Използване на етикети и бележки за споделяне на информация с колеги

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Забележка: Тази статия свърши работата си и ще бъде оттеглена скоро. За да предотвратим проблеми от типа "Страницата не е намерена", премахваме връзките, за които знаем. Ако сте създали връзки към тази страница, премахнете ги, и така заедно ще запазим целостта на връзките в уеб.

Етикетите и бележките позволяват на хората да споделят информация и да взаимодействат с колеги.

В тази статия

Общ преглед

Примери за използване на етикети и бележки

Добавяне на етикети към съдържание

Начини за добавяне на етикети

Преглеждане на етикети

Изтриване на етикети

Разбиране на разрешенията и поверителността за съдържание с етикети

Писане на бележки

Писане на бележки до хора

Писане на бележки за съдържание

Разбиране на разрешенията и поверителността за бележки

Добавяне на етикети и бележки към документи и елементи от списък

Добавяне на етикети и бележки към страници на SharePoint

Добавяне на инструмента за етикети и бележки към "Предпочитани" във вашия браузър

Добавяне на етикети към произволна уеб страница с инструмента за етикети и бележки

Писане на бележки до други хора

Общ преглед

Бележките и етикетите за съдържание могат да улеснят хората в намирането и споделянето на нужното съдържание и в откриването на компетентни хора. Бележките към други хора могат да помогнат за насърчаване на неофициален диалог и да дадат възможност за лесно свързване на хората.

Примери за използване на етикети и бележки

 • Уведомяване на хората за полезни ресурси със съдържание

 • Помагане на хората да намерят други хора със сходни интереси или потенциални наставници с нужните познания

 • Даване възможност на хората, работещи на различни места, да научат повече един за друг

 • Споделяне и научаване на информация за сходни дейности

 • Подпомагане на служителите в поддържането на професионални контакти с други екипи

Най-горе на страницата

Добавяне на етикети към съдържание

Можете да прилагате етикети към документи и страници, които искате лесно да проследявате и да запомняте или които смятате, че може да представляват интерес за другите. В зависимост от настройките във вашата организация можете да прилагате етикети към страници или статии в интернет, от които се интересувате.

Облак от етикети

Обозначаването със социални етикети може да подобри качеството на резултатите от търсене чрез филтриране по конкретни етикети и може също да свърже хора, които искат да споделят информация с други потребители със сходни интереси.

Начини за добавяне на етикети

Има няколко различни начини за обозначаване на съдържание с етикет. Когато преглеждате съдържание в сайт на SharePoint, можете също да използвате бутони, за да прилагате етикети и бележки и бързо да укажете, че харесвате някой елемент и искате да го посетите отново или да го споделите.

За да обозначавате с етикети онлайн информация от произволно място, можете да използвате инструмента на SharePoint за етикети и бележки, който можете да добавите към предпочитаните връзки, показалците или лентите с връзки на вашия браузър.

Предложения за етикети

Когато въвеждате етикет, можете да получавате предложения по време на въвеждането, ако някой друг е използвал етикета преди това или ако организацията ви е дефинирала някои етикети и структура. Можете да щракнете върху предложението, за да го приемете, без да се налага да довършвате въвеждането на етикета.

Преглеждане на етикети

Вашите етикети и бележки се организират в "облак от етикети", който можете да разглеждате по различни начини. Етикетите, които използвате, най-често се показват по-големи от останалите етикети. Можете да преглеждате и филтрирате етикетите по различни начини.

Когато щракнете върху етикет в "облак от етикети", виждате списък на всички дейности, свързани с този етикет. "Дейности" се отнася за цялото съдържание, което сте обозначили с тази ключова дума. В примерния "облак от етикети", показан по-долу, са изредени всички дейности за етикета "Рекламни кампании", който е избран в "облака от етикети".

Изберете етикет, за да видите съдържанието, на което сте го присвоили.

Изтриване на етикети

За да изтриете етикет от "облак от етикети", трябва да го изберете и след това да изтриете всички негови свързани "дейности". За да изтриете например етикета "Рекламни кампании", показан по-горе, трябва да изтриете двете дейности, показани в списъка вдясно, като щракнете върху Изтрий. След като изтриете дейностите, трябва да обновите вашия уеб браузър, за да видите, че етикетът е премахнат от "облака от етикети".

Разбиране на разрешенията и поверителността за съдържание с етикети

По подразбиране етикетите са публични, освен ако не зададете, че етикетът е личен. Други хора могат да преглеждат етикета и съдържанието, към което е приложен, ако имат разрешение за преглед на съдържанието.

Етикетите могат да се показват на профила на вашата страница "Моят сайт", на страницата с профила за етикета и в "облаците от етикети". Хората получават също актуализации в своите информационните канали за дискусионни групи, когато хората, които следват като колеги, добавят бележки и етикети. За повече подробности за информацията, която споделяте чрез вашата страница "Моят сайт" и профил, вж. статиите в раздела Вж. също.

Когато зададете, че даден етикет е личен, другите хора не могат да видят факта, че етикетът е добавен към уеб страницата, въпреки че текстът на етикета е публичен. Другите хора не виждат етикета в облака от етикети на потребителя, освен ако потребителят, добавил етикета, не е добавил същия етикет към друга уеб страница, без да е направил етикета личен.

Най-горе на страницата

Писане на бележки

Можете да използвате бележки, за да споделяте мислите си за съдържание или за да комуникирате с останалите. Можете например да напишете бърза бележка, за да поздравите някого или за да коментирате статия.

Таблото за бележки помага на потребителите да изразяват мисли в техния пряк контекст, без да се налага да прибягват към имейл, незабавни съобщения или телефон. Потребителите могат например да правят коментари за уеб страница, докато я преглеждат. Други потребители могат след това да видят коментара и да се свържат към уеб страницата, която могат да посетят, ако се интересуват от темата. Тази възможност за незабавна реакция помага уеб сайтовете "Моят сайт" и страниците "Моят профил" да станат централизирано място за управление на публични разговори.

Писане на бележки до хора

Писането на бележки до други хора може да бъде неофициален начин за свързване, като например поздравяване на някого за награда или споделяне на мисъл за конференция.

Табло за бележки на SharePoint

Писане на бележки за съдържание

Можете да използвате бележки, за да споделите мислите си статия или страница, като например защо съдържанието е подходящо или може да бъде полезно за другите. Други хора могат да ги преглеждат и да добавят коментари.

Бележки за съдържание

Разбиране на разрешенията и поверителността за бележки

Бележките са публични. Хората могат да видят бележките, които пишете, на страницата с профил на някого и във вашите последни дейности, независимо дали ви следват като колега. Ако някой ви следва или следва човека, на когото пишете бележка, като колега, той може да види бележката в своя информационен канал за дискусионни групи.

Можете да изтривате бележки, така че те повече да не се показват със съдържанието или в профила на някого. Текстът на бележката обаче не се изтрива от неговия информационен канал за дискусионни групи, например ако някой ви следва или следва получателя на бележката като колега.

Най-горе на страницата

Добавяне на етикети и бележки към документи и елементи от списък

След като вече сте добавили връзката "Табло за етикети и бележки" към вашия браузър, можете да я използвате, като маркирате уеб страници, които искате да запомните или споделите.

 1. Достигнете страницата, към която искате да добавите етикети и бележки.

 2. Във вашия браузър щракнете върху Табло за етикети и бележки.

 3. Въведете етикети, които ще ви помогнат да запомните и класифицирате съдържанието на страницата. Разделяйте етикетите с точка и запетая. Можете да получите подсещане с етикети, докато въвеждате, ако те вече са използвани или създадени.

 4. За да направите един етикет личен, отметнете квадратчето Личен. Хората няма да виждат, че сте обозначили с етикет съдържание, но самият етикет ще бъде публичен.

 5. За да запишете бележка за страницата, щракнете върху Табло за бележки и въведете бележката.

 6. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Добавяне на етикети и бележки към страници на SharePoint

Ако преглеждате страница във ваш сайт на SharePoint, можете да използвате и бутоните Харесва ми и Етикети и бележки, ако са налични.

Използвайте бутона Харесва ми, когато искате бързо да маркирате съдържание, което да запомните за по-късно, но не искате в момента да прилагате допълнителни етикети и бележки. Ако искате, по-късно можете да добавите други определени етикети.

Бутоните ''Бележки и етикети'' и ''Харесва ми''

Ако бутоните ''Харесва ми'' и ''Бележки и етикети'' не са налични на вашата страница, можете да използвате инструмента за етикети и табла за бележки от браузъра.

 1. В сайта на SharePoint Server достигнете до страницата, към която искате да добавите етикети и бележки.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За бързо етикет съдържание да запомните по-късно, без да добавяте други етикети или бележки, щракнете върхубутона харесва ми .

  • За да добавите други етикети и бележки, използвайте следните стъпки:

   1. Щракнете върху бутона Етикети и бележки.

   2. Въведете етикети, които ще ви помогнат да запомните и класифицирате съдържанието на страницата. Разделяйте етикетите с точка и запетая. Можете да получите подсещане с етикети, докато въвеждате, ако те вече са използвани или създадени.

   3. За да направите един етикет личен, отметнете квадратчето Личен. Хората няма да виждат, че сте обозначили с етикет съдържание, но самият етикет ще бъде публичен.

   4. За да запишете бележка за страницата, щракнете върху Табло за бележки и въведете бележката.

   5. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Добавяне на инструмента за етикети и бележки към "Предпочитани" във вашия браузър

Точните стъпки за добавяне на пряк път "Табло за етикети и бележки" може да варира в зависимост от вашия браузър, но се започва с проследяване на връзката за инструмента в страницата "Етикети и бележки" на "Моят сайт".

 1. Направете едно от следните неща:

  • Ако вече разглеждате профил на някого другиго или страница на вашия "Моят сайт", щракнете върху Моят профил. Моят профил

  • Ако разглеждате различен тип на страницата на вашия сайт на SharePoint, щракнете върху името си в горния десен ъгъл Име на профил и след това щракнете върху Моят профил.

 2. Щракнете върху Етикети и бележки.

 3. Под Добавяне на инструмент за етикети и бележки на SharePoint щракнете с десния бутон върху връзката и я добавете към предпочитаните връзки или показалците на вашия браузър. В някои браузъри, например Internet Explorer, можете да добавяте връзки към лента с връзки. За повече информация вж. "Помощ" за вашия браузър.

Съвет: За да улесните прилагането на показалците, можете да показвате предпочитаните връзки в лентата с инструменти на браузъра.

Най-горе на страницата

Добавяне на етикети към произволна уеб страница с инструмента за етикети и бележки

След като вече сте добавили връзката "Табло за етикети и бележки" към вашия браузър, можете да я използвате, като маркирате уеб страници, които искате да запомните или споделите.

 1. Достигнете страницата, към която искате да добавите етикети и бележки.

 2. Във вашия браузър щракнете върху Табло за етикети и бележки.

 3. Въведете етикети, които ще ви помогнат да запомните и класифицирате съдържанието на страницата. Разделяйте етикетите с точка и запетая.

 4. За да запишете бележка за страницата, щракнете върху Табло за бележки и въведете бележката.

 5. Щракнете върху Запиши.

Най-горе на страницата

Писане на бележки до други хора

Когато оставите бележка в профила на някого, тя обикновено се показва, докато човекът не получи по-нови бележки. В зависимост от настройките на сайтовете "Моят сайт" във вашата организация, лицето може да получи и имейл известяване за вашата бележка.

Можете да използвате бележки за разнообразни цели, например да коментирате последния проект или изява на колега или да зададете въпрос.

 1. Отидете до или потърсете профила на лицето, в който искате да оставите бележка. Ако името на лицето се появява в сайт на SharePoint, например до документ, който наскоро е модифициран, можете да щракнете върху неговото име, за да посетите профила му.

 2. Под Табло за бележки въведете бележка в полето.

 3. Щракнете върху Публикувай.

Най-горе на страницата

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×