Използване на екранен четец за създаване на горни или долни колонтитули в Word

Използване на екранен четец за създаване на горни или долни колонтитули в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word с клавиатурата и екранен четец, за да създадете горен или долен колонтитул, съдържащи Стандартна информация за всички страници от вашия документ, като например номера на страници, заглавие на документа, име на фирма, автор и датата. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

В тази тема

Създаване на горен или долен колонтитул

Можете да добавите в горния или долния колонтитул текст, какъвто желаете, например номер на страница или дата. Можете също да добавите изображение, като например емблема на фирма.

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете горен колонтитул в документа, натиснете Alt + N, ч. Чувате "Вградени", последван от броя на налични горен типове и "Празен горен колонтитул".

  • За да създадете долен колонтитул, натиснете Alt + N, O. Чувате "Вградени", последван от броя на налични долен типове и "Празен долен колонтитул".

  Фокусът се променя на менюто, което описва оформления на горен или долен колонтитул.

 2. Използвайте клавиша Tab или надолу стрелка, за да се придвижвате през списъка с оформления. Натиснете Enter, за да изберете този, който искате.

  Избраното оформление се отваря на мястото за горен и долен колонтитул в документа. Фокусът се премества върху първия редактируем текст в избраното оформление. Не можете да редактирате основния текст на документа, докато не затворите лентата Инструменти за колонтитули.

 3. Натиснете клавиша стрелка надясно, за да преместите фокуса върху областта редактируем текст. Ще чуете текста в контейнера четат на глас, например "Заглавие на документ" или "Въведете тук."

 4. Въведете желания текст.

 5. За да преминете към следващата област с редактируем текст, ако има такава, натиснете клавиша със стрелка надясно.

 6. За да излезете от горен или долен колонтитул и се върнете към основния текст на документа, натиснете Alt + J, H, C.

Редактиране на горен или долен колонтитул

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да отворите и редактирате горния колонтитул, натиснете Alt+N, H, E.

  • За да отворите и редактирате долния колонтитул, натиснете Alt+N, O, E.

  Фокусът се премества към горен или долен колонтитул и се отваря лентата с инструменти за колонтитули .

 2. Направете желаните промени.

 3. За да излезете от горен или долен колонтитул и се върнете към основния текст на документа, натиснете Alt + J, H, C.

Добавяне на номер на страница в горния или долния колонтитул

 1. За да вмъкнете номер на страница, натиснете Alt + N, N, U. Отваря менюто Номер на страница .

 2. Използвайте стрелка надолу, за да се придвижвате през списъка с възможни страницата местоположения (най-горе на страницата), долната част на страницата и т.н за номера на страница. Натиснете Enter или клавиша за интервал, за да изберете желаното от вас.

  Всеки елемент на местоположението на страницата се отваря допълнително меню, което предлага опции в това местоположение. Използвайте стрелка надолу, за да преглеждате тези опции и изберете този, който искате.

 3. За да излезете от горен или долен колонтитул и се върнете към основния текст на документа, натиснете Alt + J, H, C.

Добавяне на дата в горния или долния колонтитул

 1. За да вмъкнете дата, натиснете Alt + N, D. Отваря се диалогов прозорец за Дата и час .

 2. Използвайте стрелка надолу, за да се придвижвате през списъка с налични дата и час формати за горен или долен колонтитул. Когато намерите желания формат, натиснете клавиша Tab, за да го изберете и преминаване към други опции в диалоговия прозорец.

 3. В менюто език натиснете стрелка надолу, за да прегледате инсталираните езици, ако е необходимо. Натиснете клавиша Tab, за да изберете език и да преминете към следващата опция.

 4. Ще чуете: "неотметнато, се актуализират автоматично." Ако искате, на датата и часа, за да се актуализират автоматично, натиснете клавиша за интервал.

 5. Натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Задай по подразбиране". Ако искате да използвате текущата дата и час настройката по подразбиране, натиснете клавиша за интервал. В диалоговия прозорец за потвърждение натиснете клавиша Tab, докато чуете "Да" а след това натиснете клавиша Enter.

 6. Натиснете клавиша Tab, докато стигнете до бутона OK а след това натиснете клавиша Enter.

 7. За да излезете от горен или долен колонтитул и се върнете към основния текст на документа, натиснете Alt + J, H, C.

Достъп до инструменти за колонтитули

От инструменти за колонтитули можете, например добавяне на горен или долен колонтитул изображение или Нагласете позицията на горен или долен колонтитул в документа.

 1. За да отворите лентата с инструменти за колонтитули , натиснете Alt + N, H, E.

 2. За да преминете към лентата, натиснете Alt + J, ч.

 3. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижвате през командите на инструменти за колонтитули .

 4. Натиснете Enter, за да изберете команда.

 5. За да излезете от лентата с инструменти за колонтитули и се върнете към основния текст на документа, натиснете Alt + J, H, C.

Премахване на горен или долен колонтитул

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да премахнете горен колонтитул, натиснете Alt + N, H, R.

  • За да премахнете долен колонтитул, натиснете Alt + N, O, R.

  Горен или долен колонтитул се премахва. Фокусът се връща в тялото на документа.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да създадете горен или долен колонтитул, съдържащи Стандартна информация, например номера на страници на всички страници във вашия документ.

Забележки: 

В тази тема

Създаване на горен или долен колонтитул

 1. Във вашия документ, в изглед за Редактиране преминаване към раздела за документ, където искате да добавите горен или долен колонтитул.

 2. Ако е необходимо, за да затворите клавиатурата и отидете на лентата, плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, Home избрано меню."

 3. За да отидете в раздела " Вмъкване ", Докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно, докато чуете: "" Вмъкване "." Докоснете двукратно екрана.

 4. В раздела Вмъкване плъзнете надясно, докато чуете "Горен и долен колонтитул, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто Горен и долен колонтитул и фокусът се заглавката на раздела.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете горен колонтитул, въведете горен колонтитул с помощта на екранната клавиатура.

   Забележка: За да отворите клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете "Отметнато, още опции, смяната," и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За да създадете долен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете: "Долен колонтитул, раздел < секция номер >," и след това Докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества към долния колонтитул на секция и можете да въведете на долен колонтитул с помощта на екранната клавиатура.

 6. Когато сте готови, за да затворите менюто Горен и долен колонтитул и да се върнете към тялото на документа, плъзнете пръста си в областта за писане докато чуете текста на документа и след това Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на номера на страници към горен или долен колонтитул

 1. Във вашия документ, в изглед за Редактиране преминаване към раздела за документ, където искате да добавите номера на страница в горен или долен колонтитул.

 2. Ако е необходимо, за да затворите клавиатурата и отидете на лентата, плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, Home избрано меню."

 3. За да отидете в раздела " Вмъкване ", Докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно, докато чуете: "" Вмъкване "." Докоснете двукратно екрана.

 4. В раздела Вмъкване , плъзнете надясно, докато чуете "номера на страници бутон, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто Номер на страница .

 5. За да персонализирате номерата на страниците, плъзнете надясно, докато чуете "формат, разгъващ се списък, <current опция на числата > избрана," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто формат на числата . Плъзнете надясно, за да се придвижвате през опциите. Когато премествате, TalkBack обяви опции за вас. Когато върху опцията, която искате, Докоснете двукратно екрана. За да се върнете към менюто Номер на страница , плъзнете наляво, докато чуете "Назад ''" и Докоснете двукратно екрана.

 6. В менюто Номер на страница , за да добавите номера на страница плъзнете надясно, докато чуете страницата място искате и след това Докоснете двукратно екрана, за да го изберете. Номерът на страницата се добавя към секция горен или долен колонтитул и се отваря менюто Горен и долен колонтитул .

 7. За да затворите менюто на Горен и долен колонтитул и да се върнете към тялото на документа, плъзнете пръста си в областта за писане, докато чуете текста на документа а след това Докоснете двукратно екрана.

Забележка: За да изтриете страница номера, в менюто на Номер на страница плъзнете надясно, докато чуете "Премахни номерата на страниците, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

Премахване на горен или долен колонтитул

 1. Във вашия документ, в изглед за Редактиране преминаване към раздела за документ, където искате да премахнете горния или долния колонтитул.

 2. Ако е необходимо, за да затворите клавиатурата и отидете на лентата, плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, Home избрано меню."

 3. За да отидете в раздела " Вмъкване ", Докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно, докато чуете: "" Вмъкване "." Докоснете двукратно екрана.

 4. В раздела Вмъкване плъзнете надясно, докато чуете "Горен и долен колонтитул, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто Горен и долен колонтитул и фокусът се заглавката на раздела.

 5. За да преместите фокуса върху менюто за Горен и долен колонтитул , плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. В менюто на Горен и долен колонтитул направете едно от следните неща:

  • За да премахнете горния колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Горен меню" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто на Горен колонтитул . След това плъзнете надясно, докато чуете "Премахни горния колонтитул, бутон," и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете долен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Долен колонтитул меню" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто долен колонтитул . След това плъзнете надясно, докато чуете "Премахни долния колонтитул, бутон," и Докоснете двукратно екрана.

  Горен или долен колонтитул се премахва и фокусът се премества към менюто " Горен и долен колонтитул ".

 7. За да затворите менюто на Горен и долен колонтитул и се върнете към основния текст на документа, плъзнете пръста си в областта за писане, докато чуете текста на документа а след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да създадете горен или долен колонтитул, съдържащи Стандартна информация, например номера на страници на всички страници във вашия документ.

Забележки: 

В тази тема

Създаване на горен или долен колонтитул

Можете да добавите всякакъв текст, който искате да горен или долен колонтитул.

 1. Във вашия документ, плъзнете надясно, докато чуете "Още опции" и Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Селектор на списък с раздели," последвано от името на текущо избрания раздел.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Вмъкване", Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "горен и долен колонтитул бутон", Докоснете двукратно екрана.

 5. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете горен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Горен бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За да създадете долен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Долен колонтитул бутонът" и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. Използване на екранната клавиатура за въвеждане на текста на горен или долен колонтитул.

 7. За да затворите горния или долния колонтитул и да се върнете към основния текст на документа, докоснете горната половина на екрана.

Добавяне на номера на страници към горен или долен колонтитул

Можете да добавите номера на страници в различни формати.

 1. Във вашия документ, плъзнете надясно, докато чуете "бутонът" още опции "" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво, докато не чувате "Върху селектора на табулатори, бутона дома, свити," и след това Докоснете двукратно екрана. Сега е разширен главното меню.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Вмъкване" а след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Страница цифровия бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете страницата място искате и след това Докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

 6. За да персонализирате номерата на страниците, например, като изберете числовия формат, плъзнете надясно, докато чуете: "Списък с долен колонтитул."

 7. Плъзнете надясно, за да се придвижвате през списъка с команди и след това Докоснете двукратно да изберете желаната от вас команда.

 8. За да се върнете към основния текст на документа, докоснете горната половина на екрана.

Премахване на горен или долен колонтитул

Можете да премахнете текста в горния или долния колонтитул.

 1. Във вашия документ, плъзнете надясно, докато чуете "бутонът" още опции "" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво, докато не чувате "Върху селектора на табулатори, бутона дома, свити," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Начало". Сега е разширен главното меню.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "горен и долен колонтитул бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да премахнете горен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Горен бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато чуете: "Премахни горния бутон."

  • За да премахнете долен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Долен колонтитул бутонът" и след това Докоснете двукратно екрана. Плъзнете надясно, докато чуете: "Премахни долния бутон."

 5. Докоснете двукратно екрана. Съдържанието на горния или долния колонтитул се премахва и фокусът се премества в заглавката.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Online с клавиатурата и екранен четец, за да създадете горен или долен колонтитул, съдържащи Стандартна информация на всички страници във вашия документ, като например номера на страници, заглавие на документа, име на фирма, автор и датата. Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

Добавяне на горен или долен колонтитул

 1. Натиснете Alt + емблемата на Windows ключови + N, ч. Горен и долен колонтитул, област се отваря за редактиране.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да създадете заглавка на ляво подравнен, започнете да въвеждате.

  • За да създадете центрирано горен колонтитул, натиснете клавиша Tab веднъж и въведете текста.

  • За да създадете заглавка на подравнен отдясно, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Колона 3 от 3" а след това въведете вашия текст.

  • За достъп до опции за горен колонтитул, натиснете Ctrl + F6, докато чуете: "Опции". За да прегледате наличните опции, натиснете клавиша за интервал и след това използвайте клавишите със стрелки. За да приложите опция, натиснете клавиша Enter.

  • За да добавите долен колонтитул, натиснете Ctrl + F6, докато чуете "Редактиране по подразбиране долен колонтитул" и след това въведете текста на долния колонтитул.

 3. За да излезете от областта за горен и долен колонтитул и се върнете към основния текст на документа, натиснете Ctrl + F6, докато чуете "бутон" затваряне на колонтитулите "" а след това натиснете клавиша Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×