Използване на работен поток "Събиране на обратна информация"

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Работният поток "Събиране на обратна информация" маршрутизира документ или елемент, който се записва в списък или библиотека за група от хора, за да се съберат обратна информация от тях след преглеждането. По подразбиране работният поток "Събиране на обратна информация" е свързан с типа съдържание на документ и е наличен автоматично в библиотеките с документи.

В тази статия

Как работи работния поток "събиране на обратна информация"?

Добавяне или промяна на работен поток "събиране на обратна информация" за списък, библиотека или тип съдържание

Стартиране на работен поток "събиране на обратна информация" в документ или елемент

Завършване на задача от работен поток събиране на обратна информация

Как работи работният поток "Събиране на обратна информация"?

Работният поток "Събиране на обратна информация" поддържа бизнес процеси, които включват изпращането на документ или елемент към група от хора за събиране на обратна информация от преглеждане. Работният поток "Събиране на обратна информация" прави бизнес процеса по преглеждане по-ефективен, като управлява и проследява всички човешки задачи, включени в процеса. След като е завършен, работният поток "Събиране на обратна информация" обединява цялата обратна информация от преглеждащите за собственика на работния поток и предоставя отчет на процеса на преглеждане.

Ако работните потоци са налични, можете да стартирате работен поток "Събиране на обратна информация" директно от документ или елемент в списък или библиотека. За да стартирате работен поток, вие избирате работния поток, който искате да използвате, а след това попълвате формуляр за иницииране, който задава участниците в работния поток (преглеждащите), крайната дата и подходящи инструкции за задачите. След като стартира работният поток, сървърът възлага задачи на всички участници. Ако са разрешени имейл предупреждения за сървъра, сървърът също така изпраща имейл предупреждения на всички участници. Участниците могат да щракнат върху връзка на имейл предупреждение за задача, за да отворят документ или елемент, който трябва да се прегледа. Участниците могат да правят промени или да вмъкват коментари директно в документа. Във формуляра на задачата те предоставят коментари с обратна информация. Те могат да възложат повторно своите задачи на преглеждане или да поискат промяна в документа или елемента, който се преглежда.Участниците имат опцията да завършат своите задачи в работния поток или от уеб сайт на Microsoft Office SharePoint Server 2007, или директно в определени програми, които са част от 2007 Microsoft Office system. Когато се изпълнява работният поток, собственикът на работния поток или участниците в работния поток могат да прегледат страницата "Състояние на работния поток", за да видят кои участници са завършили своите задачи от работния поток. Когато участниците в работния поток завършат задачите си в работния поток, работният поток завършва и собственикът на работния поток се уведомява автоматично, че работният поток е завършен.

По подразбиране работният поток "Събиране на обратна информация" е свързан с типа съдържание на документ и така той става наличен автоматично в библиотеките с документи. Работният поток "Събиране на обратна информация" по подразбиране за библиотеки с документи е паралелен работен поток, в който задачите се възлагат на всички участници по едно и също време. Можете да персонализирате тази предварително свързана версия на работния поток "Събиране на обратна информация" така, че да посрещне нуждите на организацията ви, или да добавите изцяло нова версия на работния поток "Събиране на обратна информация" към списък, библиотека или тип съдържание.

Най-горе на страницата

Добавяне или промяна на работен поток "Събиране на обратна информация" за списък, библиотека или тип съдържание

Преди да може да се използва един работен поток, той трябва да се добави към списък, библиотека или тип съдържание, за да стане наличен за документи или елементи в конкретно местоположение. Трябва да имате разрешение за управление на списъци, за да добавите работен поток към списък, библиотека или тип съдържание. В повечето случаи администраторите на сайт или лицата, които управляват конкретни списъци или библиотеки, изпълняват тази задача.

Наличността на работния поток в рамките на сайта варира според това къде е добавен:

 • Ако добавите работен поток директно към списък или библиотека, той е наличен само за елементите в този списък или библиотека.

 • Ако добавите работен поток към тип съдържание на списък (копие на типа на съдържание на сайта, добавено към определен списък или библиотека), той ще е наличен само за елементите от типа съдържание в конкретния списък или библиотека, с които е свързан типът съдържание.

 • Ако добавите работен поток към тип съдържание на сайт, този работен поток е наличен за всички елементи с този тип съдържание във всеки списък или библиотека, към който е добавен екземпляр с този тип съдържание на сайта. Ако искате работният поток да бъде широко достъпен в списъци или библиотеки в колекция сайтове за елементи с конкретен тип съдържание, най-ефективният начин да се постигне този резултат е този работен поток да се добави директно към тип съдържание на сайт.

Добавяне или промяна на работен поток "Събиране на обратна информация" за списък, библиотека или тип съдържание

Ако искате да добавите работен поток Събиране на обратна информация" към списък, библиотека или тип съдържание, или искате да промените работен поток Събиране на обратна информация", който вече е свързан със списък, библиотека или тип съдържание, следвайте едни и същи стъпки.

 1. За да отворите страницата "Добавяне на работен поток" или страницата "Промяна на работен поток" за списък, библиотека или тип съдържание, за които искате да добавите или промените работен поток, направете едно от следните неща:

  • За списък или библиотека:

   1. Отворете списъка или библиотеката, към който искате да добавите или промените работен поток

   2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

    Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

   3. Под Разрешения и управление щракнете върху Настройки на работния поток.

  • За тип съдържание на списък:

   1. Отворете списъка или библиотеката, която съдържа копие на типа съдържание на списъка, към който искате да добавите или промените работен поток.

   2. В менюто Настройки Settings menu щракнете върху Настройки на списъкили изберете настройките за типа библиотека, която отваряте.

    Например в библиотека с документи щракнете върху Настройки за библиотека с документи.

   3. Под Типове съдържание щракнете върху името на типа съдържание.

    Забележка: Ако списъкът или библиотеката не е настроен да разрешите много типове съдържание, разделът Типове съдържание не се показват в страницата " Персонализиране " за списъка или библиотеката.

   4. Под Настройки щракнете върху Настройки на работен поток.

  • За тип съдържание на сайт:

   1. В началната страница за колекцията от сайтове, в менюто Действия за сайта Изображение на бутон посочете Настройкина сайта и след това щракнете върху Модифициране на всички настройки на сайта.

   2. Под Галерии щракнете върху Типове съдържание на сайта.

   3. Щракнете върху името на типа съдържание на сайта, към който искате да добавите или промените работен поток, и след това изберете Настройки на работен поток.

    Ако вече е добавен към този списък, библиотека или тип съдържание, тази стъпка ще ви отведе директно на страницата промяна на настройките на работния поток и трябва да щракнете върху Добавяне на работен поток , за да отидете на добавяне на работен поток страница. Ако не е добавен към този списък, библиотека или тип съдържание, тази стъпка ще ви отведе директно към добавяне страница на работния поток.

 1. На страницата "Промяна настройките на работен поток" щракнете върху Добавяне на работен поток или щракнете върху името на работния поток, на който искате да промените настройките.

 2. Направете едно от следните неща:

  • Ако добавяте работен поток, в страницата "Добавяне на работен поток", в раздела Работен поток щракнете върху шаблона на работния поток Събиране на обратна информация.

  • Ако променяте настройките на работен поток, в страницата "Промяна на работен поток" променете настройките, които искате да промените, в съответствие със следните стъпки.

 3. В раздела Име въведете уникално име за работния поток.

  1. В раздела Списък със задачи задайте списък със задачи, който да се използва с този работен поток.

   • Може да използвате списъка Задачи или да създадете нов. Ако използвате списъка по подразбиране Задачи, участниците в работния поток ще може по-лесно да намират и да разглеждат задачите, като използват изгледа Моите задачи на списъка Задачи.

   • Ако задачите за работния поток ще разкрият конфиденциални данни, които искате да запазите отделно от общия списък Задачи, трябва да създадете нов списък със задачи.

   • Ако организацията ви разполага с много работни потоци или ако работните потоци ще включват множество задачи, трябва да създадете нов списък със задачи. В този случай може да искате да създадете списъци със задачи за всеки работен поток.

 4. В раздела Списък с хронологии изберете списъка с хронологии, който ще използвате с работния поток. Списъкът с хронологиите се появява на всички събития, които се случват по време на всяко изпълнение на работния поток.

  Може да използвате списъка Хронология или да създадете нов. Ако организацията ви разполага с много работни потоци, може да искате да създадете отделен списък с хронологии за всеки работен поток.

 5. В раздела Опции за начало задайте как, кога и от кого може да стартира работен поток.

  Забележки: 

  • Дадени опции може да не са налични, ако не се поддържат от избрания шаблон на работния поток.

  • Опцията Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент е налична, ако е разрешена поддръжката за главни и второстепенни версии за библиотеката и ако избраният шаблон на работния поток може да се използва за одобрение на съдържание.

 6. Ако добавяте този работен поток към тип съдържание на сайт, задайте дали искате да добавите този работен поток към всички типове съдържание, които наследяват от този тип съдържание в раздела Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци.

  Забележка: Разделът Актуализиране на типове съдържание на сайтове и списъци се появява в страницата "Добавяне на работен поток" само за типовете съдържание на сайт.

 7. Щракнете върху Напред.

 8. В страницата "Персонализиране на работния поток" задайте опциите, с които искате да се маршрутизират задачите, стойностите на стартиране по подразбиране за работния поток, как завършва работният поток и какви действия се случват, когато работният поток е успешно завършен.

  Изберете опциите в следващите раздели. Не е задължително да задавате опциите във всеки раздел:

  Задачи от работния поток

  За да

  Направете това

  Да възлагате задачи на всички участници едновременно (паралелен работен поток)

  Изберете бутона Всички участници едновременно (паралелно).

  Да възлагате задачите на участниците един по един (последователен работен поток)

  Ако направите работния поток последователен работен поток, един участник трябва да завърши задачата, преди следващ участник да получи задача.

  Изберете опцията По един участник (последователно).

  Да разрешите на участниците да превъзлагат своите задачи на други хора

  Поставете отметка в квадратчето Повторно възлагане на задачата на друго лице.

  Да разрешите на участниците в работния поток да поискат промяна в документ или елемент преди завършване на задача

  Поставете отметка в квадратчето Искане на промяна преди завършване на задачата.

  Стойности по подразбиране за стартиране на работен поток

  За да

  Направете това

  Да зададете списък на участниците по подразбиране за всички екземпляри на работния поток

  Въведете имената на хората, които искате да участват, когато стартира този работен поток, или щракнете върху Одобряващи, за да изберете хората и групите от справочната услуга.

  Забележка: Ако настроите този работен поток като последователен работен поток, добавете имената на участниците в работния поток в реда, в който искате да се възлагат задачите.

  Да възлагате по една задача на групите

  Поставете отметка в квадратчето Възлагайте само една задача на всяка въведена група (не разширявайте групите).

  Изберете тази опция, ако планирате да зададете групите като участници в работния поток и искате да възложите само една задача на групата, вместо отделни задачи за всеки член на групата

  Да разрешите на хората, които стартират работния поток, да променят или добавят участници

  Поставете отметка в квадратчето Позволяване на промени в списъка на участниците, когато стартира този работен поток.

  Тази опция се избира по подразбиране. Ако искате да попречите на хората, които стартират работния поток, да променят или добавят участници, изчистете отметката от това квадратче.

  Да зададете съобщение по подразбиране, което се появява с всяка задача

  Въведете съобщение или инструкции в текстовото поле.

  Да зададете крайна дата за паралелни работни потоци

  Въведете или изберете дата под Задачите са със срок (успоредно).

  Да зададете колко дълго участниците в последователния работен поток могат да завършват задачите си от работния поток

  Под Дайте на всяко лице следния интервал от време за завършване на неговата задача (последователно), въведете число, а после изберете или Ден (дни), или Седмица (седмици) като стъпка на времето.

  Да зададете списък с хора, които трябва да получат предупреждения, (не възлагане на задачи), когато стартира работният поток.

  Под Уведомяване на други, въведете имената на хората, които искате да бъдат уведомени, или щракнете върху Як, за да изберете хора и групи от справочната услуга.

  Завършване на работния поток

  За да

  Направете това

  Да зададете, че работният поток е завършен, когато определен брой от участниците са завършили своите задачи.

  Поставете отметка в квадратчето Следният брой задачи са завършени:, а после въведете броя.

  Забележка: Тази опция не е налична, ако работният ви поток е последователен работен поток.

  Да зададете, че работният поток е завършен, когато документът или елементът е отхвърлен.

  Поставете отметка в квадратчето Документът е отхвърлен.

  Да зададете, че работният поток е завършен, когато се промени документ или елемент

  Поставете отметка в квадратчето Документът е променен.

  Дейности на работния поток след завършване

  За да

  Направете това

  Да актуализирате състоянието на одобрение за документ или елемент, след като работният поток е завършен

  Поставете отметка в квадратчето Актуализирайте състоянието на одобрение (използвайте този работен поток, за да управлявате одобрението на съдържание).

  Изберете тази опция, ако искате този работен поток да управлява одобрение на съдържание и също така ако сте поставили отметка в квадратчето Стартиране на този работен поток, за да се одобри публикуването на главна версия на елемент в страницата "Добавяне на работен поток".

 9. Щракнете върху OK.

Най-горе на страницата

Стартиране на работен поток "Събиране на обратна информация" в документ или елемент

Можете да стартирате ръчно работен поток "Събиране на обратна информация" за документ или елемент директно от списъка или библиотеката, където той е записан. Опциите, които се предлагат, когато стартирате работния поток, могат да са различни в зависимост от това, как този работен поток е бил персонализиран, когато е бил добавен към списъка, библиотеката или типа съдържание за елемента. Трябва да имате поне разрешение "Редактиране", за да стартирате работен поток. Някои работни потоци могат да изискват също така да имате разрешение за управление на списъци, за да стартирате работен поток за документ или елемент.

Забележка: Ако искате да сте сигурни, че участниците в работния поток получават имейл предупрежденията и напомнянията за задачите им от работния поток, след като стартирате работен поток, се обърнете към администратора на сървъра, за да проверите дали е разрешена електронна поща на вашия сайт.

 1. Ако списъкът или библиотеката не са вече отворени, щракнете върху името им в "Бързо стартиране".

  Ако не се появи името на списъка или библиотека ви, щракнете върху Преглед на цялото съдържание на сайта и след това изберете името на вашия списък или библиотека.

 2. Посочете към името на документа или елемента, за който искате да стартирате работен поток, щракнете върху стрелката, която се показва, и след това изберете Работни потоци.

 3. Под Стартиране на нов работен поток щракнете върху името на работния поток "Събиране на обратна информация", който искате да стартирате.

 4. Въведете имената на хората, които искате да проверят документа или елемента, в реда Проверяващи, или щракнете върху Проверяващи, за да изберете хора и групи от справочната услуга.

  Забележка: Ако работният ви поток е последователен работен поток, въведете или изберете имената на участниците в работния поток в реда, в който искате да се възлагат задачите.

 5. Ако включвате групи като участници в работния поток, поставете отметка в квадратчето Възлагайте само една задача на всяка въведена група (не разширявайте групите), ако искате на групата да се възлага само по едно уведомление за задача, а не отделни уведомления за задачите на всеки член на групата.

 6. Ако искате да включите съобщение или конкретни инструкции за задачите, въведете тази информация в текстовото поле под Напишете съобщение, което да бъде включено към вашето искане.

 7. За да зададете кога трябва да бъде завършена задачата, под Крайна дата, направете едно от следните неща:

  • За последователен работен поток въведете число, а после изберете или Ден (дни) или Седмица (седмици) като стъпка на времето.

  • За паралелен работен работен поток въведете или изберете дата под Задачите са със срок.

  • Ако искате други хора да получат уведомления, (не назначения на задачи), когато работният поток стартира, въведете имената им в реда Як, или щракнете върху Як, за да изберете хората и групите от справочната услуга.

 8. Щракнете върху Старт.

Най-горе на страницата

Завършване на работен поток "Събиране на обратна информация"

Участниците в работния поток "Преглеждан" могат да завършат своите задачи в работния поток или от списъка или библиотеката, където се намира елементът или документът, или директно в определени програми, които са част от Издание на Office 2007. За информация как се завършва задача от работен поток в клиентска програма, вижте помощта за тази програма.

Завършване на работен поток "Събиране на обратна информация" в сървъра

 1. Отидете в списъка Задачи за сайта, а после изберете Моите задачи в менюто Изглед, за да намерите своята задача от работния поток.

  Забележка: Ако работният поток не използва списъка Задачи по подразбиране, тогава вашата задача от работния поток може да не се появи в списъка Задачи. За да намерите задачата си в работния поток, отворете списъка или библиотеката, където е записан елементът на работния поток. Посочете елемента, който искате, щракнете върху стрелката, която се появява, а после щракнете върху Работни потоци. Под Изпълняващи се работни потоци щракнете върху името на работния поток, в който сте участник. В страницата "Състояние на работния поток", под Задачи намерете задачата си в работния поток.

 2. Посочете името на задачата, която искате да завършите, щракнете върху стрелката, която се появява, а после щракнете върху Редактиране.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да прочетете или прегледате съдържанието на документа или елемента, щракнете върху връзката към елемента, която се показва в горната част на формуляра на задачата.

   Ако добавяте коментари или правите промени директно в документа, проверете дали промените ви се записват в сървъра.

  • За да предоставите коментари с обратна връзка за собственика на работния поток, въведете обратната си връзка в предоставеното текстово поле, а после щракнете върху Изпращане на обратна информация.

  • За да превъзложите задачата проверяване на друго лице, щракнете върху Повторно възлагане на задача, задайте на кого да се възложи задачата, а после щракнете върху Изпрати.

  • За да поискате промяна в елемент, щракнете върху Искане на промяна, задайте на кого искате да се възложи искането за промяна, предоставете информация за исканата промяна, а после щракнете върху Изпрати.

   Забележка: В зависимост от това, как е бил персонализиран работният поток, когато е бил добавен към списък, библиотека или тип съдържание, опциите за повторно възлагане на задачата или искането на промяна може да не са налични.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×