Използване на уеб част за XML визуализатор за показване на структурирани данни и базирани на XML документи и формуляри

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Можете да използвате уеб част за XML визуализатор, за да покажете Extensible Markup Language (XML) и да приложите трансформации на разширяем език за листа със стилове (XSLT) към XML, преди да се покаже съдържанието.

Важно: Съдържанието, което се показва в XML уеб компонент, не може да съдържа HTML елемент FORM. Ако трябва да използвате HTML елемент FORM, помислете да използвате уеб компонента за разглеждане на страница или уеб компонента на формуляра.

В тази статия

Начини, по които можете да използвате уеб частта

Начини за добавяне на съдържание към уеб частта

Комбиниране на редактирано и свързано XML съдържание

Добавяне на уеб част към страница

Редактиране на свойствата на уеб част

Конфигуриране на общите свойства на уеб част

Начини, по които можете да използвате уеб част

Може да използвате XML уеб компонент, за да покажете:

 • Структурирани данни от таблици и заявки на базата данни.

 • Документи, базирани на XML.

 • XML формуляри, които комбинират структурирани и неструктурирани данни, например ежеседмични отчети на състоянието или отчети от пътни разходи.

Най-горе на страницата

Начини за добавяне на съдържание към уеб част

Има два начина, по които може да добавите съдържание към уеб част за XML визуализатор:

 • XML и XSL редактори    Може да използвате тези редактори, за да въведете или модифицирате XML и XSLT първичен код. Първичните XML и XSL редактори са обикновени текстови редактори, които са предназначени за потребителите, които имат познания по XML и XSLT синтаксис.

 • XML и XSL връзки    Вместо да редактирате XML и XSLT, въведете хипервръзка към текстовия файл, който съдържа XML и XSLT първичния код. Двата валидни протокола на хипервръзките, които може да използвате, са:

  • Протокол за пренасяне на хипертекст (http://)

  • Протокол за пренасяне на хипертекст с поверителност, който използва шифроване на слой със защитени сокети (SSL) (https://)

   Може да използвате абсолютен или относителен URL адрес. Но не може да използвате път до файл.

Най-горе на страницата

Комбиниране на редактирано и свързано XML съдържание

Можете да комбинирате редактирано и свързано XML съдържание, за да предоставите основна и вторична информация. Например можете да предоставите съобщение за грешка като вторична информация в редактираното XML съдържание, ако няма налично свързано XML съдържание или основна информация. Когато предоставите редактирано и свързано XML съдържание, свързаното XML съдържание се използва винаги първо. Ако свързаното XML съдържание не е достъпно, се използва редактираното съдържание.

Забележка:  Комбинирането на редактирано и свързано XSL съдържание по този начин не се поддържа.

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб част към страница

За да редактирате страница, трябва да имате поне разрешения, получени при добавянето към групата по подразбиране на SharePoint за членове на <Име на сайт> за сайта.

 • От някоя страница, на лентата щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране.

  Командата ''Редактиране'' на раздела ''Редактиране''

  Забележка:  Ако командата "Редактиране" е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 • Щракнете върху страницата, към която искате да добавите уеб част, щракнете върху раздела Вмъкване и след това върху Уеб част.

  Команда "Уеб част"

 • Под "Категории" изберете категория, като например Списъци и библиотеки, изберете уеб частта, която искате да добавите към страницата, като например Обявления и след това щракнете върху Добави.

  Избор на уеб част

  Когато изберете някоя уеб част, информация за нея се показва в За уеб частта.

 • Когато сте готови с редактирането на страницата, щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху Запиши.

Забележка:  Уеб частта за XML визуализатор е в категорията Събиране на съдържание.

Уеб частта за XML визуализатор се добавя към страницата, в която сте избрали да я разположите.

Редактиране на свойствата на уеб част

 1. За да редактирате свойствата на уеб частта, посочете уеб частта и след това щракнете върху стрелката надолу.
  Посочете уеб частта

 2. Щракнете върху ''Редактиране на уеб част''.
  Щракване върху ''Редактиране на уеб част''

Свойствата на уеб частта се показват в екрана с инструменти.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на свойствата по избор на уеб частта

По-долу са показани свойствата, които са уникални за уеб част за XML:

Свойство

Описание

XML редактор

Използва се, за да се въведе първичният XML код в обикновен текстов редактор. Изисква се познание на синтаксиса на XML, за да използвате този редактор.

XML връзкa

Използва се, за да се въведе хипервръзка към текстов файл, който съдържа първичен XML код. Двата валидни протокола на хипервръзките, които може да използвате, са:

 • Протокол за пренасяне на хипертекст (http://)

 • Протокол за пренасяне на хипертекст с поверителност, който използва шифроване на слой със защитени сокети (SSL) (https://)

Може да използвате абсолютен или относителен URL адрес. Но не може да използвате път до файл.

XSL редактор

Използва се, за да се въведе първичният XSLT код в обикновен текстов редактор. Изисква се познание на XSLT синтаксис, за да използвате този редактор.

XSL връзка

Използва се, за да се въведе хипервръзка към текстов файл, който съдържа първичен XSLT код. Двата валидни протокола на хипервръзките, които може да използвате, са:

 • Протокол за пренасяне на хипертекст (http://)

 • Протокол за пренасяне на хипертекст с поверителност, който използва шифроване на слой със защитени сокети (SSL) (https://)

Може да използвате абсолютен или относителен URL адрес. Но не може да използвате път до файл.

Най-горе на страницата

Конфигуриране на общите свойства на уеб част

Уеб частите имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики. Можете да промените свойствата на уеб частта в екрана с инструменти.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Възможно е някои разрешения и настройки на свойства да забранят или скрият свойства на уеб части.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител я отвори. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Само заглавната лента се показва, когато състоянието е зададено на Намалено.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например, на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да променяте зоната.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Напреднали

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в личен изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти.

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете едно от следните неща:

Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че потребителските уеб части на Microsoft ASP.NET поддържат това свойство, помощните теми по подразбиране на SharePoint се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Импортиране на съобщение за грешка

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×