Използване на TalkBack, за да управлявате своя календар и събития в Outlook за Android

Планирайте събития в календара и получавайте напомняния на мобилното си устройство с Android с помощта на екранния четец TalkBack и приложението Outlook за Android.

Забележки : 

 • Ако не сте го направили вече, изтеглете и инсталирайте приложението Outlook за Android от Google Play приложението Outlook за Android от Google Play.

 • Клавишните комбинации и навигацията в приложението Outlook може да се различават от тези в Outlook в уеб, които използвате в уеб браузъра на вашето устройство.

 • За да навигирате и да въвеждате информация и команди, можете да използвате жестове, външна клавиатура или гласови фрази.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец TalkBack на Android.

В тази тема

Стартиране на приложението Outlook за Android

 1. Отваряне на приложението Outlook за Android.

 2. Ако имате повече от един акаунт за Outlook, се отваря акаунтът по подразбиране.

 3. По подразбиране приложението Outlook се отваря с папката "Входящи". За да отидете в календара, превъртете надолу до края на екрана, преместете фокуса наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Календар", и след това докоснете двукратно. Отваря се изгледът Календар.

Използване на изгледа "Календар"

В изгледа Календар на приложението Outlook, заглавието включва, от ляво надясно, бутона Отвори отделение "Навигация", бутона за разширяване Избор на ден за текущия месец, бутона Изостави от текущия изглед и бутона Настройки.

За да промените изгледа в календара, преместете фокуса върху бутона Изостави и го докоснете двукратно. Отваря се меню. Плъзнете надолу, за да изберете сред трите опции:

 • Дневен ред променя изгледа Календар на последователен списък за деня и датата, заедно с всички елементи от дневния ред за този ден.

 • Ден променя изгледа Календар, като отваря срещите за деня с времева скала на часовете от лявата страна и събитията, изредени до планираните за тях часове.

 • 3 дни или Седмица променя изгледа Календар, за да се отвори таблица от три или седем дни в колони, а времевата скала на часовете – като редове от лявата страна. Този изглед представя три дни на телефон с Android и седем дни на таблет. Събитията за всеки ден са до планираните им часове.

Избраният изглед се отваря под заглавието на изгледа Календар.

В долния край на екрана се намира лентата с менюта, съдържаща следните четири команди:

 • Поща ви отвежда в папката "Входящи".

 • Календар ви отвежда в изгледа Календар.

 • Файлове ви отвежда в изгледа Файлове, където можете да преглеждате файловете от вашите имейл акаунти, файловете, съхранявани в OneDrive, и други.

 • Хора ви отвежда в изгледа Хора, който показва вашите контакти.

Точно над командата Хора в изгледа Календар е бутонът Добавяне на ново събитие.

Навигиране в календара

По подразбиране датата е днешната дата.

За да изберете друг ден или месец, с които да работите в изгледа, в заглавието на изглед Календар преместите фокуса върху бутона за разширяване Избор на ден и го докоснете двукратно. Отваря се падащият календар за текущия месец.

 • За да изберете друг ден, плъзнете надолу или в календара, докато не чуете исканата от вас дата. За да преместите изгледа Календар до избраната дата, докоснете двукратно.

 • За да изберете предишен месец, плъзнете бързо надясно с два пръста.

 • За да изберете следващ месец, плъзнете бързо наляво с два пръста.

 • За да затворите календара, преместете фокуса върху бутона Избор на ден, докато не чуете нещо като "Септември 2016 г., бутон за свиване на избор на ден", и докоснете двукратно. Падащият календар се затваря, фокусът е върху текущия изглед (напр. Дневен ред или Ден) и изгледът отразява датата, която сте избрали в падащия календар.

Ако използвате бутона Изостави, за да превключите към друг изглед – например изглед Дневен ред или изглед Ден, избраните от вас месец и дата се отварят в този изглед.

За да преминете към предишни или следващи дни във всеки изглед, използвайте два пръста, за да превъртате, както следва:

 • За да преминете към предишни дни в изглед Дневен ред, превъртете с два пръста надолу. За да преминете към следващи дни, превъртете с два пръста нагоре. Плъзгайте надолу по екрана, докато не чуете заглавията, датите и часовете на събития.

 • За да се придвижите до предишни дни в изглед Ден, изглед 3 дни или изглед Седмица, превъртете с два пръста надясно. За да преминете към следващи дни, превъртете с два пръста наляво. Плъзгайте по екрана, докато не чуете заглавията, датите и часовете на събития.

Планиране на събитие

 1. Близо до долния десен ъгъл на екрана, преместете фокуса върху бутона Добавяне на ново събитие и го докоснете двукратно. Фокусът е в текстовото поле Заглавие.

 2. Въведете или продиктувайте име на събитието.

 3. Задайте датата и часа на събитието.

  1. За да създадете събитие за определен ден и период от време, плъзнете надолу, докато не чуете "Започва на", и докоснете двукратно. Отваря се изскачащият прозорец на календара.

  2. Плъзнете през календара, докато не чуете желаната от вас дата, и докоснете двукратно.

  3. Близо до долния десен ъгъл на изскачащия прозорец, преместете фокуса върху бутона OK и докоснете двукратно.

  4. Преместете фокуса върху началния час и докоснете двукратно. Отваря се изскачащия прозорец на часовника с фокус върху часа.

  5. Плъзнете по часовете, за да изберете часа, и докоснете двукратно.

  6. Плъзнете по минутите, за да зададете минутите, и докоснете двукратно.

  7. Плъзнете отдясно на избрания час, докато не чуете "AM" или "PM". За да превключите между AM и PM, докоснете двукратно.

  8. Преместете фокуса върху бутона OK и докоснете двукратно.

  9. Плъзгайте надолу, докато не чуете "Завършва в", и докоснете двукратно. За да зададете на събитието краен час, използвайте същите методи както за полето Започва на.

  Съвет : За да създадете целодневно събитие, плъзнете надолу в изскачащия прозорец Ново събитие , докато не чуете "Целодневно събитие". За да превключите ключа, докоснете двукратно.

 4. За да зададете местоположението на събранието – например Заседателна зала или НДК, преместете фокуса до текстовото поле Местоположение и докоснете двукратно. Въведете или продиктувайте на името на местоположението, което искате да използвате.

 5. Ако използвате няколко календара, можете да зададете към кой календар ще добавяте новото събитие. Преместете фокуса върху полето Календар и докоснете двукратно. За да чуе имената на различните календари, плъзнете надолу и след това, за да изберете календара, който искате да използвате за това събитие, докоснете двукратно.

 6. Настройката по подразбиране за известяванията е 15 минути преди събитието. За да промените времето за известяване по подразбиране, преместете фокуса върху полето Известяване и докоснете двукратно. За да чуете различните опции за известяване – например Няма или 1 час преди, плъзнете надолу. За да изберете желаната опция, докоснете двукратно.

 7. За да поканите хора на събитието, преместете фокуса върху текстовото поле Хора и докоснете двукратно. Въведете имената на хората, които искате да поканите. Докато въвеждате, Outlookтърси и показва съвпадащите имена от вашия списък с контакти. За да чуете имената им, плъзнете надолу. За да изберете контакт, докоснете двукратно.

  Когато приключите с добавянето на хора към събитието, в горния десен ъгъл преместете фокуса върху бутона Готово и докоснете двукратно.

 8. За да добавите още информация за събитието, преместете фокуса върху полето Описание и докоснете двукратно. Въведете подробни данни за събитието. Когато приключите, в горния десен ъгъл на изскачащия прозорец Описание преместете фокуса върху бутона Готово и докоснете двукратно.

 9. Укажете дали искате да запишете, или да отхвърлите събитието.

  • За да отхвърлите събитието, в горния ляв ъгъл плъзнете до бутона Затвори и докоснете двукратно. Ще чуете "Отхвърли събитие, отказ, отхвърли". Преместете фокуса върху бутона "Отхвърли" и докоснете двукратно.

  • За да запишете събитието, в горния десен ъгъл преместете фокуса върху бутона Запиши и докоснете двукратно. Когато запишете събитието, имейли с покани автоматично се изпращат до всички поканени.

Отваряне и редактиране на събитие

 1. В който и да е изглед на Календар (изглед Дневен ред, Ден, 3 дни или Седмица) плъзнете върху събитията. Когато чуете заглавието на събитието, което искате да отворите, докоснете екрана двукратно. Събитието се отваря в изскачащ прозорец.

 2. За да чуете заглавието, деня, датата, часа, местоположението и друга информация, плъзнете надолу в изскачащия прозорец на събитието.

 3. За да редактирате събитието, в горния десен ъгъл на изскачащия прозорец преместете фокуса върху бутона Редактиране и докоснете двукратно. Отваря се изскачащият прозорец Редактиране на събитие. Плъзнете надолу в прозореца, докато не чуете името на полето, което искате да редактирате, и докоснете двукратно. Направете желаните от вас промени. Когато приключите, в горния десен ъгъл на изскачащия прозорец преместете фокуса върху бутона Запиши и докоснете двукратно.

 4. За да затворите прозореца на събитието, в горния ляв ъгъл на прозореца преместете фокуса върху бутона Затвори и докоснете двукратно.

Отговаряне на напомняния за събитие

Ако известията за събития във вашия Outlook са включени и ако TalkBack е включен, ще чувате напомняния за събитията в предварително дефинирани часове преди събитието. Напомнянето за събитие изскача на екрана. Плъзнете надолу в изскачащото напомняне, за да чуете повече за събитието.

Ако използвате телефон с Android, изскачащото напомняне съдържа бутони с опции за отговаряне на напомнянето. Въпреки че бутоните ви може да варират в зависимост от типа на имейл акаунта, който използвате, имате поне следните бутони:

 • Подробни данни отваря събитието.

 • Отложи затваря напомнянето до часа на събитието.

 • Затвори затваря напомнянето, без да се предприемат никакви действия.

Ако използвате таблет с Android, напомнянето не съдържа бутони, но ще чуете заглавието и часа на събитието.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×