Използване на уеб частта за HTML формуляр за филтриране и показване на данни в друга уеб част

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате уеб частта за HTML формуляр за свързване и подаване на данни на друга уеб част, като например уеб частта за списъчен изглед.

В тази статия:

Използване на уеб частта на формуляр

Добавяне на уеб част към страница

Свързване на уеб част за HTML формуляр към друга уеб част

Персонализиране на уеб частта за HTML формуляр

Персонализиране на уеб частта за HTML формуляр по подразбиране

Използване на многоредово текстово поле

Използване на бутони за избор

Използвайте падащия списък с възможности

Използвайте квадратчетата за отметка

Конфигуриране на общите свойства на уеб част

Облик

Оформление

Разширени

Използване на уеб частта за формуляр

Можете да използвате уеб частта за HTML формуляр за свързване и подаване на данни към друга уеб част. Можете например да използвате уеб частта за HTML формуляр по подразбиране, за да въведете име на регион, да подадете стойността на уеб част за списъчен изглед с потребителски данни и да филтрирате данните по този регион. Можете също да персонализирате уеб частта за HTML формуляр така, че да разрешите на потребител да избере например името на региона от падащ списък. Можете да използвате текстови полета, падащи списъци, многоредови текстови полета, квадратчета за отметка или бутони за избор в уеб частта за HTML формуляр.

Начинът на свързване на полета към други уеб части зависи от това как другата уеб част е дефинирана да използва връзки към уеб части.

Въпреки че можете да имате повече от един елемент (текстово поле, радио бутони и др.) във вашия формуляр, само едно поле може да бъде свързано с уеб част за списъчен изглед. Различни полета обаче могат да бъдат свързани с различни уеб части по едно и също време. Възможно е например да имате уеб част за HTML формуляр с текстово поле и набор бутони за избор. Текстовото поле може да е свързано с една уеб част за списъчен изглед, а бутоните за избор – с друга. Когато потребителят щракне върху бутона Почни, и двете уеб части за списъчен изглед биват филтрирани в съответствие с информацията, въведена в уеб частта за HTML формуляр.

Можете да свържете две или повече полета в уеб частта за HTML формуляр към друга уеб част, ако тази уеб част може да приеме множество параметри. В този случай може да ви е необходима програма за уеб проектиране, съвместима с SharePoint, като например SharePoint Designer 2010, за да изпълните връзките.

Най-горе на страницата

Добавяне на уеб компонент към страница

За да редактирате страница, трябва да имате поне разрешенията, получени при добавянето към групата по подразбиране на SharePoint за членове на <Име на сайт> за сайта.

 1. От някоя страница щракнете в лентата върху раздела Страница и след това щракнете върху командата Редактиране.

  изображение: командата ''редактиране'' на раздела ''редактиране''

  Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 2. Щракнете върху страницата, към която искате да добавите уеб част, щракнете върху раздела Вмъкване и след това върху Уеб част.

  команда ''уеб част''

 3. Под "Категории" изберете категория, като например Списъци и библиотеки, изберете уеб частта, която искате да добавите към страницата, като например Обявления и след това щракнете върху Добави.

  Избор на уеб част

 4. Когато изберете някоя уеб част, информация за нея се показва в За уеб частта.

 5. Когато сте готови с редактирането на страницата, щракнете върху раздела Страница и след това щракнете върху Запиши и затвори.

Най-горе на страницата

Свързване на уеб частта за HTML формуляр с друга уеб част

За да използвате уеб частта за HTML формуляр, се свържете с друга уеб част, която е в състояние да получават стойности чрез връзка към уеб част, като например уеб частта за списъчен изглед. Списъка, който искате да филтрирате, колоната, по която искате да филтрирате, трябва да се вижда в уеб част на същата страница като уеб частта на HTML формуляр. За информация относно добавянето на уеб част на HTML формуляр към страница вижте Добавяне на уеб част към страница.

 1. Отидете на страницата, съдържаща уеб частта, която искате да филтрирате.

 2. В лентата щракнете върху раздела Страница и след това върху командата Редактиране.

  Ако командата Редактиране е забранена, може да нямате разрешения за редактиране на страницата. Обърнете се към вашия администратор.

 3. Посочете уеб частта за HTML формуляр, щракнете върху стрелката надолу, щракнете върху Връзки, посочете Предоставяне на стойността на формуляра на и щракнете върху името на уеб частта, с която искате да осъществите връзка.

 4. В диалоговия прозорец Избор на връзка щракнете върху раздела Конфигуриране на връзка.

 5. От полето Тип на връзката изберете полето, което съответства на информацията от уеб частта за HTML формуляр.

Забележка: Полетата не трябва да имат едни и същи имена, нито те трябва да бъдат едни и същи типове данни. Стойности, изпратени от уеб частта на HTML формуляр са текстови стойности.

 1. Щракнете върху Готово и след това върху Изход от режим на редактиране в горната част на страницата.

По подразбиране можете да въведете текст в текстовото поле и да щракнете върху Почни или да натиснете ENTER. В другата уеб част ще се покажат само данните, които отговарят на въведения от вас текст. За да изчистите текстовото поле, така че да можете да въведете нов текст, изберете текущия текст и го изтрийте.

Най-горе на страницата

Персонализиране на уеб частта за HTML формуляр

Можете да персонализирате уеб частта за HTML формуляр, като използвате Редактор на първичен текст, който е достъпен от екрана с инструменти на уеб частта за HTML формуляр, или програма за уеб проектиране, съвместима с SharePoint, например SharePoint Designer 2010. Вместо стандартното текстово поле можете да използвате бутони за избор, квадратчета за отметка, многоредови текстови полета и списъчни полета. Можете също така да добавяте етикети и да присвоявате стойност по подразбиране.

Ако персонализирате уеб частта за HTML формуляр, имайте предвид следното:

 • Само един бутон Почни (който използва елемента INPUT) може да се използва за предаване на данни на друга уеб част.

 • Уеб частта за HTML формуляр използва елемента FORM. Някои HTML елементи не могат да се използват в елемента FORM, включително елементите HTML, BODY и FORM.

 • Имената на полетата във формуляра не трябва да се повтарят. Всяко име се използва за свързване със съответно име на колона в уеб частта, с която осъществявате връзка.

За да персонализирате уеб частта за формуляр, използвайте бутона Редактор на първичен текст, за да отворите диалоговия прозорец Текстов редактор и след това да коригирате или добавите първичен HTML код.

Забележка: На уеб частта за HTML формуляр само предоставя данни към друга уеб част за свързване – не може да получи данни от друга уеб част за свързване. Например можете да използвате уеб частта на HTML формуляр като подробния формуляр за показване на ред с данни.

Най-горе на страницата

Персонализиране на уеб частта за HTML формуляр по подразбиране

За да персонализирате уеб частта за HTML формуляр по подразбиране, направете следното:

 1. От страницата за показване на уеб частта на HTML формуляр в лентата, щракнете върху Редактиране а след това щракнете върху командата " Редактиране ".

 2. Посочете уеб частта за HTML формуляр, щракнете върху стрелката надолу и след това щракнете върху Редактиране на уеб част.

 3. В екрана с инструменти щракнете върху бутона Редактор на първичен текст .

 4. Отваря се диалоговият прозорец Текстов запис с HTML код по подразбиране.

За да бъде кодът по-лесен за разчитане и промяна, вмъкнете знаци за нов ред в текста, за да разделите редовете така, както е показано тук:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Можете да промените първия елемент INPUT по няколко начина, като промените името на поле, добавите етикет към поле или добавите стойност по подразбиране.

Свойство

Описание

Име на полето

Името на полето за текст по подразбиране в уеб частта на формуляр е В1. Това е името, което се появява в диалоговия прозорец Връзка с конфигурацията . Да дадете полето по-съдържателно име, въведете ново име вместо В1. Не изтривайте кавички.

Етикет на полето

Можете да добавите етикет с текст преди или след полето във формуляра. Въведете текста без кавички.

стойност по подразбиране

Можете да добавите стойност по подразбиране към полето за текстова област. Потребителят може да приеме тази стойност, като щракне върху бутона Почни, или да я замести, като въведе своя собствена. За да въведете стойност по подразбиране, използвайте атрибута за стойност.

Ако искате например да предоставите по-съдържателно име, да добавите стойност по подразбиране и добавите етикет, можете да направите следното:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Можете да промените втория елемент INPUT, като промените името на бутона, както е показано в следващия пример:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Можете също да добавяте други HTML елементи преди и след DIV елемента. Много полезен и прост начин например да дадете възможност на потребителя бързо да обновява страницата и да нулира FORM елементите е да добавите етикет на котва на текущата страница след затварянето на DIV елемента. Например:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Важно: Не променяйте други HTML код в диалоговия прозорец Текстов редактор . Уеб частта на HTML формуляр динамично създава скриптов рутинна по време на изпълнение, за да създадете връзка към друга уеб част. Не променяте onkeydown или onclick събитие код или неволно може да прекъснете уеб частта на HTML формуляр.

Най-горе на страницата

Използване на многоредово текстово поле

Елементът TEXTAREA дефинира контрола за въвеждане на многоредов текст. Атрибутът ROWS указва броя редове, които се виждат в текстовото поле. Атрибутът COLS указва ширината на текстовата област в знаци. В следващия пример потребителят вижда текстово поле с 5 реда и широчина 30 знака. Когато потребителят въвежда текст в полето, текстът ще премине на нов ред след 30 знака.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Съвет: Уверете се, че няма място в изходния код непосредствено след дясна ъглова скоба (>).

Най-горе на страницата

Използване на бутони за избор

Бутоните за избор, наричани още радио бутони, предоставят взаимно изключващи се възможности за избор на потребителя. В следващия пример са показани три радио бутона. Използвайте същото име за всеки радио бутон. Прието е да се добавят етикети след всеки бутон. Ако искате да форматирате всеки радио бутон така, че да е на отделен ред, използвайте елемента BR.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Най-горе на страницата

Използване на падащ списък с възможности за избор

Ако има много взаимно изключващи се възможности за избор, обмислете дали да не използвате поле с падащ списък., като използвате елемента SELECT. Всяка опция се показва като отделна възможност в списъка, но потребителят може да избере само една възможност. Текстът след затварящата ъглова скоба на елемента OPTION е това, което се показва в падащия списък.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

За да предоставите стойност по подразбиране, направете следното:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Най-горе на страницата

Използване на квадратчета за отметка

Ако има няколко възможности за избор, които не се изключват взаимно, обмислете дали да не използвате квадратчета за отметка. Всяка опция се показва като отделно квадратче за отметка и потребителят може да избере някоя или всички възможности за избор. Използването на тази опция изисква уеб част, която приема множество параметри като част от връзката с уеб частта.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

За да предоставите стойност по подразбиране, направете следното:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Най-горе на страницата

Конфигуриране на общите свойства на уеб част

Уеб частите имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението и разширените им характеристики. Можете да промените свойствата на уеб частта в екрана с инструменти.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

 • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

 • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е създал и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

 • Възможно е някои разрешения и настройки на свойства да забранят или скрият свойства на уеб части.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител я отвори. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Само заглавната лента се показва, когато състоянието е зададено на Намалено.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например, на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да променяте зоната.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Разширени

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в личен изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти.

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете едно от следните неща:

Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че потребителските уеб части на Microsoft ASP.NET поддържат това свойство, помощните теми по подразбиране на SharePoint се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Импортиране на съобщение за грешка

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×