Използване на екранен четец за създаване презентации съвместно в PowerPoint

Използване на екранен четец за създаване презентации съвместно в PowerPoint

Важно : Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата си и екранен четец, като например JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да работите онлайн върху презентация заедно с приятел или колега. Възможно е както обикновено съавторство, така и съавторство в реално време. Последната опция ви позволява да виждате взаимно промените си незабавно след извършването им.

Забележки : 

В тази тема

Добавяне на онлайн местоположение на записване

OneDrive е наличен веднага, щом започнете да използвате PowerPoint 2016, но може да се наложи да добавите ръчно сайт на SharePoint, преди да можете да записвате в SharePoint.

 1. В PowerPoint 2016 натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл. Ще чуете името на файла, последвано от "Прозорец на PowerPoint, избрано, елемент раздел Информация". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage, Файл, раздел Информация".

 2. Натиснете A, за да отворите менюто Запиши като. Ще чуете: "Избрано, елемент на раздел Запиши като". В JAWS ще чуете: "Раздел Запиши като".

 3. Натиснете A, за да добавите местоположение на записване. Ще чуете: "Избрано, елемент на раздел Добавяне на място". В JAWS ще чуете: "Функции за записване, раздел Добавяне на място".

 4. Натиснете 1, за да добавите сайт на SharePoint.

 5. Когато получите подкана, въведете имейл адреса, който използвате за достъп до вашия сайт в SharePoint, след което натиснете Enter.

 6. Когато получите подкана, въведете паролата си и след това натиснете ENTER.

Сега сайтът е наличен в диалоговия прозорец Запиши като в PowerPoint 2016.

Записване на презентация в онлайн

Преди да можете да станете съавтор на презентация в PowerPoint 2016 с други, трябва да я запишете в OneDrive или SharePoint Online.

Записване на презентация в OneDrive

 1. След като създадете презентацията, която искате да споделите в PowerPoint 2016, натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл. Ще чуете името на файла, последвано от "Прозорец на PowerPoint, избрано, елемент раздел Информация". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage, Файл, раздел Информация".

 2. Натиснете H, за да отворите менюто Споделяне. Ще чуете: "Избрано, елемент на раздел Споделяне". В JAWS ще чуете: "Раздел Споделяне".

 3. Натиснете C, за да запишете презентацията в облака. Ще чуете: "Избрано, елемент на раздел Запиши като". В JAWS ще чуете: "Раздел Запиши като".

 4. Натиснете K, за да запишете презентацията в OneDrive. Ще чуете: "Избрано, елемент на раздел OneDrive". В JAWS ще чуете: "Раздел OneDrive".

  • Ако все още не сте записали презентацията си локално или искате да промените името на файла, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Въведете име на файл тук" или текущото име на файла. Въведете желаното от вас име, след което натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Запиши". Натиснете интервал, за да запишете презентацията в OneDrive.

  • Ако вече сте записали презентацията и искате да използвате същото файлово име в OneDrive, просто натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Запиши", след което натиснете интервал, за да запишете документа в OneDrive.

Записване на презентация в SharePoint

 1. След като създадете презентацията, която искате да споделите в PowerPoint 2016, натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл. Ще чуете името на файла, последвано от "Прозорец на PowerPoint, избрано, елемент раздел Информация". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage, Файл, раздел Информация".

 2. Натиснете H, за да отворите менюто Споделяне. Ще чуете: "Избрано, елемент на раздел Споделяне". В JAWS ще чуете: "Раздел Споделяне".

 3. Натиснете C, за да запишете презентацията в облака. Ще чуете: "Избрано, елемент на раздел Запиши като". В JAWS ще чуете: "Раздел Запиши като".

 4. Натиснете S, за да запишете презентацията в сайт на SharePoint. След това обхождайте с стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Сайтове", последвано от името на желания сайт.

 5. Натиснете Tab, след което натиснете ENTER, за да отворите диалоговия прозорец Записване. Екранният четец обявява текущото име на файла или няколко думи от началото на текста, ако файлът все още не е записан.

  • Ако все още не сте записали презентацията си локално или искате да промените името на файла, въведете желаното име, след което натискайте Tab, докато не чуете "Всички местоположения, бутон за разделяне", след което натискайте стрелка надясно, докато не чуете адреса на вашия сайт в SharePoint. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете желаното от вас име на библиотека или работна област, след което натиснете Enter, за да запишете презентацията.

  • Ако вече сте записали презентацията си локално и искате да използвате в SharePoint същото име на файла, натискайте Tab, докато не чуете "Всички местоположения, бутон за разделяне", след което натискайте стрелка надясно, докато не чуете адреса на вашия сайт в SharePoint. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете желаното от вас име на библиотека или работна област, след което натиснете Enter, за да запишете презентацията.

Споделяне на презентация с други хора

След записването на презентация онлайн я споделете с вашите съавтори чрез екрана Споделяне.

 1. Натиснете Alt+Y,U за да отворите екрана Споделяне. Фокусът се премества в полето Поканване на хора на екрана Споделяне.

 2. Въведете имейл адреса на вашия съавтор. Ако са повече от един, отделяйте адресите със запетая.

 3. Натискайте Tab, докато не чуете: "Даване на разрешения за този документ". Ако след това чуете "Може да редактира", разрешенията вече са правилни за съавторство. В противен случай натиснете интервал, след което използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите между опциите, докато не чуете "Може да редактира", след което натиснете клавиша ENTER.

 4. Ако искате да напишете кратко съобщение за вашите съавтори, натискайте Tab, докато не чуете: "Включване на съобщение (по желание)", след което въведете вашето съобщение.

 5. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Споделяне", след което натиснете Enter. До вашите съавтори се изпраща имейл, уведомявайки ги за достъпа.

Промяна на опциите за споделяне

Можете да изберете да споделяте вашите промени с вашите съавтори автоматично или да бъдете питани при всяко отваряне на презентация, в която някой друг прави промени.

 1. Натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл. Ще чуете името на файла, последвано от "Прозорец на PowerPoint, избрано, елемент раздел Информация". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage, Файл, раздел Информация".

 2. Натиснете T, за да отворите менюто Опции. Ще чуете: "Прозорец Опции за PowerPoint, Общи". В JAWS ще чуете: "Опции за PowerPoint". В JAWS фокусът може да не е върху раздела Общи. За да се уверете, че сте в правилния раздел, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижите между разделите, докато не чуете: "Общи".

 3. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Автоматично записване на промените при работа с други хора", последвано от текущата настройка. За да промените настройката, натиснете интервал, докато не чуете "Отметнато" или "Неотметнато", в зависимост от това, което искате, и след това натиснете клавиша Enter.

 4. За да затворите менюто Опции, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter.

Тази настройка се отнася за всяка споделяна от вас презентация, а не само за презентацията, върху която работите в момента.

Съвместна работа в споделена презентация

Съавторството в PowerPoint позволява на много хора да си сътрудничат и да работят заедно върху презентации. Съавторството се стартира автоматично, когато няколко души отворят една и съща презентация, записана в OneDrive или SharePoint Online.

Вашите съавтори могат просто да последват изпратената от вас връзка, и презентацията ви ще се отвори в тяхната версия на PowerPoint или в PowerPoint Online. Ако те също използват PowerPoint Online или PowerPoint 2016 и са се съгласили на автоматично споделяне на промени, вашият екранен четец ще обяви "Има други потребители, които редактират този слайд", в случай че има съавтори на слайда, когато навигирате до него.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използването на екранен четец за сътрудничество в облака в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации за създаване на презентации на PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка : Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×