Използване на работния поток "Събиране на подписи"

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Работният поток "Събиране на подписи" маршрутизира документ на Microsoft Office, който се записва в списък или библиотека към група от хора, за да се съберат цифровите им подписи. Работният поток "Събиране на подписи" работи само с документи на Microsoft Office Word 2007 или Microsoft Office Excel 2007, които съдържат един или повече редове за подписи на Microsoft Office. По подразбиране работният поток "Събиране на подписи" е свързан с типа съдържание на документа и така е наличен автоматично в библиотеките с документи за документи или работни книги, които съдържат редове за подпис на Microsoft Office.

В тази статия

Как работи поток "събиране на подписи"?

Добавяне или промяна на работен поток "събиране на подписи" за библиотека или тип съдържание

Стартиране на работен поток "събиране на подписи" в документ или работна книга

Завършване на задача от работен поток събиране на подписи

Как работи работният поток "Събиране на подписи"?

Работният поток "Събиране на подписи" поддържа бизнес процес, който включва изпращането на документ към група от хора за събиране на подписи. Работният поток "Събиране на подписи" прави процеса на цифрови подписи по-ефективен, като управлява и проследява всички човешки задачи, включени в процеса на подписване, и като предоставя запис от процеса, след като той е завършен.

Работният поток "Събиране на подписи" се различава от други типови работни потоци в Microsoft Office SharePoint Server 2007 по това, че потребителите трябва да стартират този работен поток от клиентска програма на 2007 Microsoft Office system, в която ще се изпълни задачата на подписването. Участниците могат също така да завършат своите задачи за подписване в работния поток "Събиране на подписи" в клиентската програма.

За да използвате работен поток "събиране на подписи", трябва първо да запишете вашия документ или работна книга в библиотека на SharePoint, където е наличен определен работен поток "събиране на подписи", който искате да използвате. За да стартирате работен поток "събиране на подписи", отворете Office Word 2007 документ или Office Excel 2007 книга, в която искате да съберете един или повече подписи. Ако документът или работната книга все още не съдържа редове за подписи Microsoft Office, които имате нужда, трябва да ги вмъкнете или поток "събиране на подписи" няма да бъде достъпен за използване. За да стартирате работния поток от клиентска програма, щракнете върху Бутона Microsoft Office, щракнете върху работни потоции след това изберете работния поток събиране на подписи, които искате да използвате. Попълване на формуляр за иницииране на работен поток, в която задавате имената на хората, които трябва да подпишете документа. Формулярът показва автоматично имената на предложените подписващи, които са зададени в документа или работната книга. Можете да изберете да възложите задачите на подписване в реда, в който се показват подписи или на всички подписващи наведнъж.

След като работният поток стартира, сървърът възлага задачите за подписване на всички участници. Ако са разрешени имейл предупреждения за сървъра, сървърът също така изпраща на всички участници имейл предупреждения за техните задачи за подписи. Участниците могат да щракнат върху бутона Редактиране на тази задача в имейл предупреждение за задачата, за да отворят документа или работната книга, които трябва да се подпишат, и да завършат задачата си за подписване.

Когато се изпълнява работният поток "Събиране на подписи", собственикът на работния поток или участниците в работния поток могат да прегледат страницата "Състояние на работния поток", за да видят кои участници са завършили своите задачи от работния поток. Когато участниците в работния поток завършат своите задачи от работния поток, работният поток завършва и собственикът на работния поток получава имейл съобщение, че работният поток "Събиране на подписи" е завършен. Това имейл съобщение задава имената на всички хора, които са подписали документа, заедно с имената на хората, които първоначално са посочени като предложени подписващи.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на работния поток "Събиране на подписи" за библиотека или тип съдържание

Преди да може да се използва работният поток "Събиране на подписи", той трябва да се добави към библиотека или тип съдържание, за да стане наличен за документи или елементи в конкретно местоположение. Работният поток "Събиране на подписи" е предназначен главно за използване в библиотеки и може да се стартира само в документи, които се отварят в Office Word 2007 или Office Excel 2007. Трябва да имате разрешение за управление на списъци, за да добавите работен поток към библиотека или тип съдържание. В повечето случаи тази задача изпълняват администраторите на сайт или лица, които управляват конкретни списъци или библиотеки.

Наличността на работния поток в сайта се променя в зависимост от това къде е добавен:

 • Ако добавите работен поток директно към библиотека, той е наличен само за документите в тази библиотека.

 • Ако добавите работен поток към списъчен тип съдържание (екземпляр на тип съдържание за сайт, който е добавен към конкретна библиотека), то той е наличен само за елементите с този тип съдържание в конкретния списък или библиотека, с който е свързан този тип съдържание.

 • Ако добавите работен поток към тип съдържание на сайт, този работен поток е наличен за всички елементи с този тип съдържание във всеки списък или библиотека, към който е добавен екземпляр с този тип съдържание на сайта. Ако искате работният поток да бъде широко достъпен в библиотеки в колекция сайтове за елементи с конкретен тип съдържание, най-ефективният начин да се постигне този резултат е този работен поток да се добави директно към тип съдържание на сайт.

Добавяне или промяна на работен поток "Събиране на подписи" за библиотека или тип съдържание

Ако искате да добавите работен поток "Събиране на подписи" към библиотека или тип съдържание или искате да промените работен поток "Събиране на подписи", който вече е свързан със библиотека или тип съдържание, следвайте едни и същи стъпки.

 1. За да отидете в страницата "Добавяне на работен поток" или в страницата "Промяна на работен поток" за библиотека или тип съдържание, направете едно от следните неща:

  • За библиотека:

   1. Отворете библиотеката, в която искате да добавите или промените работен поток.

    1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху настройките за типа библиотека, която отваряте.

     Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

   2. Под Разрешения и управление щракнете върху Настройки на работния поток.

  • За тип съдържание на списък:

   1. Отворете библиотеката, която съдържа екземпляра на списъчния тип съдържание, в който искате да добавите или промените работен поток.

    1. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху настройките за типа библиотека, която отваряте.

     Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

   2. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание.

    Забележка: Ако библиотеката не е настроена да разрешава много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се появява на страницата "Персонализиране" за библиотеката.

   3. Под Настройки щракнете върху Настройки на работния поток .

  • За тип съдържание на сайт:

   1. В началната страница за колекцията от сайтове, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

   2. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

   3. Щракнете върху името на типа съдържание на сайта, към който искате да добавите или промените работен поток, и след това изберете Настройки на работен поток.

    Ако работните потоци вече са добавени към тази библиотека или тип съдържание, тази стъпка ви отвежда директно до страницата "Промяна настройките на работен поток". Щракнете върху Добавяне на работен поток, за да отидете на страницата "Добавяне на работен поток". Ако към библиотеката или работния поток не е добавен работен поток, тази стъпка ви отвежда директно до страницата "Добавяне на работен поток".

 2. В страницата "Промяна на настройките на работния поток" щракнете върху Добави работен поток или щракнете върху името на работния поток, чиито настройки искате да промените.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако добавяте работен поток, в страницата "Добавяне на работен поток", в раздела Работен поток щракнете върху шаблона на работния поток Събиране на подписи.

  • Ако променяте настройките на работен поток, в страницата "Промяна на работен поток" променете настройките, които искате да промените, в съответствие със следните стъпки.

 4. В раздела Име въведете уникално име за работния поток.

  1. В раздела Списък със задачи задайте списък със задачи, който да се използва с този работен поток.

   • Може да използвате списъка Задачи или да създадете нов. Ако използвате списъка по подразбиране Задачи, участниците в работния поток ще може по-лесно да намират и да разглеждат задачите, като използват изгледа Моите задачи на списъка Задачи.

   • Ако задачите за работния поток ще разкрият конфиденциални данни, които искате да запазите отделно от общия списък Задачи, трябва да създадете нов списък със задачи.

   • Ако организацията ви разполага с много работни потоци или ако работните потоци ще включват множество задачи, трябва да създадете нов списък със задачи. В този случай може да искате да създадете списъци със задачи за всеки работен поток.

 5. В раздела Списък с хронологии изберете списъка с хронологии, който ще използвате с работния поток. Списъкът с хронологиите се появява на всички събития, които се случват по време на всяко изпълнение на работния поток.

  Може да използвате списъка Хронология или да създадете нов. Ако организацията ви разполага с много работни потоци, може да искате да създадете отделен списък с хронологии за всеки работен поток.

 6. В раздела Опции за начало задайте как, кога и от кого може да стартира работен поток.

  Забележки: 

  • Дадени опции може да не са налични, ако не се поддържат от избрания шаблон на работния поток.

  • Опцията Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент е налична, ако е разрешена поддръжката за главни и второстепенни версии за библиотеката и ако избраният шаблон на работния поток може да се използва за одобрение на съдържание.

 7. Ако добавяте този работен поток към тип съдържание на сайт, задайте дали искате да добавите този работен поток към всички типове съдържание, които наследяват от този тип съдържание в раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци.

  Забележка: Разделът Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци се появява в страницата "Добавяне на работен поток" само за типовете съдържание на сайт.

 8. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Стартиране на работен поток "Събиране на подписи" в документ или работна книга

Преди да можете да стартирате работния поток "Събиране на подписи", трябва да запишете документа или работната книга, за която искате да съберете подписи, в библиотека на SharePoint, за която работният поток "Събиране на подписи" е наличен. Трябва да имате поне разрешение "Редактиране", за да стартирате работен поток. Някои работни потоци могат да изискват също така да имате разрешение за управление на списъци, за да стартирате работен поток за документ или елемент.

Забележка: Ако искате да осигурите участниците в работния поток да получават имейл уведомления и напомняния за своите задачи в работния поток, след като стартирате работния поток, се посъветвайте с администратора на сървъра ви, който да провери дали имейл уведомления са разрешени за вашия сайт.

 1. Ако библиотеката все още не е отворена, щракнете върху името й в "Бързо стартиране".

  Ако името на вашата библиотека не се покаже, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това щракнете върху името на вашата библиотека.

 2. Посочете документа или работната книга, на който искате да стартирате работен поток "събиране на подписи", щракнете върху стрелката, която се появява и след това щракнете върху Редактиране в име на програма.

 3. Ако документът или работната книга все още не съдържа редове за подписи за снемане на цифрови подписи, които искате да съберете, ги вмъкнете сега.

  Как?

  1. В отворен документ на Office Word 2007 или Office Excel 2007 поставете показалеца върху местоположението на документа ви, където искате да добавите реда за подпис.

  2. В раздела Вмъкване, в групата Текст щракнете върху стрелката до Ред за подпис, а след това щракнете върху върху Ред за подпис в Microsoft Office.

  3. В диалоговия прозорец Настройка на подпис въведете информация за лицето, което ще се подпише на този ред за подпис. Тази информация се показва точно под реда за подпис в документа. Направете някое от следните неща:

   • Въведете името на подписващия в полето Предлаган подписващ.

   • Въведете длъжността на подписващия в организацията (ако има такава) в полето Предлагана длъжност на подписващия.

   • Въведете имейл адреса на подписващия в организацията (ако има такъв) в полето Предлаган имейл адрес на подписващия.

  4. Ако искате да дадете някакви указания на подписващия, ги въведете в полето Указания към подписващия. Тези указания се показват в диалоговия прозорец Подписване, който се използва от подписващия за подписване на документа.

  5. Ако искате подписващият да има възможност да добави коментар наред с подписването, поставете отметка в квадратчето Позволи на подписващия да добави коментар в диалоговия прозорец за подписване.

  6. Ако искате на реда за подпис да се показва датата на подписване, поставете отметка в квадратчето Показвай датата на подписване в реда за подпис.

  7. Щракнете върху OK.

  8. За добавяне на допълнителни редове за подпис повторете стъпки от 1 до 7.

 4. Ако добавяте нови редове за подпис, щракнете върху бутона Microsoft Office, а после щракнете върху Запиши, за да запишете промените си.

 5. Ако документът е извлечен, можете също трябва да проверите в документа, преди да стартирате работния поток. За да проверите в документа, щракнете върху Бутона Microsoft Office, посочете сървъри след това щракнете върху Вкарване.

 6. За да стартирате работния поток, щракнете върху Бутона Microsoft Officeи след това щракнете върху работни потоци.

 7. В диалоговия прозорец Работни потоци намерете работния поток Събиране на подписи, който искате да използвате, а после щракнете върху Старт.

 8. В диалоговия прозорец Име на работен поток въведете имената на хората, които искате да подпишете документа в съответните редове за подпис, или щракнете върху подписващ , за да изберете хора от справочната услуга.

 9. Ако искате да възложите задачите на подписване в реда, в който се показват редове за подпис в документа, поставете отметка в квадратчето искане на подписи в реда по-горе, а не всички наведнъж .

  Забележка: Тази опция е налична само ако документът съдържа повече от един ред за подпис на Microsoft Office.

 10. Ако искате други хора да получават уведомления (не възлагане на задачи), когато работният поток стартира, въведете имената им в реда Як или щракнете върху Як, за да изберете хората и групите от справочната услуга.

 11. Щракнете върху Старт.

Най-горе на страницата

Завършване на работен поток "Събиране на подписи"

За да завършите работния поток "Събиране на подписи", като добавите подпис към документа, вие трябва да завършите задачата си или от Office Word 2007, или от Office Excel 2007. Обаче вие можете да редактирате задача на работен поток "Събиране на подписи" в сървъра, за да се делегира задачата ви на друго лице, или да зададете, че вашият подпис вече не се изисква.

Подписване на документ за завършване на задачата на работния поток "Събиране на подписи"

 1. Във вашето имейл съобщение за задача щракнете върху бутона Редактиране на тази задача, а после щракнете върху Отвори документа.

 2. В лентата за съобщения, която се появява в горната част на активния ви документ, щракнете върху Подписване.

  Забележки: 

  • Ако библиотеката, където е записан този документ, изисква документите да бъдат извлечени, преди да се редактират, трябва да щракнете върху Извличане в лентата със съобщения, преди да щракнете върху Подписване.

  • Ако подписът ви се изисква на повече от едно местоположение в документа, щракнете върху Изглед на задачите на работния поток в лентата със съобщения. В диалоговия прозорец Задачи на работния поток изберете задачата, а после щракнете върху Отваряне, за да се подпишете на конкретното местоположение. Повторете за всяка задача за подписване, която е в списъка.

 3. За да добавите подписа си към документа, в диалоговия прозорец Подписване направете едно от следните неща:

  • За да добавите печатна версия на вашия подпис, въведете името си в полето до X.

  • За да изберете изображение на писмения ви подпис, щракнете върху Избор на изображение. В диалоговия прозорец Избор на изображение на подпис намерете местоположението на файла с изображение на подписа ви, изберете файла, който искате, а после щракнете върху Избери.

  • За добавяне на ръкописно положен подпис (само за потребители на Tablet PC ), положете подписа си в полето до X, като използвате ръкописната функция.

 4. В диалоговия прозорец Подписване щракнете върху Подпиши.

Най-горе на страницата

Завършване на работен поток "Събиране на подписи" в сървъра

 1. Отидете в списъка Задачи за сайта, а после изберете Моите задачи в менюто Изглед, за да намерите своята задача от работния поток.

  Забележка: Ако работният поток не използва списъка Задачи по подразбиране, тогава вашата задача от работния поток може да не се появи в списъка Задачи. За да намерите задачата си в работния поток, отидете в библиотеката, където е записан елементът на работния поток. Посочете елемента, който искате, щракнете върху стрелката, която се появява, а после щракнете върху Работни потоци. Под Изпълняващи се работни потоци щракнете върху името на работния поток, в който сте участник. В страницата "Състояние на работния поток", под Задачи намерете задачата си в работния поток.

 2. Посочете името на задачата, която искате да завършите, щракнете върху стрелката, която се появява, а после щракнете върху Редактиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да възложите задачата си за подписване на друго лице, въведете името на лицето в реда Представител или щракнете върху Представител, за да изберете лице от справочната услуга.

  • За да посочите, че реда за подпис е вече подписан или че вашият подпис вече не е задължителна, под актуализиране на задачата, поставете отметка в квадратчето този ред за подпис е вече подписан, или вече не се изисква се подпис .

 4. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×