Използване на екранен четец за четене или добавяне на бележки на докладчика и коментари в PowerPoint

Използване на екранен четец за четене или добавяне на бележки на докладчика и коментари в PowerPoint

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте PowerPoint с клавиатурата и екранен четец, за да добавите и прочетете бележките на докладчика в презентацията PowerPoint . Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да използвате бележки на докладчика, за да добавите напомняния или точките на речта за представящия и използвате коментари, за да дадете на колегите ви обратна връзка за техните презентации.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на бележки на докладчика

Добавяйте бележки на докладчика в презентацията си, за да разкажете история пред вашата аудитория извън съдържанието на слайда. Можете също да използвате бележките на докладчика като лични напомняния на съдържанието на слайда.

 1. За да покажете екрана Бележки, в Нормален изглед натиснете Alt+W, P, N.

 2. В слайда, където искате да добавите бележки, натиснете F6, докато чуете: "Слайд бележки".

 3. Въведете бележките си.

 4. За да излезете от екрана Бележки, натиснете F6.

Четене на бележките на докладчика

Можете да чуете дали слайд бележките и прослушване на бележките.

 1. В нормален изглед натиснете F6, докато чуете "Миниатюри".

 2. Натиснете стрелката нагоре или надолу клавишите със стрелки, докато чуете заглавие или номер на слайда и позицията си в списъка на слайдове. Ако има бележки на докладчика в слайда, чувате: "Има бележки."

 3. За да покажете екрана " бележки ", натиснете Alt + W, P, n.

 4. Натиснете F6, докато чуете "Слайд бележки" и след това натиснете SR ключови + R, за да прослушване на бележката.

Добавяне на коментар

Можете да добавите коментари на слайдовете, ако например преглеждате работата на някой друг.

Ако искате да коментирате на определена част от текста или обекта, първо я изберете. За да разберете как се избират в PowerPoint използвате клавишни комбинации, вижте използване на клавишни комбинации за създаване на презентации на PowerPoint.

 1. Когато сте в слайд, в изгледа Нормален, когато чуете текст или обект, по който искате да коментирате, натиснете Alt+R, C. Отваря се екранът Коментари.

 2. Въведете своя коментар и натиснете Enter, за да го запишете.

 3. За да излезете от екрана Коментари, натиснете Esc.

 4. За да затворите екрана Коментари, натиснете Alt+R, P, P.

Четене на коментари

Можете да чуете дали слайд има коментари и прослушване на коментарите.

 1. В нормален изглед натиснете F6, докато чуете "Миниатюри".

 2. Натиснете F6 и нагоре или надолу клавишите със стрелки, докато чуете заглавие или номер на слайда и позицията си в списъка на слайдове. Ако има коментари в слайда, чувате: "Има коментари."

 3. За да отворите прозореца за коментари , натиснете Alt + R, P, P. Ще чуете: "Коментари в слайд."

  Ако прозореца за коментари вече е отворен, натиснете F6 или Shift + F6, докато чуете: "Коментари в слайд."

 4. Натиснете SR клавишите наляво или надясно стрелка, за да се предвижвате коментарите. Вашият екранен четец чете коментарите, както да попадате върху тях.

 5. За да затворите екрана Коментари, натиснете Alt+R, P, P.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на екранен четец за записване на презентация в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да добавяте и четете бележки на докладчика или коментари в презентация. С бележки на докладчика можете да добавяте напомняния или точки за речта за представящия. С коментари можете да дадете обратна връзка на колегите си за техните презентации.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на бележки на докладчика

Можете да използвате бележки на докладчика като лични напомняния какво да кажете, когато представяте слайдовете си пред аудиторията.

 1. На слайда, където искате да добавите бележки на докладчика, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете: "Бележки, бутон". След това докоснете двукратно екрана. Отваря се текстовото поле Бележки.

 2. За да преминете към текстовото поле, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бележки на слайда".

 3. За да започнете да добавяте текст, докоснете двукратно екрана.

 4. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете бележките си.

 5. За да затворите текстовото поле, когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво.

Четене на бележките на докладчика

Когато преглеждате списъка със слайдове в изглед Миниатюра, TalkBack ви казва дали слайдът има бележки. Чувате номера и заглавието на слайда, последвани от "има бележки". За да прочетете бележките, трябва да отворите слайда в изглед Редактиране. Когато изпълнявате слайдшоу, можете да използвате изгледа Представящ, за да прочетете бележките.

Четене на бележките на докладчика в изглед "Редактиране"

 1. За да отворите слайда с коментари в изглед Редактиране, докоснете двукратно екрана, когато сте в слайда. Чувате: "Бутон Редактиране".

 2. Докоснете двукратно екрана. Слайдът се отваря в изглед Редактиране.

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Бележки", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се текстовото поле Бележки. За да прочетете бележките, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бележки на слайда", последвано от бележките на докладчика за слайда.

 5. За да затворите полето Бележки, плъзгайте наляво, докато не чуете "Затвори, бутон", след което докоснете двукратно екрана.

Четене на бележките на докладчика по време на изпълняване на слайдшоу

 1. В изглед Миниатюра или Редактиране плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Представяне", след което докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете желания слайд, след което докоснете двукратно екрана.

 3. За да прочетете бележките, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Бележки на слайда", последвано от бележките за слайда.

Добавяне на коментари

Можете да добавите коментари към слайдове, ако например работите с други хора по презентация или преглеждате работата на някой друг.

 1. На слайда, към който искате да добавите коментари, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Нов коментар, бутон", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се текстовото поле Коментари.

 2. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете бележките си.

 3. За да затворите текстовото поле, когато сте готови, плъзнете надолу и след това наляво.

Четене на коментари

Когато преглеждате списъка със слайдове в изглед Миниатюра, TalkBack ви казва дали слайдът има коментари. Чувате номера и заглавието на слайда, последвани от "има коментари". За да прочетете коментарите, трябва да отворите слайда в изглед Редактиране.

 1. За да отворите слайда с коментари в изглед Редактиране, докоснете двукратно екрана, когато сте в слайда. Чувате: "Бутон Редактиране".

 2. Докоснете двукратно екрана. Слайдът се отваря в изглед Редактиране.

 3. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Не е отметнато, превключвател Още опции", след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете "Меню на раздел", последвано от текущо избрания раздел.

 4. Докоснете двукратно екрана, за да отворите менюто на раздела.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Раздел Преглед", след което докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Назад", след което докоснете двукратно екрана. Отваря се екранът Коментари.

 7. Продължете да плъзгате надясно, за да прочетете всички коментари в избрания слайд един по един.

 8. За да затворите екрана Коментари, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Затвори", след което докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за вмъкване и редактиране на картини и таблици в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, да добавите и прочетете бележки на докладчика в една презентация като напомняния или точките на речта за представящия. Можете да прочетете коментари, вашите колеги са дали за презентацията.

Забележки: 

В тази тема

Добавяне на бележки на докладчика

Можете да използвате бележки на докладчика като лични напомняния какво да кажете, когато представяте слайдовете си пред аудиторията.

 1. По време на редактиране на слайд в PowerPoint Mobile, плъзнете надясно, докато чуете "Бележки" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорец за бележки .

 2. За да преместите в прозореца за бележки , плъзнете наляво, докато чуете "Слайд бележки" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Използвайте екранната клавиатура, за да въведете бележките си.

 4. За да затворите прозореца за бележки , когато сте готови, плъзнете наляво, докато чуете "Затвори" и след това Докоснете двукратно екрана.

Четене на бележките на докладчика

Можете да слушате с бележките, които са били добавени към слайд.

 1. По време на редактиране на слайд в PowerPoint Mobile, плъзнете надясно, докато чуете: "Бележки" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се прозорец за бележки .

 2. За да преместите в прозореца за бележки , плъзнете наляво, докато чуете "Слайд бележки" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. За да прочетете бележките, плъзнете надолу с три пръста.

 4. За да затворите прозореца за бележки , когато сте готови, плъзнете наляво, докато чуете "Затвори" и след това Докоснете двукратно екрана.

Четене на коментари

Можете да прочетете коментарите, които други са оставили за вас в презентацията. За да добавите коментари към презентация, преминете към пълната настолна версия на PowerPointили използвайте PowerPoint Online.

 1. Когато редактирате слайд, плъзнете надясно, докато чуете "Още опции" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво, докато не чувате "В раздела селектор", последван от текущо избрания раздел, например, "Начало".

 3. За да отворите менюто раздели, Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Преглед" а след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Напред" а след това Докоснете двукратно екрана.

 6. Плъзнете наляво, за да прочетете всички коментари в избрания слайд един по един, започвайки от най-новото мнение.

 7. За да затворите екрана " коментари ", плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Затвори" и след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за вмъкване и редактиране на картини и таблици в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата и екранен четец, за да добавите и прочетете бележките на докладчика или коментари в презентация. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да използвате бележки на докладчика, да добавите напомняния или точките на речта за представящия и използвайте коментари, за да придадете на вашите колеги обратна връзка за техните презентации.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Добавяне на бележки на докладчика

Добавяйте бележки на докладчика в презентацията си, за да разкажете история пред вашата аудитория извън съдържанието на слайда. Можете също да използвате бележките на докладчика като лични напомняния на съдържанието на слайда.

 1. За да покажете прозореца за бележки в нормален изглед, натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, W, P, n.

 2. В слайда, където искате да добавите бележки, натиснете Ctrl + F6, докато чуете: "Слайд бележки".

 3. Въведете бележките си.

 4. За да излезете от екрана " бележки ", натиснете Ctrl + F6.

Четене на бележките на докладчика

Можете да чуете дали слайд бележките и прослушване на бележките.

 1. В нормален изглед натиснете Ctrl + F6, докато чуете броя на слайд и позицията си в списъка на слайдове.

 2. Натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, за да прегледате списъка със слайдове. Ако има бележки на докладчика в слайда, чувате: "Има бележки."

 3. За да покажете екрана " бележки ", натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, W, P, n.

 4. Натиснете Ctrl + F6, докато чуете "Слайд бележки" и след това натиснете SR ключови + R, за да прослушване на бележката.

Add comments

Можете да добавите коментари на слайдовете, ако например преглеждате работата на някой друг.

 1. На слайда в нормален изглед, когато чуете на част от текст или обект, който искате да коментирате, натиснете Alt + клавиша емблемата на Windows, R, C1. Се отваря прозорецът коментари . Ще чуете: "@mention или започване на разговор."

 2. Въведете своя коментар. Можете да натиснете Enter, за да започнете нов ред.

 3. За да запишете коментара, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Публикуване" а след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да излезете от прозореца за коментари , натиснете Ctrl + F6.

 5. За да затворите прозореца за коментари , натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, R, P, P.

Четене на коментари

Можете да чуете дали слайд има коментари и прослушване на коментарите.

 1. В нормален изглед натиснете Ctrl + F6, докато чуете броя на слайд и позицията си в списъка на слайдове.

 2. Натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, за да прегледате списъка със слайдове. Ако има бележки на докладчика в слайда, чувате: "Има коментари."

 3. За да отворите прозореца за коментари , натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows, R, P, P. Ще чуете: "екрана" коментари "."

  Ако прозореца за коментари вече е отворен, натиснете Ctrl + F6 или Ctrl + Shift + F6, докато чуете: "екрана" коментари "."

 4. Натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Коментар карта." Използвайте нагоре и надолу клавишите със стрелки за придвижване между коментар карти и клавишите със стрелки наляво и надясно, за да се предвижвате коментари в рамките на всяка карта. Вашият екранен четец чете коментарите, както да попадате върху тях.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Клавишни комбинации в PowerPoint Online

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в PowerPoint

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×