Преминаване към основното съдържание
Office
Използване на уеб частите на бизнес данни на класически страници

Използване на уеб частите на бизнес данни на класически страници

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Уеб частите на бизнес данни са замислени да работят с данни от външен списък и можете да комбинирате тези уеб части по полезни начини. Можете например да свържете уеб частите "Списък" и "Елемент", така че когато изберете елемент за отчет на разходите в уеб частта "Списък", например днешните промени, подробните данни на елемента се показват в уеб частта "Елемент", например разноски за хотел, пътуване и храна.

За повече информация вижте Създаване на асоциации в SharePoint Designer, Уеб части за бизнес данни (демонстрация)и намиране на съдържание за външни данни.

В тази статия

Общ преглед на уеб частите на бизнес данни

Преди да започнете

Свойства по избор на уеб компонента за списък на бизнес данни

Свойства на списъка на бизнес данни

Преглед на свойствата на данни

Свойства по избор на уеб компонента за елемент на бизнес данни

Свойства на елемент на бизнес данни

Преглед на свойствата на данни

Свойства по избор на уеб частта за действия на бизнес данни

Свойства действия с бизнес данни

Свойства по избор на филтър уеб частта в свързване на бизнес данни

Свойства на филтъра

Разширени опции за филтриране свойства

Свойства по избор на бизнес данни на уеб компонента за свързан списък

Свойства списък със свързани бизнес данни

Преглед на свойствата на данни

Конструктор на уеб компонента за бизнес данни елемент

Общи свойства на уеб частите на бизнес данни

Облик

Оформление

Разширени

Опции за AJAX

Разни

Общ преглед на уеб частите на бизнес данни

Следващата таблица обобщава накратко всяка уеб част на бизнес данни.

Уеб част

Описание

Списък с бизнес данни

Показва списък с елементи на външен списък.

Елемент на бизнес данни

Показва елемент от външен списък.

Действия с бизнес данни

Показва действие от външен списък.

Филтър на услугата за свързване на бизнес данни

Филтрира съдържанието на свързана уеб част на бизнес данни с помощта на списък от стойности от външен списък.

Създател на елемент на бизнес данни

Създава елемент на бизнес данни от параметри в низ на заявка в URL адрес и го предоставя на други уеб части на бизнес данни.

Списък със свързани бизнес данни

Показва списък с дъщерни елементи, свързани с родителски елемент от външен списък. Изисква асоциация.

Най-горе на страницата

Преди да започнете

Работата с външни данни изисква предварителното изпълнение на няколко задачи, за да се разреши защитен достъп до данните. Следващата информация може да ви помогне да планирате следващите си стъпки. Освен това, ако имате проблеми при работата с външни данни, тази информация може да ви помогне да идентифицирате проблема. За да имате достъп до външни данни, вие или администратор трябва да направите следното:

Подготовка на външния източник на данни    Администраторът може да се наложи да създадете акаунт и да предоставят разрешения към източника на данни, за да се уверите, че правилните хора има достъп до данните и че данните не свърши в неподходящи ръце. В външна база данни администраторът може да искате да се създаде конкретни таблици, изгледи, заявки, и т.н., за да ограничите резултатите до точно това, което е необходимо и да се подобри производителността.

Конфигуриране на SharePoint services    Администраторът трябва да активира услугите за бизнес свързване (BCS) и услугата за защитено хранилище.

Конфигуриране на услугата за защитено хранилище    Администратор трябва да определи най-добрия режим на достъп за външния източник на данни, създаване на целево приложение и задаване на идентификационни данни за целевото приложение.

Конфигуриране на услугите за свързване на бизнес данни    Администратор трябва да се уверите, че на потребителя, който създава външния тип съдържание има разрешение за хранилището на метаданни за свързване на бизнес данни (BDC) и подходящите потребители да имат достъп до външния тип съдържание, върху който се базира външния списък.

Създаване на външен списък    Потребителят трябва да създаде външен списък, базиран на външния тип съдържание и един или повече изгледи на външния списък, ако е необходимо.

Свойства по избор на уеб частта "Списък с бизнес данни"

Свойства на списъка с бизнес данни

Свойство

Описание

Тип

Въведете външния тип съдържание, който да се показва. Използвайте бутоните до текстовото поле, за да проверите дали външният тип съдържание съществува и да изберете конкретен външен тип съдържание.

Изглед

Изберете изглед за показване.

Забележка:  Може да ви отнеме няколко секунди да видите всички изгледи, след като сте избрали външен тип съдържание.

Показване на лентата с инструменти

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да покажете или скриете лентата с инструменти.

Показване на анимация по време на зареждане

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да анимирате или да не анимирате показването по време на зареждане.

Свойства на изгледа на данните

Свойство

Описание

XSL редактор

Използва се за въвеждане на първичен XSLT код в редактор на обикновен текст. Използването на този редактор изисква познания за синтаксиса на XSLT. Използвайте това свойство например за преформатиране на колоните "Число" и "Валута".

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб частта "Елемент на бизнес данни"

Свойства на "Елемент на бизнес данни"

Свойство

Описание

Тип

Въведете външния тип съдържание, който да се показва. Използвайте бутоните до текстовото поле, за да проверите дали външният тип съдържание съществува и да изберете конкретен външен тип съдържание.

Изглед

Изберете изглед за показване.

Забележка:  Може да ви отнеме няколко секунди да видите всички изгледи, след като сте избрали външен тип съдържание.

Елемент

Въведете елементите за показване. Използвайте бутоните до полето, за да проверите дали елементите съществуват и да изберете конкретен елемент. Като алтернатива можете да разчитате връзката на уеб частта автоматично да въведе стойността на елемента.

Показване на анимация по време на зареждане

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да анимирате или да не анимирате показването по време на зареждане.

Полета

Изберете полетата за показване и позициите им в списъка с елементи.

Действия

Изберете действие, което е дефинирано предварително, за показване.

Показване на нови действия по подразбиране

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да показвате новите действия по подразбиране.

Свойства на изгледа на данните

Свойство

Описание

XSL редактор

Използва се за въвеждане на първичен XSLT код в редактор на обикновен текст. Използването на този редактор изисква познания за синтаксиса на XSLT. Използвайте това свойство например за преформатиране на колоните "Число" и "Валута".

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб частта "Действия с бизнес данни"

Свойства на "Действия с бизнес данни"

Свойство

Описание

Тип

Въведете външния тип съдържание, който да се използва. Използвайте бутоните до текстовото поле, за да проверите дали външният тип съдържание съществува и да изберете конкретен външен тип съдържание.

Елемент

Въведете елементите за показване. Използвайте бутоните до полето, за да проверите дали елементите съществуват и да изберете конкретен елемент. Като алтернатива можете да разчитате връзката на уеб частта автоматично да въведе стойностите на елементите.

Действия

Изберете действие, което е дефинирано предварително, за показване.

Показване на нови действия по подразбиране

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да показвате новите действия по подразбиране.

„Стил“,

Изберете един от следните стилове на показване:

  • Списък с водещи символи

  • Списък

  • Лента с инструменти

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб частта "Филтър на услугата за свързване на бизнес данни"

Свойства на филтъра

Свойство

Описание

Име на филтър

Предоставя уникално и смислено име за филтъра.

Външен тип съдържание

Въведете външния тип съдържание, който да се използва за стойностите на филтъра. Използвайте бутоните до текстовото поле, за да проверите дали външният тип съдържание съществува и да изберете конкретен външен тип съдържание.

Изглед

Изберете изглед.

Забележка:  Може да ви отнеме няколко секунди да видите всички изгледи, след като сте избрали външен тип съдържание.

Колона за стойност

Изберете колана за използване като стойност на филтъра.

Колона с описание

Изберете колона за използване като алтернативна и по-смислена стойност за показване на потребителя.

Показване на списъка като

Изберете начина на показване на филтъра от една от алтернативните опции.

Свойства на "Разширени опции за филтриране"

Свойство

Описание

Ширина

Направете едно от следните неща, за да управлявате ширината на уеб частта:

  • Въведете конкретна ширина, измерена в пиксели.

  • Оставете полето празно или въведете 0 за автоматичен размер на ширината.

Изискване от потребителя да избере стойност

Изберете или изчистете квадратчето за отметка, за да изисквате потребителят да избере стойност или за да позволите на потребителя да остави стойността празна.

Стойност по подразбиране

Въведете стойността на елемента. Използвайте бутоните до текстовото поле, за да проверите дали елементът съществува и за да изберете конкретен елемент.

Най-горе на страницата

Свойства по избор на уеб частта "Списък със свързани бизнес данни"

Свойства на "Списък със свързани бизнес данни"

Свойство

Описание

Тип

Въведете външния тип съдържание, който да се показва. Използвайте бутоните до текстовото поле, за да проверите дали външният тип съдържание съществува и да изберете конкретен външен тип съдържание.

Отношение

Изберете предварително дефинирано отношение, базирано на асоциация.

Показване на лентата с инструменти

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да покажете или скриете лентата с инструменти.

Показване на анимация по време на зареждане

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да анимирате или да не анимирате показването по време на зареждане.

Свойства на изгледа на данните

Свойство

Описание

XSL редактор

Използва се за въвеждане на първичен XSLT код в редактор на обикновен текст. Използването на този редактор изисква познания за синтаксиса на XSLT. Използвайте това свойство например за преформатиране на колоните "Число" и "Валута".

Най-горе на страницата

Уеб част ''Създател на елемент на бизнес данни''

Тази уеб част няма свойства по избор. Тя създава елемент на бизнес данни от параметри в низ на заявка в URL адрес и го предоставя на други уеб части на бизнес данни. Тази уеб част не е видима за потребителя и се вижда само когато страницата е в режим на редактиране.

Общи свойства на уеб частите на бизнес данни

Всички уеб части имат определен набор от общи свойства, управляващи облика, оформлението, разширените опции на Ajax и разни характеристики.

Забележка:  Общите свойства на уеб частите, които виждате в екрана с инструменти, могат да бъдат различни от посоченото в този раздел по няколко причини:

  • За да видите секцията Разширени в екрана с инструменти, трябва да имате съответните разрешения.

  • За дадена уеб част е възможно разработчикът й да е избрал някои от тези общи свойства да не се показват или да е избрал да създаде и да се показват допълнителни свойства, които не са изредени по-долу в секциите Облик, Оформление и Разширени на екрана с инструменти.

Облик

Свойство

Описание

Заглавие

Указва заглавието на уеб частта, което се показва в нейната заглавна лента.

Височина

Указва височината на уеб частта.

Ширина

Указва ширината на уеб частта.

Състояние на хром

Указва дали цялата уеб част се показва на страницата, когато потребител отвори страницата с уеб части. По подразбиране състоянието на хрома е зададено на Нормален и се показва цялата уеб част. Когато състоянието е зададено на Намалено, се показва само заглавната лента.

Тип на хром

Указва дали да се показват заглавната лента и границите на рамката на уеб частта.

Най-горе на страницата

Оформление

Свойство

Описание

Скрито

Указва дали уеб частта се вижда, когато потребител отвори страницата с уеб части. Ако в квадратчето е поставена отметка, уеб частта се вижда само когато проектирате страницата и към заглавието й е добавено (Скрито).

Можете да скриете уеб част, ако искате да я използвате за предоставяне на данни на друга уеб част чрез връзка между тях, но не искате уеб частта да се вижда.

Посока

Указва посоката на текста в съдържанието на уеб частта. Например на арабски се пише отдясно наляво. На английски и на повечето други европейски езици се пише отляво надясно. Тази настройка може да не е налична за всички типове уеб части.

Зона

Указва зоната в страницата с уеб части, където е разположена уеб частта.

Забележка: Зоните в страницата с уеб части не се показват в списъчното поле, ако нямате разрешение да ги променяте.

Индекс на зона

Указва позицията на уеб частта в дадена зона, когато зоната съдържа повече от една уеб част.

За да зададете подреждането, въведете цяло положително число в текстовото поле.

Ако уеб частите в зоната са подредени отгоре надолу, стойност "1" означава, че уеб частта се показва най-отгоре в зоната. Ако уеб частите в зоната са подредени отляво надясно, стойност "1" означава, че уеб частта се показва в левия край на зоната.

Например, когато добавите уеб част в празна зона, подредена отгоре надолу, индексът на зона е 0. Когато добавите втора уеб част в долната част на зоната, нейният индекс на зона е 1. За да преместите втората уеб част най-отгоре в зоната, въведете 0, след което въведете 1 за първата уеб част.

Забележка: Всяка уеб част в зоната трябва да има уникална стойност на индекса на зона. Затова промяната на индекса на зона за текущата уеб част може да доведе до промяна на индекса на зона на други уеб части в зоната.

Най-горе на страницата

Разширени

Свойство

Описание

Разрешено намаляване

Указва дали уеб частта може да бъде намалявана.

Позволи затваряне

Указва дали уеб частта може да бъде премахната от страницата с уеб части.

Позволи скриване

Указва дали уеб частта може да бъде скрита.

Разрешение за смяна на зоната

Указва дали уеб частта може да бъде преместена в друга зона.

Позволи връзки

Указва дали уеб частта може да участва във връзки с други уеб части.

Позволи редактиране в личен изглед

Указва дали свойствата на уеб частта могат да бъдат променени в персонален изглед.

Режим на експортиране

Указва нивото на данните, които могат да бъдат експортирани от уеб частта. В зависимост от конфигурацията е възможно тази настройка да не бъде достъпна.

URL адрес на заглавие

Указва URL адреса на файл, съдържащ допълнителна информация за уеб частта. Файлът се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху заглавието на уеб частта.

Описание

Указва екранното пояснение, което се показва, когато задържите показалеца на мишката върху заглавието или иконата на уеб частта. Стойността на това свойство се използва, когато търсите уеб част чрез командата Търсене в менюто Намиране на уеб части от екрана с инструменти в следните галерии с уеб части: "Сайт", "Виртуален сървър" и "Страница с уеб части".

URL адрес на помощ

Указва местоположението на файл, съдържащ помощна информация за уеб частта. Помощната информация се показва в отделен прозорец на браузъра, когато щракнете върху командата Помощ в менюто на уеб частта.

Режим на помощ

Указва как браузърът да показва помощно съдържание за уеб част.

Изберете една от следните възможности:

  • Режимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят трябва да затвори прозореца, преди да се върне към уеб страницата.

  • Безрежимно Отваря се отделен прозорец на браузъра, ако браузърът има тази функция. Потребителят не трябва да затваря прозореца, преди да се върне към уеб страницата. Това е стойността по подразбиране.

  • Навигиране Уеб страницата се отваря в текущия прозорец на браузъра.

Забележка: Въпреки че потребителските уеб части на Microsoft ASP.NET поддържат това свойство, темите от помощта по подразбиране се отварят само в отделен прозорец на браузъра.

URL адрес на изображение на икона в каталог

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано като икона на уеб частта в списъка с уеб части. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

URL адрес на изображение на икона на заглавие

Указва местоположението на файл, съдържащ изображение, което да бъде използвано в заглавната лента на уеб частта. Размерът на изображението трябва да бъде 16 на 16 пиксела.

Съобщение за грешка при импортиране

Указва съобщение, което се показва, ако възникне проблем при импортиране на уеб частта.

Най-горе на страницата

Опции за Ajax

Забележка:  Следните общи свойства са налични само за "Списък с бизнес данни" и свързаните с него уеб части.

Свойство

Описание

Разреши асинхронно актуализиране

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да зареждате данните асинхронно (можете да продължите да работите, преди да се заредят всички данни) или синхронно (списъчният изглед показва изображение "зареждане", докато всички данни се върнат от сървъра).

Разреши асинхронно актуализиране

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да разрешите или забраните асинхронно или синхронно поведение за следните операции: сортиране, страниране, филтриране и обновяване.

Покажи бутона за ръчно обновяване

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да покажете или скриете бутон за ръчно обновяване на списъчния изглед.

Разреши асинхронно автоматично обновяване

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да разрешите или забраните автоматичното обновяване на списъчния изглед.

Интервал на автоматично обновяване (секунди)

Задайте интервала от време между всеки две операции за автоматично обновяване. Стойността по подразбиране е 60 секунди.

Най-горе на страницата

Разни

Забележка:  Следните общи свойства са налични само за уеб частите "Списък с бизнес данни" и "Списък със свързани бизнес данни".

Свойство

Описание

Примерни данни

Въведете примерни данни, като валиден XML файл със същата структура като данните, върнати от източника на данните. Някой съвместим с SharePoint редактор, например Microsoft SharePoint Designer 2013, може да използва примерните XML данни, указани от това свойство, за да рендира изгледа на данни по време на проектиране.

XSL връзка

Използва се за въвеждане на първичен XSLT код в редактор на обикновен текст. Използването на този редактор изисква познания за синтаксиса на XSLT. Използвайте това свойство например за преформатиране на колоните "Число" и "Валута".

Разрешаване на кеширане на изглед с данни

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да кеширате или да не кеширате XSL трансформацията, както и екземпляра на "Управление на източник на данни".

Прекъсване на кеширане на изглед на данни (секунди)

Задайте времетраенето в секунди за изчистване на кеша. Избирането на 0 задава за това свойство стойността по подразбиране от 86 400 секунди (което е един ден).

Изпратете първия ред към свързаните уеб части, когато страницата се зареди

Изберете или изчистете това квадратче за отметка, за да изпращате или да не изпращате първия ред от данните на една или повече свързани уеб части, когато страницата се зарежда.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×