Използване на обобщени таблици и други инструменти за бизнес разузнаване за анализиране на данните

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Препоръчителни обобщени таблици за вашите данни

Когато искате да се придаде смисъл на голям обем от данни – дали е във вашия работен лист или достъпни някъде другаде – Excel ви дава мощни инструменти.

Можете да анализирате данните в една или няколко таблици и създаване на интерактивни и визуални отчети, можете да споделяте със заинтересовани лица.

Съвети, преди да започнете

  • Нека Excel препоръча обобщена таблица    За бързо показване на данни, които искате да анализирате в Excel, започнете с избор на обобщена таблица в оформление, които Excel препоръчва за данните ви.

  • Анализиране на данни в множество таблици    можете да анализирате данни от повече от една таблица в отчета с обобщена таблица в Excel, дори ако не използвате Power Pivot. Функциите на модела на данни е вграден в Excel. Просто добавете данни в няколко таблици в Excel и след това да създадете релации между тях в лист на обобщена таблица или Power View. Готово! Сега имате модел на данни, за да добавите още към анализа на данните.

  • Чертане на данните си директно в интерактивна обобщена диаграма    В Excel, можете да създадете самостоятелен продукт (отделени) обобщена диаграма, която ви позволява да си взаимодействат с и филтриране на данни директно в диаграмата.

  • Да се потопите пълната мощ на Power Pivot и Power View    Ако имате Office Pro Plus инсталирани, опитайте да се възползват от тези мощен добавки:

    • Вграден модел на данни може да е всичко, което трябва да анализирате данни в няколко таблици, но Power Pivot ви помага да създадете модел на данни в отделен Power Pivot прозорец. Има няколко разлики, които може да искате да сравните , преди да започнете.

    • Power View ви помага да превърнете данните си Power Pivot (или всякакви други данни на Excel в таблица) в мощен интерактивен отчет, който изглежда професионално. Просто щракнете върху бутона Power View в раздела Вмъкване , за да започнете.

Създаване на отчети с обобщена таблица или обобщена диаграма

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в работен лист

Направете по-добри бизнес решения, като прегледате на вашите данни от различни ъгли в отчет с обобщена таблица. Excel ви помага да започнете, като се препоръчва такъв, който работи за вашите данни.

Създаване на обобщена таблица за анализиране на външни данни

Когато данните, които искате да проучите се съхранява в друг файл извън Excel, например база данни на Access или файл с кубове аналитична обработка онлайн (OLAP), можете да се свържете към този външен източник на данни за анализиране на данните в отчет с обобщена таблица.

Създаване на обобщена таблица за анализиране на данни в няколко таблици

Ако искате да анализирате данни в няколко таблици, можете да направите това в Excel. Научете за различните начини за създаване на релации между няколко таблици в отчет с обобщена таблица за мощен анализ на данни. Зад кулисите Excel създава модел на данни.

Научете как да използвате модел на данни в Excel 2013

Преди да започнете сами, може да е полезно да Следвайте инструкциите в този урок за изграждане на примерна обобщена таблица в Excel, който комбинира данни от множество таблици в модел на данни.

Използвайте списъка с полета за показване на данни в обобщена таблица

След като създадете обобщена таблица въз основа на данни от работен лист, външни данни или множество таблици, да имате достъп до списъка с полета за добавяне, подреждане и премахване на полета в отчета с обобщена таблица по всяко време.

Създаване на обобщена диаграма

За визуална презентация можете да създадете обобщена диаграма с интерактивни контроли за филтриране, така че да можете да анализирате подмножество на вашите данни. Excel дори може да препоръча обобщена диаграма за вашите данни. Ако просто искате интерактивна диаграма, не е нужно първо да създадете обобщена таблица.

Изтриване на обобщена таблица

Когато искате да изтриете обобщена таблица, номерът е да изберете цялата обобщена таблица, преди да натиснете Изтрий, дори когато има много данни – тази статия предоставя бърз начин да изберете цялата обобщена таблица.

Промяна на формата на отчета с обобщена таблица

Проектиране на оформлението и формата на обобщена таблица

След като създадете обобщена таблица и добавете полетата, които искате, можете да промените оформлението за улесняване на четенето и изследването на обобщената таблица. Просто изберете оформление на друг отчет за незабавно оформление промени.

Промяна на стила на обобщената таблица

Ако не харесвате облика на вашата обобщена таблица, след като я създадете, можете да изберете друг стил. Например, когато имате множество данни в обобщената таблица, показването на редовете или колоните на ленти може да помогне за лесното преглеждане или за осветяване на важни данни, за да се откроят.

Показване на подробни данни за обобщена таблица

Сортиране на данни в обобщена таблица

Сортиране на ви помага да организирате големи количества данни на обобщена таблица, така че да е по-лесно да намерите елементи, които искате да анализирате. Можете да сортирате данни по азбучен ред или от най-голямото към най-ниските стойности (или обратно).

Филтриране на данни в обобщена таблица

За да се съсредоточите върху по-малка част от голямо количество данни от обобщена таблица за задълбочен анализ, можете да филтрирате данните. Има няколко начина да го направите. Например вмъкването на един или повече сегментатори ви дава бърз и ефективен начин за филтриране на данните.

Групиране и разгрупиране на данни в отчет с обобщена таблица

Групиране на данни в обобщена таблица може да ви помогне да видите подмножество на данните, които искате да анализирате.

Задълбочаване в данните на обобщена таблица

Изследването в дълбочина на големи количества данни в йерархията на обобщена таблица винаги е било времеемка задача с множество разгъвания, свивания и филтрирания.

В Excel новата функция за бърз преглед ви позволява да навлизат в OLAP куба или в йерархията на обобщената таблица, базирана на модел на данни да анализирате подробностите за данните на различни нива. Бърз преглед ви помага да навигирате до данните, които искате да видите и действа като филтър, когато детайлизирате. Бутона се показва всеки път, когато изберете елемент в поле.

Използване на обобщена таблица времева линия за филтриране по дати

Вместо да играе с филтри за показване на дати, сега можете да използвате времева скала с обобщена таблица. Добавяне на времева скала към обобщената таблица, филтър по време и увеличаване на периода, който искате.

Изчисляване на стойности на обобщена таблица

Показвай междинни суми в обобщена таблица

В обобщена таблица междинни суми се изчисляват автоматично и се показва по подразбиране. Но ако не ги виждате, можете да ги добавите.

Може също да искате да знаете как да изчисляване на процент за междинни сумиили скриване на междинни суми и общи суми , за да ги премахнете.

Сумиране на стойности в обобщена таблица

За да обобщавате стойности в обобщена таблица, използвайте функции, като например Sum, Count и Average. Обобщаващите функции не са налични в обобщени таблици, които се базират на данни от OLAP източник.

Промяна или актуализиране на данни в обобщена таблица

Промяна на първичните данни за обобщена таблица

След като създадете обобщена таблица, може да искате да промените изходните данни, тя анализира – например, за да включите повече или по-малко данни.

Актуализиране (обновяване) на данни в обобщена таблица

Когато обобщена таблица е свързан към външни данни, обновете го от време на време да актуализира данни от обобщена таблица.

Докоснете в сила на Power Pivot

Мощен анализ на данни и моделиране на данни в Excel

Ако имате Office Professional Plus инсталирани, стартирайте добавката Power Pivot , който идва с Excel, за да извършвате мощен анализ на данни. След това използвайте прозореца Power Pivot за създаване на сложен модел на данни.

Научете как да използвате модел на данни в Excel 2013

Импортиране на множество таблици на примерни данни в същото време в този урок. Във втората половина на този урок ще работите с модел на данни в прозореца на Power Pivot .

Получаване на данни чрез добавката Power Pivot

Опитайте да импортирате релационни данни в прозореца на Power Pivot за бърза и ефикасна алтернатива за импортиране или свързване към данни в Excel.

Създаване на релация между две таблици

Силата на вашия анализ на данни чрез създаване на релации между различните таблици, които имат съвпадащи данни, като подобни "ИД". Релации между таблици ви позволяват да създавате отчети с обобщени таблици, които използват полета от всяка таблица, дори когато таблиците идва от различни източници.

Използване на изчисления в Power Pivot

Решаване на анализ на данни и моделиране на проблеми в Power Pivot с помощта на изчисления като Автосумиране, изчисляема колона и изчисляемо поле формули или потребителски изрази за анализ на данни (DAX) формули.

Добавяне на KPI към вашата обобщена таблица

Използвайте Power Pivot , за да създадете водещи показатели на представянето (KPI) можете да добавите към вашите обобщени таблици.

Оптимизиране на модел на данни за Power View

Това ръководство ви показва как да направите промени във вашия модел на данни за подобряване на отчети на Power View.

Запознаване с данните ви с Power View

Изследване, визуализиране и представяне на данни с Power View

Използване на Power View (който е инсталиран с Office Professional Plus) за да създадете интерактивни диаграми и други визуализации в отделни, табло, като листове на Power View можете да представите към заинтересовани лица.

В края на Научете как да използвате модел на данни в Excel 2013ще получите някои полезни инструкции за оптимизирането Power Pivot данните за Power View.

Създаване на отчет на Power View с данни от пазара на Microsoft Azure

В този урок вие изтегляне на безплатни данни от Microsoft Azure пазар и го комбинирате с другите данни в уеб, за да създадете интересни, интерактивни Power преглед на отчети. Разберете кои летища и авиокомпании извършил-добре през декември 2011!

Вижте Power View и Power Pivot в действие

Гледайте тези видеоклипове, за да научите какво Power View да ви помогнем с Power Pivot роля.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×