Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Използване на екранен четец за създаване на списъци с водещи символи или номерирани списъци в Outlook

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Outlook 2016 с клавиатурата и разказвача – вградения екранен четец за Windows, за да създавате бързо списъци с водещи символи и номерирани списъци в различни стилове.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации за Outlook.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Създаване на списък с водещи символи или номериран списък

 1. Докато пишете съобщение в Outlook, натиснете Alt+H и след това направете едно от следните неща:

  • За да отворите менюто със стилове за водещи символи, натиснете U.

  • За да отворите менюто със стилове за номера, натиснете N.

 2. Използвайте клавишите със стрелки наляво и надясно, за да намерите стила за водещите символи или номерата, който искате да използвате, например "Плътен кръг", и след това натиснете клавиша Enter. Първият елемент в списъка се създава и фокусът се премества върху него.

 3. Въведете текста за елемента от списъка.

 4. За да добавите друг елемент от списъка, натиснете клавиша Enter.

 5. За да завършите списъка, натиснете два пъти Enter. Фокусът се премества на празен ред под списъка. С разказвача чувате: "Нов ред". С JAWS просто чувате "Enter".

Създаване на вложен списък

Можете да създадете списък в рамките на списък, като например вложени водещи символи в списък с водещи символи или номерирането в номериран списък на стил на контура.

 1. От съществуващ списък се придвижете до елемента, който трябва е преди вложения списък, и натиснете Enter, за да създадете нов елемент от списък след него.

 2. Поставете курсора в началото на реда за новия елемент и натиснете клавиша Tab. Outlook автоматично увеличава отстъпа за този елемент и го прави част от вложен списък.

 3. Въведете текста на първия елемент от вложения списък.

 4. За да добавите друг елемент от вложения списък, натиснете клавиша Enter.

Стилът за водещите символи или номерирането за елемента от вложения списъка се базира на стила на неговия родителски елемент. Можете да промените тези стилове на всеки наличен стил за водещи символи или номериране.

Промяна на отстъпа на списък

 1. Изберете целия списък.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да увеличите отстъпа или да преместите списъка по-далече от полето, натиснете Alt+H, след което натиснете A, I.

  • За да намалите отстъпа или да преместите списъка по-близо до полето, натиснете Alt+H, след което натиснете A, O.

Промяна на стила на водещите символи или номерата

Ако искате да промените стила на съществуващи водещи символи или номера, можете да изберете произволен стил от библиотеката с водещи символи или номериране.

 1. Изберете целия списък.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите менюто със стилове за водещи символи, натиснете Alt+H и след това U.

  • За да отворите менюто със стилове за номериране, натиснете Alt+H и след това N.

 3. Използвайте клавишите със стрелки наляво и надясно, за да намерите стила за водещите символи или номерата, към който искате да преминете, например "Незапълнен кръг", и след това натиснете клавиша Enter. Стилът на всички елементи от списъка от първото ниво се променя, за да съответства.

Забележка: Ако вашият списък съдържа вложени списъци, техният стил не е засегнат от това. Трябва да поставите курсора във вложения списък, за да промените неговия стил отделно.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Клавишни комбинации за навигация в пощата на Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook 2016 с клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да създадете бързо списък с водещи символи или номерирани списъци.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Създаване на списък с водещи символи или номера

 1. Когато съставяте съобщение за Outlook в началото на нов ред, плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "" още опции ", бутон свити, Докоснете двукратно, за да разгънете." Докоснете двукратно екрана. Меню " Още опции " разширява. Ще чуете: "Отхвърляне, бутон."

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да започнете списък с водещи символи, плъзнете надясно, докато чуете ", водещи символи, бутон," и Докоснете двукратно екрана. Кръг, запълнен водещ символ елемент от списъка се създава.

  • За да започнете номериран списък, плъзнете надясно, докато чуете "изключване на номериране, бутон" и Докоснете двукратно екрана. Елемент от номериран списък се създава.

  Фокусът се тялото на имейл съобщението.

 3. Тип на списъка елемент текст с помощта на екранната клавиатура. За да отидете на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете елемент на клавиатурата.

  Забележка: Ако екранната клавиатура не е налична, плъзнете надясно или наляво, докато не чувате "Още опции, бутон '', като" и докоснете екрана, за да свиете меню " Още опции ".

 4. За да добавите друг елемент от списък, изберете Enter на екранната клавиатура.

 5. За да завършите списъка, натиснете Enter два пъти върху екранната клавиатура. Фокусът се празен ред под списъка.

Създаване на вложен списък

Можете да създадете списък в рамките на списък, като например вложени водещи символи в списък с водещи символи или номерирането в номериран списък на стил на контура.

 1. В съществуващ списък, въведете елемента, който трябва да идват преди вложени списъка и изберете Enter на екранната клавиатура, за да създадете нов елемент от списък след него. За да отидете на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете елемент на клавиатурата.

 2. Поставете курсора в началото на реда за нов елемент, плъзнете надясно или наляво с един пръст, докато не чувате: "" още опции ", бутон свити, Докоснете двукратно, за да разгънете." Докоснете двукратно екрана. Меню " Още опции " разширява. Ще чуете: "Отхвърляне, бутон."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Format" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто форматиране .

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Увеличи отстъпа бутон", Докоснете двукратно екрана. Outlook автоматично увеличава отстъпа за този елемент и го прави част от вложени списък.

 5. Въведете текста на първия елемент от вложения списък.

 6. За да добавите друг елемент от вложени списък, изберете Enter на екранната клавиатура и след това въведете текста си.

Забележка: Водещ символ или номериране стил за вложени списъка елемент се базира на стила на неговите родителски елемент. Можете да промените тези стилове на всички налични водещ символ или номериране. За да научите повече, вижте Промяна на водещ символ или номериране.

Промяна на отстъпа на списък

 1. Изберете целия списък. За да изберете текст, отидете в текста, който искате да изберете и след това докоснете трикратно екрана.

  Забележка: Ако например искате да изберете абзац, в тялото на съобщението, плъзнете нагоре или надолу в екрана с един пръст, докато чуете "Абзаци," плъзнете наляво или надясно, за да преминете към абзац, който искате да изберете и след това докоснете трикратно екрана. След като изберете абзаца, плъзнете нагоре или надолу в екрана с един пръст, докато не чувате: "Елементи".

 2. Плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "" още опции ", бутон свити, Докоснете двукратно, за да разгънете." Докоснете двукратно екрана. Меню " Още опции " разширява. Ще чуете: "Отхвърляне, бутон."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Format" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто форматиране .

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите отстъп отдясно, или преместите списъка по-далече от полето, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Увеличи отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите отстъп отляво или преместите списъка по-близо до полето, плъзнете надясно, докато чуете "Бутона Намали отстъпа" и Докоснете двукратно екрана.

 5. Тире се добавя към списъка и фокусът се премества към тялото на съобщението.

Промяна на стила на водещите символи или номерата

Ако искате да промените стила на съществуващи водещи символи или номера, можете да изберете произволен стил от библиотеката с водещи символи или номера.

 1. Изберете списък или вложени списък, където искате да промените стила на. За да изберете текст, отидете в текста, който искате да изберете и след това докоснете трикратно екрана.

 2. Плъзнете надясно с един пръст, докато чуете: "" още опции ", бутон свити, Докоснете двукратно, за да разгънете." Докоснете двукратно екрана. Меню " Още опции " разширява. Ще чуете: "Отхвърляне, бутон."

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Format" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто форматиране .

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да промените стила на водещия символ, плъзнете надясно, докато чуете "Водещи символи, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря се подменюто водещи символи .

  • За промяна на стила номериране, плъзнете надясно, докато чуете "Номериране, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Номериране подменюто се отваря.

 5. Плъзнете надясно или наляво за преглед на стиловете. Разказвач обяви стиловете, докато се движат. Текущо избрания стил е таксувани като "избрано." За да изберете стил, Докоснете двукратно екрана.

След като изберете нов стил подменюто се затваря и фокусът се премества към тялото на имейл съобщението.

Забележка: Ако вашият списък съдържа вложени списъци, техният стил не е засегнат от това. Трябва да поставите курсора във вложения списък, за да промените неговия стил отделно.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Използвайте Outlook Web App с клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да създадете бързо списък с водещи символи или номерирани списъци когато съставяте съобщение с поща.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации в Outlook в уеб.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тази тема предполага, че Екранът за четене е изключен.

 • Когато използвате Outlook Web App, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Outlook Web App се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Outlook Web App.

В тази тема

Създаване на списък с водещи символи или номера

 1. Докато пишете на Outlook съобщение, в началото на нов ред, натиснете клавиша Tab, докато чуете: "Формат, < избраната опция > бутона."

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да започнете списък с водещи символи, натиснете клавиша със стрелка наляво или надясно, докато чуете "Водещи символи" и натиснете клавиша за интервал. Кръг, запълнен водещ символ елемент от списъка се създава и фокусът се премества към тялото на имейл съобщението.

  • За да започнете номериран списък, въведете 1. (номер 1, последван от точка) и след това натиснете клавиша за интервал. Автоматично се създава елемент от номериран списък.

 3. Въведете текста за елемента от списъка.

 4. За да добавите друг елемент от списъка, натиснете клавиша Enter и след това въведете текста му.

 5. За да завършите списъка, натиснете два пъти клавиша Enter. Фокусът се празен ред под списъка.

Създаване на вложен списък

Можете да създадете списък в рамките на списък, като например вложени водещи символи в списък с водещи символи или номерирането в номериран списък на стил на контура.

 1. От съществуващ списък се придвижете до елемента, който трябва е преди вложения списък, и натиснете Enter, за да създадете нов елемент от списък след него.

 2. Поставете курсора в началото на реда за новия елемент и натиснете клавиша Tab. Outlook автоматично увеличава отстъпа за този елемент и го прави част от вложен списък.

 3. Въведете текста на първия елемент от вложения списък.

 4. За да добавите друг елемент от вложения списък, натиснете клавиша Enter и след това въведете текста му.

Промяна на отстъпа на списък

 1. Изберете целия списък.

  Съвет: За да изберете част от текста, задръжте натиснат клавиша Shift и натиснете клавишите със стрелки, за да преместите курсора.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да увеличи отстъпа или преместите списъка по-далече от полето, натиснете клавиша Tab.

  • За да намали отстъпа или преместите списъка по-близо до полето, натиснете клавиша Shift + Tab.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Outlook

Използване на екранен четец за форматиране на текст във вашия имейл в Outlook

Клавишни комбинации в Outlook в уеб

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в пощата на Outlook

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×