Използване на екранен четец за четене на страници в OneNote

Използване на екранен четец за четене на страници в OneNote

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте OneNote с клавиатурата и екранен четец, за да прочетете OneNote страници. Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. С екранен четец лесно можете да разпознаете списъци и заглавия. Можете също да прегледате описания на графики в алтернативен текст (ако е налично).

Забележки: 

В тази тема

Прочетете страница в OneNote

Вашият екранен четец чете на глас през страница в OneNote, обявяване на картини, списъци и елементи от списъци, таблици и техните съдържание, заглавията и хипервръзки.

 1. За да превключите в режим на цял екран за по-лесна навигация, натиснете F11.

 2. Навигирайте до страницата, която искате да прочетете. След това направете едно от следните неща:

  • С помощта на разказвача, ако не чувате: "съдържание блок, редактиране", когато отворите бележника, натиснете стрелка надолу, докато правите. След това натиснете SR клавишите Ctrl + R. разказвач започва да се чете непрекъснато от текущото ви местоположение. Като алтернатива натиснете клавишите със стрелки за преместване на следващия или предишния ред, например в заглавието на страницата на OneNote .

  • С JAWS натиснете Insert+стрелка надолу, за да чуете цялата страница. Друга възможност е да използвате клавишите със стрелки, за да навигирате до елементите, които могат да бъдат прочетени, един по един. За други команди за четене на JAWS вижте Команди за четене на JAWS.

 3. За да спрете непрекъснатото четене в който и да е момент, натиснете Ctrl или задайте друга команда.

Четене на алтернативния текст за изображения

Ако вашата страница OneNote има изображения с алтернативен текст (алтернативен текст) заглавия и описания, Разказвачът чете описанието, когато навигирате до изображението с клавишите със стрелки. Непрекъснат режим на четене разказвача съобщавам картина обекта, но не заглавието или описанието. JAWS съобщавам само Картинен обект и заглавие, но не чете алтернативен текст.

 1. Навигирайте до графиката и натиснете Shift+F10. Отваря се контекстното меню.

 2. В менюто, натиснете стрелка надолу, докато чуете: "Алтернативен текст". След това натиснете клавиша Enter. Ще чуете: "Алтернативен текст, заглавие по избор, редактиране," последвани от текста за заглавие.

  В JAWS, чувате: "Оставянето меню, алтернативен текст," последвани от заглавието текст и "Заглавие, редактирайте."

 3. За да преминете към описанието на алтернативен текст, натиснете клавиша със стрелка. Чувате текста на описанието.

  В JAWS, чувате: "описание, редактирате," последвани от описанието.

 4. За да излезете от прозореца на Алтернативен текст , натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Бутон OK". След това натиснете клавиша Enter.

Използване на режим на сканиране

Ако OneNote не поддържа команда в областта на фокусиран, разказвач казва: "Не explorable текст". В този случай можете да използвате разказвача сканиране режим за навигация и четене на текст.

За да включите сканиране режим, натиснете SR + интервал. За повече информация за сканиране режим вижте Използване на режим на сканиране.

Регулиране на нивото на детайлност на екранния четец

Можете да промените нивото на подробност Вашият екранен четец предоставя по характеристиките на текста на OneNote страница.

В "Разказвач" можете да изберете между шест различни нива – от чуването само на текста до чуването на подробна информация за форматирането. За повече информация относно нивата на детайлност на "Разказвач" вижте Четене на текст.

За да регулирате многословието разказвача, натиснете SR ключови + V, докато чуете нивото, което искате.

За да регулирате многословието JAWS, натиснете SR ключови + V. След това натиснете клавиша със стрелка за достигане до многословието настройки.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Android с Android, вградени Android екранен четец, за да прочетете OneNote страници. С екранен четец лесно можете да разпознаете списъци и заглавия. Можете също да прегледате описания на графики в alt текстове (ако е налично).

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Уверете се, че сте включили TalkBack преди стартирането на OneNote за Android.

В тази тема

Четене на страница

Екранният четец чете на глас съдържанието на страница в OneNote за Android, обявявайки картини и връзки.

 1. Навигирайте до страницата, която искате да прочетете, и плъзгайте надясно, докато не чуете : "Заглавие на страницата, <заглавие>, поле за редактиране". След това плъзгайте надясно, докато не чуете датата на страницата.

 2. За да прочетете цялото съдържание на страница, плъзгайте надясно. TalkBack започва да чете текста или връзките на страницата.

  • За да прочетете изображенията, плъзнете надясно. TalkBack ги произнася като "<алтернативен текст>, изображение", ако има алтернативен текст, или "<име на файл>, изображение", ако няма алтернативен текст.

  • За да спрете четенето, докоснете екрана с един пръст.

Четене на алтернативния текст за изображения

Ако на вашата страница на OneNote за Android има изображения с алтернативен текст за заглавия или описания, TalkBack прочита заглавието и описанието, последвано от "Изображение", когато стигнете до изображение в режим на четене.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Използване на екранен четец за вмъкване на съдържание в бележници в OneNote

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Windows 10 с клавиатурата и екранен четец, за да прочетете OneNote страници. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

С екранен четец лесно можете да разпознаете списъци и заглавията в OneNote. Също така ще научите как да проверите описания на графики в алтернативни текстове (ако е налично).

Забележки: 

В тази тема

Четене на страница

Екранният четец чете на глас съдържанието на страница в OneNote за Windows 10, обявявайки картини, списъци и заглавия.

Забележка: Ако не сте излезли от OneNote за Windows 10 последния път, когато сте ползвали приложението, то ще се отвори, без да ви подканва да въвеждате данните си.

 1. Навигирайте до страницата, която искате да прочетете. След това направете едно от следните неща:

  • С помощта на разказвача, ако не чувате: "съдържание блок, редактиране", когато отворите бележника, натиснете стрелка надолу, докато правите. След това натиснете SR клавишите Ctrl + R. разказвач започва да се чете непрекъснато от текущото ви местоположение. Като алтернатива натиснете надолу или стрелка нагоре да се придвижите до следващия или предишния ред.

   Забележка: Ако OneNote за Windows 10 не поддържа команда в областта на фокусиран, разказвач казва: "Не explorable текст". В този случай можете да използвате разказвача сканиране режим за навигация и четене на текст. За да включите сканиране режим, натиснете SR + интервал.

  • С JAWS натиснете SR клавишите стрелка, за да чуете цялата страница надолу. Като алтернатива използвайте клавишите със стрелки, за да достигнете до четлив елементите един по един. За други JAWS команди за четене вижте JAWS четене команди.

 2. За да спрете непрекъснатото четене в който и да е момент, натиснете Ctrl или задайте друга команда.

Четене на алтернативния текст за изображения

Ако вашата страница на OneNote за Windows 10 съдържа изображения с алтернативен текст за заглавия и описания, "Разказвач" прочита заглавието и описанието, когато отидете на изображението чрез клавишите със стрелки или когато използвате режима на непрекъснато четене.

JAWS прочита заглавието и описанието, когато навигирате до изображението, но прескача изображенията в режим на непрекъснато четене.

Регулиране на нивото на детайлност на екранния четец

Можете да промените нивото на детайлност, което вашият екранен четец предоставя за текстовите характеристики на страницата на OneNote за Windows 10.

В "Разказвач" можете да изберете между шест различни нива – от чуването само на текста до чуването на подробна информация за форматирането. За повече информация относно нивата на детайлност на "Разказвач" вижте Четене на текст.

За да регулирате многословието разказвача, натиснете SR ключови + V, докато чуете нивото, което искате.

За да регулирате многословието JAWS, натиснете SR ключови + V. След това натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете: "Потребител многословието", последван от текущото ниво и натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, докато чуете нивото, което искате. Натиснете Enter, за да затворите меню " Бързи настройки ".

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote за Windows 10

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote Online с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да четете страници на OneNote Online. С помощта на екранен четец можете лесно да разпознавате списъци и заглавия. Можете също да преглеждате описанията на графики в алтернативни текстове (ако има такива).

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като OneNote Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за OneNote Online.

В тази тема

Четене на страница

Екранният четец чете на глас съдържанието на страница в OneNote Online, обявявайки картини, списъци и заглавия.

 1. Навигирайте до страницата, която искате да прочетете. Когато отворите страница, чувате името на бележника, последвано от "Област за редактиране, редактиране, основен ориентир, заглавие". Това ви уведомява, че фокусът е върху областта за заглавие.

 2. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до първата съдържание блок. Разказвачът чете на първия ред на текста.

 3. Натиснете SR клавишите Ctrl + R, за да накарате разказвача да започнете да четете непрекъснато от текущото ви местоположение. Като алтернатива натиснете надолу или стрелка нагоре да се придвижите до следващия или предишния ред.

 4. За да спрете непрекъснатото четене в който и да е момент, натиснете Ctrl или задайте друга команда.

Четене на алтернативния текст за изображения

Ако вашата страница на OneNote Online съдържа изображения с алтернативен текст за описания, "Разказвач" прочита описанието и казва "Изображение", когато отидете на изображението чрез клавишите със стрелки или когато използвате режима на непрекъснато четене.

Забележка: В OneNote и OneNote за Windows 10 можете да добавите два вида на алтернативен текст към изображение: заглавие и описание. В OneNote Onlineможете да добавите алтернативен текст е винаги описание. Разказвачът не може да чете заглавията на алтернативен текст в OneNote Online.

Четене на списъци и заглавия

Ако вашата страница на OneNote Online съдържа списъци с водещи символи, номерирани списъци или заглавия, Разказвачът обявява нивото на списъка или заглавието, когато навигирате до елемент в списъка или до заглавието чрез клавишите със стрелки. Четецът обявява заглавията и когато използвате режима на непрекъснато четене.

Вж. също

Увеличаване и намаляване на бележки в OneNote Online

Клавишни комбинации в OneNote Online

Основни задачи с използване на екранен четец с OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×