Използване на HTML редактора

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Функцията "HTML редактор" на Microsoft Office SharePoint Server 2007 е напълно функционален текстов редактор на RTF формат. Можете да приложите форматиране на стилове към текст или към елементи на съдържание, като използвате меню на лентата с инструменти на HTML редактор. Можете да вмъквате елементи като таблици и списъци, като използвате бутоните на лентата с инструменти. Можете да търсите в съдържанието си и дори да проверите правописа му, пак като използвате лентата с инструменти. Можете също да имате достъп до всички тези функции, като използвате клавиатурата.

Какво искате да направите?

Вмъкване и редактиране на текст

Изберете текста или HTML елементи и прилагане на форматиране или потребителски стилове

Вмъкване и редактиране на таблици и други елементи на HTML

Използване на режим на редактиране на HTML източник

Вмъкване и редактиране на текст

HTML редакторът може да се появи като вграден, но може да се появи и в диалогов прозорец на уеб страница в нов прозорец. Можете да въвеждате директно в прозореца на HTML редактора, както бихте го направили във всеки друг текстов редактор. Текстът ви се появява в HTML редактора по начина, по който се появява на публикуваната страница. Някои функции не са налични, когато HTML редакторът се появява като вграден.

Копиране и поставяне

Копирането и поставянето на текст работят също така, както го правят в други редактори на текст в RTF формат, освен че HTML редакторът предлага опции за поставяне.

Когато поставяте текст от клипборда и този текст е форматиран, се появява менюто Опции за поставяне. Менюто Опции за поставяне предлага следните опции:

 • Премахване на вградени стилове      Тази опция премахва всички вградени стилове от поставения текст. Форматирането, което не е част от вграден стил, остава непокътнато.

 • Запази само текста      Тази опция премахва всички вградени стилове и всякакво форматиране от поставения текст.

 • Поддържане на вградени стилове      Тази опция оставя всички вградени стилове и форматиране непокътнати в поставения текст.

Търсене на текст в съдържанието

Можете да търсите текст в съдържанието си, като щракнете върху бутона за намиране на Изображение на бутон . Когато щракнете върху бутона търсене , Намерете полето се появява, заедно с Намери следващ бутон. В полето търсене въведете текста, който искате да търсите и след това щракнете върху Намери следващ. Ако текстът, който сте въвели в полето за търсене се появява в съдържанието, което редактирате, първият екземпляр на този текст ще бъде осветен в съдържанието. Щракнете върху Намери следващ отново, за да търсите следващото срещане.

Забележка: Ако преместите курсора извън прозореца Намери, командата Намери започва търсене в съдържанието от мястото, където е разположен курсорът, когато щракнете върху Намери следващ и не се връща в началото, когато стигне края. За да сте уверени, че е претърсено цялото ви съдържание, оставете курсора в полето Намери, когато щракате върху Намери следващ.

Забележка: Функционалността за търсене не е налична, когато HTML редакторът се появява като вграден.

Проверка на текста за правописни грешки

Можете да проверите вашия текст за правописни грешки, като щракнете върху Правописна проверка Изображение на бутон лентата с инструменти бутона. Когато щракнете върху бутона Проверка на правописа , нов прозорец отваря и показва възможните правописни грешки, както и предложения за коригирането им.

Клавишна комбинация за да проверите правописа, натиснете F7.

Забележка: Функционалността за проверка на правопис не е налична, когато HTML редакторът се появява като вграден.

Най-горе на страницата

Избор на текст или HTML елементи и прилагане на форматиране или потребителски стилове

Когато искате да промените изгледа на текста в съдържанието на страницата си, можете да използвате форматиране и стилове.

Стиловете са предварително дефинирани набори от опции за форматиране, които можете да прилагате като една цялостна опция за форматиране. Например можете де имате предварително дефиниран стил за "Заглавие на статия", който задава получер, 14 пункта шрифт, като използва шрифтовото семейство "Arial", с кестеняв цвят на шрифта. Когато приложите стила "Заглавие на статия" към селекция, всяка от отделните опции за форматиране се прилага към селекцията.

Има два начина, по които можете да изберете съдържание: Можете да изберете съдържанието ръчно, или да изберете HTML елементите и съдържанието, което тези елементи съдържат.

Най-горе на страницата

Какво искате да направите?

Използвайте мишката или клавиатурата, за да изберете текст

Използвайте менюто избор, за да изберете HTML елементи

Прилагане на стилове с помощта на меню "стилове"

Прилагане на форматиране с помощта на бутоните на лентата

Използване на мишката или клавиатурата за избор на текст

Можете да изберете текстов блок, като използвате мишката или клавиатурата.

За да изберете текстов блок, като използвате мишката, направете някое от следните неща:

 • Плъзгайте показалеца на мишката, за да изберете текста, който искате.

 • Щракнете двукратно върху текста, за да изберете дума, или трикратно – за да изберете абзац, елемент от списък или клетка от таблица.

За да изберете текстов блок, като използвате клавиатурата, задръжте натиснат SHIFT и натиснете клавиша СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, за да променяте селекцията си с по един знак. Или задръжте натиснат SHIFT и натиснете СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, за да променяте селекцията си с по един ред. Можете също за задържите натиснати CTRL и SHIFT, докато натискате клавиша СТРЕЛКА НАЛЯВО или СТРЕЛКА НАДЯСНО, за да избирате думите една по една.

Начало на раздела

Използвайте менюто избор, за да изберете HTML елементи

Ако искате да изберете целия текст, който се съдържа в HTML елемент, използвайте менюто Избор на лентата с инструменти.

Менюто Избор е контекстно зависимо, така че опциите зависят от елемента, върху който е курсорът. Например ако щракнете върху менюто Избор, докато курсорът е върху елемент от списък, менюто Избор показва следните опции:

 • Избор на форматирано съдържание (само текста в текущия елемент).

 • Избор на блока за форматиране (текста и елемента с етикет DIV, който съдържа текста).

 • Избор на елемента от списъка (елемента от списъка, включително текста и блока за форматиране, който елементът съдържа).

 • Избор на списъка (всички елементи в текущия списък, включително техния текст и блок за форматиране).

 • Избор на цялото съдържание (цялото съдържание, което се съдържа в текущия прозорец на HTML редактора).

 • Докато е отворено съдържанието на страницата в HTML редактора, позиционирайте курсора в текста на HTML елемента, който искате да изберете, а после щракнете върху Избор в лентата с инструменти.

 • Щракнете върху елемента на менюто Избор, който най-добре съответства на обхвата на селекцията, която искате. Например ако курсорът е в текст на елемент от списък с водещи символи, а вие искате да изберете целия списък, щракнете върху Списък с водещи символи.

Използвайте менюто Избор, за да сте уверени, че форматирате или прилагате стилове към определени HTML елементи, а не просто към текста, който виждате осветен в прозореца на редактора. Това ви позволява да запазите стиловете и форматирането си съгласувано.

Начало на раздела

Прилагане на стилове с помощта на меню "стилове"

Независимо дали избирате текст, като използвате мишката или клавиатурата, или избирате елементи, като използвате менюто Избор, можете да използвате менюто Стилове, за да приложите стилове, които са дефинирани за сайта ви. Няколко такива стила са инсталирани като част от Office SharePoint Server 2007 и администраторът на сайта ви или проектантът на оформлението на страницата могат да зададат потребителски стилове, до които да имате достъп, като използвате менюто Стилове.

Менюто Стилове е контекстно зависимо. Стиловете, които то показва, зависят от селекцията, към която прилагате стил.

Начало на раздела

Прилагане на форматиране, като се използват бутоните на лентата с инструменти

Можете де използвате бутоните от лентата с инструменти, за да приложите форматиране към селекция. До тези команди може да се получи достъп, като се използва мишката или клавишни комбинации.

Когато прилагате формат към селекция, той се добавя към другите формати, които са вече приложени към нея, освен ако два формата не са несъвместими един с друг. Ако някои два формата са несъвместими – например задават два различни цвята на шрифт  - към селекцията се прилага вторият формат.

Начало на раздела

Най-горе на страницата

Вмъкване и редактиране на таблици и други елементи на HTML

Можете да използвате бутоните на лентата с инструменти, за да вмъквате таблици, списъци, хипервръзки, изображения и повторно използваемо съдържание.

Повторно използваемото съдържание се състои от текстови блокове и елементи на HTML, които могат да се вмъкнат в съдържанието на страница. Не можете де променяте съдържанието или структурата на повторно използваеми елементи, като използвате HTML редактора. Можете да използвате HTML редактора, за да приложите стилове и форматиране към повторно използваемото съдържание.

Най-горе на страницата

Какво искате да направите?

Вмъкване и редактиране на таблица

Вмъкване на списък

Вмъкване на хипервръзка

Вмъкване на изображение

Вмъкване на повторно използваемо съдържание

Вмъкване и редактиране на таблица

Можете да вмъкнете таблица, като щракнете върху бутона Вмъкване на таблица Изображение на бутон лентата с инструменти. Когато щракнете върху Вмъкване на таблица, се отваря нов прозорец, където можете да изберете следните свойства на таблицата:

 • Свойства за Размер:

  • Редове      Използвайте това свойство, за да изберете броя редове.

  • Колони      Използвайте това свойство, за да изберете броя на колоните.

  • Задаване на размери      Отметнете това квадратче, за да промените ширината и височината на таблицата в полетата Ширина и Височина. Изчистете квадратчето, ако искате размерът на таблицата да се управлява от сървъра.

  • Ширина и Височина     Ако отметете квадратчето Задаване на размери, можете да изберете свойствата Ширина и Височина, за да контролирате размерите на таблицата. Въведете число в полето Ширина или Височина, а после щракнете върху стрелката, за да изберете или пиксели, или проценти. Например за да зададете, че таблицата трябва да е широка на половина на страницата, въведете 50 в полето Ширина, а после щракнете върху проценти в списъка.

 • Свойства за Форматиране:

  • Използвай предварително дефиниран формат на таблица      Отметнете това квадратче, за да изберете формат на таблица от падащия списък. Office SharePoint Server 2007 предоставя редица предварително дефинирани формати на таблица и администраторът на сайта ви може да създаде потребителски формати на таблица и да ги добави към списъка.

   Когато изберете формат на таблица от списъка, в полето Визуализация се показва визуализация на този формат.

   Изчистете квадратчето Използвай предварително дефиниран формат на таблица, за да изключите опциите в секцията Форматиране. Към таблицата не се прилага никакъв формат.

  • Приложи специални формати към      Всеки предварително дефиниран формат на таблица може да съдържа форматиране, което се прилага към заглавния ред, последния ред, първата колона и последната колона. Използвайте тези четири опции за ред и колона, за да зададете дали специфичното форматиране за този ред или колона е приложено. Например за да зададете, че заглавният ред не е форматиран, както е указано от предварително дефинирания формат на таблица, изчистете квадратчето Заглавен ред.

   Забележка: Тези опции са налични само ако е отметнато квадратчето Използвай предварително дефиниран формат на таблица.

Можете също да редактирате таблица, за да промените нейния размер, форматиране и други свойства. Най-добрият начин да редактирате таблица е като използвате Меню на клетка. За да отворите Меню на клетка, щракнете върху стрелката в десния край на клетката от таблицата, която редактирате.

Меню на клетка съдържа следните команди:

 • Вмъкване на ред отгоре      Тази команда вмъква ред непосредствено над клетката, която редактирате.

 • Вмъкване на ред отдолу      Тази команда вмъква ред непосредствено под клетката, която редактирате.

 • Вмъкване на колона отляво      Тази команда вмъква колона непосредствено отляво на клетката, която редактирате.

 • Вмъкване на колона отдясно      Тази команда вмъква колона непосредствено отдясно на клетката, която редактирате.

 • Изтриване на ред      Тази команда изтрива реда, който съдържа клетката, която редактирате.

 • Изтриване на колона      Тази команда изтрива колоната, която съдържа клетката, която редактирате.

 • Обединяване на клетки      Тази команда обединява клетката, която редактирате, с клетката отдясно, а в езици "отдясно наляво" – с клетката отляво.

 • Разделяне на клетка      Тази команда разделя клетката, която редактирате, и поставя курсора в най-лявата клетка, която се получава като резултат.

 • Височина и ширина      Тази команда отваря диалогов прозорец, който ви позволява да промените височината на реда и ширината на колоната, които съдържат клетката, която редактирате.

 • Редактиране на таблица      Тази команда отваря диалогов прозорец, който ви позволява да променяте което и да е от свойствата на таблицата, която съдържа клетката, която редактирате.

Можете също да изпълнявате всички действия от Меню на клетка, като използвате бутоните от лентата с инструменти.

Начало на раздела

Вмъкване на списък

Можете да вмъкнете списък, като щракнете върху Номериран списък Изображение на бутон или Списък с водещи символи Изображение на бутона за водещи символи бутона на лентата с инструменти.

Клавишна комбинация за да вмъкнете номериран списък, натиснете CTRL + SHIFT + E. За да вмъкнете списък с водещи символи, натиснете CTRL + SHIFT + L.

Начало на раздела

Вмъкване на хипервръзка

Можете да вмъкнете хипервръзка, като щракнете върху бутона Вмъкване на хипервръзка Изображение на бутон лентата с инструменти.

Клавишна комбинация за вмъкване на хипервръзка, натиснете CTRL + K.

Когато вмъквате хипервръзка, се отваря диалоговият прозорец на уеб страница Редактиране на свойства на хипервръзка.

 • В полето Избран URL адрес можете да въведете URL адрес или да щракнете върху бутона Преглед, за да преминете към елемент или документ в сайта си.

 • Отметнете квадратчето Отвори връзка към нов прозорец, за да отворите хипервръзка в нов прозорец. Ако това квадратче е изчистено, хипервръзката ще се отвори в същия прозорец.

 • Отметнете квадратчето Покажи връзката с икона, за да се покаже икона преди текста на хипервръзката. Това се извършва, като се добавя етикет за изображение (<IMG>) в началото на връзката. По подразбиране, иконата, която се показва, отразява типа документ, към който сочи хипервръзката, но по-късно можете да промените изображението, което се показва, като редактирате атрибута на източника на етикета на изображението (<IMG src=>). Ако квадратчето Покажи връзката с икона е изчистено, хипервръзката се показва като текст на хипервръзка.

 • В полето Пояснение можете да въведете текст, който ще се показва, когато показалецът на мишката се установи върху хипервръзката. Този текст се записва като атрибут на заглавието на етикета на котвата на хипервръзката (<A title=>).

 • В секцията Показалец, в полето Име можете да въведете име за хипервръзката. Това име се записва като атрибут на ИД на етикета на котвата на хипервръзката (<A id=>). Използвайте това, за да създадете показалец на страницата, към който можете да се свържете от други страници или отвсякъде другаде на същата страница.

Можете да редактирате съществуваща хипервръзка, като използвате същите бутони от лентата с инструменти или като натиснете CTRL+K, когато хипервръзката, която искате да редактирате, е избрана.

Изтриване на хипервръзка

За да изтриете хипервръзка, направете следното:

 1. Изберете връзката, която искате да изтриете, като използвате менюто Избор.

 2. Направете едно от следните:

  • Натиснете DELETE или BACKSPACE.

  • Щракнете върху бутона Премахни хипервръзката Изображение на бутон лентата с инструменти.

Начало на раздела

Вмъкване на изображение

Можете да вмъкнете изображение, като щракнете върху бутона Вмъкване на изображение Изображение на бутон лентата с инструменти.

Клавишна комбинация за да вмъкнете изображение, натиснете CTRL + SHIFT + G.

Когато щракнете върху бутона Вмъкване на изображение или натиснете CTRL+SHIFT+G, се отваря диалоговият прозорец на уеб страницата Редактиране на свойствата на изображение.

 • Щракнете върху бутона Преглед, за да разгледате наличните изображения. Когато щракнете върху Преглед, се отваря диалоговият прозорец на уеб страницата Избор на изображение и показва изображенията, които се съхраняват в библиотеката "Публикуване на изображения" на сайта, която съдържа съдържанието на страницата, която редактирате. Щракнете върху изображение и после щракнете върху OK, за да вмъкнете това изображение.

 • Можете да въведете алтернативен текст за изображението в полето Алтернативен текст. Алтернативният текст се чете от екранни четци, вместо да се показва изображението, и се показва от браузъра, ако изображението не може да се рендира от уеб браузъра на посетителя.

 • Избор на опции в секцията Оформление, за да зададете подравняването, дебелината на граници и разредката на изображението.

 • Избор на опции в секцията Размер, за да определите размера на изображението. Можете да зададете изображението да се показва в размера си по подразбиране или да изберете показвания размер в пиксели. Ако зададете показвания размер, можете да изберете и височината и ширината на изображението, както и да изберете да поддържате пропорцията (запазване на отношението не височина към ширина).

 • Когато завършите редактирането на свойствата на изображението, щракнете върху OK.

Можете да редактирате съществуващо изображение, като използвате същия бутон от лентата с инструменти или като натиснете CTRL+SHIFT+G, когато изображението, което искате да редактирате, е избрано.

Начало на раздела

Вмъкване на повторно използваемо съдържание

Можете да вмъкнете повторно използваемо съдържание, като щракнете върху бутона Вмъкване на повторно използваемо съдържание Изображение на бутон лентата с инструменти.

След като вмъкнете повторно използваемо съдържание, можете да промените положението му върху страницата и размера му, както и да приложите стилове и опции за форматиране.

За да промените положението или размера на повторно използваемото съдържание, щракнете върху съдържанието и използвайте рамката му, за да настроите положението или размера му.

За да приложите стилове или опции за форматиране, щракнете върху повторно използваемото съдържание, щракнете върху менюто Избор, а след това щракнете върху Списък с водещи символи. После можете да приложите стилове, като използвате менюто Стилове и да приложите опции за форматиране, като използвате бутоните от лентата с инструменти или клавишни комбинации.

За повече информация относно повторно използваемо съдържание вижте статията Използване на повторно използваемо съдържание.

Начало на раздела

Най-горе на страницата

Използване на режима на редактиране на HTML източника

Можете де превключите от редактиране на текст към редактиране на HTML източника по всяко време, като щракнете върху бутона от лентата с инструменти Редактиране на HTML източник. Режимът на редактиране на HTML източник е полезен за промяна на атрибутите на HTML елементите в съдържанието ви.

Когато сте в режим на редактиране на HTML източник, прозорецът на HTML редактора показва съдържанието ви в HTML, като повечето от бутоните на лентата с инструменти са показани. Можете да редактирате HTML източника, като използвате стандартни HTML етикети и синтаксис. HTML редакторът поддържа HTML версия 4.01, преходен стандарт.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×