Използване на екранен четец за създаване на таблица в настолни бази данни на Access

Можете да използвате екранен четец и клавишни комбинации, за да добавите таблици в настолна база данни на Access.

Забележка В тази тема се предполага, че потребителите на JAWS са изключили функцията за виртуално меню на лентата.

В тази тема

Общ преглед

Таблиците са основни обекти в базите данни, защото съдържат цялата информация или всички данни. Например в базата данни на вашата фирма може да има таблица "Контакти", която съхранява имената, имейл адресите и телефонните номера на доставчиците. Преди да създадете таблици, уточнете изискванията си и определете всички таблици, които може да са ви необходими. За помощ при планирането и проектирането на база данни вж. Основи на проектирането на бази данни.

Релационните бази данни, като тези на Access, обикновено имат няколко логически свързани таблици. В добре проектираната база данни всяка таблица съхранява данни за конкретен обект, като например служители или продукти. Таблицата има записи (редове), полета (колони) и стойности на полетата (клетки) за всеки запис.

 • Записът (редът) съдържа конкретни данни, като например информация за даден служител или продукт.

 • Полето (редът) съдържа данни за един аспект от обекта на таблицата, като например собствено име, имейл адрес или цена.

 • Стойността на поле (клетката) за даден запис съдържа различни типове данни, като например числа, дати и хипервръзки.

Въпреки че всяка таблица съхранява данни за конкретен обект, таблиците в релационните бази данни, като тези на Access, съхраняват данни за свързани обекти. Например една база данни може да съдържа:

 • Таблица Клиенти със списък на клиентите на вашата фирма и техните адреси.

 • Таблица Продукти със списък на продуктите, които продавате, включително цени и изображения за всеки елемент.

 • Таблица Поръчки за проследяване на поръчките на клиентите ви.

За да свържете данните, съхранявани в различни таблици, можете да създадете релации. Релацията е логическа връзка между две таблици, които имат общо поле. За информация относно създаването на релации между таблиците в настолна база данни на Access вж. Създаване, редактиране или изтриване на релация.

Добавяне на таблица

 1. Отворете нова или съществуваща база данни.

  Съвет Екранният четец може да не започне да чете, докато не отворите таблица. Ако отворите съществуваща база данни, без да са отворени таблици, натиснете Enter. Отваря се най-горната таблица в навигационния екран.

 2. Натиснете Alt+C, T+N. Добавя се нова таблица и чувате "Излизане от лентата с менюта, Таблица X". (В разказвача чувате "Таблица X".) Фокусът се премества в първата клетка на второто поле. (По подразбиране името на първото поле е ИД.)

 3. Въведете данни или поставете в таблицата данни от друг източник, като например работна книга на Excel. Когато въведете стойност на поле в новото поле и преминете към следващата стойност на поле, Access автоматично дава на полето име Поле X.

 4. За да преименувате заглавката на поле (колона) в таблицата:

  1. За да изберете полето, поставете фокуса в полето и натиснете Ctrl+интервал.

  2. За да отворите контекстното меню, натиснете клавиша за приложение (обикновено се намира долу вдясно на клавиатурата) или Shift+F10.

  3. Натиснете N. Фокусът се премества върху заглавката на полето и чувате "Излизане от менюта, Лист с данни, Ред X", името на полето и "Тип и текст". Въведете ново име за полето.

  Съвет Смислените имена ще ви помогнат да знаете какво съдържа всяко поле, без да виждате съдържанието му, например "Име на продукт" или "Цена".

 5. За да добавите поле (колона) в таблицата:

  1. За да отидете на първия запис в таблицата, натиснете Ctrl+Home.

  2. За да отидете на последния запис от последното поле в таблицата, натиснете Ctrl+End.

  3. За да отидете на ново поле, натиснете клавиша със стрелка надясно.

  4. За да отидете на първия запис от новото поле, натиснете Ctrl+стрелка нагоре.

  5. Въведете вашите данни. Когато преминете към друга клетка, се добавя ново поле с името по подразбиране Поле X.

Записване на таблица

След като създадете нова таблица или промените съществуваща, трябва да я запишете.

 1. За да запишете таблицата, натиснете Ctrl+S или Alt+F, S или Alt+H, K+S.

  Когато записвате таблица за първи път, се отваря диалоговият прозорец Запиши като и чувате "Запиши като, Име на таблица, двоеточие, Редактиране, Тип и текст" и името на таблицата.

  Съвети

  • Ако се опитате да затворите таблицата, преди да сте я записали, автоматично се отваря диалогов прозорец и чувате "Искате ли да запишете промените в структурата на таблица X?". Фокусът е върху бутона Да. За да запишете таблицата, натиснете Enter.

  • Когато записвате промените в съществуваща таблица, тя се записва със същото име. За да преименувате таблицата, когато я записвате, натиснете F12. Отваря се диалоговият прозорец Запиши като и можете да въведете ново име.

 2. В текстовото поле въведете име за таблицата. Когато записвате таблица за първи път, й дайте име, описващо данните, които тя съдържа. Можете например да наречете таблицата Клиенти, Опис на части или Продукти. Access ви дава голяма гъвкавост по отношение на имената на таблиците в уеб приложенията, но налага някои ограничения:

  • Името на таблицата може да е с дължина до 64 знака.

  • То може да съдържа всякаква комбинация от букви, цифри, интервали и специални знаци, с изключение на точка (.), удивителен знак (!), квадратни скоби ([]), водещ интервал, водещ знак за равенство (=) или непечатаеми знаци, като например знак за нов ред. Името не може да съдържа следните знаци:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  • Името не може да съдържа следните знаци:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

  Съвет Изберете конвенция за именуване на обектите във вашата база данни и да я използвате съгласувано.

 3. Натиснете Enter.

Преименуване на таблица

Забележка Не можете да преименувате таблица, докато е отворена. За да затворите активната таблица, натиснете F6 или Ctrl+W. Фокусът се премества в навигационния екран на таблицата, която сте затворили.

 1. В навигационния екран използвайте клавиша със стрелка надолу, за да изберете таблицата за преименуване.

  Съвет За достъп до таблиците в навигационния екран може да се наложи да натиснете клавиша Tab.

 2. За да отворите контекстното меню, натиснете клавиша за приложение (обикновено се намира долу вдясно на клавиатурата) или Shift+F10.

 3. В контекстното меню натиснете двукратно "M" и след това натиснете Enter. Чувате "Излизане от менюта, Преименуване на текстово поле, Редактиране". (В разказвача чувате "Преименуване на текстово поле" и текущото име.)

 4. В текстовото поле въведете новото име и натиснете Enter.

Изтриване на таблица

 1. В изгледа Лист с данни затворете всички таблици. Фокусът се премества в навигационния екран. За да изберете таблицата, която искате да изтриете, използвайте клавиша със стрелка надолу.

 2. Натиснете клавиша Delete. Отваря се прозорец за потвърждение на изтриването и чувате "Искате ли да изтриете таблица X?". (В разказвача чувате "Диалогов прозорец на Microsoft Access, бутон Да".) Фокусът е върху бутон Да.

 3. За да изтриете таблицата, натиснете Enter.

Забележка Когато сте в изгледа Проектиране, за да превключите към изгледа Лист с данни, натиснете Alt, J+D, W и след това H. За да превключите към изгледа Проектиране, когато сте в изгледа Лист с данни, натиснете Alt+H, W и след това D.

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×