Използване на OneDrive в iOS

Тук са описани основните стъпки за използване на приложението OneDrive за iPhone, iPad и iPod Touch. Изтегляне на приложението за iOS.

За да добавите личен акаунт, въведете своя акаунт в Microsoft на страницата за влизане. За да добавите акаунт за OneDrive за бизнеса, въведете имейл адреса, който използвате за вашата фирма, учебно заведение или друга организация.

Ако имате проблем с влизането с вашия служебен или учебен акаунт за, опитайте да влезете в OneDrive.com или се обърнете към вашия ИТ отдел.

 1. В приложението OneDrive докоснете иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в долната част на екрана, след което докоснете Настройки Настройки на OneDrive .

 2. В полето Настройки докоснете Качване от камерата, след това включете Качване от камерата, за да се качват автоматично снимките и видеоклиповете в OneDrive.

  Забележка: За да настроите вашето устройство да качва снимки дори когато приложението OneDrive не е активно, докоснете Качване във фонов режим.

 3. За да се уверите, че видеоклиповете са се качили автоматично, включете Включи видеоклиповете.

  Забележки: 

  • Всички снимки и видеоклипове ще се качат в оригиналния си размер, когато сте в Wi-Fi мрежа. Ако искате да използвате своята мобилна мрежа, докоснете трите хоризонтални ленти в горния ляв ъгъл, докоснете Настройки, докоснете Качване от камерата и след това включете Използване на мобилната мрежа.

  • След като завърши качването на снимките и видеоклиповете, можете да ги изтриете от устройството, като копията в OneDrive няма да бъдат повлияни.

  • OneDrive не може да качва снимки, оптимизирани за iCloud. За да забраните оптимизацията, докоснете Настройки > iCloud > Снимки и изчистете отметката от Оптимизиране на мястото за съхранение.

 1. В приложението OneDrive докоснете Добави Добавяне на икона в приложението OneDrive за iOS в горната част на екрана.

 2. След това докоснете, за да създадете папка, да направите снимка или видеоклип или да качите съществуващи такива.

  Екранна снимка на менюто за добавяне в приложението OneDrive за iOS

  • Ако изберете Заснемане на снимка или видеоклип, се отваря приложението за камера на вашето устройство. Възможно е да бъдете попитани дали искате OneDrive да има достъп до вашата камера – докоснете OK, за да позволите вашите снимки да бъдат записвани в OneDrive.

  • Ако докоснете Качване, до приложението за снимки на вашето устройство се показват връзки. Отидете до картините, които искате да качите, изберете ги, след което в горната лента докоснете Готово.

Можете да добавяте папки в изгледа Файлове или в произволна друга папка в OneDrive.

 1. В изгледа или папката, където искате да добавите нова папка, докоснете Добави Добавяне на икона в приложението OneDrive за iOS в горния край на екрана, след което докоснете Създаване на папка.

 2. Докоснете Име на папка и въведете името, които искате за папката, след което докоснете Създай.

 1. Изберете файловете, които искате да преместите, и след това докоснете Премести Преместване на файлове в OneDrive (може да се наложи първо да докоснете Още, за да видите иконата Премести).

  Съвет: В папка можете да премествате папки и отделни файлове.

 2. Появява се списъкът ви Файлове. Докоснете папката, в която искате да се преместят файловете, след което докоснете Премести.

Съвет: За да създадете нова папка за тези преместени файлове, в дъното на списъка Файлове докоснете Нова папка. Въведете име за новата папка, след което докоснете Създай.

Можете да търсите текст във файлове и дори снимки. В началото на произволен изглед за файлове докоснете Търсене и след това въведете фразата за търсене.

Съвети: 

 • Ако работите в личен акаунт за OneDrive, търсенето включва само съдържанието на папката, която сте отворили. Например ако е отворена папка, наречена "Служебни документи", търсенето ще прегледа само файловете в папката "Служебни документи". За да търсите сред всичките си файлове в OneDrive, използвайте търсенето в изгледа Файлове.

 • Ако работите в служебен или учебен акаунт, търсенето винаги търси в целия OneDrive.

Ако не виждате файл, който търсите, в приложението, вижте Откриване на изгубени или липсващи файлове в OneDrive.

Файлове, които са изтрити от OneDrive, се пазят в кошчето на OneDrive за 30 дни за лични акаунти. Файловете могат да бъдат възстановени в OneDrive преди този срок или да ги изтриете завинаги от своя OneDrive.

 1. Докоснете иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в долната част на екрана, докоснете акаунта, който използвате, и след това докоснете Кошче.

 2. В изгледа на кошчето изберете файловете, които искате да възстановите.

 3. За да възстановите файловете обратно в своя OneDrive, докоснете Възстанови Файл за възстановяване на OneDrive .

Забележка: Ако кошчето ви е пълно, най-старите елементи ще се изтрият автоматично след три дни. Ако сте влезли със служебен или учебен акаунт, елементите в кошчето се изтриват автоматично след 93 дни, ако администраторът не е променил настройката. Вижте повече информация колко време се запазват изтритите елементи за работни или учебни акаунти.

Файлове, които са изтрити от OneDrive, се пазят в кошчето на OneDrive за 30 дни за лични акаунти. Файловете могат да бъдат възстановени в OneDrive преди този срок или да ги изтриете завинаги от своя OneDrive.

 1. Докоснете иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в долната част на екрана, докоснете акаунта, който използвате, и след това докоснете Кошче.

 2. В изгледа Кошче изберете файловете, които искате да изтриете.

 3. Докоснете Изтрий Изтриване на файл в OneDrive , за да премахнете завинаги файловете.

Забележка: Ако кошчето ви е пълно, най-старите елементи ще се изтрият автоматично след три дни. Ако сте влезли със служебен или учебен акаунт, елементите в кошчето се изтриват автоматично след 93 дни, ако администраторът не е променил настройката. Вижте повече информация колко време се запазват изтритите елементи за работни или учебни акаунти.

 1. Изберете снимка и след това докоснете Споделяне > Записване на снимка.

  Екранна снимка на бутона за записване на снимка в приложението OneDrive за iOS

 2. Намерете изтеглената снимка в папката "Албум от камерата" на устройството си.

Маркирайте файловете "офлайн", за да ги четете по всяко време дори когато не сте свързани към интернет. Онлайн редакциите, направени във файловете, се синхронизират при следващото свързване с интернет на вашия iPad, iPhone или iPod Touch, така че да получите най-новата версия на файла.

Забележка: Файловете, маркирани като "офлайн", са само за четене – можете да редактирате файла само когато сте онлайн. Ако редактирате файла в офлайн режим, той се записва като нов файл и не променя оригиналния файл в OneDrive.

 1. В приложението OneDrive изберете файловете, които искате да са налични за офлайн четене, след което докоснете Запазване офлайн Запазване офлайн. .

  Забележка: Само файлове могат да бъдат маркирани за четене офлайн, не и папки.

 2. Файловете, маркирани за четене офлайн, имат икона Запазване офлайн в списъчния изглед. Докоснете файла в списъка по всяко време, за да отворите файла за четене.

Съвет: След като маркирате файл като офлайн, в OneDrive той също е посочен в изгледа Офлайн файлове. Докоснете иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в долния край на екрана и докоснете Офлайн файлове за незабавно намиране на всички офлайн файлове.

За да спрете да пазите един файл офлайн, изберете офлайн файла и докоснете Само онлайн Само онлайн. .

Можете да споделите файлове, снимки и папки на OneDrive от приложението OneDrive на устройство с iOS – точно както го правите на компютър PC или Mac. За да спрете споделянето, отидете в уеб сайта на OneDrive и влезте.

Забележка: Ако искате файлът да се споделя само за четене, докоснете Само преглед, преди да изберете как да споделите.

Поканване на хора да видят файл или папка

 1. Изберете файла или папката, която искате да споделите (натиснете и задръжте, за да го/я изберете).

 2. Докоснете Споделяне Споделяне в OneDrive > Поканване на хора.

 3. В Поканване на хора, в Споделяне с въведете желаните имейл адреси. Докоснете Добавяне на контакт Добавяне на получател , за да добавите получатели от списъка си с контакти.

 4. Ако искате получателите да могат да добавят промени или редакции, под "Опции" включете Позволяване на редактиране?. Изключете тази опция, за да направите файла "само за четене" за получателите.

 5. Докоснете Добави . Получателите ще получат имейл съобщение с връзка към документа.

Копиране на връзка за поставяне в текстово съобщение или в уеб сайт

 1. Изберете файла или папката, която искате да споделите (натиснете и задръжте, за да го/я изберете).

 2. Докоснете Споделяне Споделяне в OneDrive > Копиране на връзка. OneDrive създава URL адрес за вашите файлове и го поставя в клипборда на устройството.

 3. Отидете на мястото, където искате да поставите връзката, като например блог, уеб страница или публикация в социалните мрежи, и я поставете.

Забележка: Помнете, че всеки, който разполага с връзката, може да отваря, изтегля и записва документа, както и да препраща връзката.

Изпращане на връзка в имейл

 1. Изберете файла или папката, която искате да споделите (натиснете и задръжте, за да го/я изберете).

 2. Докоснете Споделяне Споделяне в OneDrive > Имейл в Outlook.

  Ако нямате Outlook за iOS на вашето устройство, докоснете Споделяне > Поща, след което използвайте приложението за поща на iOS или изберете приложението, което искате да използвате.

 3. Отваря се имейл съобщение, включващо връзка към файловете, които споделяте. Въведете адреса на хората, с които искате да споделите, и добавете бележка, ако искате, а след това изпратете съобщението.

Изпращане на файл като прикачен файл

 1. Изберете файла или папката, която искате да споделите (натиснете и задръжте, за да го/я изберете).

 2. Докоснете Споделяне Споделяне в OneDrive > Изпращане на файл.

  Съвет: Споделянето като прикачен файл работи само с отделни файлове. Ако искате да споделите множество файлове или папка, използвайте Поканване на хора или Копиране на връзката.

 3. Изберете приложението, което искате да използвате за имейл съобщението.

 4. Отваря се имейл съобщение с файла, който споделяте, като прикачен файл. Въведете адреса на хората, с които искате да споделите, и добавете бележка, ако искате, а след това изпратете съобщението.

Можете да добавите акаунт за OneDrive за бизнеса към приложението OneDrive за iOS, ако вашата организация използва OneDrive в Office 365.

 1. Отворете приложението OneDrive и докоснете иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в долната част на екрана.

 2. Докоснете Добавяне на акаунт.

 3. На екрана за влизане въведете имейл адреса и паролата, която използвате за вашата фирма, училище или друга организация.

  Когато вашата организация използва SharePoint 2013 или SharePoint Server 2016, процесът на влизане е различен от този в Office 365. В екрана за влизане докоснете Имате URL адрес на сървъра на SharePoint? След това въведете уеб адреса на своя сървър на SharePoint, за да продължите процеса на влизане. Уеб адресът, известен също като URL адрес, може да изглежда като http://portal.

Забележки: 

 • За да влезете в OneDrive за бизнеса, вашата организация трябва да има отговарящ на условията фирмен абонаментен план за SharePoint Online или Office 365. Или вашата организация трябва да има собствено разполагане на SharePoint Server.

 • Можете да влезете с няколко служебни или учебни акаунта от една и съща организация.

Ако имате проблем с влизането с вашия акаунт за служебен или учебен акаунт, опитайте да влезете в https://portal.office.com/onedrive или се обърнете към своя ИТ отдел.

За да превключвате между личен акаунт за OneDrive и акаунт за OneDrive за бизнеса или между няколко акаунта за OneDrive за бизнеса, отворете приложението, натиснете и задръжте иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в дъното на екрана и след това докоснете името на акаунта, който искате да използвате.

Екранна снимка на превключване между акаунти в приложението OneDrive за iOS

Можете да добавите само един личен акаунт към приложението OneDrive. За да отворите различен личен акаунт, докоснете иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в дъното на екрана, докоснете акаунта, от който искате да излезете, след което докоснете Излизане от този акаунт. След това влезте отново с акаунта, който искате да използвате.

За да излезете от личния си акаунт за OneDrive или акаунт за OneDrive за бизнеса, отворете приложението, докоснете иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в дъното на екрана, докоснете акаунта, от който искате да излезете, след което докоснете Излизане от този акаунт.

Можете да оцените приложението OneDrive, когато го използвате на iPhone, iPad и iPod Touch, или да получите помощ, като разклатите вашето устройство.

Можете да зададете сензорен ИД или четирицифрена парола, за да предотвратите достъпа на други потребители на устройството ви до вашия акаунт за OneDrive. За да направите това, отворете приложението, докоснете иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в дъното на екрана, докоснете Настройки Настройки на OneDrive и след това докоснете превключвателя Сензорен ИД и парола, за да го включите, и въведете своята парола.

В приложението OneDrive докоснете иконата Аз Икона на човек в приложението OneDrive за iOS в дъното на екрана и след това погледнете реда Място за съхранение, за да видите своето сумарно място за съхранение и свободното място или да закупите допълнително място за съхранение.

Първо актуализирайте iOS на вашето устройство. След това се уверете, че сте инсталирали всички налични актуализации на приложението. Те ще се изтеглят и инсталират автоматично, когато сте в Wi-Fi мрежа. За да видите налични актуализации, които не са изтеглени:

 1. Отворете App Store и след това докоснете Актуализации.

 2. Ако има налични актуализации, докоснете Актуализиране на всички. Може да бъде поискано да въведете паролата си и вашия ИД за Apple.

Ако все още имате проблеми с приложението, опитайте да го изтриете и след това отидете в App Store, за да го изтеглите отново.

Ако не виждате файл, който търсите, в приложението, вижте Откриване на изгубени или липсващи файлове в OneDrive.

За допълнителна помощ прочетете как да отстранявате проблеми в приложението OneDrive за iOS.

Имате нужда от още помощ?

Онлайн

Получаване на онлайн помощ
Вижте Отстраняване на проблеми при мобилното приложение OneDrive, повече страници за поддръжка за OneDrive или Помощ за OneDrive за бизнеса.

Икона за поддръжка на имейл

Поддръжка по имейл
Ако все още имате нужда от помощ, разклатете мобилното си устройство, докато сте в приложението OneDrive, или изпратете имейл до екипа за поддръжка на OneDrive

За допълнителна помощ се обърнете към вашия ИТ отдел или администратор. Ако сте администратор на SharePoint Online, можете да отворите билет за поддръжка в центъра за администриране на Office 365.

Форуми на общността на Office 365

Попитайте Общността на
Получаване на помощ от експерти в нашите форуми:
Форум на общността за OneDrive или Форум на общността за OneDrive за бизнеса

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×