Изчисляване на проценти

Изчисляване на проценти

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Понякога процентите могат да са разстройващи, защото не винаги е лесно да си спомним какво сме учили за тях в училище. Нека Excel свърши работата вместо вас – простите формули могат да ви помогнат да намерите например процента от цялото или процентната разлика между две числа.

Важно: Изчислените резултати от формули и някои функции за работен лист на Excel може да се различават леко между компютър с Windows и x86 или x86-64 архитектура и компютър с Windows RT с ARM архитектура. Научете повече за разликите.

Намиране на процента от обща сума

Да речем, че фирмата ви има продажби за 125 000 лв. това тримесечие и трябва да намерите какъв процент от общата сума е 20 000 лв.

 1. За да разберете, разделете 20 000 лв. на 125 000 лв. Ето формулата в клетка C2: =B2/A2. Резултатът е 0,16, защото клетка C2 не е форматирана като процент.

  125 000 лв. в клетка A2, 20 000 лв. в клетка B2 и 0,16 в клетка C3

 2. За да форматирате 0,16 като процент (което също така ще премахне нулата), в раздела Начало щракнете върху бутона Процент.

  Ако използвате Excel Online, щракнете върху Начало > Числов формат > Процент.

  Бутонът "Процент" в раздела "Начало"

  Сега виждаме, че 20 000 лв. е 16% от 125 000 лв.

  125 000 лв. в клетка a2, 20 000 лв. в клетка b2 и 16% в клетка c2

  Съвет: Форматирането е ключът за получаване на отговорите в проценти. Открийте повече в Показване на числа като проценти.

Намиране на процента на промяна между две числа

Дадена фирма е продала за 485 000 лв. през 2011 г. и за 598 634 лв. през 2012 г. Каква е процентната промяна между двете години?

 1. Първо щракнете в клетка B3, за да приложите формата "Процент" към клетката. В раздела Начало щракнете върху бутона Процент.

  Ако използвате Excel Online, щракнете върху Начало > Числов формат > Процент.

 2. В клетка B3 разделете продажбите за втората година (598 634,00 лв.) на тези за първата година (485 000,00 лв.) и след това извадете 1.

  485 000 лв. в клетка a2, 598 634 лв. в клетка b2 и 23% в клетка b3, процентът на промяната между двете числа

 3. Ето формулата в клетка C3. =(B2/A2)-1. Процентът на промяната между двете години е 23%.

  Обърнете внимание на скобите около (B2/A2). Excel изчислява първо това, което е в скобите, а след това изважда 1.

Вж. също

Умножаване с процент

PERCENTRANK функция

Изчисляване на сума с натрупване

Намиране на процента от обща сума

Да речем, че сте отговорили с 42 въпроси от всичко 50 правилно за даден тест. Какъв е процентът на правилните отговори?

 1. Щракнете върху някоя празна клетка.

 2. Въведете =42/50и след това натиснете ENTER.

  Резултатът е 0.84.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В раздела Начало щракнете върху Добавяне на контакт .

  Резултатът е 84,00 %, което е процентът на правилните отговори на теста.

  Забележка: За да промените броя на десетичните позиции, които се появяват в резултата, щракнете върху Увеличаване на порядъка  Включване на парола или Намаляване на порядъка  Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак. .

Намиране на процента на промяна между две числа

Да кажем, че приходите ви са $2,342 през ноември и $ 2 500 през декември. Какъв е процентът на промяна в приходите си между тези два месеца? След това ако приходите ви са $2,425 през януари, какъв е процентът на промяна в приходите си между декември и януари? Можете да изчислите разликата като извадите вашия нов приходи от вашия оригинален приходи и след това разделяне на резултата от вашия оригинален приходи.

Изчисляване на процент на нарастване

 1. Щракнете върху някоя празна клетка.

 2. Тип =(2 500 2342) / 2342, и след това натиснете ENTER.

  Резултатът е 0,06746.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В раздела Начало щракнете върху Добавяне на контакт .

  Резултатът е 6,75 %, което е процентът на увеличение в приходите.

  Забележка: За да промените броя на десетичните позиции, които се появяват в резултата, щракнете върху Увеличаване на порядъка  Включване на парола или Намаляване на порядъка  Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак. .

Изчисляване на процент за намаление

 1. Щракнете върху някоя празна клетка.

 2. Тип =(2425-2 500) / 2 500, и след това натиснете ENTER.

  Резултатът е-0.03000.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В раздела Начало щракнете върху Добавяне на контакт .

  Резултатът е -3,00 %, което е процентът на намаляване на приходите.

  Забележка: За да промените броя на десетичните позиции, които се появяват в резултата, щракнете върху Увеличаване на порядъка  Включване на парола или Намаляване на порядъка  Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак. .

Намиране на общата сума, когато знаете сума и процент

Да кажем, че продажната цена на тениска е $15, което е 25 % отстъпка от първоначалната цена. Какво е първоначалната цена? В този пример който искате да намерите 75 % от номера, който е равно на 15.

 1. Щракнете върху някоя празна клетка.

 2. Въведете =15/0,75и след това натиснете ENTER.

  Резултатът е 20.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В по-нови версии:

  В раздела Начало щракнете върху Изпращане или споделяне от раздела ''Преглед'' на Office .

  Резултатът е 20,00 лв., което е първоначалната цена на тениска.

  В Excel за Mac 2011:

  В раздела Начало под номер, щракнете върху валута  Currency button

  Резултатът е 20,00 лв., което е първоначалната цена на тениска.

  Забележка: За да промените броя на десетичните позиции, които се появяват в резултата, щракнете върху Увеличаване на порядъка  Включване на парола или Намаляване на порядъка  Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак. .

Намиране на сума, когато знаете обща сума и процент

Да кажем, че искате да закупите компютър за $800 и трябва да платите допълнително 8,9 % в данък добавена стойност. Колко трябва да платите за данък? В този пример който искате да намерите 8,9 % от 800.

 1. Щракнете върху някоя празна клетка.

 2. Въведете =800 * 0.089и след това натиснете ENTER.

  Резултатът е 71,2.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В по-нови версии:

  В раздела Начало щракнете върху Изпращане или споделяне от раздела ''Преглед'' на Office .

  В Excel за Mac 2011:

  В раздела Начало под номер, щракнете върху валута  Currency button

  Резултатът е $71.20, която е сумата на данъка продажби за компютъра.

  Забележка: За да промените броя на десетичните позиции, които се появяват в резултата, щракнете върху Увеличаване на порядъка  Включване на парола или Намаляване на порядъка  Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак. .

Увеличаване или намаляване на число с процент

Да кажем, че прекарват средно на $113 по храните всяка седмица, и искате да увеличите разходите си седмичен храна по 25 %. Колко да похарчите? Или, ако искате да намалите седмичен храна сума от $113 по 25 %, какъв е вашия нов седмичен отчисления?

Увеличаване на число с процент

 1. Щракнете върху някоя празна клетка.

 2. Въведете =113*(1+0.25)и след това натиснете ENTER.

  Резултатът е 141.25.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В по-нови версии:

  В раздела Начало щракнете върху Изпращане или споделяне от раздела ''Преглед'' на Office .

  В Excel за Mac 2011:

  В раздела Начало под номер, щракнете върху валута  Currency button

  Резултатът е $141.25, което е 25 % увеличение на седмично храна разходи.

  Забележка: За да промените броя на десетичните позиции, които се появяват в резултата, щракнете върху Увеличаване на порядъка  Включване на парола или Намаляване на порядъка  Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак. .

Намаляване на число с процент

 1. Щракнете върху някоя празна клетка.

 2. Въведете =113*(1-0.25)и след това натиснете ENTER.

  Резултатът е 84.75.

 3. Изберете клетката, съдържаща резултата от стъпка 2.

 4. В по-нови версии:

  В раздела Начало щракнете върху Изпращане или споделяне от раздела ''Преглед'' на Office .

  В Excel за Mac 2011:

  В раздела Начало под номер, щракнете върху валута  Currency button

  Резултатът е $84.75, което е 25 % намаляване на седмичен храна разходи.

  Забележка: За да промените броя на десетичните позиции, които се появяват в резултата, щракнете върху Увеличаване на порядъка  Включване на парола или Намаляване на порядъка  Намаляване на броя на цифрите след десетичния знак. .

Вж. също

PERCENTRANK функция

Изчисляване на сума с натрупване

Изчислява средна стойност

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×