Използване на екранен четец за създаване на горни или долни колонтитули в Word

Използване на екранен четец за създаване на горни или долни колонтитули в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да създадете горен или долен колонтитул със стандартна информация за всички страници във вашия документ, като например номера на страница, заглавие на документа, име на фирмата, автор и дата.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за Microsoft Word в Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Създаване на горен или долен колонтитул

Горни и долни колонтитули са толкова популярни в Word , че те имат свои собствени лентата с инструменти.

 1. За да създадете горен колонтитул в документа, натиснете Alt+N и след това H, за да отворите менюто "Горен колонтитул" от лентата. Разказвачът не произнася името на менюто.

  За да създадете долен колонтитул, натиснете Alt+N и след това О, за да отворите менюто "Долен колонтитул" от лентата. Разказвачът не произнася името на менюто.

  Фокусът се премества върху менюто, което показва оформленията за горен или долен колонтитул.

 2. Използвайте клавиша Tab или стрелка надолу за придвижване в списъка с оформления. Натиснете Enter, за да изберете това, което желаете.

  Избраното оформление се отваря на мястото за горен и долен колонтитул в документа. Фокусът се премества върху първия редактируем текст в избраното оформление. Не можете да редактирате основния текст на документа, докато не затворите лентата Инструменти за колонтитули.

 3. Натиснете клавиша със стрелка надясно, за да преместите фокуса в областта с редактируем текст. Ще чуете текста в контейнера, прочетен на глас, като например "Заглавие на документа" или "Въведете тук".

 4. Въведете желания текст.

 5. За да преминете към следващата област с редактируем текст, ако има такава, натиснете клавиша със стрелка надясно.

 6. Когато приключите, натиснете Alt+J и след това C, за да затворите горния колонтитул и да се върнете в основния текст на документа.

Редактиране на горен или долен колонтитул

Можете да добавите в горния или долния колонтитул текст, какъвто желаете, например номер на страница или дата. Можете също да добавите изображение, като например емблема на фирма.

 1. За да отворите и редактирате горния колонтитул, натиснете Alt+N, H, E.

  За да отворите и редактирате долния колонтитул, натиснете Alt+N, O, E.

  Фокусът се премества на горния или долния колонтитул и се отваря лентата Инструменти за колонтитули.

 2. Направете желаните промени.

 3. Когато приключите, затворете горния или долния колонтитул, като натиснете Alt+J и след това C. Фокусът се премества в основния текст на документа.

Добавяне на номер на страница в горния или долния колонтитул

Word 2016 предлага различни местоположения и формати за номерата на страниците като елементи от менюто на лентата Инструменти за колонтитули.

 1. За да отворите за редактиране горния колонтитул, натиснете Alt+H и след това E.

  За да отворите за редактиране долния колонтитул, натиснете Alt+F и след това E.

  Отваря се Инструменти за колонтитули и фокусът се премества на горния или долния колонтитул.

 2. За да вмъкнете номер на страница, натиснете Alt+J и след това N+U, за да отворите менюто Номер на страница.

 3. Използвайте клавиша със стрелка надолу за придвижване в списъка с възможни местоположения на страницата (най-горе на страницата, най-долу на страницата и т.н.) за номера на страницата. Натиснете Enter или интервал, за да изберете желаното местоположение.

  Всеки елемент за местоположение в страницата отваря допълнително меню, което предлага опции за това местоположение. Използвайте клавиша със стрелка надолу, за да прегледате тези опции и да изберете желаната

 4. Когато приключите, натиснете Alt+J и след това C, за да затворите лентата Инструменти за колонтитули и да върнете фокуса в основния текст на документа.

Добавяне на дата в горния или долния колонтитул

 1. За да отворите за редактиране горния колонтитул, натиснете Alt+H и след това E.

  За да отворите за редактиране долния колонтитул, натиснете Alt+F и след това E.

  Отваря се Инструменти за колонтитули и фокусът се премества на горния или долния колонтитул.

 2. За да вмъкнете дата, натиснете Alt+J и след това D, за да отворите диалоговия прозорец Дата и час.

 3. Използвайте клавиша със стрелка надолу за придвижване в списъка с възможни формати за датата и часа за горния или долния колонтитул. Когато намерите желания формат, натиснете клавиша Tab, за да го изберете и да преминете към другите опции в диалоговия прозорец.

 4. В падащото поле "Език" натиснете клавиша със стрелка надолу, за да прегледате инсталираните езици. Натиснете клавиша Tab, за да изберете език и да преминете към следващата опция.

 5. Натиснете Enter, ако искате да зададете избраното за дата и език като стойности по подразбиране.

 6. Натискайте клавиша Tab, за да отидете на бутона OK, и след това натиснете Enter, за да потвърдите избраното.

 7. За да затворите горния или долния колонтитул и да се върнете в основния текст на документа, натиснете Alt+J и след това C.

Избор на опция от лентата с инструменти за горен и долен колонтитул

"Инструменти за колонтитули" съдържа множество опции, които можете да използвате за персонализиране на горния колонтитул.

 1. За да отворите лентата Инструменти за колонтитули, натиснете Alt+N и след това H, E.

 2. За да отидете на лентата, натиснете Alt+J.

 3. Натискайте клавиша Tab за придвижване между командите в "Инструменти за колонтитули".

 4. Натиснете Enter, за да изберете команда.

 5. Когато приключите, затворете горния или долния колонтитул и затворете лентата, като натиснете Alt+J и след това C.

Премахване на горен или долен колонтитул

 1. За да премахнете горния колонтитул на документа, натиснете Alt+N, H, за да отворите менюто Горен колонтитул в раздела Вмъкване.

  За да премахнете долния колонтитул, натиснете Alt+N, O, за да отворите менюто Долен колонтитул в раздела Вмъкване.

 2. Натиснете R, за да премахнете горния или долния колонтитул, и след това натиснете клавиша ESC, за да се върнете в основния текст на документа.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне, четене и изтриване на коментари в Word

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за да създадете горен или долен колонтитул, съдържащи Стандартна информация, например номера на страници на всички страници във вашия документ.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Word за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Word за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Създаване на горен или долен колонтитул

 1. Във вашия документ, в изглед за Редактиране преминаване към раздела за документ, където искате да добавите горен или долен колонтитул.

 2. Ако е необходимо, за да затворите клавиатурата и отидете на лентата, плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, Home избрано меню."

 3. За да отидете в раздела " Вмъкване ", Докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно, докато чуете: "" Вмъкване "." Докоснете двукратно екрана.

 4. В раздела Вмъкване плъзнете надясно, докато чуете "Горен и долен колонтитул, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто Горен и долен колонтитул и фокусът се заглавката на раздела.

 5. Изпълнете едно от следните неща:

  • За да създадете горен колонтитул, въведете горен колонтитул с помощта на екранната клавиатура.

   Забележка: За да отворите клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете "Отметнато, още опции, смяната," и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За да създадете долен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете: "Долен колонтитул, раздел < секция номер >," и след това Докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества към долния колонтитул на секция и можете да въведете на долен колонтитул с помощта на екранната клавиатура.

 6. Когато сте готови, за да затворите менюто Горен и долен колонтитул и да се върнете към тялото на документа, плъзнете пръста си в областта за писане докато чуете текста на документа и след това Докоснете двукратно екрана.

Добавяне на номера на страници към горен или долен колонтитул

 1. Във вашия документ, в изглед за Редактиране преминаване към раздела за документ, където искате да добавите номера на страница в горен или долен колонтитул.

 2. Ако е необходимо, за да затворите клавиатурата и отидете на лентата, плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, Home избрано меню."

 3. За да отидете в раздела " Вмъкване ", Докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно, докато чуете: "" Вмъкване "." Докоснете двукратно екрана.

 4. В раздела Вмъкване , плъзнете надясно, докато чуете "номера на страници бутон, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто Номер на страница .

 5. За да персонализирате номерата на страниците, плъзнете надясно, докато чуете "числов формат, разгъващ се списък, < текущата опция > избрана," и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто формат на числата . Плъзнете надясно, за да се придвижвате през опциите. Когато премествате, TalkBack обяви опции за вас. Когато върху опцията, която искате, Докоснете двукратно екрана. За да се върнете към менюто Номер на страница , плъзнете наляво, докато чуете "Назад ''" и Докоснете двукратно екрана.

 6. В менюто Номер на страница , за да добавите номера на страница плъзнете надясно, докато чуете страницата място искате и след това Докоснете двукратно екрана, за да го изберете. Номерът на страницата се добавя към секция горен или долен колонтитул и се отваря менюто Горен и долен колонтитул .

 7. За да затворите менюто на Горен и долен колонтитул и да се върнете към тялото на документа, плъзнете пръста си в областта за писане, докато чуете текста на документа а след това Докоснете двукратно екрана.

Забележка: За да изтриете страница номера, в менюто на Номер на страница плъзнете надясно, докато чуете "Премахни номерата на страниците, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

Премахване на горен или долен колонтитул

 1. Във вашия документ, в изглед за Редактиране преминаване към раздела за документ, където искате да премахнете горния или долния колонтитул.

 2. Ако е необходимо, за да затворите клавиатурата и отидете на лентата, плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, Home избрано меню."

 3. За да отидете в раздела " Вмъкване ", Докоснете двукратно екрана и след това плъзнете надясно, докато чуете: "" Вмъкване "." Докоснете двукратно екрана.

 4. В раздела Вмъкване плъзнете надясно, докато чуете "Горен и долен колонтитул, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто Горен и долен колонтитул и фокусът се заглавката на раздела.

 5. За да преместите фокуса върху менюто за Горен и долен колонтитул , плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана.

 6. В менюто на Горен и долен колонтитул направете едно от следните неща:

  • За да премахнете горния колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Горен меню" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто на Горен колонтитул . След това плъзнете надясно, докато чуете "Премахни горния колонтитул, бутон," и Докоснете двукратно екрана.

  • За да премахнете долен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Долен колонтитул меню" а след това Докоснете двукратно екрана. Отваря менюто долен колонтитул . След това плъзнете надясно, докато чуете "Премахни долния колонтитул, бутон," и Докоснете двукратно екрана.

  Горен или долен колонтитул се премахва и фокусът се премества към менюто " Горен и долен колонтитул ".

 7. За да затворите менюто на Горен и долен колонтитул и се върнете към основния текст на документа, плъзнете пръста си в областта за писане, докато чуете текста на документа а след това Докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да създадете горен или долен колонтитул, съдържащи Стандартна информация, например номера на страници на всички страници във вашия документ.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За сензорните възможности в Word Mobile отидете на Клавишни команди и жестове с докосване на разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Създаване на горен или долен колонтитул

Можете да добавите всякакъв текст, който искате да горен или долен колонтитул.

 1. Във вашия документ, в изгледа " Оформление за печат " направете едно от следните неща:

  • За да създадете горен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Горен < секция номер >" и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За създаване на долен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Долен колонтитул < секция номер >" а след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Използване на екранната клавиатура за въвеждане на текста на горен или долен колонтитул.

 3. За да затворите горния или долния колонтитул и да се върнете към основния текст на документа, докоснете горната половина на екрана.

Добавяне на номера на страници към горен или долен колонтитул

Можете да добавите номера на страници в различни формати.

 1. Във вашия документ, плъзнете надясно, докато чуете "бутонът" още опции "" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво, докато чуете "Home бутона" и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Начало, една от < брой налични елементи >." Сега е разширен главното меню.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Вмъкване, < място на текущия елемент в списъка на менюто и броя на наличните елементи >" а след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете "Страница цифровия бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете страницата място искате и след това Докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

 6. За да персонализирате номерата на страниците, например, като изберете числовия формат, плъзнете надясно, докато чуете: "Списък с долен колонтитул."

 7. Плъзнете надясно, за да се придвижвате през списъка с команди и след това Докоснете двукратно да изберете желаната от вас команда.

 8. За да се върнете към основния текст на документа, докоснете горната половина на екрана.

Премахване на горен или долен колонтитул

Можете да премахнете текста в горния или долния колонтитул.

 1. Във вашия документ, плъзнете надясно, докато чуете "бутонът" още опции "" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. Плъзнете наляво, докато не чувате "Върху селектора на табулатори, бутона дома, свити," и след това Докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Начало, една от < брой налични елементи >." Сега е разширен главното меню.

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Горен и долен колонтитул, < място на текущия елемент в списъка на менюто и броя на наличните елементи >" а след това Докоснете двукратно екрана.

 4. За да премахнете горен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Горен бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

  За да премахнете долен колонтитул, плъзнете надясно, докато чуете "Долен колонтитул бутонът" и след това Докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзнете надясно, докато чуете "Горен бутон за премахване" или "Премахване на долен колонтитул бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

  Съдържанието на горния или долния колонтитул се премахва и фокусът се премества в заглавката.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word Online с вашата клавиатура и разказвач, вградени Windows екранен четец, за да създадете горен или долен колонтитул, съдържащи Стандартна информация на всички страници във вашия документ, като например номера на страници, заглавие на документа, име на фирма, автор и датата.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

Добавяне на горен или долен колонтитул

 1. За да преместите фокуса върху лентата, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете името на раздел (обикновено на раздела Начало).

 2. Отидете с клавиша Tab до раздела Вмъкване и натиснете Enter.

 3. Отидете с клавиша Tab до бутона Горен и долен колонтитул и натиснете Enter. Отваря се областта за редактиране на горен и долен колонтитул.

 4. За да създадете подравнен отляво горен колонтитул, започнете да пишете. За да въведете центриран горен колонтитул, натиснете клавиша Tab. За да въведете подравнен отдясно горен колонтитул, натиснете отново клавиша Tab.

 5. За да изберете опциите за горен колонтитул, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Бутон Опции". За да прегледате опциите, натиснете клавиша за интервал и след това използвайте клавишите със стрелки. За да приложите опция, натиснете Enter.

 6. За да добавите долен колонтитул, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Долен колонтитул", и след това започнете да пишете.

 7. За да се върнете към редактиране на документа, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Бутон Затваряне на колонтитулите", и след това натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×