Използване на Office 365 мрежи за доставяне на съдържание с SharePoint Online

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да хоствате статични активи в Office 365 мрежи за доставяне на съдържание (CDN) да предоставят по-добра производителност за вашия SharePoint Online страници. Статични активи са файлове, които не се променят често, като изображения, видео и аудио, листове със стилове, шрифтове и JavaScript файловете. CDN работи като географски разпределени кеширане прокси сървър, като кеширане статични активи по-близо до браузъри, което ги иска.

Ако вече сте запознати с начина, по който, че CDNs работа, трябва само да изпълните няколко стъпки, за да го настроите. Тази тема описва как. Четете за информация за Office 365 CDN и как да започнете хостинг статични вашите активи.

Връщане към планиране на мрежата и настройка на производителността за Office 365.   

CDN основи на Office 365

Office 365 CDN е включена като част от вашия абонамент за SharePoint Online. Не е нужно да се плаща допълнително за него. Office 365 предоставя поддръжка за двете частни и публичен достъп и ви позволява да хост статични активи в няколко местоположения или произход. Office 365 CDN не е същият като Azure CDN. Ако имате нужда от повече информация относно защо да използвате CDN "или" за общи CDN концепции, вижте мрежи за доставяне на съдържание.

Как CDN предоставя достъп на крайните потребители

Самостоятелен достъп до статични активи в Office 365 CDN се предоставя от символи, генерирани от SharePoint Online. Потребителите, които вече имат разрешение за достъп до папка или библиотека, определени от оригинала ще бъдат дадени автоматично маркери. SharePoint Online не поддържа разрешения на ниво елемент за CDN.

Например за даден файл, разположен в https://contoso.sharepoint.com/sites/site1/library1/folder1/image1.jpg, като се има предвид следното:

 • 1 Потребителят има достъп до folder1 и да image1.jpg

 • Потребителят 2 няма достъп до folder1

 • Потребителски 3 да имат достъп до folder1, но се предоставя изрично разрешение за достъп до image1.jpg чрез SharePoint Online

 • Потребителят 4 има достъп до folder1, но е бил изрично отказан достъп до image1.jpg

И след това по-долу са изпълнени:

 • Потребителски 1 и потребителски 4 ще имат достъп до image1.jpg през CDN.

 • Потребителски 2 и 3 потребителя няма да можете да стигнете до image1.jpg през CDN.

  Въпреки това потребителят 3 все още достъп до активи image1.jpg директно през SharePoint Online докато потребителят 4 нямат достъп до активи чрез SharePoint Online.

Общ преглед на работата с Office 365 CDN

За да настроите Office 365 CDN, можете да следвате тези основни стъпки:

Когато сте готови с настройката, управление на Office 365 CDN във времето от:

 • Добавяне, актуализиране и премахване на активи

 • Добавяне и премахване на произход

 • Конфигуриране на правила за CDN

 • Ако е необходимо, забраняването на Office 365 CDN

Определите къде искате да съхранявате вашите активи

CDN внася вашите активи от местоположение, наречен origin. За Office 365 произход е библиотека с документи или папката, която е достъпен с URL адрес. Имате голяма гъвкавост, когато зададете произход за вашата организация. Например можете да зададете няколко произход или един произход там, където искате да поставите всички ваши CDN активи. Можете да изберете да имат публичен или частен произход за вашата организация. Повечето организации ще изберете, за да реализирате комбинация от двете.

Ако дефинирате стотици произход, то вероятно ще трябва отрицателно на времето, необходимо за обработка на заявки. Препоръчваме, ако имате повече от 100 произход, може да искате да преосмислят вашата архитектура.

Изберете дали всеки произход трябва да бъде публично или частно

Когато идентифицирате произхода, посочвате дали да се направят публично или частно. Независимо коя опция да изберете, Microsoft прави всички тежко повдигане за вас, когато става въпрос за управлението на CDN себе си. Също така можете да промените мнението си по-късно, след като настроите CDN и идентифицира си произход.

Публични и лични опции предоставят подобрения в производителността, но всеки има уникални характеристики и предимства.

Атрибути и предимства на хостинг активи в публичен произход   

 • Активи, показани в публичен произход са достъпни за всеки анонимно.

  Важно: Ако се идентифицират публичен произход във вашия CDN, никога не трябва да поставите ресурси, които се считат за чувствителни към вашата организация в публичен произход или библиотека на SharePoint Online.

 • Ако премахнете актив от публичен произход, актива могат да продължат да бъдат налични до 30 дни от кеша за; Въпреки това ние ще направи невалидни връзки към актива в CDN в рамките на 15 минути.

 • Когато сте хост листове със стилове (CSS файлове) в публичен произход, можете да използвате относителни пътища и URI адреси в рамките на код. Това означава, че можете да препращате местоположението на фонови изображения и други обекти спрямо местоположението на актив, който се обажда го.

 • Въпреки че можете да твърдо код публичен произход URL, това не се препоръчва. Причината за това е, че ако достъп до CDN става недостъпна, URL Адресът не автоматично ще разреши към вашата организация в SharePoint Online и може да доведе до прекъснати връзки и други грешки.

 • Типове файлове по подразбиране, които са включени за публичен произход са .css .eot, .gif, .ico, .jpeg, .jpg, .js, .map, .png, .svg, .ttf и .woff. Можете да зададете допълнителни типове файлове.

 • Ако искате, можете да конфигурирате правилата, за да изключите активи, които са били идентифицирани чрез сайт на брошура, които указвате. Например можете да изберете да изключите всички активи, които са маркирани като "Поверително" или "ограничена", дори ако те са позволен тип на файл и се намират в публичен origin.

Атрибути и предимства на хостинг активи в частна произход   

 • Потребителите имат само достъп до активите от частен произход ако имат разрешение да го направите. Анонимен достъп до тези активи е възпрепятстван.

 • Ако премахнете актив от частна оригинала, актива могат да продължат да бъдат достъпни за до един час от кеша за; Въпреки това ние ще направи невалидни връзки към актива в CDN в рамките на 15 минути.

 • Типове файлове по подразбиране, които са включени за лично произход са .gif .ico, .jpeg, .jpg, .js и .png. Можете да зададете допълнителни типове файлове.

 • Точно както публичен произход можете да конфигурирате правилата, за да изключите активи, които са били идентифицирани чрез сайт на брошура, които указвате, дори ако използвате заместващи символи, за да включите всички активи в дадена папка или библиотека на сайт.

По подразбиране Office 365 CDN произход

Ако не посочите друго, Office 365 настройва произход някои по подразбиране за вас Когато разрешите Office 365 CDN. Ако първоначално сте ги изключите, можете да добавите тези произход, след като приключите инсталирането.

Частна произход по подразбиране:

 • */userphoto.aspx

 • * / siteassets

Публични произход по подразбиране:

 • * "/" образец

 • * / стил библиотека

Инсталиране и настройка на Office 365 CDN с помощта на обвивката за управление на SharePoint Online

Процедурите в тази тема изискват да използвате онлайн обвивката за управление на SharePoint, за да се свържете с SharePoint Online. За инструкции вижте Свързване към SharePoint Online за PowerShell.

Изпълнете тези стъпки, за да настроите и конфигурирате Office 365 CDN да хоствате вашия статични активи в SharePoint Online.

За да разрешите на организацията да използват Office 365 CDN

Използвайте кратката команда на Set-SPOTenantCdnEnabled , за да разрешите организацията да използват Office 365 CDN. Можете да разрешите организацията да използват публичен произход, лично произход или и двете с CDN. Можете също да конфигурирате Office 365 CDN да пропуснете настройката на произход по подразбиране, когато можете да го включите. Винаги можете да добавите тези произход по-късно, както е описано в тази тема.

В Windows Powershell за SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Например за да разрешите на организацията да използват публични и лични произход с CDN, въведете следната команда:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

За да разрешите на вашата организация да използват публични и лични произход с CDN , но прескочите настройването на произход по подразбиране, въведете следната команда:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

За да разрешите на вашата организация да използвате публичен произход с CDN, въведете следната команда:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

За да разрешите на организацията да използват лични произход с CDN, въведете следната команда:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

За повече информация за тази кратка команда вижте Set-SPOTenantCdnEnabled.

(По желание) За да промените списъка с типове файлове да се включат в Office 365 CDN

Съвет: Когато дефинирате типове файлове с помощта на кратката команда на Set-SPOTenantCdnPolicy , замените текущо определен списък. Ако искате да добавите допълнителни типове файлове в списъка, използвайте кратката команда първо да разберете какво вече са разрешени типове файлове и да ги включи в списъка заедно с вашите нови такива.

Използвайте кратката команда на Set-SPOTenantCdnPolicy да дефинирате типове статични файлове, които може да се хоства от публични и лични произход в CDN. По подразбиране общи активи типове са разрешени за пример .css, .gif, .jpg и. js.

В Windows PowerShell за SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

За да видите кои типове файлове в момента са разрешени от CDN, използвайте кратката команда на Get-SPOTenantCdnPolicies :

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

За повече информация за тези кратки команди вижте Set-SPOTenantCdnPolicy и Get-SPOTenantCdnPolicies.

(По желание) За да промените списъка с класификации на сайта, който искате да изключите от Office 365 CDN

Съвет: Когато изключите сайт класификации кратка команда на Set-SPOTenantCdnPolicy , замените текущо определен списък. Ако искате да изключите класификации допълнителни сайт, използвайте кратката команда първо да разберете какви класификации вече са изключени и след това ги добавете заедно с вашите нови такива.

Използвайте кратката команда на Set-SPOTenantCdnPolicy , за да изключите класификации на сайта, които не искате да направите достъпни над CDN. По подразбиране се изключват няма класификации на сайта.

В Windows PowerShell за SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

За да видите какви сайтове класификации са ограничени, използвайте кратката команда на Get-SPOTenantCdnPolicies :

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

За повече информация за тези кратки команди вижте Set-SPOTenantCdnPolicy и Get-SPOTenantCdnPolicies.

За да добавите произход на вашите активи

Използвайте кратката команда на Add-SPOTenantCdnOrigin да дефинирате origin. Можете да дефинирате няколко произход. Източник е URL адрес, който сочи към библиотека с документи или папката, която съдържа активи, която искате да бъде домакин CDN.

Важно: Ако се идентифицират публичен произход във вашия CDN, никога не трябва да поставите ресурси, които се считат за чувствителни към вашата организация в публичен произход или библиотека на SharePoint Online.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Където пътят е пътят до папката, съдържаща активи. Можете да използвате заместващи символи освен относителни пътища. Например за да включите всички активи в папката за masterpages за всички ваши сайтове като публичен произход в рамките на CDN, въведете следната команда:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

За повече информация за тази команда и неговия синтаксис вижте Добавяне SPOTenantCdnOrigin.

След като сте изпълнили командата, системата синхронизира конфигурацията през център за данни. Това отнема 15 минути.

Пример: Конфигуриране на публичен произход на вашите страници образци и за библиотеката на стил за SharePoint Online

Обикновено тези произход са настроени за вас по подразбиране, когато разрешите публичен произход за Office 365 CDN. Въпреки това ако искате да ги разрешите ръчно, следвайте тези стъпки.

 • Използвайте кратката команда на Add-SPOTenantCdnOrigin да дефинирате библиотеката със стилове като публичен произход в рамките на Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Използвайте кратката команда на Add-SPOTenantCdnOrigin , за да определите страниците образци като публичен произход в рамките на Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • За повече информация за тази команда и неговия синтаксис вижте Добавяне SPOTenantCdnOrigin.

  След като сте изпълнили командата, системата синхронизира конфигурацията през център за данни. Това отнема 15 минути.

Пример: Конфигуриране на частна произход на активи на сайт, страници на сайта и публикуване на изображения за SharePoint Online

 • Използвайте кратката команда на Add-SPOTenantCdnOrigin да дефинирате папката с активи на сайт като самостоятелен произход в рамките на Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Използвайте кратката команда на Add-SPOTenantCdnOrigin да дефинирате сайта страници папка като лично произход в рамките на Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Използвайте кратката команда на Add-SPOTenantCdnOrigin да дефинирате папката за публикуване на изображения като лично произход в рамките на Office 365 CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  За повече информация за тази команда и неговия синтаксис вижте Добавяне SPOTenantCdnOrigin.

  След като сте изпълнили командата, системата синхронизира конфигурацията през център за данни. Това отнема 15 минути.

Пример: Конфигуриране на частна произход на колекция от сайтове за SharePoint Online

Използвайте кратката команда на Add-SPOTenantCdnOrigin да дефинирате колекция от сайтове като лично произход в рамките на Office 365 CDN. Например,

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

За повече информация за тази команда и неговия синтаксис вижте Добавяне SPOTenantCdnOrigin.

След като сте изпълнили командата, системата синхронизира конфигурацията през център за данни. Това отнема 15 минути.

Управление на Office 365 CDN

След като сте настроили CDN, можете да правите промени към вашата конфигурация като актуализирате съдържанието или промяна на вашите нужди, както е описано в този раздел.

За да добавите, актуализиране или премахване на активи от Office 365 CDN

След като изпълните стъпките за настройка, можете да добавите нови активи и да актуализирате или премахнете активи на съществуващи такива. Просто направете вашите промени в активи в папка или библиотека на SharePoint, указани от вас като оригинала. Ако добавите нов актив, той е достъпен чрез CDN веднага. Въпреки това Ако актуализирате актива, тя ще отнеме до 15 минути за новото копие да се разпространи и да станат достъпни в CDN.

Ако трябва да извлечете местоположението на оригинала, можете да използвате кратката команда на Get-SPOTenantCdnOrigins . За информация как да използвате тази кратка команда вижте Get-SPOTenantCdnOrigins.

За да премахнете origin от Office 365 CDN

Ако е необходимо, можете да премахнете достъп до папка или библиотека на SharePoint, указани от вас като оригинала. За да направите това, използвайте кратката команда на Remove-SPOTenantCdnOrigin . За информация как да използвате тази кратка команда вижте Премахване SPOTenantCdnOrigin.

За да модифицирате произход в Office 365 CDN

Не можете да модифицирате произход, който сте създали. Вместо това премахнете оригинала и след това се добавя нов. За повече информация вижте да премахнете origin от Office 365 CDN и да добавите произход на вашите активи.

За да забраните на Office 365 CDN

Използвайте кратката команда на Set-SPOTenantCdnEnabled , за да забраните CDN за вашата организация. Ако имате и двете публични и лични произход, разрешени за CDN, трябва да изпълните команда на два пъти, както е показано в следващите примери.

За да забраните използването на публични произход в CDN, в Windows Powershell за SharePoint Online, въведете следната команда:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

За да забраните използването на поверителни произход в CDN, въведете следната команда:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

За повече информация за тази кратка команда вижте Set-SPOTenantCdnEnabled.

Отстраняване на неизправности CDN конфигурация на Office 365

Крайната точка не веднага ще бъде наличен за използване, тъй като отнема време за регистрация да се разпространи чрез CDN. Конфигурация отнема 15 минути.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×