Използване на разказвача на Windows 8 с Office 2013

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Когато работите в Office 2013 с Windows 8, можете да използвате вградения екранен четец – разказвача – за четене и създаване на документи на Word, слайдове на PowerPoint, електронни таблици на Excel, бележници на OneNote и имейли с Outlook.

Можете също така да използвате разказвача за описание на всеки елемент на екрана или на оформлението на уеб страница. Той може дори да ви прочете имейлите.

Препоръчваме ви първо да се запознаете с разказвача в Windows 8, за да можете да използвате командите с клавиши и с докосване на разказвача в програмите на Office 2013.

Тук са представени съвети как да използвате разказвача и Office 2013 в Windows 8.

Първи стъпки с разказвача

Основните принципи са доста лесни – ако използвате сензорен екран, плъзнете пръста си около екрана. Разказвачът произнася всичко, което докоснете, така че можете да получите усещане за оформлението. Можете също да докоснете екрана, за да чуете как се идентифицира отделен елемент. Когато разказвачът е активиран, са необходими две докосвания за отваряне на елемент вместо едно.

За да видите главния списък с обобщена информация за движенията с докосване в разказвача (и да чуете разказвача да чете списъка), докоснете екрана три пъти с четири пръста.

Ако използвате клавиатура, клавишът Caps Lock се специализира в задаването на команди към разказвача. Натиснете например Caps Lock + V, за да накарате разказвача да повтори току-що казаното. Натискането на Caps Lock + + (знак плюс) или Caps Lock + - (знак минус) увеличава или намалява бързината на говорене. Натискането на Caps Lock + Esc затваря разказвача.

Стартиране на разказвача

 • На устройства само със сензорно управление натиснете клавиша с емблемата на Windows + усилване на звука.

 • От клавиатурата натиснете клавиша с емблемата на Windows + клавиша Enter.

 • От екрана за влизане натиснете клавиша с емблемата на Windows + U или щракнете върху бутона Улеснен достъп в долния ляв ъгъл и изберете Разказвач.

Използване на функцията за търсене за стартиране на разказвача

 1. Отворете разказвача, като плъзнете от десния край на екрана и след това натиснете Търсене. (Ако използвате клавиатура и мишка, посочете горния десен ъгъл на екрана и щракнете върху Търсене).

 2. Въведете Разказвач в полето за търсене, променете филтъра на търсенето да е Приложения и след това натиснете или щракнете върху Разказвач в резултата.

За да видите веднага всички налични команди на разказвача, натиснете Caps Lock + F1.

Клавишни комбинации

За да работите най-добре с разказвача и Office 2013, трябва да се запознаете с клавишните комбинации в Office. Ето няколко връзки, за да започнете:

Първи стъпки с програмите на Office 2013 и Разказвач 8

Разпределени по програми, по-долу са посочени функциите на програмите в Office 2013, които работят, работят добре или не работят с помощта на Разказвач 8.

Можете да осъществите достъп до лентата, изгледа Backstage, лентата на състоянието, диалоговите прозорци и прозорците на задачи с помощта на разказвача в Windows 8 за всички програми на Office. Въпреки това достъпът до съдържание (например четенето на документ на Word или на електронна таблица на Excel) в определени програми на Office ще бъде ограничен.

Разказвачът няма да може да чете съдържание във файлове на Publisher, чертежи на Visio, бази данни на Access, InfoPath или Project.

Word

Почти всичко е достъпно при използване на разказвача с докосвания и клавиатура.

Тип съдържание

Обикновен текст

Текстът в документа, таблиците, горните и долните колонтитули и текстовите полета са напълно достъпни чрез клавиатурата или с докосвания

Таблици

Цялото съдържание в таблиците е достъпно.

Хипервръзки

Хипервръзките в документа работят, но разказвачът не може да прочете екранното пояснение на хипервръзката (хипертекст).

Хипервръзките в текст от фигури и текстови полета не работят и не могат да бъдат прочетени от разказвача

Разширена мултимедия

Видеоклиповете не могат да бъдат разграничени от изображенията

Коментари

Коментарите в изскачащи прозорци не са достъпни, затова използването на прозореца за коментари е силно препоръчително.

Когато прозорецът за коментари е видим, единственият начин да осъществите достъп до съдържанието на коментара е чрез поставяне на курсора в него. Можете да се придвижвате от коментар към коментар, като използвате прозореца за коментари, но не можете да се придвижите от коментара към текста.

Коментарите в режим на четене са напълно недостъпни, затова използвайте оформлението за печат при четене на документи с коментари.

Съвети за използване на разказвача в Word с помощта на клавиатурата

За да направите това

Използвайте тази клавишна комбинация на разказвача

Четене от избрано заглавие в навигационния екран

 1. Изберете заглавието.

 2. Caps + интервал

 3. Caps + G

 4. Caps + M

Четене от резултати от търсене в навигационния екран

 1. Изберете резултата, който ви интересува.

 2. Caps + интервал

 3. Caps + F2

 4. Изберете "Задаване на фокус"

 5. Caps + M

Ако документът съдържа само една връзка или фигура

След първия на преминаване към този елемент с помощта на съответния изглед. Върнете се към друг изглед и преминете към изгледа, така че единичният елемент в предишния изглед да стане отново достъпен.

Синхронизиране на курсора на разказвача и курсора на приложението

Ако искате да синхронизирате курсора на разказвача с курсора на приложението, използвайте Caps + G

Например докато четете документ, може да поискате да вмъкнете текст на мястото, което разказвачът е прочел току-що.

Достъп до изображения, диаграми и фигури

Трябва да използвате изглед на елементи, за да получите достъп до тази информация

 • Caps + стрелка нагоре/надолу за промяна на изгледа

 • Caps + стрелка наляво/надясно за придвижване от елемент на елемент в изгледа

Изображенията, диаграмите и фигурите се представят в илюстрация и групов обект, така че преди да достигнете до фигурата или изображението, които ви интересуват, трябва да прехвърлите илюстрацията и груповия обект в изглед на елементи.

Друг начин за достъп до обектите в документа е чрез използване на екрана на селекцията.

Натиснете Alt + H + SL + P, за да изведете екрана на селекцията.

Можете да изберете фигурата, която ви интересува.

Достъп до текст в текстови полета

 1. Натиснете Alt + H + SL + P

 2. Изберете текста, който искате да прочетете или редактирате.

 3. Натиснете Caps + интервал, за да изберете текстовото поле

 4. Натиснете Shift + F10

 5. Изберете "Редактиране на текст" от контекстното меню.

 6. Натиснете който и да е клавиш, за да поставите курсора в текстовото поле (трябва да освободите клавиша чрез BACKSPACE, след като се намирате вече в текстовото поле).

 7. Прочетете или редактирайте текста в текстовото поле

За да се върнете в основния документ, натиснете клавиша Esc два пъти.

Съвети за използване на разказвача и Word чрез докосвания

За да направите това

Използвайте това движение с докосване на разказвача

Четене от избрано заглавие в навигационния екран

 1. Докоснете два пъти заглавието, което ви интересува.

 2. Плъзнете надолу с три пръста.

Четене от резултати от търсене в навигационния екран

 1. Докоснете два пъти резултата, което ви интересува.

 2. Докоснете с три пръста.

 3. Изберете "Задаване на фокус".

 4. Плъзнете надолу с три пръста.

Достъп до текст в текстови полета

 1. Разгледайте документа с помощта на пръст, за да намерите текстовото поле, което ви интересува.

 2. Докоснете два пъти, за да поставите курсора в текстовото поле.

 3. Плъзнете надолу с три пръста, за да прочетете текста в текстовото поле.

Ако документът съдържа само една връзка или фигура

След първия път на преминаване към този елемент чрез съответния изглед, върнете се към друг изглед и преминете към изгледа, така че единичният елемент в предишния изглед да стане отново достъпен.

Excel

Функция на Excel

Ниво на достъпност с разказвача в Windows 8

Работни книги (име)

Работи

Приложения Agave

Работи

Листове

Работи

Фиксирай прозорците

Работи

Раздели прозореца

Работи

Мрежа: активна клетка

Работи

Клетки: стойност и формула

Работи

Таблици и обобщени таблици

Работи

Хипервръзки

Работи

Диаграми: тип на диаграма, заглавие и описание на алтернативен текст

Работи добре

Сегментатори: заглавие и описание на алтернативен текст

Работи добре

Условно форматиране

Работи добре

Свойства на текста

Работи добре

Office Art

Работи добре

WordArt

Работи добре

Символи на чуждестранни валути

Работи добре

Общо за форматирането на текст – получер/курсив/подчертан/цифри след десетичния знак

Работи добре

Коментари

Не работи

Контроли на формуляр

Не работи

ActiveX контроли. Не зная дали трябва да се споменават отделно от контролите на формуляр

Не работи

Текстово поле и фигури

Не работи

Листове с макроси

Не работи

Диалогови листове

Не работи

Съвети за използване на разказвача в Excel с помощта на клавиатурата

За да направите това

Използвайте тази клавишна комбинация на разказвача

Четене на съдържанието на клетка

Caps Lock + D

Навигиране съм следващия елемент

Caps Lock + надясно

Навигиране към предходния елемент

Caps Lock + наляво

Четене на свойствата на прозореца на Excel

Caps Lock + W

Намиране на допълнителна информация

Caps Lock + F

Навигиране през достъпните елементи в работна книга

Caps Lock + A и клавишните комбинации за навигация

Изпълняване на командата по подразбиране за избрания елемент

Caps Lock + Enter

Outlook

Съдържание на Outlook, достъпно с разказвача

Функция на Outlook

Ниво на достъпност с разказвача в Windows 8

Списък на съобщенията

"Тема", "От", "Информация", "Категория", "Състояние на прикачен файл", "Състояние на флага"

Разговори

Работи

Екран за четене и формуляри за бърз отговор в екрана за четене

Работи

Списък на папките

Работи

Навигационна лента на модула

Работи

Надниквания (закачени и откачени)

Работи

Тяло на съобщението в екрана за четене и инспекторите (WordMail, поддържа всички обекти, които са достъпни за разказвача в Word)

Работи

Изглед "Календар" – месец, седмица, ден и списъчен изглед

Работи

Инспектори на елементи от календара (среща, събрание, предлагане на нов час, помощник за график)

Работи

Изглед "Хора" – карта на лице и редактируема карта

Работи

Списък със задачи

Работи

Обобщени изгледи на списъка със съобщения (напр. "Всички", "Непрочетени", "Ред на сортиране") – използвайте раздела "Изглед" от лентата като заобиколно решение

Не работи

Някои компоненти на помощника за график

Не работи

Основният текст в някои много стари или рядко използвани диалогови прозорци може да не бъде прочетен по подразбиране

Не работи

OneNote (настолно)

Съдържание на OneNote, което е лесно достъпно с разказвача

Функция на OneNote

Ниво на достъпност с разказвача в Windows 8

Елементи и диалогови прозорци за навигация

 • Списък с бележници (падащ изглед и закачен изглед)

 • Състояние на синхронизирането

 • Раздели за секции/групи от секции

 • Списък страници

 • Екран на резултатите от търсене (закачен изглед)

 • Инструмент ''Изпрати в OneNote''

Работи

Елементи от повърхността на страницата

 • Етикети

 • Текст

 • Мастило (ръкопис)

 • Разпечатки на документи и изрезки на екрана (с възможност за прочитане чрез машинно генериран OCR)

 • Хипервръзки

Работи

Елементи и диалогови прозорци за навигация:

 • Вмъкване на подробности за събрание от Outlook (изисква използване на Caps Lock + стрелки)

 • Екран на резултатите от търсене (падащ изглед)

 • Област за информация на информационната лента (трудна за откриване)

 • Свити структури (трудни за откриване)

Работи добре

Елементи от повърхността на страницата

 • Подредени списъци (номерата не се четат на глас)

 • Таблици (размерите на таблицата са трудни за узнаване)

 • Осветяване на съавтор (трябва да се използва Shift + F10)

Работи добре

Инструмент за изрязване на екрана

Не работи

Уравнения

Не работи

Мастило (рисунки)

Не работи

Съвети и трикове за използването на разказвача с OneNote

 • Когато навигирате в закачения списък на бележниците или в закачения екран на резултатите от търсене, използвайте Tab, за да превключвате между бележниците.

 • Натиснете Alt + O след търсене, за да закачите екрана на търсенето, който би трябвало да улесни навигирането в резултатите.

 • Когато достигнете до защитена с парола секция, натиснете Enter, за да я отключите.

 • За да видите информация за авторството, натиснете SHIFT + F10 и навигирайте до края на менюто.

 • Ако смятате, че от страницата липсва съдържание, то може да е свито – натиснете ALT + SHIFT + 0, за да разгънете всички нива.

 • Ако съдържанието ви не се синхронизира, може да е необходимо да въведете идентификационните си данни: отидете в информационната лента, като използвате F6 и CAPS LOCK + стрелките.

PowerPoint

Съдържание на PowerPoint, достъпно с Разказвач 8

Функция на PowerPoint

Ниво на достъпност с разказвача в Windows 8

Текстови полета, контейнери и фигури с текст

Работи

Таблици

Работи

Бележки на говорещия

Работи

Изглед на слайдшоу

Работи

Екранът с миниатюри и изгледът на подреждане на слайдове се поддържат като изображения

Работи

Структурен изглед

Работи

Хипервръзки и показалци

Работи

Изображения

Работи добре

Показват се само типът на обекта и алтернативният текст

Диаграми

Работи добре

Показват се само типът на обекта и алтернативният текст

Вмъкване на картина

Работи добре

Показват се само типът на обекта и алтернативният текст

SmartArt

Работи добре

Показват се само типът на обекта и алтернативният текст

Мултимедия (съобщава се дали може да се щракне върху обекта)

Работи добре

Показват се само типът на обекта и алтернативният текст

Форматиране на текст или таблица

Не работи

Секции

Не работи

Съдържание на изображения в екрана с миниатюри и изгледа на подреждане на слайдове

Не работи

Коментари

Не работи

Анимации и преходи

Не работи

Долни/горни колонтитули

Не работи

Информация за съавторство

Не работи

Фонови изображения

Не работи

Проверка за правописни грешки

Не работи

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×