Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Word

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да създавате списъци с водещи символи и номерирани списъци. Можете също да превърнете съществуващи редове с текст в списък, да променяте стила на водещите символи или да създавате вложени списъци.

Екранните четци се различават по способността си да описват стила на водещия символ или номера, използван за списък. Може да се наложи да регулирате настройките за детайлност на вашия екранен четец. Например JAWS може да идентифицира десетте най-често срещани типа водещ символ.

Забележки: 

В тази тема

Въвеждане на списък с водещи символи или номера

Има няколко опции, които ви позволяват да въведете списък с водещи символи или номериран списък.

Въвеждане на списък с водещи символи или номера

 1. При този метод първо въвеждате редовете с текст и след това ги превръщате в списък.

 2. Въведете редовете с текст за вашия списък.

 3. Изберете елементите за списъка.

 4. За списък с водещи символи натиснете Alt+H и след това натиснете U. За номериран списък натиснете Alt+H и след това натиснете N.

  В разказвача чувате описание на избрания стил за водещ символ или номериране.

 5. За да спрете създаването на списъка, натискайте стрелка надолу, за да преминете към следващата област с текст.

Създаване на списък с избиране на стил за водещия символ или номера от лентата

 1. При този метод първо прилагате стила за водещия символ или номера и след това въвеждате елементите от списъка.

 2. За да въведете списък с водещи символи, натиснете Alt+H и след това U, за да отворите библиотеката със стилове за водещи символи. За да въведете номериран списък, натиснете Alt+H и след това N, за да отворите библиотеката със стилове за номериране.

 3. Натискайте клавиша Tab, за да прегледате наличните стилове, и след това натиснете клавиша Enter, за да изберете един от тях.

 4. Въведете първия елемент в списъка. За да продължите списъка, натиснете Enter.

 5. За да спрете създаването на списъка, натискайте стрелка надолу, за да преминете към следващата област с текст.

Създаване на вложен списък в списък

Можете да създадете списък в рамките на списък, като например вложени водещи символи в списък с водещи символи или номерирането в номериран списък на стил на контура.

За създаване на вложен списък

 1. От съществуващ списък изберете елемента, който ще предхожда вложения списък, и натиснете Enter, за да създадете нов елемент от списък.

 2. Отидете на мястото в списъка, от което искате да започва новият списък.

  Поставете курсора в началото на реда за новия елемент и натиснете клавиша Tab. Word 2016 автоматично увеличава отстъпа за този елемент и го прави част от вложен списък т.е. списък в рамките на околния списък.

  Водещ символ или номериране стил за нов елемент от списъка се основава на стила на своя родител. Можете да промените тези стилове на всички налични водещ символ или номериране. За да научите как, вижте Промяна на водещи символи или номериране.

Промяна на стила на водещите символи или номерата

Ако искате да промените стила на съществуващи водещи символи или номера, можете да изберете произволен стил от библиотеката с водещи символи или номера.

 1. Изберете целия списък.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да изберете бутона Водещи символи и да отворите библиотеката, натиснете Alt+H, U.

  • За да изберете бутона Номериране и да отворете библиотеката, натиснете Alt+H, N.

 3. Натискайте стрелка, за да преминете през наличните опции, които е възможно да варират в зависимост от това, което сте използвали наскоро. За да изберете стил, натиснете клавиша Enter.

Промяна на подравняването на списък

За да промените подравняването на списък спрямо полето, използвайте бутона Намали отстъпа и бутона Увеличи отстъпа.

 1. Изберете целия списък.

 2. За да намалите отстъпа или да преместите списъка по-близо до полето, натиснете Alt+H, след което натиснете A, O.

 3. За да увеличите отстъпа или да преместите списъка по-далече от полето, натиснете Alt+H, A, I.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word за Android с TalkBack, вградените Android екранен четец, за да създадете списък с водещи символи или номерирани списъци на телефона. Word за Android ви дава възможност да променяте съществуващите редове с текст в списък, промяна на стила на водещите символи и създаване на вложени списъци. За тези типове списъци ви позволяват да продължите списъка автоматично, като просто натиснете Enter в края на реда.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в Word за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Word за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Въвеждане на списък с водещи символи или номера

Има няколко опции за добавяне на списък с водещи символи или номериран списък във вашия документ.

Въвеждане на списък с водещи символи

 1. В изглед за Редактиране , въведете първия елемент от вашия списък с помощта на екранната клавиатура.

  Забележка: Можете да намерите клавиатурата, като прегледате елементите на екрана. За да прегледате, поставете пръст върху екрана и го плъзнете. TalkBack произнася имената на елементите, когато застанете върху тях. За да изберете елемент, когато сте върху него, вдигнете пръста си. В зависимост от настройките на устройството ви, може да се наложи да докоснете двукратно екрана, за да вмъкнете знака.

 2. След като сте въвели, за да затворите клавиатурата и отидете на лентата, плъзнете пръста си над клавиатурата, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, home избрано меню."

 3. В раздела Начало плъзнете надясно, докато чуете "Водещи символи меню" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто водещи символи .

 4. В менюто на водещи символи , плъзнете надясно, за да преминете през налични водещи символи: плътен кръг, Незапълнен кръг, плътен квадрат, 4 малки ромбчета, незапълнен стрелкаили отметката. Чувате описания на стил за водещи символи, докато плъзнете. Когато върху стила, който искате, Докоснете двукратно да го изберете. Водещ символ се добавя към избрания елемент.

 5. За да затворите лентата и превключване на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете "Отметнато, още опции, смяната," и Докоснете двукратно екрана.

 6. За да добавите нов елемент от списък, изберете Въведете екранната клавиатура и въведете новия елемент. За да изберете Въведете, плъзнете пръста си на клавиатурата, докато чуете "Enter" и след това я повдигнете (и докоснете ако е необходимо).

 7. За да прекратите създаването на елементи от списъка, изберете Enter два пъти.

Въвеждане на номериран списък

 1. В изглед за Редактиране , въведете първия елемент от вашия списък с помощта на екранната клавиатура.

 2. След като сте въвели, за да затворите клавиатурата и отидете на лентата, плъзнете пръста си над клавиатурата, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, home избрано меню."

 3. В раздела Начало плъзнете надясно, докато чуете "Номериране меню" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто номериране .

 4. В менюто на номериране , плъзнете надясно, за да преминете през налични стилове на номериране: 1. 2. 3., 1) 2) 3), т II. III., A. B. C.) b) c), а. р.или і ii. iii. Можете да чуете номериране описания на стил по време на плъзнете. Когато върху стила, който искате, Докоснете двукратно да го изберете. Word за Android стартира номериран списък.

 5. За да затворите лентата и превключване на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете "Отметнато, още опции, смяната," и Докоснете двукратно екрана.

 6. За да добавите нов елемент от списък, изберете Въведете екранната клавиатура и въведете новия елемент. За да изберете Въведете, плъзнете пръста си на клавиатурата, докато чуете "Enter" и след това я повдигнете (и докоснете ако е необходимо).

 7. За да прекратите създаването на елементи от списъка, изберете Enter два пъти.

Създаване на вложен списък в списък

Можете да създадете списък в рамките на списък, като например вложени водещи символи в списък с водещи символи или номерирането в номериран списък на стил на контура.

 1. Ако имате съществуващ списък, плъзнете пръста си около областта за писане, докато чуете елемент от списък, който искате да промените в вложени символи. Докоснете двукратно екрана, за да преместите курсора там.

 2. Плъзнете надясно с един пръст, докато чуете "на отстъпа, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана. Word за Android автоматично увеличава отстъпа за този елемент и го прави част от вложени списък.

 3. За да добавите друг елемент от вложени списък, изберете Въведете екранната клавиатура и въведете новия елемент.

Забележка: Водещ символ или номериране стил за вложени списъка елемент се базира на стила на неговите родителски елемент. Можете да промените тези стилове на всички налични водещ символ или номериране. За да научите повече, вижте Промяна на водещ символ или номериране.

Промяна на стила на водещите символи или номерата

Ако искате да промените стила на съществуващи водещи символи или номера, можете да изберете произволен стил от библиотеката с водещи символи или номериране.

 1. Плъзнете пръста си около областта за писане, докато чуете елемент в списъка ниво на мястото, където искате да промените неговия водещ символ или номериране стил. Докоснете двукратно екрана, за да преместите курсора там. TalkBack съобщавам нивото на елемент като: "Ниво < номер на ниво >, < елемент текст >."

 2. Ако е необходимо, за да затворите клавиатурата и да преминете към лентата, плъзнете пръста си над клавиатурата, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, home избрано меню."

 3. В раздела Начало плъзнете надясно с един пръст, докато TalkBack съобщава, че сте достигнали бутона водещи символи или номериране . След това Докоснете двукратно, за да отворите библиотека.

  Съвет: Можете да комбинирате списък с водещи символи с номериран вложен списък, или обратно.

 4. Плъзнете надясно за преглед на стиловете. TalkBack обяви стиловете, докато се движат. Текущо избрания стил е таксувани като "избрано." За да изберете стил, Докоснете двукратно екрана.

Промяна на подравняването на списък

За да промените подравняването на списък спрямо полето, използвайте опциите Намали отстъпа и Увеличи отстъпа.

 1. Плъзнете пръста си около областта за писане, докато чуете първия елемент в първото ниво на списъка. Докоснете двукратно екрана, за да преместите курсора там. TalkBack обяви първия елемент в първото ниво на списъка като: "1 от (…), от ниво 1, < елемент текст >."

 2. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да добавите отстъп отляво, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Намали отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите отстъп отдясно, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Увеличи отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

 3. След като изберете опция, тире се добавя към списъка.

Вж. също

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да създадете списък с водещи символи или номериран списъци на телефона. Word Mobile ви дава възможност да променяте съществуващите редове с текст в списък, промяна на стила на водещите символи и създаване на вложени списъци. За тези типове списъци ви позволяват да продължите списъка автоматично, като просто натиснете Enter в края на реда.

Забележки: 

В тази тема

Въвеждане на списък с водещи символи или номера

Има няколко опции за добавяне на списък с водещи символи или номериран списък във вашия документ.

Въвеждане на списък с водещи символи

 1. Въведете първия ред с текста за вашия списък.

 2. Във вашия документ на Word Mobile се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте наляво или надясно, за да отидете до реда с текста, който искате да превърнете в списък с водещи символи. Докоснете трикратно екрана, за да изберете реда.

 3. В документа плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 4. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон "Водещи символи". Докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции", свит, докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Разгъва се менюто Още опции. Ще чуете: "Бутон Начало, свит".

 6. В менюто плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Водещи символи", докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте надясно, за да прегледате наличните стилове за водещи символи: плътен кръг, незапълнен кръг, плътен квадрат, 4 малки ромба, незапълнена стрелка или отметка. Чувате описание на стила за водещ символ, докато плъзгате. Докоснете двукратно, за да го изберете.

 8. За да добавите нов водещ символ, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Още опции. Разгънат. Докоснете двукратно за свиване". Докоснете двукратно за свиване на Още опции. Докоснете клавиатурата и плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Enter". Докоснете двукратно екрана.

 9. За да спрете със създаването на списъка, докоснете Enter два пъти.

Въвеждане на номериран списък

 1. Въведете първия ред с текста за вашия списък.

 2. Във вашия документ на Word Mobile се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте наляво или надясно, за да отидете до реда с текста, който искате да превърнете в списък с водещи символи. Докоснете трикратно екрана, за да изберете реда.

 3. В документа плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 4. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Номериране". Докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции", свит, докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Разгъва се менюто Още опции. Ще чуете: "Бутон Начало, свит".

 6. В менюто плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Номериране, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

 7. Плъзгайте надясно, за да прегледате наличните стилове на номериране: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. или i. ii. iii. Чувате описание на стила за номериране, докато плъзгате. Докоснете двукратно, за да го изберете.

 8. За да добавите нов водещ символ, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Още опции. Разгънат. Докоснете двукратно за свиване". Докоснете двукратно за свиване на Още опции. Докоснете клавиатурата и плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Enter". Докоснете двукратно екрана.

 9. За да спрете със създаването на списъка, докоснете Enter два пъти.

Създаване на вложен списък в списък

Можете да създадете списък в рамките на списък, като например вложени водещи символи в списък с водещи символи или номерирането в номериран списък на стил на контура.

 1. Ако имате съществуващ списък, във вашия документ се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте наляво или надясно, за да отидете до елемента от списъка, който искате да превърнете във вложен списък. Докоснете трикратно екрана, за да изберете елемента.

 2. В документа на Word Mobile плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Увеличи отстъпа". Докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

  Елементът вече е част от вложен списък.

 4. За да се върнете към по-високо ниво на списъка, плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи". Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Намали отстъпа". Докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

Промяна на стила на водещите символи или номерата

Ако искате да промените стила на съществуващи водещи символи или номера, можете да изберете произволен стил от библиотеката с водещи символи или номериране.

 1. Във вашия документ се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте надясно или наляво, за да отидете до елемент от списъка в нивото на списъка, за което искате да промените стила на водещите символи или номерирането. Докоснете трикратно екрана, за да изберете елемента.

 2. В документа на Word Mobile плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции", свит, докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Разгъва се менюто Още опции. Ще чуете: "Бутон Начало, свит".

 4. Плъзгайте надясно с един пръст, докато разказвачът не произнесе, че сте достигнали до бутона Водещи символи или Номериране. След това докоснете двукратно, за да отворите библиотеката, и плъзнете надясно, за да изберете новия стил.

  Можете да комбинирате списък с водещи символи с номериран вложен списък, или обратно.

Промяна на подравняването на списък

За да промените подравняването на списък спрямо полето, използвайте опциите Намали отстъпа и Увеличи отстъпа.

 1. Във вашия документ се уверете, че сте в областта за писане. Плъзгайте пръста си, докато не чуете: "Редактируем текст, докоснете двукратно, за да редактирате". Плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Редове". Плъзгайте надясно или наляво, за да отидете до елемента от списъка, където искате да промените подравняването. Докоснете трикратно екрана, за да изберете елемента.

 2. В документа на Word Mobile плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 3. Плъзгайте надясно с един пръст, докато разказвачът не произнесе, че сте достигнали до бутона Увеличи отстъпа или Намали отстъпа. След това докоснете двукратно.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Online с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да създадете списък с водещи символи или номерирани списъци във вашия документ. Word Online ви дава възможност да променяте съществуващите редове с текст в списък, промяна на стила на водещите символи и създаване на вложени списъци. За тези типове списъци ви позволяват да продължите списъка автоматично, просто с натискане на Enter в края на реда.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Въвеждане на списък с водещи символи или номера

Има няколко опции, които ви позволяват да въведете списък с водещи символи или номериран списък.

Създаване на списък с водещи символи, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред въведете * (звездичка) и след това натиснете клавиша за интервал. Запълнени кръгчета се създава автоматично.

 2. Въведете някакъв текст, които искате за първия елемент.

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете два пъти Enter.

Създаване на номериран списък, докато въвеждате

 1. В началото на нов ред, въведете 1. (номер 1, последван от точка), и след това натиснете клавиша за интервал. Автоматично се създава номериран водещ символ.

 2. Въведете някакъв текст, който искате за първия елемент.

 3. За да създадете нов елемент от списък, натиснете клавиша Enter.

 4. За да спрете създаването на списъка, натиснете два пъти Enter.

Създаване на списък с избиране на стил за водещия символ или номера от лентата

 1. Поставете курсора в началото на нов списък с помощта на стрелките.

 2. За да отидете в раздела " Начало ", натиснете Ctrl + F6, докато чуете "Избраните, < справочник > раздел, елемент," и след това натиснете Alt + H.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да създадете списък с водещи символи и изберете стил, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "водещи символи, бутон свити." За да разгънете Библиотека за водещи символи, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. Натиснете клавиша Tab, за да отидете на стиловете. Стиловете са обявени като преместите.

  • За да създадете номериран списък и изберете стил, натиснете Tab, докато чуете: "Номериране, бутон свити." За да разгънете Библиотека на номериране, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. Натиснете клавиша Tab, за да отидете на стиловете. Стиловете са обявени като преместите.

  За да изберете стил, натиснете клавиша Enter.

 4. Списъкът е създаден с избрания стил и фокусът се премества в областта на документа.

Създаване на вложен списък в списък

Можете да създадете списък в рамките на списък, като например вложени водещи символи в списък с водещи символи или номерирането в номериран списък на стил на контура.

За създаване на вложен списък

 1. В съществуващ списък използвайте клавишите със стрелки, за да отидете до края на елемента, след което искате да започнете вложени списъка и натиснете клавиша Enter.

 2. С курсора в началото на реда за нов елемент за да отидете в раздела " Начало ", натиснете Ctrl + F6 докато чуете "Избраните, < справочник > раздел, елемент," и след това натиснете Alt + H.

 3. В раздела Начало , натиснете клавиша Tab, докато чуете "на отстъпа, бутон," и след това натиснете клавиша Enter. Word автоматично увеличава отстъпа за този елемент и го прави част от вложени списък или списък в рамките на заобикалящия го списък.

  Забележка: Водещ символ или номериране стил за нов елемент от списъка се основава на стила на своя родител. Можете да промените тези стилове на всички налични водещ символ или номериране стил. За да научите как, вижте Промяна на водещи символи или номериране.

Промяна на стила на водещите символи или номерата

Ако искате да промените стила на съществуващи водещи символи или номера, можете да изберете произволен стил в библиотеката с водещи символи или номериране.

 1. Изберете списък или вложен списък.

  Съвет: За да изберете част от текста, задръжте натиснат клавиша Shift и преместете курсора чрез клавишите със стрелки.

 2. За да отидете в раздела " Начало ", натиснете Ctrl + F6, докато чуете "Избраните, < справочник > раздел, елемент," и след това натиснете Alt + H.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да създадете списък с водещи символи и изберете стил, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "водещи символи, бутон свити." За да разгънете Библиотека за водещи символи, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. Натиснете клавиша Tab, за да отидете на стиловете. Стиловете са обявени както можете да преместите, и текущо избрания стил е таксувани като "избрано."

  • За да изберете нов стил на номериране , натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Номериране, бутон свити." За да разгънете Библиотека на номериране, натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. Натиснете клавиша Tab, за да отидете на стиловете. Стиловете са обявени както можете да преместите, и текущо избрания стил е таксувани като "избрано."

  За да изберете стил, натиснете клавиша Enter.

 4. Стилът се променя и фокусът се премества в документа.

Промяна на подравняването на списък

За да промените подравняването на списък спрямо полето, използвайте бутона Намали отстъпа и бутона Увеличи отстъпа на лентата.

 1. Изберете списък или вложен списък.

 2. За да отидете в раздела " Начало ", натиснете Ctrl + F6, докато чуете "Избраните, < справочник > раздел, елемент," и след това натиснете Alt + H.

 3. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да намали отстъпа или преместите списъка по-близо до полето, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Намали отстъпа, бутон."

  • За увеличаване на отстъпа, или преместите списъка по-далече от полето, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "на отстъпа, бутон."

  За да изберете опция, натиснете Enter.

 4. За да преместите фокуса обратно в документа, натиснете Ctrl + F6.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×