Използване на таблата на задачите в Microsoft Project Online работния плот клиент

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Ако сте абонат Project Online, можете да работите с вашите проекти по начин, по-гъвкави в Project Online работния плот клиент. Ако сте свикнали да използвате Kanban за Scrum методи, за да управлявате вашите проекти, онлайн плот клиент на проекта ви позволява да създавате и управлявате вашите проекти по познат начин посредством използването на задачата дъска изгледи на вашите проекти и възможност за създаване на базирани на спринтове проекти.

Важно: 

 • Функциите, описани в тази статия са достъпни само с версията на Project налични с абонамент за Project Online. За да проверите коя версия на проект, който използвате, отворете проект, щракнете върху файли след това изберете акаунта. Под Информация за продукта, имате абонамент версия, ако видите следното: Екранна снимка на продукт за абонамент с име: настолен клиент на Microsoft Project Online, както се показва във "Файл" > секция "Акаунт" в Project.

 • Освен това някои функции се въвеждат постепенно в организациите, които са задали опциите за целево издание в Office 365. Това означава, че може все още да не виждате тази функция или тя може да изглежда различно от това, което е описано в помощните статии.

В тази статия ще намерите информация за следните неща:

Преглед на вашия проект в табло за задача

Ако се използва за работа с проекти с Kanban функции като табла, проектът позволява да изглед и управление на вашите съществуващи традиционен "каскадна" проекти в изглед на табло на задачите.

За да видите вашия проект в табло за задача:   

 • Отворете вашия проект и след това в раздела изглед , в секцията Изглед на задачи , изберете Табло на задачите.

  Табло на задачите в лентата на изгледа

  Задачи от проект ще се показва като табла в изгледа на табло на задачите.

  Табло за изглед на задачи

Забележка: За да на задача от проект да се показват в изглед на табло на задачите Показване на борда настройката за тази задача трябва да бъде зададена да (настройката по подразбиране).

За да промените Покажи на борда настройката на задача:   

 1. Отворете вашия проект в Диаграма на Гант.

 2. В диаграмата на Гант за проекта изберете Добавяне на нова колона.

 3. От списъка изберете Показване на борда.

  Показване на борда на настройката за задачи
 4. Показване на борда колоната ще покаже стойност за всяка задача (да или не).

 5. За да промените настройката, щракнете върху стойност за задачата и стойността, която искате да промените в.

 6. Запишете промените.

Добавяне на спринтове към съществуващ проект

Сега, можете да преглеждате и управлявате вашия проект чрез табло на задачите, проект ви позволява да добавите спринтове в него. След като добавите повече спринтове към вашия проект, раздела спринтове ще ви предостави допълнителни спринтове функции.

За да добавите спринтове към вашия проект:
 1. В раздела " проект " изберете Управление на спринтове.

  "Управление на спринтове"
 2. На страницата Управление на спринтове си първия Спринт се добавя по подразбиране. Можете да редактирате дължина и започнете предоставената за Спринт 1:

  • Дължина: по време на Спринт.

  • Стартиране на: датата Спринт стартира.

 3. В раздела Добавяне на Спринт задайте информацията за допълнителни спринтове, която искате да добавите:

  • Започнете да спринт: началната дата на Спринт, която искате да добавите.

  • Продължителност: дължина във времето о Спринт (например, една седмица).

 4. Изберете Добавяне на Спринт. Това ще добави допълнителни Спринт към вашия проект.

  Управление на спринтове
 5. След като сте добавили всички спринтове, изберете OK.

След като сте добавили допълнителни спринтове към вашия проект, спринтове раздел ще се показва в лентата, която ви позволява да управлявате вашите Спринт функции в проекта. С помощта на тези функции е описано в плана за вашия проект със спринтове.

Спринтове раздел

Създаване на нов проект спринтове

Не само да добавите спринтове към съществуващ проект, но можете също да създадете нов базиран на спринтове проекти от шаблон за спринтове проект.

За да създадете нов спринтове проект:
 1. Изберете менюто " файл ", изберете Създайи в актуални шаблони, изберете Спринтове проекта.

  Спринтове шаблон на проект
 2. Спринт планиране съвет ще се показва, което ви позволява да добавите задачи от проект и да ги преместите в различни Спринт цикли.

  Спринтове планиране на табло

Планиране на вашия проект със спринтове

За да изпълните проект със спринтове в Project, трябва първо да добавите задачи към вашия проект, и след това възложи задачи спринтовеи накрая Преместване на задачите във всички области , както вашия екип работи върху и завършва ги.

Можете да видите всички ваши гъвкави задачи в изглед на диаграма на Гант и да ги управлявате с помощта на двата метода традиционен каскадна и със спринтове. Можете също да изпълните само подмножество на традиционен проект с помощта на спринтове. Вижте управление на вашите задачи със спринтове в диаграмата на Гант.

Добавяне на задачи към вашите проекти

Най-лесният начин да добавите нови задачи към вашия проект спринтове: < Ефрен на Забележка: Джаки, Вземи поглед върху това, тъй като аз съм сигурен, ако това е вярно. >

 • Изглед на табло на задача: изберете бутона за Нова задача на някой от изгледите на табло на задачите, за да създадете нова задача.

 • Диаграма на Гант: задачи, добавени през изглед на диаграма на Гант ще ги добавите към задача табла също.

 • Изглед на лист със табло на задачите: по подобен начин можете да добавяте нови задачи чрез всяко табло на задачите: изглед на лист.

Всяка от горните методи ще добави нова задача към колоната Не е стартирано в табло на задачите.

Не е стартирано задачи

Възлагане на задачи на спринтове

След като създадете списък със задачи за вашия проект, можете да сортирате тези задачи в спринтове според когато искате тези задачи завършени. Първо ще трябва да дефинирате Спринт дължина и дати, и след това можете да преместите задачи към определени спринтове.

За да зададете продължителност и дати за спринтовете:   

 1. Направете едно от следните неща, за да стигнете до страницата Управление на спринтове .:

  • В раздела спринтове изберете Manage.

  • В раздела " проекти " в групата свойства изберете Управление на спринтове.

 2. На страницата Управление на спринтове си първия Спринт се добавя по подразбиране. Можете да редактирате дължина и започнете предоставената за Спринт 1:

  • Дължина: по време на Спринт.

  • Стартиране на: датата Спринт стартира.

 3. В раздела Добавяне на Спринт задайте информацията за допълнителни спринтове, която искате да добавите:

  • Започнете да спринт: началната дата на Спринт, която искате да добавите.

  • Продължителност: дължина във времето о Спринт (например, една седмица).

 4. Изберете Добавяне на Спринт. Това ще добави допълнителни Спринт към вашия проект.

  Управление на спринтове

За да преместите задачи в конкретни спринтове:   

 1. В раздела спринтове , в групата изгледи изберете планиранеи след това изберете Спринт планиране съвет.

 2. В Табло за планиране на спринтове плъзгайте задачи от колоната Няма спринт в спринтовете, в които искате да бъдат изпълнени.

  Преместване на задача към Спринт.

Съвети: Можете също да присвоите задачите към спринтове в изглед на лист, като промените съдържанието на колоната Спринт. За да отидете в изгледа на лист:

 1. Ако сте в изглед на таблото, изберете раздела " формат ".

 2. В групата изглед изберете листа.

Преместване на задачи в таблото

Както работи вашият екип по задачи в рамките на конкретни спринтове, можете да ги преместите в табло на задачите, за да следите напредъка им към завършване.

 1. Направете едно от следните неща, за да отидете в изгледа на Текущия Спринт съвет :

  • В раздела спринтове в групата изгледи изберете Спринт, след това Текущ Спринт табло.

  • В раздела изглед , задача, в групата Изгледи изберете Табло на задачите, след което Още изгледи и след това Текущата Спринт табло.

 2. Project предоставя три колони, за да започнете: Следващи, В ход, и Готови.

  Текущата Спринт табло

  • За да промените името на колона, щракнете с десния бутон върху името на колоната, изберете Преименуване, въведете ново име и след това натиснете Enter.

  • За да добавите още колони, отдясно на последната колона изберете Добавяне на нова колона, въведете име и след това натиснете Enter.

 3. Плъзгайте и пускайте задачи в колоните, които отговарят на тяхното състояние.

  Преместване на задача в текущия спринтове табло.

Съвети: Можете също да промените състоянието на задача в изгледа на лист, като промените съдържанието на колоната Състояние на таблото. За да отидете в изгледа на лист:

 • В раздела спринтове в групата изгледи изберете Спринт, след което Текущия Спринт лист.

 • В раздела изглед , задача, в групата Изгледи изберете Табло на задачите, след което изберете Табло листа на задачата.

Управление на гъвкавите задачи в диаграмата на Гант

Можете да проследявате задачи от проект в традиционен каскадна изглед и задача табла в същото време, без да засягате изглед или. Изгледи на таблата на задачата Добавяне на информация към задачи, но не отнеме подробни данни за задачата на диаграма на Гант. Няма да видите всички подробни данни за задачата в изгледите на табло на задачите, но то всички все още ще бъдат там в други изгледи на проект.

Можете да ограничите кои задачи се показват в изгледите ви табло на задачите – например, ако имате голям проект и само искате да проследите малка част от нея от спринтове.

За управление на задачите, които се показват в изгледите на табло на задачите:   

 1. На лентата Задача изберете Диаграма на Гант.

 2. Изберете последната колона в диаграмата: Добавяне на нова колона.

 3. В списъка с колони изберете Показване на борда.

 4. Всички задачи са зададени да в тази колона автоматично. За да премахнете задача от вашата гъвкави изгледи, променете стойността в колоната Показване на борда на не. Тази задача вече не се появява в изгледи на табло на задачите.

  Показване на борда настройка

Получаване на отчети на табло на задачите

Проект предоставя вградените табло на задачите на отчети в задача, работа и Спринт състояние.

За да намерите вашите отчети на табло на задачите:   

 1. Отчет на лентата в секцията Преглед на отчети , изберете Табло на задачите.

 2. Изберете отчет.

  Пример за един от тези отчети:

  Екранна снимка на текущия спринт – отчет за състоянието на работата в Project

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×