Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Word

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Word

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да създавате списъци с водещи символи и номерирани списъци. Можете също да превърнете съществуващи редове с текст в списък, да променяте стила на водещите символи или да създавате вложени списъци.

Екранните четци се различават по способността си да описват стила на водещия символ или номера, използван за списък. Може да се наложи да регулирате настройките за детайлност на вашия екранен четец. Например JAWS може да идентифицира десетте най-често срещани типа водещ символ.

Забележки: 

В тази тема

Въвеждане на списък с водещи символи или номера

Има няколко опции, които ви позволяват да въведете списък с водещи символи или номериран списък.

Въвеждане на списък с водещи символи или номера

 1. При този метод първо въвеждате редовете с текст и след това ги превръщате в списък.

 2. Въведете редовете с текст за вашия списък.

 3. Изберете елементите за списъка.

 4. За списък с водещи символи натиснете Alt+H и след това натиснете U. За номериран списък натиснете Alt+H и след това натиснете N.

  В разказвача чувате описание на избрания стил за водещ символ или номериране.

 5. За да спрете създаването на списъка, натискайте стрелка надолу, за да преминете към следващата област с текст.

Създаване на списък с избиране на стил за водещия символ или номера от лентата

 1. При този метод първо прилагате стила за водещия символ или номера и след това въвеждате елементите от списъка.

 2. За да въведете списък с водещи символи, натиснете Alt+H и след това U, за да отворите библиотеката със стилове за водещи символи. За да въведете номериран списък, натиснете Alt+H и след това N, за да отворите библиотеката със стилове за номериране.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да прегледате наличните стилове, и след това натиснете клавиша Enter, за да изберете един от тях.

 4. Въведете първия елемент в списъка. За да продължите списъка, натиснете Enter.

 5. За да спрете създаването на списъка, натискайте стрелка надолу, за да преминете към следващата област с текст.

Създаване на вложен списък в списък

Можете да създадете списък в рамките на друг списък, например подводещи символи в списък с водещи символи или номериране със стил на структура в номериран списък.

За създаване на вложен списък

 1. От съществуващ списък изберете елемента, който ще предхожда вложения списък, и натиснете Enter, за да създадете нов елемент от списък.

 2. Отидете на мястото в списъка, от което искате да започва новият списък.

  Поставете курсора в началото на реда за новия елемент и натиснете клавиша Tab. Word 2016 автоматично увеличава отстъпа за този елемент и го прави част от вложен списък т.е. списък в рамките на околния списък.

  Стилът за водещите символи или номерирането за елемента от новия списък се базира на стила на неговия родител. Можете да промените тези стилове на всеки наличен стил за водещи символи или номера. За да научите как, вижте Промяна на стила на водещите символи или номерата.

Промяна на стила на водещите символи или номерата

Ако искате да промените стила на съществуващи водещи символи или номера, можете да изберете произволен стил от библиотеката с водещи символи или номера.

 1. Изберете целия списък.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете бутона Водещи символи и да отворите библиотеката, натиснете Alt+H, U.

  • За да изберете бутона Номериране и да отворете библиотеката, натиснете Alt+H, N.

 3. Натискайте стрелка, за да преминете през наличните опции, които е възможно да варират в зависимост от това, което сте използвали наскоро. За да изберете стил, натиснете клавиша Enter.

Промяна на подравняването на списък

За да промените подравняването на списък спрямо полето, използвайте бутона Намали отстъпа и бутона Увеличи отстъпа.

 1. Изберете целия списък.

 2. За да намалите отстъпа или да преместите списъка по-близо до полето, натиснете Alt+H, след което натиснете A, O.

 3. За да увеличите отстъпа или да преместите списъка по-далече от полето, натиснете Alt+H, A, I.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне или редактиране на текст в документ в Word 2016

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word 2016

Клавишни комбинации за Microsoft Word 2016 за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да създавате списъци с водещи символи или номерирани списъци на телефона си. Word Mobile ви позволява да превръщате съществуващи редове с текст в списък, да променяте стила на водещите символи и да създавате вложени списъци. Всеки от тези типове списъци ви позволява да продължите списъка автоматично, просто с докосване на Enter в края на реда.

Забележки: 

В тази тема

Въвеждане на списък с водещи символи или номера

Има няколко опции за добавяне на списък с водещи символи или номериран списък във вашия документ.

Въвеждане на списък с водещи символи

 1. Въведете първия ред с текста за вашия списък.

 2. Във вашия документ на Word Mobile се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте наляво или надясно, за да отидете до реда с текста, който искате да превърнете в списък с водещи символи. Докоснете трикратно екрана, за да изберете реда.

 3. В документа плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 4. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон "Водещи символи". Докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции", свит, докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Разгъва се менюто Още опции. Ще чуете: "Бутон Начало, свит".

 6. В менюто плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Водещи символи", докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте надясно, за да прегледате наличните стилове за водещи символи: плътен кръг, незапълнен кръг, плътен квадрат, 4 малки ромба, незапълнена стрелка или отметка. Чувате описание на стила за водещ символ, докато плъзгате. Докоснете двукратно, за да го изберете.

 8. За да добавите нов водещ символ, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Още опции. Разгънат. Докоснете двукратно за свиване". Докоснете двукратно за свиване на Още опции. Докоснете клавиатурата и плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Enter". Докоснете двукратно екрана.

 9. За да спрете със създаването на списъка, докоснете Enter два пъти.

Въвеждане на номериран списък

 1. Въведете първия ред с текста за вашия списък.

 2. Във вашия документ на Word Mobile се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте наляво или надясно, за да отидете до реда с текста, който искате да превърнете в списък с водещи символи. Докоснете трикратно екрана, за да изберете реда.

 3. В документа плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 4. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Номериране". Докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции", свит, докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Разгъва се менюто Още опции. Ще чуете: "Бутон Начало, свит".

 6. В менюто плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Номериране, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте надясно, за да прегледате наличните стилове на номериране: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. или i. ii. iii. Чувате описание на стила за номериране, докато плъзгате. Докоснете двукратно, за да го изберете.

 8. За да добавите нов водещ символ, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Още опции. Разгънат. Докоснете двукратно за свиване". Докоснете двукратно за свиване на Още опции. Докоснете клавиатурата и плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Enter". Докоснете двукратно екрана.

 9. За да спрете със създаването на списъка, докоснете Enter два пъти.

Създаване на вложен списък в списък

Можете да създадете списък в рамките на друг списък, например подводещи символи в списък с водещи символи или номериране със стил на структура в номериран списък.

 1. Ако имате съществуващ списък, във вашия документ се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте наляво или надясно, за да отидете до елемента от списъка, който искате да превърнете във вложен списък. Докоснете трикратно екрана, за да изберете елемента.

 2. В документа на Word Mobile плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Увеличи отстъпа". Докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

  Елементът вече е част от вложен списък.

 4. За да се върнете към по-високо ниво на списъка, плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи". Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Намали отстъпа". Докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

Промяна на стила на водещите символи или номерата

Ако искате да промените стила на съществуващи водещи символи или номера, можете да изберете произволен стил от библиотеката с водещи символи или номериране.

 1. Във вашия документ се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте надясно или наляво, за да отидете до елемент от списъка в нивото на списъка, за което искате да промените стила на водещите символи или номерирането. Докоснете трикратно екрана, за да изберете елемента.

 2. В документа на Word Mobile плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции", свит, докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Разгъва се менюто Още опции. Ще чуете: "Бутон Начало, свит".

 4. Плъзгайте надясно с един пръст, докато разказвачът не произнесе, че сте достигнали до бутона Водещи символи или Номериране. След това докоснете двукратно, за да отворите библиотеката, и плъзнете надясно, за да изберете новия стил.

  Можете да комбинирате списък с водещи символи с номериран вложен списък, или обратно.

Промяна на подравняването на списък

За да промените подравняването на списък спрямо полето, използвайте опциите Намали отстъпа и Увеличи отстъпа.

 1. Във вашия документ се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте надясно или наляво, за да отидете до елемента от списъка, където искате да промените подравняването. Докоснете трикратно екрана, за да изберете елемента.

 2. В документа на Word Mobile плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно с един пръст, докато разказвачът не произнесе, че сте достигнали до бутона Увеличи отстъпа или Намали отстъпа. След това докоснете двукратно.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×