Използване на кратките команди на PowerShell на централизираното разполагане за управление на добавки

Като администратор на Office 365, можете да разполагате добавки на Office за потребителите чрез функцията централизирано разполагане (вижте Разполагане на добавки на Office в центъра за администриране на Office 365). Освен разполагането на добавки на Office чрез центъра за администриране на Office 365, можете да използвате Microsoft PowerShell. Изтеглете кратките команди на PowerShell на централизираното разполагане от Център на Microsoft за изтегляния.

Какво искате да направите?

Свързване с вашите идентификационни данни на администратор

Качване на сборен файл за добавки

Качване на добавка от Office магазина

Получаване на информация на добавка

Включване или изключване на добавка

Добавяне или премахване на потребители от добавка

Актуализиране на добавка

Изтриване на добавка

Получаване на подробна помощ за всяка кратка команда

Свързване с вашите идентификационни данни на администратор

Преди да можете да използвате кратките команди на централизирано разполагане, трябва да влезете.

 1. Стартирайте PowerShell.

 2. Свържете се с PowerShell, като използвате идентификационните данни на администратор на вашата фирма. Изпълнете следната кратка команда:

  Connect-OrganizationAddInService
 3. На страницата Въвеждане на идентификационни данни въведете своите идентификационни данни на глобален администратор на Office 365. Вместо това можете да въведете идентификационните си данни директно в кратката команда.

  Изпълнете следната кратка команда, задаваща идентификационните данни на администратор на вашата фирма като обект PSCredential.

  $secpasswd = ConvertTo-SecureString “MyPassword” -AsPlainText -Force
  $mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential (“serviceaccount@contoso.com”, $secpasswd)
  Connect-OrganizationAddInService -Credential $mycredentials

Забележка: За повече информация за използването на PowerShell вижте Свързване към PowerShell за Office 365.

Качване на сборен файл за добавки

Изпълнете кратката команда New-OrganizationAdd-In, за да качите сборен файл за добавки от път, който може да бъде или местоположение на файл, или URL адрес. Следващият пример показва местоположение на файл за стойността на параметъра ManifestPath.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Можете също да изпълните кратката команда New-OrganizationAdd-In и за да качите добавка и да я дадете на потребители или групи директно с помощта на параметъра Members, както е показано в следващия пример. Разделете имейл адресите на членовете със запетаи.

New-OrganizationAddIn -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’ -Members 'KathyBonner@contoso.com', 'MaxHargrave@contoso.com'

Качване на добавка от Office магазина

Изпълнете кратката команда New-OrganizationAdd-In, за да качите сборен файл от Office магазин.

В следващия пример кратката команда New-OrganizationAddIn указва AssetId за добавка за местоположението и съдържанието на пазара на Съединените щати.

New-OrganizationAddIn -AssetId 'WA104099688' -Locale 'en-US' -ContentMarket 'en-US'

За да определите стойността за параметъра AssetId, можете да я копирате от URL адреса на уеб страницата на Office магазина за добавката. Стойностите на AssetId винаги започват с "WA", последвано от число. Така в предишния пример източникът за стойността на AssetId WA104099688 е URL адресът на уеб страницата на Office магазина за добавката: https://store.office.com/en-001/app.aspx?assetid=WA104099688.

Стойностите за параметъра Locale и параметъра ContentMarket са еднакви и показват страната/региона, от който се опитвате да инсталирате добавката. Форматът е en-US, fr-FR и т.н.

Забележка: Добавките, качени от Office магазина, автоматично ще се актуализират в рамките на няколко дни от най-новата актуализация, предлагана в Office магазина.

Получаване на информация на добавка

Изпълнете кратката команда Get-OrganizationAddIn, както е показано по-долу, за да получите подробности за всички добавки, качени в клиента, включително ИД на продукт на добавка.

Get-OrganizationAddIn

Изпълнете кратката команда Get-OrganizationAddIn със стойност за параметъра ProductId, за да зададете за коя добавка искате да извлечете информация.

Get-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

За да получите пълна информация за всички добавки, както и потребителите и групите, на които са присвоени, подайте резултата от кратката команда Get-OrganizationAddIn към кратката команда Format-List, както е показано в следващия пример.

Get-OrganizationAddIn |Format-List

Включване или изключване на добавка

За да изключите добавка, така че потребителите и групите, на които е присвоена, вече да нямат достъп, изпълнете кратката команда Set-OrganizationAddIn, в която параметърът ProductId и параметърът Enabled са зададени на $false, както е показано в следващия пример.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $false

За да включите отново добавката, изпълнете същата кратка команда, в която параметърът Enabled е зададен на $true.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Enabled $true

Добавяне или премахване на потребители от добавка

За да добавите потребители и групи към дадена добавка, изпълнете кратката команда Set-OrganizationAddInAssignments с параметри ProductId, Add и Members. Разделете имейл адресите на членовете със запетаи.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Add -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

За да премахнете потребители и групи, изпълнете същата кратка команда, като използвате параметъра Remove.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -Remove -Members 'KathyBonner@contoso.com’,’sales@contoso.com'

За да присвоите дадена добавка на всички потребители в клиента, изпълнете същата кратка команда, като използвате параметъра AssignToEveryone със стойност, зададена на $true.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $true

За да не дадете една добавка на всички, а да се върнете към по-рано определените за това потребители и групи, можете да изпълните същата кратка команда и да изключите параметъра AssignToEveryone, като зададете стойността му на $false.

Set-OrganizationAddInAssignments -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -AssignToEveryone $false

Актуализиране на добавка

За да актуализирате добавка от сборен файл, изпълнете кратката команда Set-OrganizationAddIn с параметрите ProductId, ManifestPath и Locale, както е показано в следващия пример.

Set-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122 -ManifestPath 'C:\Users\Me\Desktop\taskpane.xml' -Locale ‘en-US’

Забележка: Добавките, качени от Office магазина, автоматично ще се актуализират в рамките на няколко дни от най-новата актуализация, предлагана в Office магазина.

Изтриване на добавка

За да изтриете добавка, изпълнете кратката команда Remove-OrganizationAddIn с параметър ProductId, както е показано в следващия пример.

Remove-OrganizationAddIn -ProductId 6a75788e-1c6b-4e9b-b5db-5975a2072122

Получаване на подробна помощ за всяка кратка команда

Можете да прегледате подробна помощ за всяка кратка команда с помощта на кратката команда Get-help. Например следващата кратка команда предоставя подробна информация за кратката команда Remove-OrganizationAddIn.

Get-help Remove-OrganizationAddIn -Full
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×