Използване на разказвача за изпълнение на основни задачи в Word Mobile

Използване на разказвача за изпълнение на основни задачи в Word Mobile

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word Mobile с помощта на "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да изпълнявате основни задачи, като например създаване, редактиране и отпечатване на документи.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в Word за Windows Phone 10 отидете на Ръководство за работата с докосване в Word Mobile за Windows 10

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Създаване на нов документ

Когато стартирате Word Mobile, се отваря списък на последно използваните документи. За да създадете нов документ:

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Създай, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите списъка с шаблони.

 2. Ако искате да създадете нов празен документ, просто докоснете двукратно екрана, след като чуете "Празен документ, 1 от 24". Ако искате да създадете документ на базата на шаблон, плъзгайте надясно, за да се придвижвате между елементите, докато не чуете името на шаблона, който искате да използвате, след което докоснете двукратно екрана.

Отваряне на съществуващ документ

Когато стартирате Word Mobile, се отваря списък на последно използваните документи. За да отворите един от тях, плъзгайте надясно, докато не чуете името на желания документ, последвано от неговото местоположение. Докоснете двукратно екрана, за да отворите документа.

Съвет : Съхранявайте всичките си документи на Word в една папка. Така е по-лесно да ги намирате.

Ако документът, който търсите, не е в списъка с последни документи, можете да го потърсите в устройството си или в OneDrive.

Отваряне на документ от OneDrive

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Преглед, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите диалоговия прозорец Избор на приложение.

 2. Плъзгайте надясно, за да се придвижвате между елементите, докато не чуете "Това устройство", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато екранният четец не произнесе името на папка, а след това – колко на брой са (например "1 от 6"). Продължете да плъзгате надясно, за да се придвижвате между елементите, докато не чуете името на желаната папка, като например "Документи". За да отворите папката, докоснете двукратно екрана.

 4. Екранният четец произнася името на първия елемент в папката, а след това – колко са елементите в нея (например "1 от 2"). Плъзгайте надясно, за да се придвижвате между елементите, докато не чуете името на документа, и след това докоснете двукратно екрана, за да го отворите.

Отваряне на документ на вашето устройство

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Преглед, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите диалоговия прозорец Избор на приложение.

 2. Плъзгайте надясно, за да се придвижвате между елементите, докато не чуете "Това устройство", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато екранният четец не произнесе името на папка, а след това – колко на брой са (например "1 от 6"). Продължете да плъзгате надясно, за да се придвижвате между елементите, докато не чуете името на желаната папка, като например "Документи". За да отворите папката, докоснете двукратно екрана.

 4. Екранният четец произнася името на първия елемент в папката, а след това – колко са елементите в нея (например "1 от 2"). Плъзгайте надясно, за да се придвижвате между елементите, докато не чуете името на документа, и след това докоснете двукратно екрана, за да го отворите.

Добавяне, редактиране или форматиране на текст

Освен да пишете текст с Word Mobile, можете да го форматирате, например като добавите списък с водещи символи. Независимо дали добавяте текст, или го форматирате, можете да плъзгате нагоре или надолу, за да променяте режима на преглед на разказвача – от елементи, което е обичайният режим на навигация, на думи, абзаци или редове. Когато плъзгате надясно или наляво в тези режими, разказвачът прочита избрания обем текст.

Писане в документа

Преди да започнете да пишете, трябва да намерите правилното място в документа:

 1. Когато отворите документ, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Това ви уведомява, че сте в областта за писане. Докоснете двукратно екрана, за да започнете да добавяте текст.

  • Ако започвате нов празен документ, просто започнете да пишете, с помощта на клавиатурата или диктуването.

  • Ако в документа или шаблона вече има текст, използвайте командите на екранния четец за четене на абзац, ред или дума, които ще ви помогнат да намерите правилното място, от което да продължите да въвеждате, и след това започнете да пишете с помощта на клавиатурата или диктуването.

Съвет : Ако използвате диктуването, когато направите пауза за момент, се добавя пунктуация към текста.

Форматиране на текст

В допълнение към добавянето на обикновен текст можете да го форматирате по различни начини:

 1. Докато сте в областта за писане, след като намерите думата, абзаца или реда, които искате да форматирате чрез командите на екранния четец, докоснете трикратно екрана, за да влезете в режим на избор. Плъзгайте наляво или надясно, за да изберете текста, който искате да форматирате, и след това докоснете трикратно екрана, за да завършите селекцията.

 2. За достъп до опциите за форматиране плъзгайте нагоре или надолу, докато разказвачът е в режима на преглед Елементи, а след това плъзгайте надясно, докато не чуете името на желаната опция за форматиране, като например Получер, Курсив, Подчертано, Водещи символи или Номериране. Докоснете двукратно екрана, за да включите или изключите опцията за избрания текст.

Съвет : Ако искате да добавите Водещи символи или Номериране само към един абзац, не е необходимо да избирате целия текст. Просто преместете фокуса разказвача някъде в този абзац, преди да приложите форматирането.

Спиране на редактирането на документ

За да спрете добавянето или форматирането на текст:

 1. Плъзнете нагоре, за да превключите разказвача в режим на преглед "Ориентири и контейнери", а след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Лента на приложение".

 2. Плъзнете веднъж надолу, а след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Назад, свито, докоснете двукратно, за да активирате, докоснете трикратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана, за да се върнете към основния изглед в Word Mobile.

Записване на документа

Word Mobile автоматично записва работата ви, но можете да промените местоположението за записване и името на файла.

Записване на копие от документа

Ако искате да направите промени във файла, но да запазите копие на оригиналния, запишете документа с ново име.

 1. Докато сте в областта за писане, плъзгайте надясно в режима на преглед "Елементи", докато не чуете "Бутон Файл, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто Файл.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите диалоговия прозорец Запиши.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Записване на копие на този файл, бутон, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана.

 4. Екранният четец произнася "Изскачащ прозорец Избор на приложение, това устройство". Ако вместо това искате да запишете в OneDrive, плъзгайте надясно, докато не чуете "OneDrive". След като сте избрали местоположението за записване, докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете с пръст около горната половина на екрана, докато екранният четец не произнесе името на папка, а след това плъзгайте надясно или наляво, за да се придвижвате между елементите, докато не чуете името на желаната папка, като например "Документи" или "Папка: Документи". За да отворите папката, докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Напред на лента на приложението, докоснете двукратно, за да активирате", и след това докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзнете с пръст около горния край на екрана, докато не чуете "Име на файл, редактируем текст", последвано от името на текущия файл. Докоснете двукратно екрана, а след това използвайте клавиатурата или диктуването, за да дадете ново име на файла.

 8. Плъзнете нагоре, за да превключите разказвача в режим на преглед "Ориентири и контейнери", а след това плъзгайте надясно, докато не чуете "Лента на приложение". Плъзнете веднъж надолу, а след това плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Записване на копие, лента на приложението, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да запишете копието.

Сега работите с копието на документа, което току-що записахте, а не с първоначалния файл.

Преименуване на документ

Ако сте започнали с временно име на файла, можете да го преименувате по-късно.

 1. Докато сте в областта за писане, плъзгайте надясно в режима на преглед "Елементи", докато не чуете "Бутон Файл, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто Файл.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите диалоговия прозорец Запиши.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Преименуване на този файл, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана.

 4. Използвайте клавиатурата или диктуването, за да дадете ново име на файла. За да завършите писането на името, плъзнете нагоре, за да превключите разказвача в режим на преглед "Ориентири и контейнери", плъзнете надясно, а след това плъзнете надолу, за да се върнете в режим "Елементи". Плъзгайте наляво, докато не чуете: "Enter", и след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон Назад, свито, докоснете двукратно, за да активирате, докоснете трикратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана, за да се върнете в документа.

Отпечатване на документ

Може да се наложи да отпечатате документа, например за да го покажете на другите.

 1. Докато сте в областта за писане, плъзгайте надясно в режима на преглед "Елементи", докато не чуете "Бутон Файл, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто Файл.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да отворите диалоговия прозорец Печат.

 3. За да проверите дали е избран правилният принтер, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Разгъващ се списък Принтер, докоснете двукратно, за да разгънете, свито". Когато докоснете двукратно екрана, екранният четец прочита името на избрания принтер и ви казва колко опции има (например "1 от 5"). За да изберете принтер, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете името на желания принтер, и след това докоснете двукратно екрана.

 4. За да отпечатате документа, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Печат, докоснете двукратно, за да активирате". Докоснете двукратно екрана, за да изпратите документа към принтера.

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ на Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×