Използване на клавишни комбинации при изнасяне на презентации на PowerPoint

Много потребители считат, че използването на външна клавиатура с клавишни комбинации за PowerPoint в Windows им помага да работят по-ефикасно. За потребителите, които страдат от зрителни нарушения или имат проблем с подвижността, използването на клавишните комбинации може да е по-лесно от използването на сензорния екран и съществена алтернатива на използването на мишка. В тази тема са посочени клавишните комбинации за PowerPoint в Windows.

Имаме отделен списък с клавишни комбинации, които можете да използвате при създаване на вашата презентация.

Забележки: 

  • Клавишните комбинации в тази тема се отнасят за американската подредба на клавиатурата. Клавишите за други подредби може да не съответстват точно на клавишите на американската клавиатура.

  • Ако пряк път изисква натискането на два или повече клавиша едновременно, тази тема разделя клавишите със знак плюс (+). Ако се налага да натискате един клавиш непосредствено след друг, клавишите са разделени със запетая (,).

За да направите това

Натиснете

Стартиране на презентация отначало.

F5

Стартиране на презентация от текущия слайд

Shift+F5

Показване на изглед на представящия.

Alt+F5

или

Alt+S, B

В тази тема

Управление на слайдшоуто по време на презентацията

Управление на видео и други мултимедийни файлове по време на презентация

Придвижване в изгледа на представящия по време на презентация

Управление на слайдшоуто по време на презентацията

Следните клавишни комбинации важат, докато изнасяте презентация в режим на слайдшоу (цял екран). За да влезете в режим Слайдшоу, натиснете Alt+S, B.

За да направите това

Натиснете

Изпълнение на следващата анимация или преход към следващия слайд.

N

Enter

Page Down

Стрелка надясно

Стрелка надолу

Интервал

Изпълнение на предишната анимация или връщане на предишния слайд.

P

Page Up

Стрелка наляво

Стрелка нагоре

Backspace

Преминаване на слайд номер.

номера+ENTER

Показване на празен черен слайд или връщане в презентацията от празен черен слайд.

B или точка

Показване на празен бял слайд или връщане в презентацията от празен бял слайд.

W или запетая

Спирате или рестартиране на автоматична презентация.

S

Край на презентация.

ESC

Изтриване на екранни анотации.

E

Преминаване на следващия слайд, ако следващия слайд е скрит.

Б

Задаване на нови времена при репетиране.

T

Повторно записване на дикторски текст и времена за слайда

R

Стартиране на лазерната показалка

Натиснете и задръжте левия бутон на мишката за няколко секунди

Промяна на показалеца в перо.

Ctrl+P

Промяна на показалеца в стрелка.

Ctrl+A

Промяна на показалеца в гума

Ctrl+E

Показване или скриване на ръкописни корекции

Ctrl+M

Незабавно скриване на показалеца и бутона за навигация.

Ctrl+H

Скриване на показалеца и бутона за навигация след 15 секунди.

Ctrl+U

Показване на диалоговия прозорец Всички слайдове

Ctrl+S

Показване на лентата на задачите на компютъра

Ctrl+T

Показване на контекстното меню.

Shift+F10

Отиване на следващата хипервръзка (или друга точка за достъп) на текущия слайд. ("Точките за достъп"са: хипервръзки, превключватели на анимация, аудиообекти и видеообекти.)

Tab

Преминаване към последната или предишната хипервръзка от текущия слайд

Shift+Tab

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка. (Следване на избраната хипервръзка)

Enter при избрана хипервръзка

Управление на видео и други мултимедийни файлове по време на презентация

Тези клавишни комбинации работят с видеофайлове, които са импортирани от вашия компютър или друго устройство. Те няма да работят с онлайн видео файлове.

Ако искате да видите списък с клавишните комбинации за мултимедия по време на презентацията, натиснете клавиша F1. След това в диалоговия прозорец Помощ за слайдшоу отидете на раздела Мултимедия. Натискайте клавиша със стрелка на клавиатурата, за да преминавате от един раздел на диалоговия прозорец към друг.

За да направите това

Натиснете

Спиране на възпроизвеждане на мултимедия.

Alt+Q

Възпроизвеждане или пауза на мултимедия.

Ctrl+интервал

Превключване между възпроизвеждане и пауза.

Alt+P

Преминаване към следващия показалец.

Alt+End

Преминаване на предишния показалец.

Alt+Home

Увеличаване на силата на звука.

Alt+Up

Намаляване на силата на звука.

Alt+Down

Спиране на звука.

Alt+U

Прескачане напред с три секунди.

Alt+Shift+Page Down

Прескачане назад с три секунди.

Alt+Shift+Page Up

Прескачане напред с 0,25 секунди, а след това пауза

Alt+Shift+стрелка надясно

Прескачане назад с 0,25 секунди, а след това пауза

Alt+Shift+стрелка наляво

Показване/скриване на менюто за аудио и субтитри (за видеоклипове, които имат множество аудиозаписи и/или субтитри в поддържани формати.)

Alt+J

Придвижване в изгледа на представящия по време на презентация

Следните клавишни комбинации важат, докато изнасяте презентация в изглед на представящия. Изгледът на представящия ви позволява да виждате презентацията си с бележките на докладчика на един компютър (вашия преносим компютър например), докато вашата аудитория гледа презентацията без бележки на друг монитор.

За да направите това

Натиснете

Преминаване от една част на изгледа на представящия (горен колонтитул, инструменти под слайда и екран "Бележки") към друга

F6

Преминаване от един инструмент към друг в рамките на една част на изгледа на представящия

Tab

Превъртане надолу с един ред в екрана "Бележки"

CTRL+СТРЕЛКА НАДОЛУ

Превъртане нагоре с един ред в екрана "Бележки"

CTRL+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Превъртане надолу с един екран в екрана "Бележки"

CTRL+PAGE DOWN

Превъртане нагоре с един екран в екрана "Бележки"

CTRL+PAGE UP

За да отпечатате презентация, натиснете Ctrl+P.

В тази тема

Можете да използвате следните клавишни комбинации, докато изпълнявате презентация в режим на цял екран.

Клавишни комбинации за слайдшоу

За да направите това

Натиснете

Стартиране на презентация отначало.

F5

Изпълнение на следващата анимация или преход към следващия слайд.

N

Enter

Page Down

Стрелка надясно

Стрелка надолу

Интервал

Изпълнение на предишната анимация или връщане на предишния слайд.

P

Page Up

Стрелка наляво

Стрелка нагоре

Backspace

Преминаване на слайд номер.

номера+ENTER

Показване на празен черен слайд или връщане в презентацията от празен черен слайд.

B или точка

Показване на празен бял слайд или връщане в презентацията от празен бял слайд.

W или запетая

Спирате или рестартиране на автоматична презентация.

S

Край на презентация.

ESC или ТИРЕ

Изтриване на екранни анотации.

E

Преминаване на следващия слайд, ако следващия слайд е скрит.

Б

Задаване на нови времена при репетиране.

В

Използване на първоначалните времена при репетиране.

O

Използване на щракване с мишката за преминаване напред по време на репетиране.

П

Повторно записване на дикторски текст и времена за слайда

R

Връщане към първия слайд

Натиснете и задръжте десния и левия бутон на мишката за 2 секунди

Показване или скриване на показалеца "стрелка"

A или =

Промяна на показалеца в перо.

CTRL+P

Промяна на показалеца в стрелка.

CTRL+A

Промяна на показалеца в гума.

CTRL+E

Показване или скриване на ръкописни корекции

CTRL+M

Незабавно скриване на показалеца и бутона за навигация.

CTRL+H

Скриване на показалеца и бутона за навигация в рамките на 15 секунди.

CTRL+U

Показване на диалоговия прозорец "Всички слайдове"

CTRL+S

Показване на лентата на задачите на компютъра

CTRL+T

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преминаване към първата или следващата хипервръзка от слайда

TAB

Преминаване към последната или предишна хипервръзка от слайда

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER при избрана хипервръзка

Клавишни комбинации за мултимедия по време на презентация

За да направите това

Натиснете

Спиране на възпроизвеждане на мултимедия

ALT+Q

Превключване между възпроизвеждане и пауза

ALT+P

Преминаване към следващия показалец

ALT+END

Преминаване на предишния показалец

ALT+HOME

Увеличаване на силата на звука

ALT+СТРЕЛКА НАГОРЕ

Намаляване на силата на звука

ALT+Надолу

Търсене напред

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Търсене назад

ALT+SHIFT+PAGE UP

Без звук

ALT+U

За да отпечатате презентация, натиснете Ctrl+P.

Съвет:    Може да натиснете клавиша F1 по време на презентация, за да видите списък с контролите.

Можете да използвате следните клавишни комбинации, докато изпълнявате презентация в режим на цял екран.

За да направите това

Натиснете

Стартиране на презентация отначало.

F5

Изпълнение на следващата анимация или преход към следващия слайд.

N

Enter

Page Down

Стрелка надясно

Стрелка надолу

Интервал

Изпълнение на предишната анимация или връщане на предишния слайд.

P

Page Up

Стрелка наляво

Стрелка нагоре

Backspace

Преминаване на слайд номер.

номера+ENTER

Показване на празен черен слайд или връщане в презентацията от празен черен слайд.

B или точка

Показване на празен бял слайд или връщане в презентацията от празен бял слайд.

W или запетая

Спирате или рестартиране на автоматична презентация.

S

Край на презентация.

ESC или ТИРЕ

Изтриване на екранни анотации.

E

Преминаване на следващия слайд, ако следващия слайд е скрит.

Б

Задаване на нови времена при репетиране.

В

Използване на първоначалните времена при репетиране.

O

Използване на щракване с мишката за преминаване напред по време на репетиране.

П

Връщане към първия слайд.

1+ENTER

Повторно показване на скрит показалец и/или промяна на показалеца в перо.

CTRL+P

Повторно показване на скрит показалец и/или промяна на показалеца в стрелка.

CTRL+A

Незабавно скриване на показалеца и бутона за навигация.

CTRL+H

Скриване на показалеца и бутона за навигация в рамките на 15 секунди.

CTRL+U

Показване на контекстното меню

SHIFT+F10

Преминаване към първата или следващата хипервръзка от слайда

TAB

Преминаване към последната или предишна хипервръзка от слайда

SHIFT+TAB

Изпълнение на "щракване с мишката" върху избраната хипервръзка.

ENTER при избрана хипервръзка

За да отпечатате презентация, натиснете Ctrl+P.

Съвет:    Може да натиснете клавиша F1 по време на презентация, за да видите списък с контролите.

Вж. също

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×