Използване на команден бутон за стартиране на действие или последователност от действия

Използване на команден бутон за стартиране на действие или последователност от действия

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Можете да използвате команден бутон във формуляр на Access, за да започнете действие или набор от действия. Например можете да създадете команден бутон, който се отваря друга форма. За да изпълни действие команден бутон, напишете макрос или събитие процедура и го прикачете към командния бутон Щракнете върху свойства. Можете също да вградите макрос директно в свойството Щракнете върху командния бутон. Това дава възможност да копирате бутона в други формуляри без загуба на функционалност на бутона.

Какво искате да направите?

Добавяне на команден бутон към формуляр с помощта на съветник

Създаване на бутон чрез плъзгане на макрос към формуляр

Създаване на команден бутон без помощта на съветник

Персонализиране на команден бутон

Добавяне на команден бутон към формуляр с помощта на съветник

С помощта на съветника за командни бутони, можете бързо да създадете командни бутони, които изпълнявате различни задачи, например затварянето на формуляра, отваряне на отчет, намиране на запис или изпълнение на макрос.

 1. С десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху режим на проектиране в контекстното меню.

 2. В раздела проектиране , в групата контроли Уверете се, че е избрано Използване четирите Изображение на бутон .

  изображение на бутон

 3. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху Бутон.

  Изображение на бутон

 4. В мрежата за проектиране щракнете там, където искате командния бутон да бъде вмъкната.

  Стартира се съветникът на командния бутон.

 5. Следвайте указанията в съветника. На последната страница щракнете върху Готово.

  Съветникът създава командния бутон и вгражда макрос в менюто на бутона Щракнете върху свойства. Макросът съдържа действия, които изпълнявате задачите, които сте избрали в съветника.

Преглед или редактиране на макрос, вградени в команден бутон

 1. В навигационния екран с десния бутон върху формуляра, който съдържа командния бутон и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон или Изглед на оформление, изображение на бутон в контекстното меню.

 2. Щракнете върху бутона за команди, за да я изберете и след това натиснете F4, за да покажете свойствата му.

 3. В раздела събитие на списъка със свойства [Вграден макрос] трябва да се показва в полето на свойството На щракнете върху . Щракнете някъде в полето на свойството и след това щракнете върху Бутон на конструктор в дясната страна на кутията.

Конструктора на макроси се показва, показваща действие или действия, които съставят вграден макрос.

Най-горе на страницата

Създаване на бутон чрез плъзгане на макрос към формуляр

Ако вече сте създали и записали макрос, можете лесно да създадете команден бутон, който се изпълнява макроса чрез плъзгане на макроса от навигационния екран за формуляр, който е отворен в изглед за проектиране.

 1. Отворете формуляра в изглед за проектиране с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране, Изображение на бутон в контекстното меню.

 2. В навигационния екран Намерете макроса, които искате нов команден бутон за изпълнение и след това плъзнете макроса във формуляра.

  Access автоматично създава команден бутон и използва името на макроса като надпис на бутона. Access също вмъква името на макроса в Щракнете върху свойства на командния бутон, така че да се изпълнява макроса, когато щракнете върху бутона. Access използва общо име за бутона, така че да е добре да въведете по-съдържателно име в менюто на бутона име на свойство. За да покажете списъка със свойствата за командния бутон, докато формулярът е отворен в изглед за проектиране, щракнете върху бутона и след това натиснете F4.

За повече информация относно създаването на макроси вижте статията Създаване на макрос на потребителския интерфейс.

Най-горе на страницата

Създаване на команден бутон без помощта на съветник

Можете да създадете команден бутон, без да използвате съветника за командни бутони. Процесът включва поставяне на бутона във формуляра и след това настройка на няколко свойства.

 1. С десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране, Изображение на бутон в контекстното меню.

 2. В раздела проектиране , в групата контроли Уверете се, че не е избрано Използване на съветници за контроли .

  изображение на бутон

 3. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху Бутон.

  Изображение на бутон

 4. Щракнете върху местоположението във формуляра, където искате да поставите командния бутон.

  Access поставя командния бутон във формуляра.

  Тъй като не е избрано Използване съветници за контроли , Access не извършва допълнителна обработка. Ако съветника за командни бутони се стартира, когато поставите командния бутон във формуляра, можете да щракнете върху Отказ в съветника.

 5. С командния бутон избран, натиснете F4, за да покажете свойствата му.

 6. Щракнете върху раздела всички , за да покажете всички свойства за командния бутон.

 7. Задаване на свойствата за завършване на проекта на командния бутон, както е показано в таблицата по-долу.

Свойство

Описание

Име

По подразбиране Access ви дава нов команден бутон името на командата, последвано от число; например, Command34. Въпреки че не се изисква, е добре да промените името на нещо, което отразява функцията на бутона (например cmdSalesReport или CloseFormButton). Това ви помага да по-късно, ако трябва да препращат към бутона в макрос или събитие процедура.

Надпис

Въведете етикета, които искате показва на командния бутон. Например Отчет за продажби или Затвори формуляра.

Забележка: Надпис не се показва, ако картината е указано в свойството на картината .

При щракване

Използвайте това свойство, за да определите какво се случва, когато се щракне върху командния бутон. За да зададете свойството, щракнете в полето на свойството и след това направете едно от следните неща:

 • За да направите командния бутон изпълнение на записана съществуващ макрос, щракнете върху падащата стрелка и щракнете върху името на макроса.

 • За да направите командния бутон изпълнение на съществуваща вградена функция или функцията на VBA, въведете знак за равенство (=), последвано от името на функцията; например, =MsgBox()"Hello World") или =MyFunction(аргументи).

 • За да създадете израз, щракнете върху Бутон на конструктор и след това щракнете върху Конструктор на изрази.

 • За да започнете изграждането на процедура за събитие, която използва Visual Basic for Applications (VBA) кодът, щракнете върху Бутон на конструктор и след това щракнете върху Конструктор на код. За да създадете нов вграден макрос, съдържащ действията, които искате команден бутон, за да извършите, щракнете върху Бутон на конструктор и след това щракнете върху Конструктор на макроси.

  Забележка: Access бази данни, които съдържат VBA код трябва да получите надеждни състояние, преди да може да се изпълни код.

За помощ с други свойства, които не са споменати тук, поставете курсора в полето на свойството и натиснете F1.

Най-горе на страницата

Персонализиране на команден бутон

Access предоставя много начини за персонализиране на командни бутони, така че да можете да имате изгледа и функциите, които искате във вашия формуляр. Например можете да създадете ред от командни бутони в табличен или вертикално споразумение, или можете да направите команда бутони се показват по-скоро като хипервръзки.

 1. С десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Направете едно от следните неща:

  • Създаване на хоризонтална (табличен) или вертикално (вертикално) оформление на командни бутони   

   Можете да добавите командни бутони в табличен или вертикално оформление за създаване на ред или колона от прецизно подравнени бутони. След това можете да промените позицията бутоните като група, което го прави по-лесно да модифицирате формуляри. Можете също да приложите стилове на форматиране към цял ред или колона на командни бутони в същото време и можете да разделите бутоните с помощта на линиите на мрежата.

   1. С десния бутон върху един от бутоните за командата, която искате да добавите в оформлението и след това посочете оформление в контекстното меню.

   2. Щракнете върху таблични Изображение на бутон да стартирате хоризонтален ред от бутони, или щракнете върху с наслагване, Изображение на бутон за създаване на вертикална колона от бутони.

    Достъп до чертае граници около командния бутон за указване на оформлението. Всеки бутон се свърже с етикет, който не можете да изтриете – обаче, можете да свиете етикета на размера на много малка, ако не е необходимо.

    Следващата илюстрация показва команден бутон и свързаните етикета в таблично оформление. Забележка как етикета е в следващия раздел, по-висока – това поддържа етикетите от повтаряте за всеки детайл запис.

    Бутон в таблично оформление

    Следващата илюстрация показва команден бутон и свързаните етикета във вертикално оформление. Във вертикално оформление етикет и бутона винаги са в същия раздел.

    бутон във вертикално оформление

   3. Добавете още командни бутони в оформлението като ги плъзнете в областта на оформление. Докато плъзгате команден бутон върху оформлението на областта, Access чертае лента хоризонтална Вмъкване (за таблично оформление) или вертикална вмъкване лента (за вертикално оформление) да посочите къде да се постави командния бутон, когато отпуснете бутона на мишката.

    добавяне на бутон към вертикално оформление на контроли

    Когато отпуснете бутона на мишката, контролата се добавя към оформлението.

    бутон, добавен към вертикално оформление на контроли

   4. Преместване на командни бутони, секция или нагоре раздел в рамките на таблично оформление    Ако искате да запазите команден бутон в таблично оформление, но искате да преместите командния бутон в друг раздел на формуляра (например от раздела за подробни данни към формуляр заглавката), направете следното:

    1. Изберете командния бутон.

    2. Щракнете върху Премести нагоре или Премести надолу в раздела подреждане.

     Команден бутон се премества нагоре или надолу до следващия раздел, но остават в рамките на таблично оформление. Ако вече има контрола в позицията, в които се движат в тази контрола за, две контроли обмен места.

     Забележка: Премести нагоре и Премести надолу команди са забранени за вертикално оформление.

   5. Преместване на цялото оформление на командни бутони   

    1. Щракнете върху някоя от командни бутони в оформлението.

     Селектор на оформление, се показва в горния ляв ъгъл на оформлението.

    2. Плъзнете селектора на оформление, за да преместите оформлението на ново място.

  • Добавяне на линиите на мрежата на оформление на командни бутони   

   1. Изберете някоя от командни бутони в оформлението.

   2. Щракнете върху командата линиите на мрежата в раздела подреждане и след това изберете стила на линиите на мрежата, която искате.

  • Прозрачността на команден бутон   

   Чрез команден бутон прозрачна, можете да го поставете върху всеки обект във вашия формуляр и да дадете този обект на функционалността на команден бутон. Например имате изображение, което искате да разделите в отделни, може да се щраква области, всеки от които започва друг макрос. Можете да направите това, като поставите множество, прозрачни командни бутони върху изображението.

   1. Щракнете върху бутона за команди, които искате да направите прозрачен и след това натиснете F4, за да покажете свойствата на команден бутон.

   2. В раздела формат на списъка със свойства щракнете в полето на свойството прозрачен .

   3. Изберете да в падащия списък.

    Все още можете да видите структурата на командния бутон в изглед за проектиране, но бутонът е невидима в изглед за формуляри.

    Забележка: Създаване на команден бутон прозрачен свойство да , да не е същият като настройка на свойството му видим на не. И двете операции скриване на командния бутон, но настроите свойството прозрачен за да оставя бутона разрешени. Настройка на свойството видим на не забранява бутона.

  • Направете команден бутон се показва като хипервръзка   

   Ако искате, можете да скриете команден бутон но да оставите надпис видими. Резултатът е нещо, което изглежда като етикет, но функции като команден бутон. Можете също да подчертаване на текст в надписа и променя цвета си, за да се показва като хипервръзка.

   1. Щракнете върху команден бутон, за да го изберете и натиснете F4, за да покажете свойствата му.

   2. В раздела формат на списъка със свойства щракнете в полето на свойството Обратно стил .

   3. В падащия списък изберете прозрачен.

    Тялото на командния бутон е скрита, но надписа й остават видими.

   4. За да подчертавате или промяна на цвета на текста в надписа, използвайте инструментите в групата шрифт в раздела формат .

    Команди, налични в групата Шрифт на Access

  • Създаване на бутона за отмяна   

   1. Щракнете върху командния бутон и след това натиснете F4, за да отворите нейния списък със свойства.

   2. В отмяна на полето на свойството щракнете върху да.

    Когато на команден бутон отмяна на свойството е настроено на даи формулярът е активна форма, потребител да изберете командния бутон, като щракнете върху него, натиснете клавиша ESC или натиснете ENTER, когато командния бутон има фокус. Когато прекратите свойството е настроено на да за всеки един команден бутон, че свойството автоматично е зададено на не за всички други командни бутони във формуляра.

    За да направите отказ бутон за отмяна на всички действия, които са били извършени във формуляр или диалоговия прозорец поле, трябва да напишете макрос или събитие процедура и го прикачете към Щракнете върху бутона на свойството.

    Забележка: За формуляр, който позволява необратимо операции (например изтривания), добра идея е да направите отказ на формуляра командния бутон по подразбиране на бутона. За да направите това, Задайте свойството Отказ и свойството по подразбиране на да.

  • Показване на картина в команден бутон    В полето на свойството на командния бутон картина въведете пътя и името на файл с картина (например .bmp, .ico или .dib файл). Ако не сте сигурни на пътя или името на файла, щракнете върху Бутон на конструктор да отворите конструктора на картината.

   Конструктор на картини

   Щракнете върху Преглед , за да намерите картината, която искате да използвате, или като алтернатива, щракнете върху една от картините в списъка Налични картини , за да визуализирате професионално създаден картините, които можете да използвате. Ако намерите картината, която искате, щракнете върху OK, за да го добавите към командния бутон.

   По подразбиране Access задава свойство Картинавградените. Когато присвоявате графика на команден бутон картина свойство, с помощта на тази настройка създава копие на картината и се съхранява във файла на базата данни на Access. Всички следващи промени в оригиналната картина няма да бъдат отразени в командния бутон. За да създадете връзка към първоначалната картина, така че всички промени картината, ще бъдат отразени в командния бутон, променете свойството Тип на картина към свързан. Трябва да запазите оригиналния файл на картина в първоначалното му местоположение. Ако преместите или преименувате файла с картината, Access показва съобщение за грешка, когато отворите базата данни, и командния бутон се показва надписа й вместо картината. Да споделят една и съща картина на няколко места в рамките на базата данни, променете свойството Тип на картина към споделени. Сега ще можете да изберете една и съща картина в други командни бутони, например, като изберете името на картината в свойството картина .

  • Показване на картина и надпис на команден бутон   

   Можете да покажете надпис и картина на команден бутон. Използвайте следната процедура:

   1. Добавяне на картина към командния бутон с помощта на процедурата, описана по-рано в този раздел.

   2. Изберете командния бутон. Ако списъкът със свойства не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

   3. В раздела формат на списъка със свойства въведете желания надпис, който искате, в полето на свойството надпис .

   4. Щракнете върху падащата стрелка в полето на свойството на Оформление на надписи на картини и след това изберете желаното подреждане. Например за да покажете надпис под картината, изберете отдолу. За да покажете на надписа отдясно на картината, изберете отдясно. За да направите подреждането зависими от езиковата променлива на системата, изберете Общи. Като използвате тази настройка, надпис ще се показва отдясно, за езиците, прочетете от ляво надясно и тя ще се появи от лявата страна за езиците, прочетете отдясно наляво.

Най-горе на страницата

Какво искате да направите?

Добавяне на команден бутон към формуляр с помощта на съветник

Създаване на бутон чрез плъзгане на макрос към формуляр

Създаване на команден бутон без помощта на съветник

Персонализиране на команден бутон

Добавяне на команден бутон към формуляр с помощта на съветник

С помощта на съветника за командни бутони, можете бързо да създадете командни бутони, които изпълнявате различни задачи, например затварянето на формуляра, отваряне на отчет, намиране на запис или изпълнение на макрос.

 1. С десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху режим на проектиране в контекстното меню.

 2. В раздела проектиране , в групата контроли Уверете се, че е избрано Използване четирите Изображение на бутон .

  изображение на бутон

 3. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху Бутон.

  Изображение на бутон

 4. В мрежата за проектиране щракнете там, където искате командния бутон да бъде вмъкната.

  Стартира се съветникът на командния бутон.

 5. Следвайте указанията в съветника. На последната страница щракнете върху Готово.

  Съветникът създава командния бутон и вгражда макрос в менюто на бутона Щракнете върху свойства. Макросът съдържа действия, които изпълнявате задачите, които сте избрали в съветника.

Преглед или редактиране на макрос, вградени в команден бутон

 1. В навигационния екран с десния бутон върху формуляра, който съдържа командния бутон и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон или Изглед на оформление, изображение на бутон в контекстното меню.

 2. Щракнете върху бутона за команди, за да я изберете и след това натиснете F4, за да покажете свойствата му.

 3. В раздела събитие на списъка със свойства [Вграден макрос] трябва да се показва в полето на свойството На щракнете върху . Щракнете някъде в полето на свойството и след това щракнете върху Бутон на конструктор в дясната страна на кутията.

Конструктора на макроси се показва, показваща действие или действия, които съставят вграден макрос.

Най-горе на страницата

Създаване на бутон чрез плъзгане на макрос към формуляр

Ако вече сте създали и записали макрос, можете лесно да създадете команден бутон, който се изпълнява макроса чрез плъзгане на макроса от навигационния екран за формуляр, който е отворен в изглед за проектиране.

 1. Отворете формуляра в изглед за проектиране с десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране, Изображение на бутон в контекстното меню.

 2. В навигационния екран Намерете макроса, които искате нов команден бутон за изпълнение и след това плъзнете макроса във формуляра.

  Microsoft Office Access 2007 автоматично създава команден бутон и използва името на макроса като надпис на бутона. Office Access 2007 също вмъква името на макроса в Щракнете върху свойства на командния бутон, така че да се изпълнява макроса, когато щракнете върху бутона. Access използва общо име за бутона, така че да е добре да въведете по-съдържателно име в менюто на бутона име на свойство. За да покажете списъка със свойствата за командния бутон, докато формулярът е отворен в изглед за проектиране, щракнете върху бутона и след това натиснете F4.

За повече информация относно създаването на макроси вижте статията Създаване макрос.

Най-горе на страницата

Създаване на команден бутон без помощта на съветник

Можете да създадете команден бутон, без да използвате съветника за командни бутони. Процесът включва поставяне на бутона във формуляра и след това настройка на няколко свойства.

 1. С десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране, Изображение на бутон в контекстното меню.

 2. В раздела проектиране , в групата контроли Уверете се, че не е избрано Използване на съветници за контроли .

  изображение на бутон

 3. В раздела Проектиране, в групата Контроли щракнете върху Бутон.

  Изображение на бутон

 4. Щракнете върху местоположението във формуляра, където искате да поставите командния бутон.

  Access поставя командния бутон във формуляра.

  Тъй като не е избрано Използване съветници за контроли , Access не извършва допълнителна обработка. Ако съветника за командни бутони се стартира, когато поставите командния бутон във формуляра, можете да щракнете върху Отказ в съветника.

 5. С командния бутон избран, натиснете F4, за да покажете свойствата му.

 6. Щракнете върху раздела всички , за да покажете всички свойства за командния бутон.

 7. Задаване на свойствата за завършване на проекта на командния бутон, както е показано в таблицата по-долу.

Свойство

Описание

Име

По подразбиране Access ви дава нов команден бутон името на командата, последвано от число; например, Command34. Въпреки че не се изисква, е добре да промените името на нещо, което отразява функцията на бутона (например cmdSalesReport или CloseFormButton). Това ви помага да по-късно, ако трябва да препращат към бутона в макрос или събитие процедура.

Надпис

Въведете етикета, които искате показва на командния бутон. Например Отчет за продажби или Затвори формуляра.

Забележка: Надпис не се показва, ако картината е указано в свойството на картината .

При щракване

Използвайте това свойство, за да определите какво се случва, когато се щракне върху командния бутон. За да зададете свойството, щракнете в полето на свойството и след това направете едно от следните неща:

 • За да направите командния бутон изпълнение на записана съществуващ макрос, щракнете върху падащата стрелка и щракнете върху името на макроса.

 • За да направите командния бутон изпълнение на съществуваща вградена функция или функцията на VBA, въведете знак за равенство (=), последвано от името на функцията; например, =MsgBox()"Hello World") или =MyFunction(аргументи).

 • За да създадете израз, щракнете върху Бутон на конструктор и след това щракнете върху Конструктор на изрази.

 • За да започнете изграждането на процедура за събитие, която използва Visual Basic for Applications (VBA) кодът, щракнете върху Бутон на конструктор и след това щракнете върху Конструктор на код. За да създадете нов вграден макрос, съдържащ действията, които искате команден бутон, за да извършите, щракнете върху Бутон на конструктор и след това щракнете върху Конструктор на макроси.

  Забележка: Office Access 2007 бази данни, които съдържат VBA код трябва да получите надеждни състояние, преди да може да се изпълни код.

За помощ с други свойства, които не са споменати тук, поставете курсора в полето на свойството и натиснете F1.

Най-горе на страницата

Персонализиране на команден бутон

Office Access 2007 предоставя нови начини за персонализиране на командни бутони, така че можете да имате изгледа и функциите, които искате във вашия формуляр. Например можете да създадете ред от командни бутони в табличен или вертикално споразумение, или можете да направите команда бутони се показват по-скоро като хипервръзки.

 1. С десния бутон върху формуляра в навигационния екран и след това щракнете върху Режим на проектиране Изображение на бутон .

 2. Направете едно от следните неща:

  • Създаване на хоризонтална (табличен) или вертикално (вертикално) оформление на командни бутони   

   Можете да добавите командни бутони в табличен или вертикално оформление за създаване на ред или колона от прецизно подравнени бутони. След това можете да промените позицията бутоните като група, което го прави по-лесно да модифицирате формуляри. Можете също да приложите стилове на форматиране към цял ред или колона на командни бутони в същото време и можете да разделите бутоните с помощта на линиите на мрежата.

   1. С десния бутон върху един от бутоните за командата, която искате да добавите в оформлението и след това посочете оформление в контекстното меню.

   2. Щракнете върху таблични Изображение на бутон да стартирате хоризонтален ред от бутони, или щракнете върху с наслагване, Изображение на бутон за създаване на вертикална колона от бутони.

    Достъп до чертае граници около командния бутон за указване на оформлението. Всеки бутон се свърже с етикет, който не можете да изтриете – обаче, можете да свиете етикета на размера на много малка, ако не е необходимо.

    Следващата илюстрация показва команден бутон и свързаните етикета в таблично оформление. Забележка как етикета е в следващия раздел, по-висока – това поддържа етикетите от повтаряте за всеки детайл запис.

    Бутон в таблично оформление

    Следващата илюстрация показва команден бутон и свързаните етикета във вертикално оформление. Във вертикално оформление етикет и бутона винаги са в същия раздел.

    бутон във вертикално оформление

   3. Добавете още командни бутони в оформлението като ги плъзнете в областта на оформление. Докато плъзгате команден бутон върху оформлението на областта, Access чертае лента хоризонтална Вмъкване (за таблично оформление) или вертикална вмъкване лента (за вертикално оформление) да посочите къде да се постави командния бутон, когато отпуснете бутона на мишката.

    добавяне на бутон към вертикално оформление на контроли

    Когато отпуснете бутона на мишката, контролата се добавя към оформлението.

    бутон, добавен към вертикално оформление на контроли

   4. Преместване на командни бутони, секция или нагоре раздел в рамките на таблично оформление    Ако искате да запазите команден бутон в таблично оформление, но искате да преместите командния бутон в друг раздел на формуляра (например от раздела за подробни данни към формуляр заглавката), направете следното:

    1. Щракнете с десния бутон командния бутон и след това посочете оформление в контекстното меню.

    2. Щракнете върху Преместване на секция Изображение на бутон или Премести надолу раздел изображение на бутон .

     Команден бутон се премества нагоре или надолу до следващия раздел, но остават в рамките на таблично оформление. Ако вече има контрола в позицията, в които се движат в тази контрола за, две контроли обмен места.

     Забележка: Преместване на секция и Преместване надолу секция команди са забранени за вертикално оформление.

   5. Преместване на цялото оформление на командни бутони   

    1. Щракнете върху някоя от командни бутони в оформлението.

     Селектор на оформление, се показва в горния ляв ъгъл на оформлението.

    2. Плъзнете селектора на оформление, за да преместите оформлението на ново място.

  • Добавяне на линиите на мрежата на оформление на командни бутони   

   1. Щракнете върху някоя от командни бутони в оформлението и в контекстното меню, посочете оформление.

   2. Посочете линии на мрежатаи след това щракнете върху желания стил на линиите на мрежата, която искате.

  • Прозрачността на команден бутон   

   Чрез команден бутон прозрачна, можете да го поставете върху всеки обект във вашия формуляр и да дадете този обект на функционалността на команден бутон. Например имате изображение, което искате да разделите в отделни, може да се щраква области, всеки от които започва друг макрос. Можете да направите това, като поставите множество, прозрачни командни бутони върху изображението.

   1. Щракнете върху бутона за команди, които искате да направите прозрачен и след това натиснете F4, за да покажете свойствата на команден бутон.

   2. В раздела формат на списъка със свойства щракнете в полето на свойството прозрачен .

   3. Изберете да в падащия списък.

    Все още можете да видите структурата на командния бутон в изглед за проектиране, но бутонът е невидима в изглед за формуляри.

    Забележка: Създаване на команден бутон прозрачен свойство да , да не е същият като настройка на свойството му видим на не. И двете операции скриване на командния бутон, но настроите свойството прозрачен за да оставя бутона разрешени. Настройка на свойството видим на не забранява бутона.

  • Направете команден бутон се показва като хипервръзка   

   Ако искате, можете да скриете команден бутон но да оставите надпис видими. Резултатът е нещо, което изглежда като етикет, но функции като команден бутон. Можете също да подчертаване на текст в надписа и променя цвета си, за да се показва като хипервръзка.

   1. Щракнете върху команден бутон, за да го изберете и натиснете F4, за да покажете свойствата му.

   2. В раздела формат на списъка със свойства щракнете в полето на свойството Обратно стил .

   3. В падащия списък изберете прозрачен.

    Тялото на командния бутон е скрита, но надписа й остават видими.

   4. За да подчертавате или промяна на цвета на текста в надписа, използвайте инструментите в групата шрифт на раздела " проектиране ".

    изображение на лентата на access

  • Създаване на бутона за отмяна   

   1. Щракнете върху командния бутон и след това натиснете F4, за да отворите нейния списък със свойства.

   2. В отмяна на полето на свойството щракнете върху да.

    Когато на команден бутон отмяна на свойството е настроено на даи формулярът е активна форма, потребител да изберете командния бутон, като щракнете върху него, натиснете клавиша ESC или натиснете ENTER, когато командния бутон има фокус. Когато прекратите свойството е настроено на да за всеки един команден бутон, че свойството автоматично е зададено на не за всички други командни бутони във формуляра.

    За да направите отказ бутон за отмяна на всички действия, които са били извършени във формуляр или диалоговия прозорец поле, трябва да напишете макрос или събитие процедура и го прикачете към Щракнете върху бутона на свойството.

    Забележка: За формуляр, който позволява необратимо операции (например изтривания), добра идея е да направите отказ на формуляра командния бутон по подразбиране на бутона. За да направите това, Задайте свойството Отказ и свойството по подразбиране на да.

  • Показване на картина в команден бутон    В полето на свойството на командния бутон картина въведете пътя и името на файл с картина (например .bmp, .ico или .dib файл). Ако не сте сигурни на пътя или името на файла, щракнете върху Бутон на конструктор да отворите конструктора на картината.

   Конструктор на картини

   Щракнете върху Преглед , за да намерите картината, която искате да използвате, или като алтернатива, щракнете върху една от картините в списъка Налични картини , за да визуализирате професионално създаден картините, които можете да използвате. Ако намерите картината, която искате, щракнете върху OK, за да го добавите към командния бутон.

   По подразбиране Access задава свойство Картинавградените. Когато присвоявате графика на команден бутон картина свойство, с помощта на тази настройка създава копие на картината и се съхранява във файла на базата данни на Access. Всички следващи промени в оригиналната картина няма да бъдат отразени в командния бутон. За да създадете връзка към първоначалната картина, така че всички промени картината, ще бъдат отразени в командния бутон, променете свойството Тип на картина към свързан. Трябва да запазите оригиналния файл на картина в първоначалното му местоположение. Ако преместите или преименувате файла с картината, Access показва съобщение за грешка, когато отворите базата данни, и командния бутон се показва надписа й вместо картината.

  • Показване на картина и надпис на команден бутон   

   Като нова функция на Office Access 2007можете сега да покажете надпис и картина на команден бутон. Използвайте следната процедура:

   1. Добавяне на картина към командния бутон с помощта на процедурата, описана по-рано в този раздел.

   2. Изберете командния бутон. Ако списъкът със свойства не е показан, натиснете F4, за да го покажете.

   3. В раздела формат на списъка със свойства въведете желания надпис, който искате, в полето на свойството надпис .

   4. Щракнете върху падащата стрелка в полето на свойството на Оформление на надписи на картини и след това изберете желаното подреждане. Например за да покажете надпис под картината, изберете отдолу. За да покажете на надписа отдясно на картината, изберете отдясно. За да направите подреждането зависими от езиковата променлива на системата, изберете Общи. Като използвате тази настройка, надпис ще се показва отдясно, за езиците, прочетете от ляво надясно и тя ще се появи от лявата страна за езиците, прочетете отдясно наляво.

Най-горе на страницата

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×