, която използва Данни изрази за анализ (DAX) в PowerPivot.

Подобно на изчисляемите мерки и изчисляемите членове, изчисляемите полета се включват в списъка "Полета на обобщена таблица" (или "Полета на обобщена диаграма") обикновено в групата "Стойности". Разполагате с няколко опции за създаване на изчисляемо поле.

Създаване на изчисляемо поле в Excel

За подробна информация относно създаването на изчисляеми полета и работата с тях вж. следните източници:

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×