Използване на екранен четец за създаване на изглед по избор на библиотека с документи в SharePoint Online

Използване на екранен четец за създаване на изглед по избор на библиотека с документи в SharePoint Online

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте SharePoint Online с клавиатурата и екранен четец – например JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да създадете изглед по избор на библиотека с документи, за да покажете елементите по начин, който има смисъл за вас. Можете например да добавите колони, да изберете колоните, които искате да покажете, и да подредите колоните в реда, който искате. Можете също така да сортирате, филтрирате, групирате или изтривате елементи, за да създадете изглед, който отговаря на вашите нужди. Когато сте готови, просто дайте име на изгледа и го запишете. Връзка към изгледа по избор се показва в менюто Изглед на страницата на библиотеката с документи, в която сте създали този изглед.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в SharePoint Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате SharePoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като SharePoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за SharePoint Online.

В тази тема

Добавяне на колона

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация, пуснете приложението SharePoint и отворете библиотеката с документи.

  Съвет: Библиотеките с документи в SharePoint Online имат два различни изгледа: класическа среда и среда на SharePoint Online. За повечето хора средата на SharePoint Online е настройката по подразбиране. Въпреки това, ако чуете "Бутон "Прегледайте", когато навигирате в библиотеката с документи, значи използвате класическа среда. За да видите библиотеките с документи в SharePoint Online, когато чуете "Бутон "Прегледайте", натиснете Enter. След като изгледът на вашата библиотека за документи се промени на среда на SharePoint Online и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, чувате името на библиотеката с документи, последван от "Създай".

 2. Отидете в библиотеката с документи, в която искате да добавите колона.

 3. В изглед Списък натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Заглавки на колоните на мрежата, Използвайте менюта за сортиране, филтриране или групиране по колони". (В Разказвач ще чуете "Име на таблица" и името на следващата колона.)

  Съвет: В изглед Плочки заглавките на колоните по подразбиране не се показват. За да се покажат, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Подреждане, Разреши филтриране, сортиране и групиране по стойност на метаданните", и натиснете клавиша Enter.

 4. Натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Добавяне или промяна на бутонно меню за колони" и натиснете клавиша Enter. (В Разказвач ще чуете "Бутон".) Отваря се подменю и ще чуете "Меню". (В Разказвач ще чуете първата опция: "Един ред текст".)

 5. За придвижване между опциите (например Номер, Лице, Дата, и Още), използвайте стрелка надолу и след това натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Създаване на колона с фокус върху полето за редактиране Име на колона. (В Разказвач, за да активирате полето за редактиране Име на колона, натиснете клавиша Tab.)

 6. Въведете име на колоната.

 7. Отидете с клавиша Tab до бутона Създай и натиснете клавиша Enter. Колоната се добавя отдясно на вашите съществуващи колони.

Подреждане на колоните в библиотека с документи

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация, пуснете приложението SharePoint и отворете библиотеката с документи.

  Съвет: Библиотеките с документи в SharePoint Online имат два различни изгледа: класическа среда и среда на SharePoint Online. За повечето хора средата на SharePoint Online е настройката по подразбиране. Въпреки това, ако чуете "Бутон "Прегледайте", когато навигирате в библиотеката с документи, значи използвате класическа среда. За да видите библиотеките с документи в SharePoint Online, когато чуете "Бутон "Прегледайте", натиснете Enter. След като изгледът на вашата библиотека за документи се промени на среда на SharePoint Online и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, чувате името на библиотеката с документи, последван от "Създай".

 2. Отидете в библиотеката с документи, съдържаща колоните, които искате да подредите.

 3. В изглед Списък натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Заглавки на колоните на мрежата, Използвайте менюта за сортиране, филтриране или групиране по колони". (В Разказвач ще чуете "Име на таблица" и името на следващата колона.)

  Съвет: В изглед Плочки заглавките на колоните по подразбиране не се показват. За да се покажат, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Подреждане, Разреши филтриране, сортиране и групиране по стойност на метаданните", и натиснете клавиша Enter.

 4. Натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Добавяне или промяна на бутонно меню за колони" и натиснете клавиша Enter. (В Разказвач ще чуете "Бутон".) Отваря се подменю и ще чуете "Меню". (В Разказвач ще чуете първата опция: "Един ред текст".)

 5. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Покажи/скрий колоните, Промяна на показваните колони и пренареждане на колони", и натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Колони в изглед Редактиране и ще чуете "Диалогов прозорец". (В Разказвач името на диалоговия прозорец не се чете.)

 6. За да преминете към списъка с колони, натискайте клавиша TAB. Екранният четец прочита името на заглавката на първата колона в списъка. За да чуете имената на колоните, натиснете стрелка надолу.

 7. Когато чуете името на колоната, към която искате да преминете:

  • За да преместите колоната нагоре в списъка, (наляво в списъка с документи), натиснете стрелка надясно. Когато чуете името на колоната и "Бутон за преместване на колоната нагоре", натиснете интервал или Enter. Повтаряйте тази стъпка, докато колоната достигне желаната от вас позиция.

  • За да преместите колоната надолу в списъка, (надясно в списъка с документи), натиснете два пъти стрелка надясно. Когато чуете името на колоната и "Бутон за преместване на колоната надолу", натиснете интервал или Enter. Повтаряйте тази стъпка, докато колоната достигне желаната от вас позиция.

   Съвет: Можете да преместите само колоните, които се показват. За да покажете колона, изберете колоната от списъка и натиснете клавиша за интервал.

 8. За да проверите подреждането на колоните, натискайте стрелка нагоре, докато не чуете името на първата колона в списъка (по подразбиране горният колонтитул на първата колона е DocIcon) и след това използвайте стрелка надолу.

 9. За да приложите избора си, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Меню, Приложи", и натиснете клавиша Enter. (В Разказвач ще чуете "Приложи".

Сортиране на елементи в библиотека с документи

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация, пуснете приложението SharePoint и отворете библиотеката с документи.

  Съвет: Библиотеките с документи в SharePoint Online имат два различни изгледа: класическа среда и среда на SharePoint Online. За повечето хора средата на SharePoint Online е настройката по подразбиране. Въпреки това, ако чуете "Бутон "Прегледайте", когато навигирате в библиотеката с документи, значи използвате класическа среда. За да видите библиотеките с документи в SharePoint Online, когато чуете "Бутон "Прегледайте", натиснете Enter. След като изгледът на вашата библиотека за документи се промени на среда на SharePoint Online и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, чувате името на библиотеката с документи, последван от "Създай".

 2. Отидете в библиотеката с документи, съдържаща колоните, които искате да сортирате.

 3. В изглед Списък натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Заглавки на колоните на мрежата, Използвайте менюта за сортиране, филтриране или групиране по колони". (В Разказвач ще чуете "Име на таблица" и името на следващата колона.)

  Съвет: В изглед Плочки заглавките на колоните по подразбиране не се показват. За да се покажат, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Подреждане, Разреши филтриране, сортиране и групиране по стойност на метаданните", и натиснете клавиша Enter.

 4. Натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Подреждане по", името на колоната, която искате да сортирате (например Име, Дата на промяна, Променено от или Вкарване на коментар), и "Заглавие на колона" и след това натиснете клавиша Enter. Отваря се контекстно меню и ще чуете "Контекстно меню" и първата опция в списъка. Наличните опции зависят от типа на данните, съдържащи се в тази колона, например от А до Я, От по-стари към по-нови или От по-малки към по-големи. За да изберете опция за сортиране, натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната от вас опция, след което натиснете клавиша Enter. Редът на колоните се променя и фокусът се премества върху първия елемент от библиотеката.

Филтриране на елементи в библиотека с документи

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация, пуснете приложението SharePoint и отворете библиотеката с документи.

  Съвет: Библиотеките с документи в SharePoint Online имат два различни изгледа: класическа среда и среда на SharePoint Online. За повечето хора средата на SharePoint Online е настройката по подразбиране. Въпреки това, ако чуете "Бутон "Прегледайте", когато навигирате в библиотеката с документи, значи използвате класическа среда. За да видите библиотеките с документи в SharePoint Online, когато чуете "Бутон "Прегледайте", натиснете Enter. След като изгледът на вашата библиотека за документи се промени на среда на SharePoint Online и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, чувате името на библиотеката с документи, последван от "Създай".

 2. Отидете в библиотеката с документи, съдържаща колоните, които искате да филтрирате.

 3. В изглед Списък натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Заглавки на колоните на мрежата, Използвайте менюта за сортиране, филтриране или групиране по колони". (В Разказвач ще чуете "Име на таблица" и името на следващата колона.)

  Съвет: В изглед Плочки заглавките на колоните по подразбиране не се показват. За да се покажат, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Подреждане, Разреши филтриране, сортиране и групиране по стойност на метаданните", и натиснете клавиша Enter.

 4. Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Подреждане по", името на колоната, която искате да филтрирате (например Име, Дата на промяна, Променено от или Вкарване на коментар), и "Заглавие на колона", и след това натиснете клавиша Enter. Отваря се контекстно меню и ще чуете "Контекстно меню" и първата опция в списъка. Наличните опции зависят от типа на данните, съдържащи се в тази колона, например от А до Я, От по-стари към по-нови или От по-малки към по-големи.

 5. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Филтрирай по подменю", след което натиснете стрелка надясно. (В Разказвач ще чуете "Филтриране по, елемент от менюто".) Отваря се подменю.

 6. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете стойността, която искате да използвате за филтриране на елементите в колоната. Наличните стойности зависят от данните в тази колона. Ако например филтрирате колоната Променено на, може да изберете дати.

 7. Натиснете Enter. В списъка се показват само елементи, които съответстват на стойността, която сте избрали.

Забележка: За да премахнете филтър, преминете към контекстното меню за колоната, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Изчисти филтъра", и след това натиснете клавиша Enter.

Групиране на елементи в библиотека с документи

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация, пуснете приложението SharePoint и отворете библиотеката с документи.

  Съвет: Библиотеките с документи в SharePoint Online имат два различни изгледа: класическа среда и среда на SharePoint Online. За повечето хора средата на SharePoint Online е настройката по подразбиране. Въпреки това, ако чуете "Бутон "Прегледайте", когато навигирате в библиотеката с документи, значи използвате класическа среда. За да видите библиотеките с документи в SharePoint Online, когато чуете "Бутон "Прегледайте", натиснете Enter. След като изгледът на вашата библиотека за документи се промени на среда на SharePoint Online и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, чувате името на библиотеката с документи, последван от "Създай".

 2. Отидете в библиотеката с документи, съдържаща колоните, които искате да групирате.

 3. В изглед Списък натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Заглавки на колоните на мрежата, Използвайте менюта за сортиране, филтриране или групиране по колони". (В Разказвач ще чуете "Име на таблица" и името на следващата колона.)

  Съвет: В изглед Плочки заглавките на колоните по подразбиране не се показват. За да се покажат, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Подреждане, Разреши филтриране, сортиране и групиране по стойност на метаданните", и натиснете клавиша Enter.

 4. Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Подреждане по", името на колоната, която искате да групирате (например Име, Дата на промяна, Променено от или Вкарване на коментар), и "Заглавие на колона", и след това натиснете клавиша Enter. Отваря се контекстно меню и ще чуете първата опция в списъка. Наличните опции зависят от типа на данните, съдържащи се в тази колона, например от А до Я, От по-стари към по-нови или От по-малки към по-големи.

 5. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Групиране по" и името на колоната, след което натиснете клавиша Enter. Документите във вашата библиотека са групирани по избраната от вас стойност. Например елементите в колоната Модифицирано са групирани по датата, на която са били променени.

Изтриване на елемент в библиотека с документи

 1. Влезте в акаунта за Office 365 на вашата организация, пуснете приложението SharePoint и отворете библиотеката с документи.

  Съвет: Библиотеките с документи в SharePoint Online имат два различни изгледа: класическа среда и среда на SharePoint Online. За повечето хора средата на SharePoint Online е настройката по подразбиране. Въпреки това, ако чуете "Бутон "Прегледайте", когато навигирате в библиотеката с документи, значи използвате класическа среда. За да видите библиотеките с документи в SharePoint Online, когато чуете "Бутон "Прегледайте", натиснете Enter. След като изгледът на вашата библиотека за документи се промени на среда на SharePoint Online и фокусът се премести от бутона Прегледайте към връзката Създай, чувате името на библиотеката с документи, последван от "Създай".

 2. Отидете в библиотеката с документи, съдържаща колоните, които искате да изтриете.

 3. Изберете елемента, който искате да изтриете (например файл, папка, бележник на OneNote, връзка или колона).

 4. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отвори".

 5. Натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Изтрий", и натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец Изтриване с фокус върху бутона Отказ и ще чуете "Изтриване? Наистина ли искате да изпратите елементите в кошчето?"

 6. За да преминете към бутона Изтрий, натиснете клавиша Tab.

 7. Натиснете Enter. Файлът се премества в кошчето и фокусът се връща към списъка на библиотеката.

Именуване и записване на изглед по избор в библиотека с документи

След като създадете изглед по избор, за да посочите, че изгледът е променен, в горния десен ъгъл на страницата на библиотеката с документи, се показва звездичка до името на изгледа в менюто "Изглед" в горния десен ъгъл на страницата на библиотеката с документи, за да покаже че изгледът е променен. Ако например сте направили промени в изглед "Всички документи", той се появява в менюто "Изглед" като "Всички документи*". За да запишете промените си:

 1. Уверете се, че във вашата библиотека с документи няма избрани елементи. Бутонът Създай и менюто Изглед са налични само когато не са избрани елементи.

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Създай, Създаване на нова папка".

 3. Натискайте стрелка надясно, докато не чуете "Меню изглед", и натиснете клавиша Enter. Отваря се контекстно меню и ще чуете "Контекстно меню, списък".

 4. Натискайте стрелка надолу, докато не чуете "Записване на промените или създаване на нов изглед", и натиснете клавиша Enter. Отваря се диалогов прозорец Запиши като с фокус върху полето за редактиране Записване на текущия изглед или въвеждане на ново име.

 5. Въведете име на изгледа, отидете с клавиша Tab до бутона Запиши и натиснете клавиша Enter. Към менюто Изглед на библиотеката, в която сте създали изгледа, се добавя връзка към вашия изглед по избор, а звездичката до името на изгледа се премахва.

Задаване на изглед по подразбиране за библиотека с документи

За да зададете изглед по подразбиране за библиотека с документи, трябва да имате разрешения на собственик или администратор на библиотеката за тази библиотека. За повече информация вижте Настройки за изгледи.

Изтриване на изглед по избор от библиотека с документи

За да изтриете изглед по подразбиране от библиотека с документи, трябва да имате разрешения на собственик или администратор на библиотеката за тази библиотека. За стъпките, необходими да изтриете изглед по избор от библиотека с документи, направете справка в Изтриване на изглед.

Вж. също

Използване на екранен четец за редактиране на изглед по избор на библиотека с документи в SharePoint Online

Използване на екранен четец за избиране на колони за показване в библиотека с документи в SharePoint Online

Клавишни комбинации в SharePoint Online

Първи стъпки в използването на екранен четец с модерна библиотека с документи в SharePoint Online

Функции за достъпност в SharePoint Online

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×