Използване на екранен четец за четене на страници в OneNote

Използване на екранен четец за четене на страници в OneNote

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте OneNote 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да четете страници на OneNote 2016. С помощта на екранен четец можете лесно да разпознавате списъци и заглавия. Можете също да преглеждате описанията на графики в алтернативен текст (ако има такива).

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Четене на страница в OneNote 2016

Екранният четец чете на глас съдържанието на страница в OneNote 2016, обявявайки картини, списъци и елементи в списъци, таблици и тяхното съдържание, заглавия и хипервръзки.

 1. За да превключите в режим на цял екран за по-лесна навигация, натиснете F11.

 2. Навигирайте до страницата, която искате да прочетете. След това направете едно от следните неща:

  • С "Разказвач", ако не чуете: "Блок със съдържание, редактиране", когато отворите бележника, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не го чуете. След това натиснете Caps Lock+M. "Разказвач" започва да чете непрекъснато от текущото ви местоположение. Друга възможност е да натиснете клавишите със стрелки, за да преминете към следващия или предишния ред например в заглавието на страница на OneNote 2016.

  • С JAWS натиснете Insert+клавиша със стрелка надолу, за да чуете цялата страница. Друга възможност е да използвате клавишите със стрелки, за да навигирате до елементите, които могат да бъдат прочетени, един по един. За други команди за четене на JAWS вижте Команди за четене на JAWS.

 3. За да спрете непрекъснатото четене в който и да е момент, натиснете Ctrl или задайте друга команда.

Четене на алтернативния текст за изображения

Ако вашата страница на OneNote 2016 съдържа изображения с алтернативен текст за заглавия и описания, "Разказвач" прочита описанието, когато отидете на изображението чрез клавишите със стрелки. В режим на непрекъснато четене "Разказвач" обявява обекта на картина, но не и заглавието или описанието. JAWS обявява само обекта на картина и заглавието, но не прочита алтернативния текст.

 1. Навигирайте до графиката и натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню.

 2. В менюто натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Алтернативен текст". След това натиснете Enter. Чувате: "Алтернативен текст, заглавие по избор, редактиране, <текст на заглавието>".

  В JAWS чувате: "Напускане на менюто, алтернативен текст, <текста на заглавието>, заглавие, редактиране".

 3. За да преминете към алтернативния текст с описанието, натиснете стрелка надолу. Чувате: "<текст на описанието>".

  В JAWS чувате: "Описание, редактиране, <текст на описанието>".

 4. За да излезете от прозореца Алтернативен текст, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон OK". След това натиснете Enter.

Използване на режим на сканиране

Ако OneNote 2016 не поддържа команда в областта на фокуса, "Разказвач" казва: "Текстът не може да се разгледа". В този случай можете да използвате режима на сканиране на "Разказвач", за да навигирате и прочетете текста.

За да включите режима на сканиране, натиснете Caps Lock+клавиша за интервал. За повече информация относно режима на сканиране вижте Използване на режим на сканиране.

Регулиране на нивото на детайлност на екранния четец

Можете да промените нивото на детайлност, което вашият екранен четец предоставя за текстовите характеристики на страницата на OneNote 2016.

В "Разказвач" можете да изберете между шест различни нива – от чуването само на текста до чуването на подробна информация за форматирането. За повече информация относно нивата на детайлност на "Разказвач" вижте Четене на текст.

За да регулирате детайлността на "Разказвач", натискайте Caps Lock+A, докато не чуете желаното ниво.

За да регулирате детайлността на JAWS, натиснете Insert+V. След това натискайте стрелка надолу за навигиране в настройките за детайлност.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote 2016

Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote for Mac с клавиатурата и VoiceOver – вградения екранен четец за Mac OS, който ще ви помогне с четенето на страници. С помощта на екранен четец можете лесно да разпознавате списъци, хипервръзки и заглавия. Можете също да преглеждате описанията на графики и прикачени файлове в алтернативен текст (ако има такива).

Забележки : 

В тази тема

Четене на страница

Екранният четец чете на глас съдържанието на страница в OneNote for Mac, обявявайки текстове, картини и алтернативен текст с техните описания (ако има такива), таблици и тяхното съдържание, елементи в списъци, заглавия и хипервръзки. Можете също да чуете дали има прикачени файлове в страницата, както и алтернативния текст с техните описания (ако има такива).

 1. За да превключите в режим на цяло платно за по-лесна навигация, натискайте F6, докато не чуете: "Бутон "Отмяна на въвеждането". След това натискайте Control+Option+клавиша със стрелка надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон Влизане в режим на цяло платно", след което натиснете Control+Option+интервал. Екраните за секции и страници се скриват.

 2. Навигирайте до страницата, която искате да прочетете, както е описано в Навигиране в бележник, след което в страницата направете едно от следните неща:

  • За прочитане на цялата страница, започвайки от текущото ви местоположение, натиснете Control+Option+A.

  • За прочитане на следващия ред или елемент натиснете Control+Option+стрелка надолу.

  • За прочитане на предишния ред или елемент натиснете Control+Option+клавиша със стрелка надолу.

  • За прочитане на следващата дума натиснете Control+Option+клавиша със стрелка надясно.

  • За прочитане на предишната дума натиснете Control+Option+клавиша със стрелка наляво.

   Съвет : За прочитане на всичко, което се вижда в прозореца, например всички елементи и контейнери, натиснете Control+Option+Shift+W.

 3. За да спрете непрекъснатото четене в който и да е момент, натиснете Control или задайте друга команда.

Регулиране на нивото на детайлност на екранния четец

Можете да промените нивото на детайлност, което вашият екранен четец предоставя за текстовите характеристики на страницата на OneNote for Mac. Във VoiceOver можете да изберете между три различни нива – от чуването само на текста до чуването на подробна информация за форматирането.

За да регулирате детайлността на VoiceOver, натиснете Control+Option+V. Чувате: "Регулиране на нивото на детайлност на речта". Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете нивото на детайлност, което искате да използвате. За да изберете опция, натиснете Control+Option+интервал.

За описание на опциите за детайлност вижте Персонализиране на VoiceOver.

Вж. също

Мащабиране на страница в OneNote 2016 for Mac

Клавишни комбинации в OneNote 2016 for Mac

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Windows 10 с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, който ще ви помогне с четенето на страници. С помощта на екранен четец можете лесно да разпознавате списъци и заглавия. Можете също да преглеждате описанията на графики в алтернативен текст (ако има такива).

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Четене на страница

Екранният четец чете на глас съдържанието на страница в OneNote за Windows 10, обявявайки картини, списъци и заглавия.

Забележка : Ако не сте излезли от OneNote за Windows 10 последния път, когато сте ползвали приложението, то ще се отвори, без да ви подканва да въвеждате данните си.

 1. Навигирайте до страницата, която искате да прочетете. След това направете едно от следните неща:

  • С "Разказвач", ако не чуете: "Блок със съдържание, редактиране", когато отворите бележника, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не го чуете. След това натиснете Caps Lock+M. "Разказвач" започва да чете непрекъснато от текущото ви местоположение. Друга възможност е да натиснете стрелка надолу или нагоре, за да преминете към следващия или предишния ред.

   Забележка : Ако OneNote за Windows 10 не поддържа команда в областта на фокуса, "Разказвач" казва: "Текстът не може да се разгледа". В този случай можете да използвате режима на сканиране на "Разказвач", за да навигирате и прочетете текста. За да включите режима на сканиране, натиснете Caps Lock+клавиша за интервал.

  • С JAWS натиснете Insert+стрелка надолу, за да чуете цялата страница. Друга възможност е да използвате клавишите със стрелки, за да навигирате до елементите, които могат да бъдат прочетени, един по един. За други команди за четене на JAWS вижте Команди за четене на JAWS.

 2. За да спрете непрекъснатото четене в който и да е момент, натиснете Ctrl или задайте друга команда.

Четене на алтернативния текст за изображения

Ако вашата страница на OneNote за Windows 10 съдържа изображения с алтернативен текст за заглавия и описания, "Разказвач" прочита заглавието и описанието, когато отидете на изображението чрез клавишите със стрелки или когато използвате режима на непрекъснато четене.

JAWS прочита заглавието и описанието, когато навигирате до изображението, но прескача изображенията в режим на непрекъснато четене.

Регулиране на нивото на детайлност на екранния четец

Можете да промените нивото на детайлност, което вашият екранен четец предоставя за текстовите характеристики на страницата на OneNote за Windows 10.

В "Разказвач" можете да изберете между шест различни нива – от чуването само на текста до чуването на подробна информация за форматирането. За повече информация относно нивата на детайлност на "Разказвач" вижте Четене на текст.

За да регулирате детайлността на "Разказвач", натискайте Caps Lock+A, докато не чуете желаното ниво.

За да регулирате детайлността на JAWS, натиснете Insert+V. След това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Детайлност за потребителя", последвано от текущото ниво, и натиснете клавиша за интервал, докато не чуете желаното ниво. Натиснете Enter, за да затворите менюто Бързи настройки.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote Online с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да четете страници на OneNote Online. С помощта на екранен четец можете лесно да разпознавате списъци и заглавия. Можете също да преглеждате описанията на графики в алтернативен текст (ако има такива).

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате браузъра Microsoft Edge. Тъй като OneNote Online се изпълнява във вашия уеб браузър, клавишните комбинации са различни от онези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), се отнасят за уеб браузъра, но не и за OneNote Online.

В тази тема

Четене на страница

Екранният четец чете на глас съдържанието на страница в OneNote Online, обявявайки картини, списъци и заглавия.

 1. Навигирайте до страницата, която искате да прочетете. Когато отворите страница, чувате името на бележника, последвано от "Област за редактиране, редактиране, основен ориентир, заглавие". Това ви уведомява, че фокусът е върху областта за заглавие.

 2. Натиснете Tab, за да преминете към основния текст. Разказвачът прочита първия ред от текста.

 3. Натиснете Caps Lock+M, за да започне разказвачът да чете непрекъснато от текущото ви местоположение. Друга възможност е да натиснете клавиша със стрелка надолу или нагоре, за да преминете към следващия или предишния ред.

 4. За да спрете непрекъснатото четене в който и да е момент, натиснете Ctrl или задайте друга команда.

Четене на алтернативния текст за изображения

Ако вашата страница на OneNote Online съдържа изображения с алтернативен текст за описания, "Разказвач" прочита описанието и казва "Изображение", когато отидете на изображението чрез клавишите със стрелки или когато използвате режима на непрекъснато четене.

Забележка : В OneNote 2016 и OneNote за Windows 10 можете да добавяте два вида алтернативен текст към изображенията: заглавие и описание. В OneNote Online всеки алтернативен текст, който добавяте, е винаги описание. "Разказвач" може да не прочете алтернативен текст за заглавие в OneNote Online.

Четене на списъци и заглавия

Ако вашата страница на OneNote Online съдържа списъци с водещи символи, номерирани списъци или заглавия, Разказвачът обявява нивото на списъка или заглавието, когато навигирате до елемент в списъка или до заглавието чрез клавишите със стрелки. Четецът обявява заглавията и когато използвате режима на непрекъснато четене.

Вж. също

Увеличаване и намаляване на бележки в OneNote Online

Клавишни комбинации в OneNote Online

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×