Изрязване на картина в Office

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Изрежете картина, за да премахнете външните ръбове, които не са необходими.

За премахване на фона на картина вижте Премахване на фона на картина. За да направите картина по-голяма или по-малка, вижте Промяна на размера на картина.

Освен базовото изрязване на полета можете да изрязвате картини и до определени фигури и пропорции или да изрязвате запълванията с картини във фигура (в Office for Mac и Office 2010 и по-нови версии).

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

1:32

Изрязване на полетата на картина

 1. Използвайте Вмъкване > Картина, за да добавите изображение към файл на Office (като например документ на Word, презентация на PowerPoint или работна книга на Excel).

 2. Щракнете с десния бутон върху картината и изберете бутона Изрежи Бутонът "Изрежи" , който се показва.

  По ръбовете и в ъглите на картината се показват черни манипулатори за изрязване.

  По ръбовете и в ъглите на картината се показват манипулатори за изрязване
 3. Изрежете изображението, като направите едно от следните неща:

  Описание

  Действие

  Изрязване от едната страна

  Плъзнете навътре страничния манипулатор за изрязване

  Изрязване от две съседни страни едновременно

  Плъзнете навътре ъгловия манипулатор за изрязване

  Равномерно изрязване от две успоредни страни едновременно

  Натиснете и задръжте Ctrl, докато плъзгате навътре страничния манипулатор за изрязване

  Равномерно изрязване от четирите страни едновременно

  Натиснете и задръжте Ctrl, докато плъзгате навътре някой ъглов манипулатор за изрязване

  Ако искате да изрежете чрез точни размери, коригирайте стойностите в полетата Височина и Ширина на лентата до бутона Изрежи:

  Бутонът "Изрежи" и полетата "Височина" и "Ширина" за картини на лентата на Office 2016

  Можете също да увеличите областта, заемана от картината (или да добавите поле около картината), като плъзнете манипулаторите за изрязване навън, а не навътре.

 4. (По желание) За да преместите областта на изрязване, или я променете, като плъзгате страните или ъглите на правоъгълника за изрязване, или преместете картината.

 5. Когато сте готови, натиснете ESC или щракнете в документа някъде извън картината.

Забележка: Инструментите за изрязване не са налични за фигури, но в Office 2010 и по-нови версии можете да преоразмерите фигура и да използвате инструмента Редактиране на точки, за да постигнете ефект, подобен на изрязване, или да персонализирате фигурата. Вж. Изрязване за побиране във фигура или запълване на фигура по-долу за повече информация.

Други видове за изрязване

Изберете заглавие по-долу, за да го отворите и да видите подробни инструкции.

Бързо променете формата на картина, като я изрежете до определена фигура. Картината се изрязва автоматично, за да запълни геометрията на избраната фигура, запазвайки пропорциите си.

Ако искате да изрежете една и съща картина до повече от една фигура, направете копия от нея и изрежете всяко от тях до желаната фигура поотделно.

Вашият браузър не поддържа видео. Инсталирайте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

1:16

 1. Използвайте Вмъкване > Картина, за да добавите изображение към файл на Office (като например документ на Word, презентация на PowerPoint или работна книга на Excel).

 2. Щракнете върху картината.

  Можете да изрежете няколко картини наведнъж, но трябва да ги изрежете в една и съща фигура. За да изрежете в различни фигури, изрежете картините поотделно.

 3. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат и в групата Размер щракнете върху стрелката до Изрежи.

  Бутонът "Изрежи", който се намира в раздела "Формат" под "Инструменти за картини"

 4. От менюто, което се появява, изберете Изрязване до фигурата и след това щракнете върху фигурата, до която искате да изрежете.

  Фигурата се прилага незабавно към изображението.

 5. Ако искате да нагласите фигурата, щракнете върху бутона Изрежи Бутонът "Изрежи" на лентата на Office 2016 на лентата.

  По ръбовете и в ъглите на картината се показват черни манипулатори за изрязване.

 6. Изрежете изображението, като направите едно от следните неща:

  Описание

  Действие

  Изрязване от едната страна

  Плъзнете навътре страничния манипулатор за изрязване

  Изрязване от две съседни страни едновременно

  Плъзнете навътре ъгловия манипулатор за изрязване

  Равномерно изрязване от две успоредни страни едновременно

  Натиснете и задръжте Ctrl, докато плъзгате навътре страничния манипулатор за изрязване

  Равномерно изрязване от четирите страни едновременно

  Натиснете и задръжте Ctrl, докато плъзгате навътре някой ъглов манипулатор за изрязване

Щракнете върху бутона Изрежи отново, когато сте готови.

Изрязването на картина до стандартен размер на снимка или пропорция й позволява лесно да се помести в стандартна рамка за картина. Може да използвате този инструмент и за да визуализирате как една картина би се поместила в определена пропорция, преди да я изрежете.

 1. Използвайте Вмъкване > Картина, за да добавите изображение към файл на Office (като например документ на Word, презентация на PowerPoint или работна книга на Excel).

 2. Щракнете върху картината.

 3. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат и в групата Размер щракнете върху стрелката до Изрязване.

  Бутонът "Изрежи", който се намира в раздела "Формат" под "Инструменти за картини"

 4. От менюто, което се появява, изберете Пропорция, след което щракнете върху желаната от вас пропорция.

  Показва се правоъгълник за изрязване, който ви показва как би изглеждала картината, когато бъде изрязана до избраната пропорция.

 5. Ако е необходимо, коригирайте областта за изрязване чрез манипулаторите за изрязване, както е описано в Изрязване на картина.

 6. Когато сте готови, натиснете ESC или щракнете в документа някъде извън картината.

Може да добавите картина като запълване на фигура и след това да редактирате или да изрежете фигурата.

Добавяне на картина към фигура

 1. Добавете фигура към вашия документ (вж. Добавяне на фигури за инструкции), след което щракнете върху фигурата, за да я изберете.

 2. Щракнете върху Инструменти за рисуване > Формат, а в групата Стилове на фигури щракнете върху Запълване на фигура > Картина.

  Добавяне на картина като запълване на фигура

 3. Изберете типа на картината, която искате (като например от файл или онлайн снимки) и след това отидете до картината, която искате, и я вмъкнете.

Преоразмеряване на фигурата

За да промените размерите на запълнената фигура при запазване на нейния основен формат, изберете я и плъзнете някой от манипулаторите за оразмеряване.

Избиране как картината да се побира във фигурата

Ако картината е изкривена, прекалено изрязана или не запълва фигура по желания от вас начин, използвайте инструментите Побиране и Запълване от менюто Изрязване за фина настройка:

 1. Щракнете върху фигурата, създадена с помощта на Запълване на фигура > Картина.

 2. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат и в групата Размер щракнете върху стрелката до Изрязване. Появява се меню, показващо опциите за изрязване.

  Бутонът "Изрежи", който се намира в раздела "Формат" под "Инструменти за картини"

  • Изберете Побиране, ако искате цялата картина да се побере в рамките на фигурата; пропорциите на оригиналната картина се запазват, но може да имате празно място във фигурата.

  • Изберете Запълване, така че фигурата да се побере в рамките на границите на картина, изрязвайки всичко извън фигурата.

 3. Щракнете върху Запълване или Побиране.

  • Запълване задава размера на картината така, че да отговаря на височината или ширината на фигурата, в зависимост от това коя стойност е по-голяма. Така фигурата се запълва с картината, като се премахва всичко извън фигурата.

   Картина с приложена опция за изрязване със запълване на фигурата

  • Побиране задава размера на картината така, че височината и ширината й да съответстват на границите на фигурата. Така във фигурата се побира колкото може повече от картината. Някои области от фигурата може да останат незапълнени.

   Изрязване за побиране във фигура, показана на картина

   Можете да плъзгате картината, за да промените каква част от нея да се показва във фигурата.

 4. Ако е необходимо, коригирайте областта за изрязване чрез манипулаторите за изрязване, както е описано в Изрязване на картина.

 5. Когато сте готови, натиснете ESC или щракнете в документа някъде извън картината.

Използване на точки за редактиране за редактиране или изрязване на фигурата

Въпреки че за фигурите липсват инструменти за изрязване, можете да използвате инструмента Редактиране на точки за ръчно редактиране на фигура.

 1. Изберете фигурата, която искате да редактирате.

 2. Щракнете върху Инструменти за рисуване > Формат, а във Вмъкване на фигури щракнете върху бутона Редактиране на фигура Изображение на бутона "Редактиране на фигура" , след което щракнете върху Редактиране на точки.

 3. Плъзгайте върховите точки на фигурата (които се виждат като черни точки по периметъра на фигурата), докато фигурата не започне да изглежда по желания от вас начин.

 4. За да изтриете върхова точка, задръжте клавиша Ctrl и щракнете върху нея. За да добавите върхова точка, задръжте CTRL, щракнете някъде върху периметъра на фигурата, където още няма върхова точка.

Приложенията Paint (в няколко версии на Windows) и Paint 3D (в Windows 10) ви помагат да изрежете картина. Отворете картината в приложението и ще видите бутона Изрежи на лентата с инструменти. Вижте този бърз видеопреглед на някои 2D функции в приложението Paint 3D.

Дори след като изрежете картина, изрязаните области остават част от файла, която не се вижда. Можете да намалите размера на файла, като премахнете изрязаните части от файла с картината. Това помага и да попречите на други хора да видят частите от картината, които сте премахнали.

Важно: Ако изтриете изрязани области и по-късно промените решението си, можете да щракнете върху бутона Отмени Изображение на бутон , за да ги възстановите. Изтриванията могат да бъдат отменени, докато файлът не бъде записан.

 1. Изберете картината или картините, от които искате да изтриете изрязани области.

 2. Щракнете върху Инструменти за картини > Формат, а в групата Регулиране щракнете върху Компресиране на картини. Появява се диалогов прозорец, който показва опциите за компресиране.

  Бутон "Компресиране на картини" в раздела "Инструменти за картини – Формат"

  Ако не виждате разделите Инструменти за картини и Формат, проверете дали сте избрали картина. Може да се наложи да щракнете двукратно върху картината, за да я изберете, и да отворите раздела Формат. Освен това, ако е намален размерът на екрана, ще виждате само иконата Компресиране на картини.

  Икона "Компресиране на картини" без етикет

 3. Под Опции за компресиране се уверете, че е отметнато квадратчето Изтривай изрязаните части от картините.

  Диалогов прозорец "Компресиране на картини"

  За да премахнете изрязаните области само от избраните картини, а не от всички картини във файла, поставете отметка в квадратчето Приложи само за тази картина.

  Изберете опция за Разделителна способност, ако желаете.

 4. Щракнете върху OK.

Съвет: Повече информация за намаляването на размера на файловете с картини и компресирането на картини ще намерите в Намаляване на размера на файл с картина.

Изрязване на картина

 1. Във вашия слайд щракнете с десния бутон върху картината и след това щракнете върху Изрежи.

  Щракнете с десния бутон върху картината и след това щракнете върху "Изрежи"

 2. Поставете курсора върху един от черните манипулатори за изрязване, който се показва в краищата на картината.

  Когато поставите курсора върху черните манипулатори за изрязване, той ще изглежда по следния начин:

  • Ъглов манипулатор за изрязване: Ъглов манипулатор за оразмеряване

  • Страничен манипулатор за изрязване: Страничен манипулатор за оразмеряване

 3. За да изрежете от всички страни, плъзнете черния манипулатор за изрязване навътре.

 4. Когато приключите с изрязването, натиснете ESC или щракнете извън картината.

  Или в OneNote Online изберете Изрязване, за да завършите процеса на изрязване.

Забележка: След като изрежете картина, изрязаните части остават като част от файла с картината. За да премахнете окончателно изрязаната част и да намалите размера на вашата картина, отворете файла в своето настолно приложение и вижте Изтриване на изрязаните части от картина.

Вж. също

Вмъкване на картини

Добавяне на чертеж в документ на Word

Намаляване на размера на файл с картина

Как изрязването на картини в Office е надстроено във версия 2010.

Използване на опциите за оформление на Word за преместване на картини

Обтичане на текст около картини в Word

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×