Използване на Skype с помощта на Outlook за показване на информация за присъствие на даден контакт

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Microsoft Outlook може да се използва с няколко услуги за незабавни съобщения. Тези услуги ви позволяват да видите дали има други и да започнете в реално време, онлайн разговори с тях.

Забележка: Онлайн състоянието е достъпно за всяко лице, чийто незабавни съобщения, имейл адреса, който сте добавили към вашия списък с контакти за незабавни съобщения. Освен това онлайн състоянието се показва за хора, използващи Microsoft Skype или Lync, независимо дали са във вашия списък с контакти за незабавни съобщения.

Как да разбера дали моите контакти са налични?

Визуално представяне Икона за налични наличност Икона за зает наличност Не ме безпокойте икона за наличност Икона за отсъстващи наличност на наличността на вашите контакти, известно като онлайн присъствие или състоянието показва дали даден човек е онлайн и достъпни за разговор в реално време.

Тези два индикатора се показва за всеки от вашите контакти на Outlook, който има адрес за незабавни съобщения в текстовото поле адрес за незабавни съобщения .

Икона за налични наличност Налични

Икона за зает наличност Зает

Не ме безпокойте икона за наличност Не ме безпокойте

Икона за отсъстващи наличност Кола

Когато отворите съобщение в Outlook 2016 или 2013, или когато се появи в Екрана за четене, онлайн състоянието на даден контакт се показва:

 • до името на подателя

 • до всяко име в полетата до и як линии

 • в "Контакти"

Изпращане на незабавно съобщение

Можете да изпратите незабавно съобщение до всяко лице, чието онлайн състояние показва, че всичко, с изключение на офлайн.

 1. До името на лицето щракнете върху индикатора за онлайн състояние.

 2. Картата на контакта, в щракнете върху иконата Незабавно съобщение или Изпращане на незабавно съобщение , като представлява от реч, балон.

  Визитка с осветена икона за незабавни съобщения

 3. Въведете съобщението си в долната част на прозореца и след това натиснете клавиша Enter, за да изпратите.

  Ако отворите имейл съобщение, можете да отговорите с незабавно съобщение до подателя или до подателя и всички получатели на съобщението. В раздела съобщение , в групата отговори щракнете върху незабавни съобщения. В падащия списък щракнете върху отговор с незабавно съобщение или Отговор до всички с незабавно съобщение.

Отговаряне на група с незабавни съобщения от падащия списък отворен и отговор с незабавни съобщения осветена

Включване на състояние онлайн и изключване в Outlook

Можете да управлявате как вашето онлайн състояние се показва на другите хора. Например ако сте недостъпни, можете да промените състоянието ви онлайн Икона за зает наличност зает.

 1. Щракнете върху раздела файл , за да отворите изгледа Backstage и след това щракнете върху Опции.

 2. В раздела " хора ", под състояние онлайн и снимкиизберете или изчистете отметката от квадратчето Показвай онлайн състояние до името .

 3. Щракнете върху OK.

Раздел "хора" в диалоговия прозорец Опции на с Показвай онлайн състояние осветена

Как да разбера дали моите контакти са налични?

Визуално представяне Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо на наличността на вашите контакти, известно като онлайн присъствие или състоянието показва дали даден човек е онлайн и достъпни за разговор в реално време.

Тези два индикатора се показва за всеки от вашите контакти на Outlook, който има адрес за незабавни съобщения в текстовото поле адрес за незабавни съобщения .

Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо Налични

Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо Зает

Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо Кола

Когато отворите съобщение в Outlook 2010 или когато се появи в Екрана за четене, онлайн състоянието на даден контакт се показва:

 • до името на подателя

 • до всяко име в полетата до и як линии

 • в бързи контакти

Изпращане на незабавно съобщение

Можете да изпратите незабавно съобщение до всяко лице, чието онлайн състояние показва, че всичко, с изключение на офлайн.

 1. До името на лицето щракнете върху индикатора за онлайн състояние.

 2. Картата на контакта щракнете върху иконата за Незабавно съобщение , като представлява от реч балон.

 3. Въведете съобщението си в долната част на прозореца и след това натиснете клавиша Enter, за да изпратите.

  Ако отворите имейл съобщение, можете да отговорите с незабавно съобщение до подателя или до подателя и всички получатели на съобщението. В раздела съобщение , в групата действия щракнете върху Още действия. В падащия списък щракнете върху отговор с незабавно съобщение или Отговор до всички с незабавно съобщение.

Включване на състояние онлайн и изключване в Outlook

Можете да управлявате как вашето онлайн състояние се показва на другите хора. Например ако сте недостъпни, можете да промените състоянието ви онлайн Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо зает.

 1. Щракнете върху раздела файл , за да отворите изгледа Backstage и след това щракнете върху Опции.

 2. В раздела Контакти , под Индекс на контактитеПоставете или изчистете отметката от квадратчето Показвай онлайн състояние до името .

 3. Щракнете върху OK.

Lync може да се свързва с телефонната система на дадена организация, ви позволява да получите екранната предупреждения за входящи повиквания и пренасочване на повиквания към друг телефон. Когато сте на телефона, онлайн състоянието автоматично могат да се променят, за да предупреди другите, че не са налични.

Услугите за незабавни съобщения

Услуги за незабавни съобщения са станали по-точно в реално време текстови разговори. Сега можете да използвате аудио и видео с разговорите ви, споделяте приложения, прехвърляне на файлове и др.

Визуално пресъздаване Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо на наличността на други хора, наречен онлайн присъствие или състоянието ви разреши да веднага да разберете дали дадено лице е онлайн и достъпни за разговор в реално време. Функционалност варира между клиенти за незабавни съобщения, включително текстов чат, аудио и видео конференции, споделяне на файлове и сътрудничество за отдалечена помощ, като позволява на други да временно да поеме управлението на вашия компютър.

Можете да управлявате как вашето онлайн състояние се показва на другите. Например ако сте заети и не можете да говорите, можете да промените състоянието ви онлайн Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо зает. Можете да се свържете незабавни съобщения услуга, като например Microsoft Lync, до една организация телефонна система, която ви позволява да получите екранната предупреждения за входящи повиквания и да пренасочвате повиквания към друг телефон. Когато сте на телефона, онлайн състоянието автоматично могат да се променят, за да предупреди другите, че не са налични.

Забележка: Онлайн състояние наличните възможности за избор различават за различните услуги. Вижте помощта към всяка услуга за наличните опции.

Когато отворите съобщение в Outlook или когато то се показва в Екрана за четене, онлайн състоянието на подателя се показва до името на подателя. Освен това всяко име в редовете до и Як показва онлайн състоянието, когато поставите показалеца върху името.

Включване на състояние онлайн и изключване в Outlook

В Outlook можете да добавите адреса на всеки контакт на Outlook към текстово поле за адрес за незабавни съобщения за този контакт за незабавни съобщения. Когато този контакт ви изпрати имейл от имейл адреса, записан във вашите Контакти, адрес за незабавни съобщения се използва за определяне на тяхното състояние.

 1. В менюто инструменти щракнете върху Опциии след това щракнете върху раздела други .

 2. Под Имена на лицаотметнете квадратчето Показвай онлайн състояние до името на лицето .

 3. Ако желаете отметнете квадратчето Показвай онлайн състояние в полетата до и як полетата само когато показалецът на мишката е върху име на човек .

  Забележка: Тази опция ви позволява да все още да виждате информацията за онлайн състояние, но само когато поставите показалеца върху име.

Изпращане на незабавно съобщение

Можете да изпратите незабавно съобщение до всяко лице, чието онлайн състояние показва нещо, което не е офлайн състояние.

 1. До името на лицето щракнете върху индикатора за онлайн състояние.

 2. Щракнете върху Изпращане на незабавно съобщение.

 3. Съставете съобщението си, след което щракнете върху Изпрати.

  Ако отворите имейл съобщение, можете да отговорите с незабавно съобщение до подателя или до подателя и всички получатели на съобщението. В раздела съобщение , в групата отговори щракнете върху незабавни съобщенияи след това щракнете върху отговор с незабавно съобщение или Отговор до всички с незабавно съобщение.

  Reply to the sender with an instant message

Забележка: 

 • Онлайн състоянието е достъпно за всяко лице, чийто незабавни съобщения, имейл адреса, който сте добавили към вашия списък с контакти за незабавни съобщения. Освен това онлайн състоянието се показва за хора, които използват Lync, независимо дали са във вашия списък с контакти.

 • Когато отворите съобщение в Microsoft Outlook или когато то се показва в Екрана за четене, до името на подателя се показва онлайн състоянието Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо Избиране на стил на подчертаване, използване на визуализация на живо на човек. Освен това ако сте разрешили тази опция, всяко име в редовете до и Як ще покаже онлайн състояние, когато поставите показалеца върху името.

  Вижте раздела "Включване състояние онлайн и изключване в Outlook" по-рано за инструкции как да промените тази опция.

Най-горе на страницата

Услуги, съвместими с Outlook

Outlook може да се използва с няколко услуги за незабавни съобщения, като например Microsoft Skype и Lync. С тези услуги вие можете да комуникирате с вашите контакти в реално време, както бихте го направили при личен разговор. Допълнителни функции за сътрудничество са включени във всяка услуга също.

За контакт на Outlook онлайн състоянието се показва, когато поставите показалеца върху имейл адреса на човека. В ново искане за събрание онлайн състоянието се показва, когато поставите показалеца върху името на участника.

Онлайн състоянието е достъпно за всяко лице, чийто незабавни съобщения, имейл адреса, който сте добавили към вашия списък с контакти за незабавни съобщения. Освен това онлайн състоянието се показва за хора, които използват Lync, независимо дали са във вашия списък с контакти за незабавни съобщения.

Microsoft Skype

Microsoft Skype   Заместител на Windows Messenger, можете да използвате Skype за чат онлайн чрез текст, глас или видеоразговор – в реално време – с вашите приятели, семейство или колеги. В някои случаи можете също да комуникирате с хората, които използват други услуги за незабавни съобщения. 

Теми в чрез Skype и Skype за бизнеса в Outlook

Първи стъпки в Skype за бизнеса

Видео: Влизане и излизане в Skype за бизнеса

Говорете със семейството и приятелите си в Skype в Outlook.com

Настройване на събрание на Skype за бизнеса в Outlook

Microsoft Lync

Microsoft Lync     Замяна на Microsoft Office Communicator, Lync е интегрирани комуникации клиент за разрешаването на работещите с информация за комуникация в реално време. Lync работи с програми от Microsoft Office System и корпоративни телефонна инфраструктура. В някои случаи можете също да комуникирате с хората, които използват други услуги за незабавни съобщения, включително Skype, както и от фирми като Yahoo! или AOL.

Въпроси относно използването на Lync с помощта на Outlook

Промяна на състоянието ви на наличност в Lync

Често задавани въпроси за Lync за Office 365 – Lync

Влизане и излизане от Lync

Настройване на събрание на Lync в Outlook

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×