Използване на контакти (хора) в Outlook в уеб

Забележка:  Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Влезте в Outlook в уеб със своя служебен или учебен акаунт.

В Outlook в уебможете да използвате страницата "хора", за да създавате, редактирате, намиране и изтриване на контакти. Можете да използвате вашите контакти за справка и можете автоматично да ги добавите като получатели когато съставяте имейл съобщение.

В тази статия

Достигане до страницата "хора"

Какво ще видите на страницата "хора"

Закачване на предпочитаните от вас изглед

Изберете човек, за да видите повече информация за тях

Разбиране на папките с контакти

Създаване на контакт от самото начало

Създаване на контакт от имейл съобщение

Създаване на списък с контакти

Редактиране на контакт или списък с контакти

Работа с папките с контакти

Преглед на вашите контакти и списъци с контакти

Изтриване на контакт или списък с контакти

Търсене на контакт или списък с контакти

Свързване и премахване на връзката на контакти

Достигане до страницата "хора"

 1. Влезте в Outlook в уеб. За помощ при влизането вж. Влизане в Outlook в уеб.

 2. В горната част на екрана, изберете стартиране на приложения Иконата за стартиране на приложения в Office 365 > Outlook.

  Иконата за стартиране на приложения на Office 365 с осветено приложение Outlook

  Не можете да намерите приложението, което търсите? От иконата за стартиране на приложения изберете Всички приложения, за да видите списък с приложенията на Office 365 по азбучен ред, които са достъпни за вас. Оттук можете да търсите конкретно приложение.

 3. Щракнете върху Хора.

Какво ще видите на страницата "хора"

Следващата екранна снимка показва какво ще видите на страницата " хора ".

Екранна снимка на страницата "хора".

Ето описание на това, което ще видите:

 1. Полето за Търсене на хора , които можете да използвате за търсене за даден контакт или списък с контакти

 2. Лента с инструменти, която предоставя менюта и команди за създаването и промяната на вашите контакти и списъци с контакти в зависимост от контекста

 3. Актуални хора, който показва хората, които често се обръщат към, сте среща с, които сте маркирали като "Предпочитани" или може да искате да се свържем с

 4. Вашите контакти, която съдържа всички ваши папки с контакти

 5. Среден екран, който показва контактите и списъците с контакти, които се съдържат в елемента, избран в левия екран

 6. Визитка, която показва информация за избрания контакт или списък с контакти в средния екран

Закачване на предпочитаните от вас изглед

Изберете как страницата "хора" ви трябва да изглежда като една от тези изгледи от списъка под актуални хоразакачите:

 • Хората, които често се обърнете към: Вижте последните съобщения и актуализации за хората, можете да взаимодействате с най-много.

 • Хората във вашия календар днес: Вижте кого ще се срещне с и какво ще се работи в днес.

 • "Предпочитани": хората, които сте избрали като "Предпочитани" ще се появи тук, което ви дава бърз достъп до своя имейл в новите.

 • Хората, които може да искате да се свържем с: търсене с флаг елементи и съобщения, където сте били @mentioned, както и непрочетени съобщения от хората, които се обърнете към най-често.

 • Всички контакти: това е класически изгледа "хора", който показва всички ваши контакти на едно място.

За да закачите изглед като отправна точка, изберете Закачи този изглед.

Екранна снимка на бутона ПИН този изглед.

За да промените отправна точка, изберете откачи този изглед от горната лента на менюто на изгледа закачени или изберете Закачи този изглед от горната лента на менюто на един от други изгледи под актуални хора.

Забележка: В зависимост от вашата версия на Outlook не всички от тези изгледи може да е налична.

Изберете човек, за да видите повече информация за тях

Когато изберете една от вашите контакти, екран се отваря вдясно. Тук ще видите повече информация относно вашия контакт, като например им имейл, телефон и office местоположение. Ще видите кой те сте свързани в организацията и какво групи, които те принадлежат.

В долната част на екрана ще видите вашия взаимодействието с контакта. Изглед на имейл съобщения, които сте обменяте, файлове споделени с вас и общи събрания или събития в миналото или бъдещето.

Екранна снимка на картата на контакта в страницата "хора".

Разбиране на папките с контакти

Когато създавате контакт или списък с контакти от самото начало, той се съхранява в папката с контакти, който е избран в левия екран. Можете да създавате папки с контакти, за да запазите определени контакти или списъци с контакти заедно и да ги намерите по-лесно.

Вашите контакти, която е в левия екран на страницата " хора ", съдържа всички ваши папки с контакти. Когато е свит вашите контакти , можете да изберете да я разгънете и да видите всички ваши папки с контакти.

Когато се разширява вашите контакти , папката Контакти се появява непосредствено под него, както е показано на снимка на екрана. Можете да получите автоматично папката с Контакти . Тя съдържа всички ваши местни контакти, освен ако не създадете други папки и добавяне на контакти към тях.

За повече информация вижте Работа с папките с контакти по-нататък в тази статия.

Екранна снимка на курсорът застане над бутонът "Контакти" в страницата "хора".

Създаване на контакт от самото начало

 1. Под вашите контакти в левия екран изберете папката, която искате да създадете контакта. Ако е избрана си контакти вместо дадена папка, новият контакт се създава в папката Контакти .

  Забележка: Преди да създадете нов контакт, уверете се, изберете папката в левия екран, който искате да създадете в. След като създадете контакт, не е възможно да го преместите в друга папка. За да съхраните контакт в друга папка, след като я създадете, изтрийте контакта и след това създайте отново го в друга папка.

 2. В лентата с инструменти изберете Създай.

  Екранна снимка на курсорът застане над бутона Създай в страницата "хора".

 3. Във формуляра Добавяне на контакт, който се отваря, попълнете данните, които искате.

  Можете да изберете иконата на Икона за добавяне на информация. , за да видите опциите за този тип информация. Например изберете Икона за добавяне на информация. до телефон , за да добавите телефонни номера.

 4. Изберете Запиши записване , когато сте готови.

Създаване на контакт от имейл съобщение

За да добавите бързо някой подател или получател, който е в имейл съобщение, в своята папка Контакти, направете следното:

 1. Изберете иконата за стартиране на приложения Бутон на иконата за стартиране на приложения > поща.

 2. В имейл съобщение в екрана за четене изберете името на подателя или получателя, когото искате да добавите към своите контакти.

 3. На визитката, което се показва за това лице, изберете още действия Още опции > Добавяне към контактите.

  Екранна снимка на курсора, посочващ "Добави към контактите" в менюто "Още действия".

 4. Във формуляра Добавяне на контакт, който се отваря, добавете повече информация за контакта, ако искате.

 5. Изберете Запиши записване за да добавите визитката към папката с Контакти .

  Важно: Когато създавате контакт по този начин, не е възможно, за да запишете този контакт в друга папка или да го преместите в друга папка.

Създаване на списък с контакти

Списък с контакти е колекция от контакти. Тя понякога се нарича списък за разпространение. Можете да зададете списък с контакти за получател, когато съставяте имейл съобщение. Когато изпращате съобщение, то отива всички контакти в списъка в същото време. Например вие може да създадете списък с контакти, наречена "Ми книга клуб" и всички членове на клуба си книга, за да добавите към него. И след това да напишете съобщение до всички в клуба, ще трябва само да въведете "Ми книга клуб" на да: линия на имейла.

За да създадете списък с контакти

 1. Под вашите контакти в левия екран изберете папката, която искате да създадете списъка с контакти в. Ако е избрана си контакти вместо дадена папка, новият списък с контакти ще бъде създаден в папката Контакти .

  Забележка: Преди да създадете нов списък с контакти, не забравяйте да изберете папката в левия екран, който искате да създадете в. След като създадете списък с контакти, не е възможно да го преместите в друга папка. За да съхраните списък с контакти в друга папка, след като я създадете, изтриване на списъка с контакти и след това създайте отново го в друга папка.

 2. В лентата с инструменти изберете стрелката надолу до Създай и след това изберете Нов списък с контакти.

  Екранна снимка на контекстно меню за бутона "Нов" с "Списък с контакти" избран.

 3. В празния формуляр, който се отваря, въведете Име на списък с контакти, Членове за списъка с контакти и по желание Бележки.

 4. Изберете Запиши записване , когато сте готови.

Редактиране на контакт или списък с контакти

Можете да редактирате контакти или се обърнете към списъци, които сте създали или импортирали в Outlook в уеб. Не можете да редактирате контакти, които получавате чрез свързване към социална мрежа акаунт като LinkedIn. За информация за импортиране на контакти от друг имейл акаунт или имейл програма, вижте Импортиране на контакти в Outlook.

Забележка: За да съхраните списък с контакти в друга папка, след като я създадете, изтриване на списъка с контакти и след това създайте отново го в друга папка.

 1. В средния екран поставете отметка в квадратчето до контакта или списъка с контакти, който искате да редактирате, и след това изберете Редактиране в лентата с инструменти.

  Екранна снимка на курсорът застане над бутона за редактиране на страницата "хора".

 2. Направете желаните промени.

 3. Изберете Запиши записване , когато сте готови.

Работа с папките с контакти

 • За да създадете папка с контакти, щракнете с десния бутон или натиснете и задръжте вашите контакти в левия екран и след това изберете нова папка.

 • За да преименувате или изтриете някоя папка с контакти, която сте създали, щракнете с десния бутон върху папката и след това изберете Преименуване или Изтриване.

 • За да преместите някоя папка с контакти, която сте създали, в местоположение с име Други контакти, така че все още да е видима, но да не ви пречи, щракнете с десния бутон върху папката и след това изберете Премести в "Други контакти". Ще видите папката да се появява под Други контакти.

  За да преместите папка от други контакти обратно в основния списък с вашите папки под вашите контакти, с десния бутон върху папката и след това изберете Премести в "Си контакти".

Преглед на вашите контакти и списъци с контакти

В страницата " хора " когато изберете елемент в левия екран, средният екран показва контактите, които са в този елемент, както следва:

 • Когато изберете актуални хора, средният екран показва хората, които често контакт, хора във вашия календар днес, ви любимите хора и хората, които може да искате да се свържем с. Ако закачена изглед, тя се показва в горната част на средния екран.

 • Когато изберете Вашите контакти, средният екран показва всички ваши контакти и списъци с контакти.

 • Когато изберете дадена папка с контакти, средният екран показва само контактите и списъците с контакти, които са в тази папка.

Използване на менюто за филтриране за стесняване на обхвата и сортиране на показаните контакти

Когато изберете вашите контакти или дадена папка с контакти, падащото меню в горната част на средния екран ви позволява да стесняване на обхвата и сортиране на контакти и списъци, които се показват там с контакти. Името на менюто описва на реда на сортиране, който в момента се използва. Меню за името по подразбиране е като собствено име, защото това е сортиране по подразбиране.

Когато изберете менюто, за да го отворите, ще видите, че то съдържа следните три секции:

 • Ред на сортиране раздела, където можете да сортирате по име или фамилно име.

 • Секцията ред на показване, където можете да сортирате по собствено фамилно или фамилно, собствено , за да управлявате как се показва всяко име.

 • Секцията Показване , където можете да изберете хора , ако искате да виждате само контактите, които са хора, списъци да виждате само контактите, които са списъци с контакти, или всички да преглеждате и двете.

Екранна снимка на падащото меню филтър в страницата "хора".

Изтриване на контакт или списък с контакти

Можете да изтривате контакти или списъци с контакти, които сте създали или импортирали в Outlook в уеб. Не можете да изтривате контакти, които сте получили чрез свързване с акаунт за социална мрежа, като напр. LinkedIn.

 1. Изберете контакта или списъка с контакти

 2. Изберете Изтрий.

  Екранна снимка на бутона "Изтрий" в страницата "хора".

Търсене на контакт или списък с контакти

В полето за Търсене на хора в горната част на левия екран въведете дума за търсене.

Екранна снимка на полето за търсене на хора в страницата "хора".

 • За да търсите контакт, въведете му име или имейл адрес в полето Търсене на хора и след това изберете иконата търсене Търсене на поддръжка или натиснете Enter.

 • За да търсите списък с контакти, въведете цялото или част от името на списъка с контакти в полето Търсене на хора и след това изберете иконата търсене Търсене на поддръжка или натиснете Enter.

Свързване и премахване на връзката на контакти

Можете да свързвате контакти един с друг, за да посочите, че са свързани по някакъв начин. В допълнение Outlook в уеб автоматично засича контактите, които имат еднакви или много подобни имена, и ги свързва, така че да се появяват като един контакт.

Свързване на контакти

 • Поставете отметка в квадратчето до всеки контакт в средния екран и след това в лентата с инструменти изберете връзка.

  Екранна снимка на бутона за връзка на страницата "хора".

Премахнете връзката на контакти

 1. В средния екран поставете отметка в квадратчето до свързан контакт.

 2. В лентата с инструменти изберете падащото меню Връзки.

  Екранна снимка на бутона "връзки" в страницата "хора".

 3. В падащото меню изберете Иконата за премахване на връзката. до контакта, който искате да премахнете връзката от останалите.

Автоматично свързване

За да видите кои контакти Outlook в уеб автоматично е свързал за даден контакт, и да видите предложения за други подобни контакти, към които да свържете този контакт, изпълнете следните стъпки:

 1. Поставете отметка в квадратчето отляво на името на контакта. Ако Outlook в уеб е свързал автоматично контакти, които имат еднакви или подобни имена, ще се покаже падащото меню Връзки от дясната страна на лентата с инструменти.

  Екранна снимка на бутона "връзки" в страницата "хора".

 2. В лентата с инструменти изберете падащото меню Връзки.

Все още имате нужда от помощ?

Получаване на помощ за Outlook.com:

Бутон за форума на общността Бутон за свързване с поддръжката

Получаване на помощ за Outlook в уеб за фирми:

Получаване на помощ от форумите на общността на Office 365 Администратори: Влизане и създаване на искане за обслужване Администратори: Обаждане на поддръжката

Ако използвате Office 365, поддържан от 21Vianet в Китай, вижте Обърнете се към поддръжката на Office 365 за фирми – помощ за администратори.

Вж. също

Импортиране на контакти в Outlook

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×