Използване на контролите за видео

При осъществяване или приемане на видеоповикване в Communicator, във видеоекрана на прозореца Разговор ще се покажат няколко бутона, които можете да използвате за контролиране на повикването.

Контрола за видеоразговор

Контрола

Описание

Коментари

Показвана на картина в картината

Показване на функцията за картина в картината, която позволява да виждате себе си (изходен видеосигнал) и активния събеседник (входящ видеопоток) в един и същ прозорец.

Пауза/възобновяване на картина в картината

Временно спиране на функцията за картина в картината. Щракнете отново за възобновяване.

Цял екран

Показване на видеоразговора на целия екран на компютъра. Натиснете клавиша ESC, за да се върнете към нормалния режим.

Пауза или възобновяване на видео

Временно спиране на видеото в съответния разговор.

Спиране на видео

Спиране на видеото в разговора.

Спиране/повторно стартиране на видео

Спиране на видеото в съответния разговор. Щракнете отново за повторно стартиране. Ще се изпрати ново уведомление с покана за видео на получателя.

Превключване на видеото на картина в картината

Превключване между фоновото видеоизображение и изображението на картина в картината. Щракнете отново, за да превключите обратно.

Показване на областта за незабавни съобщения

Показване на областта за незабавни съобщения. Обикновено се използва при необходимост от изпращане на незабавно съобщение до участник в друг видеоразговор.

Hold Call control

Задържане/възобновяване на повикване

Задържане на съответното повикване. Щракнете върху нея отново за възобновяване на повикването.

Transfer call control

Прехвърляне на повикването

Прехвърляне на повикването към друг контакт или телефонен номер.

Контрола за показване на DialPad

Показване на цифровата клавиатура

Показване на екранната цифрова клавиатура. Полезна е, когато се покаже подкана за въвеждане на ПИН код за гласова поща или даден код за достъп.

Показване на други участници

Показване на други потребители да участват в разговора.

Mute speaker control

Спиране на звука или промяна на силата на звука на високоговорителите

Спиране на звука на високоговорителите на вашето USB телефонно устройство. Щракнете отново, за да включите звука. Щракнете върху стрелката за надолу и използвайте плъзгача за промяна на силата на звука на високоговорителите.

Mute microphone control

Спиране на звука на микрофона

Спиране на звука на микрофона на вашето USB телефонно устройство. Щракнете отново, за да включите звука.

The End Call control

Приключване на повикване.

Прекратяване на разговора. Това не прекратява сесията с незабавни съобщения.

Бутон за меню

Споделяне Facebook Facebook Twitter Twitter Имейл Имейл

Беше ли полезна тази информация?

Чудесно! Друга обратна връзка?

Как можем да подобрим това?

Благодарим ви за обратната връзка!

×