Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Използване на екранен четец за споделяне и съвместна работа по бележници в OneNote

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Използвайте OneNote 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да споделяте бележниците си и ефективно да си сътрудничите с колеги. Също така можете да направите копия на конкретни бележки, като например една страница или секция от бележник, и да ги споделите.

Забележки : 

В тази тема

Отваряне на OneNote 2016 и влизане

Ако искате да споделите бележник, трябва да го запишете в OneDrive. Трябва да сте влезли в своя акаунт в Microsoft, когато използвате OneNote.

 1. За да отворите бързо OneNote, натиснете клавиша Windows+Shift+N.

 2. За да влезете, натиснете Alt+F. В разказвача ще чуете: "Меню Файл". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage. Информация за файла". След това натиснете Y2. В разказвача ще чуете: "Избран е елементът на раздел "Акаунт". В JAWS ще чуете: "Акаунт".

 3. Натиснете S. В разказвача ще чуете: "Прозорец Акаунти". Въведете своя имейл адрес или телефонен номер". В JAWS ще чуете: "Акаунт. Влизане в Office".

 4. Въведете имейла си или телефонния си номер и натиснете Enter. В разказвача ще чуете: "ПИН код за влизане. "Парола, редактиране на текст". В JAWS ще чуете: "Парола, редактиране. Въведете текст".

 5. Въведете паролата си и натиснете Enter.

  Забележка : Ако използвате акаунт от организацията си, а не акаунт в Microsoft, е възможно стъпките за влизане да са малко по-различни. Може например да се наложи да използвате ПИН код или смарт карта.

Съвет : Ако не сте излезли от OneNote 2016 последния път, когато сте използвали приложението, то ще се отвори без нужда да въвеждате данните си.

Записване на бележник в OneDrive

Ако искате да споделите бележник, трябва да го запишете в OneDrive.

Записване на нов бележник в OneDrive

Когато създавате нов бележник, който искате да споделите, запишете го директно в OneDrive.

 1. Натиснете ALT+F. В разказвача ще чуете: "Меню Файл". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage. Раздел с информация за файл".

 2. Натиснете N. В разказвача чувате: "Избран. "Елемент на раздел Създай". В JAWS ще чуете: "Раздел Създай".

 3. За да изберете местоположението за записване, натиснете клавиша Tab и използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаното местоположение в OneDrive.

 4. За да дадете име на новия бележник, натиснете Tab. Чувате: "Въведете име на бележника." Въведете новото име на бележника.

 5. За да създадете бележника, натиснете Enter. В разказвача ще чуете: "Диалогов прозорец на Microsoft OneNote. Бутон Поканване на хора". В JAWS ще чуете: "Вашият бележник е създаден. Искате ли да го споделите с други хора?"

 6. За да споделите новия бележник с други хора, натиснете Enter.

Бивате пренасочени към раздела "Споделяне", където можете да изберете хората, с които искате да споделите бележките си. За да научите повече за споделянето на вашия бележник, вижте "Споделяне на бележник".

Преместване на бележник в OneDrive

Ако имате бележник, който искате да споделите, но не е записан в OneDrive, можете да го преместите.

 1. Уверете се, че бележникът, който искате да преместите, е отворен.

 2. За да преместите бележника в OneDrive, натиснете Alt+F и след това H. В разказвача ще чуете: "Избран. Елемент на раздел Споделяне". В JAWS ще чуете: "Раздел Споделяне".

 3. За да изберете местоположение, натиснете клавиша Tab и използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, докато не чуете желаното местоположение в OneDrive.

 4. Ако искате да промените името на бележника, преди да го запишете в OneDrive, натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Въведете име на бележника." Въведете ново име.

 5. За да преместите бележника, натиснете Enter. Бележникът се записва в OneDrive. Ще чуете информация за напредъка на синхронизирането. Ако синхронизирането с OneDrive е успешно, в разказвача ще чуете: "Диалогов прозорец на Microsoft OneNote. Бутон OK", а в JAWS чувате: "Вашият бележник сега се синхронизира в новото местоположение". Натиснете Enter.

Сега можете да изберете хората, с които искате да споделите бележките си. За да научите повече за споделянето на вашия бележник, вижте "Споделяне на бележник".

Споделяне на бележник

Изберете бележника, който искате да споделите и в който искате да поканите хората, за да си сътрудничите.

 1. Уверете се, че бележникът, който искате да споделите, е отворен.

 2. За да споделите бележника, натиснете Alt+F и след това H. В разказвача ще чуете: "Избран. Елемент на раздел Споделяне". В JAWS ще чуете: "Файл". Раздел Споделяне".

 3. За да поканите хората да си сътрудничат чрез имейл, натиснете S. Чувате: "Раздел "Споделяне с хора".

 4. За да изберете хората, които искате да поканите, натиснете Y1. Ще чуете: "Въведете име на контакт". Въведете имената или имейлите на хора, които искате да поканите.

 5. По подразбиране поканените хора могат да редактират вашия бележник. Ако искате просто да могат да преглеждат бележника, натиснете Alt+H, след което натиснете Y4 и стрелка надолу. Ще чуете: "Може да преглежда". За да изберете, натиснете Enter.

 6. Натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Споделяне", и натиснете Enter, за да споделите бележника.

Получаване на връзка към бележник

Вместо да изпращате покани, можете също да изпратите връзка на колегите си по имейл или чрез незабавни съобщения.

 1. Уверете се, че бележникът, който искате да споделите, е отворен.

 2. За да споделите бележника, натиснете Alt+F и след това H. В разказвача ще чуете: "Избран. Елемент на раздел Споделяне". В JAWS ще чуете: "Файл". Раздел Споделяне".

 3. За да получите връзка за споделяне на вашия бележник, натиснете L. Ще чуете: "Раздел Получаване на връзка за споделяне".

 4. Изберете какво искате да направите:

  • За да разрешите споделянето, натиснете Y4. В разказвача ще чуете: "Бутон Забраняване на връзката". В JAWS ще чуете: "Споделяне. Получаване на връзка за споделяне. Създаване на връзката." За да копирате връзката, натиснете клавиша стрелка наляво и след това Control+C.

  • За да позволите на другите само да преглеждат бележника, натиснете Y2. В разказвача ще чуете: "Бутон Забраняване на връзката". В JAWS ще чуете: "Споделяне. Получаване на връзка за споделяне. Създаване на връзката." За да копирате връзката, натиснете стрелка наляво и след това Control+C.

Споделяне на част от бележките ви

Понякога искате да споделите определена част от бележките си, като например страница или секция. За да направите това, можете да експортирате страницата или секцията, която искате да споделите, към местоположение в OneDrive.

 1. Уверете се, че страницата или секцията, която искате да споделите, е активна. Можете да експортирате само текущата страница или секция в бележника си.

 2. Натиснете Alt+F+S. В разказвача ще чуете: "Избран. Елемент на раздел "Експортиране". В JAWS ще чуете: "Изглед Backstage. Файл. Раздел "Експортиране".

 3. Изберете какво искате да експортирате:

  • За да експортирате текущата страница като файл на OneNote (*.one), натиснете P+O. Ще чуете: "Диалогов прозорец "Запиши като". За да запишете в други формати, натиснете P, след което натиснете клавиша Tab и използвайте стрелка нагоре и надолу, докато не чуете желания формат.

  • За да експортирате текущата секция като файл на OneNote (*.one), натиснете S+O. Ще чуете: "Диалогов прозорец "Запиши като". За да запишете в други формати, натиснете S, след което натиснете клавиша Tab и използвайте стрелка нагоре и надолу, докато не чуете желания формат.

  Забележка : Можете да експортирате бележките си в други формати: Документ на Word (*.docx или *.doc), PDF (*.pdf), XPS (*.xps) или уеб страница (*.mht).

 4. Ако искате да промените името на файла, въведете име на файл и натиснете Enter, за да запишете.

 5. Сега можете да споделяте записания документ с други хора. За да научите как да споделяте файлове в OneDrive с други хора, вижте раздела Споделяне елементи с помощта на контекстното меню в Първи стъпки в използването на екранен четец с приложението OneDrive за Windows 10.

Преглед на автора, датата и часа на актуализация

Всички промени, въведени от някой от авторите на споделен бележник, автоматично се актуализират в OneDrive. Когато редактирате бележките си, можете да проверите кой е авторът на дадена актуализация и кога е направена актуализацията.

 1. В редактируемия текст използвайте стрелка нагоре или надолу, за да преглеждате бележките си. Екранният четец ви чете елементите, докато преглеждате.

 2. За да проверите кой е направил дадена промяна и кога, натиснете Shift+F10 и след това Shift+Tab. Ще чуете името на автора, както и датата и часа на актуализацията.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote 2016 за Windows

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote за Windows 10 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да споделяте бележниците си и ефективно да си сътрудничите с колеги. Можете също да направите копия на конкретни бележки и да ги споделите.

Забележки : 

В тази тема

Отваряне на OneNote

 1. Трябва да сте влезли в своя акаунт в Microsoft от устройството си.

 2. За да отворите OneNote, натиснете клавиша с емблемата на Windows и напишете "onenote". След това натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "OneNote. Надеждно приложение от магазина на Windows". След това натиснете Enter.

Споделяне на бележник

Когато създадете нов бележник, OneNote за Windows 10 го записва автоматично в OneDrive, така че просто изберете бележника, който искате да споделите и в който искате да поканите хората, за да си сътрудничите.

 1. Уверете се, че бележникът, който искате да споделите, е отворен в режим на редактиране.

 2. За да отворите бележник, натиснете Ctrl+G, за да отворите навигацията за бележници.

 3. Използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до бележника, който искате да отворите. Когато сте намерили правилния бележник, натиснете Esc. Бележникът се отваря.

 4. За да споделите бележника, натиснете Alt+H. Разказвачът произнася "Избран, елемент от раздел "Начало". В JAWS ще чуете: "Раздел "Начало". След това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Споделяне". Натиснете интервал, за да изберете. Отваря се раздел Споделяне. В разказвача ще чуете: "Хипервръзка "Изпращане на копие". В JAWS ще чуете: "Връзка "Изпращане на копие".

 5. За да поканите хората за сътрудничество чрез имейл, натиснете клавиша Tab и след това използвайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "Този бележник" и името на бележника. Натиснете интервал, за да изберете.

 6. Натиснете Tab. Разказвачът произнася: "Въведете имейл адреси, редактиране". В JAWS ще чуете: "Въведете имейл адреси, редактиране. Въведете текст".

 7. Въведете имейл адреса на човека, когото искате да поканите.

 8. По подразбиране поканените хора могат да редактират вашия бележник. Ако искате да могат само да преглеждат бележника, натиснете Tab. В разказвача ще чуете: "Може да редактира". В JAWS ще чуете: "Разгъващ се списък. "Може да редактира". Натиснете клавиша със стрелка надолу двукратно. Ще чуете: "Може да преглежда". След това натиснете Enter.

 9. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Споделяне", след което натиснете интервал, за да споделите бележника.

 10. За да спрете споделянето на бележника с някого, в раздела Споделяне натискайте клавиша Tab, докато не чуете името на един от сътрудниците. След това използвайте стрелка нагоре или надолу, за да достигнете до лицето, с което искате да прекратите споделянето. Натиснете интервал и след това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Спиране на споделянето". Натиснете интервал, за да спрете споделянето.

Споделяне на страница

Понякога искате да споделите определена част от бележките си. За да направите това, можете да създадете връзка за споделяне на страница в бележника.

Забележка : Ако използвате служебен или учебен акаунт, е възможно да не можете да споделите страница. Използвайте акаунт в Microsoft вместо това.

 1. Уверете се, че страницата, която искате да споделите, е активна. Можете да създадете връзка за споделяне само за текущата страница в бележника си.

 2. За да отворите определена страница, натиснете Ctrl+Shift+G, за да отворите навигацията на секциите. Натискайте Tab, докато не чуете името на секцията. След това използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да достигнете до секцията, съдържаща страницата, която искате да споделите.

 3. За да отворите навигацията на страниците, натиснете Ctrl+Alt+G. Ще чуете името на страница. Използвайте стрелка нагоре и надолу, за да се придвижите до страницата, която искате да споделите. Когато намерите правилната страница, натиснете клавиша за интервал, за да отидете в режим на редактиране на страница.

 4. За да споделите страницата, натиснете Alt+H. Разказвачът произнася "Избран, елемент от раздел "Начало". В JAWS ще чуете: "Раздел "Начало". След това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Споделяне". Натиснете интервал, за да изберете. Отваря се раздел Споделяне. В разказвача ще чуете: "Хипервръзка "Изпращане на копие". В JAWS ще чуете: "Връзка "Изпращане на копие".

 5. За да създадете връзка за споделяне на страницата, натиснете клавиша Tab и след това използвайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете "Тази страница" и заглавието на страницата. Натиснете интервал, за да изберете.

 6. Натиснете Tab. Ще чуете: "Бутон Създай". За да създадете бележника, натиснете връзката.

 7. За да копирате връзката, натискайте Tab неколкократно, докато не чуете: "Бутон Копирай". Натиснете интервал, за да копирате.

  Забележка : Хората, които получават връзката, могат само да преглеждат страницата.

 8. За да спрете споделянето на страницата, в раздела Споделяне натискайте Tab, докато не чуете: "Всеки с връзката може да преглежда страницата". Натиснете интервал. Ще чуете: "Бутон Спиране на споделянето". След това натиснете интервал, за да изберете.

Изпращане на копие по имейл

С OneNote за Windows 10 лесно можете да изпратите по имейл копие на бележките си.

 1. Уверете се, че страницата, която искате да споделите, е активна в режим на редактиране.

 2. За да изпратите копие на страницата, натиснете Alt+H. Разказвачът произнася: "Избран, елемент на раздел "Начало". В JAWS ще чуете: "Раздел "Начало". След това натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон Споделяне". Натиснете интервал, за да изберете. Отваря се раздел Споделяне. В разказвача ще чуете: "Хипервръзка "Изпращане на копие". В JAWS ще чуете: "Връзка "Изпращане на копие".

 3. Натиснете интервал, за да изберете. Разказвачът произнася: "Прозорец Споделяне". В JAWS ще чуете: "Споделяне, списък с приложения".

 4. За да изпратите копието по имейл, натискайте клавиша със стрелка надолу няколко пъти, докато не чуете: "Поща". След това натиснете интервал, за да изберете.

 5. Приложението "Поща" за Windows 10 се отваря с фокус върху полето До, където можете да въведете имейлите на хората, на които искате да изпратите копие. За да научите как да изпратите имейл съобщение с помощта на екранен четец, вижте Използване на екранен четец за писане и изпращане на ново имейл съобщение в "Поща" за Windows 10.

Вж. също

Използване на екранен четец за организиране на бележници, секции и страници в OneNote

Клавишни комбинации в OneNote Online

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Използвайте OneNote Online с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да споделяте бележниците си и ефективно да си сътрудничите с колеги.

Забележки : 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • This topic assumes that you are using the built-in Windows screen reader, Narrator. To learn more about using Narrator, go to Get started with Narrator.

 • This topic assumes you are using this app with a PC. Some navigation and gestures might be different for a Windows phone or tablet.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в OneNote Online.

 • Когато използвате OneNote Online, ви препоръчваме да използвате браузъра Microsoft Edge. Тъй като OneNote Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане и излизане от командите. Освен това често срещаните клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за OneNote Online.

В тази тема

Споделяне на бележник

Изберете бележника, който искате да споделите и в който искате да поканите хората, за да си сътрудничите.

 1. Уверете се, че бележникът, който искате да споделите, е отворен в OneNote Online.

 2. Натиснете Ctrl+F6. Ще чуете: "Бутон Списък с услуги на Microsoft".

 3. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Споделяне", след което натиснете Enter. Ще чуете "Диалогов прозорец Споделяне", последвано от името на акаунта ви и "Фокус върху Въведете имена или имейл адреси, редактиране".

 4. Въведете имената или имейлите на хора, които искате да поканите, разделени със запетаи, ако са повече от един човек.

 5. Натиснете Tab. Ще чуете: "Може да редактира, разгъващ се списък, който може да се редактира". Ако искате сътрудниците да могат само да преглеждат бележника, натиснете Alt+стрелка надолу, а след това натискайте стрелка надолу отново, докато не чуете: "Може да преглежда". За да изберете, натиснете Enter.

 6. Натиснете Tab. Ще чуете: "Включете лично съобщение към тази покана (незадължително), точка, редактиране". Ако искате да изпратите съобщение с поканата си, напишете го сега.

 7. За да споделите бележника, натиснете Alt+S.

Получаване на връзка към бележник

Вместо да изпращате покани от OneNote Online, можете също да изпратите връзка на колегите си по имейл или чрез незабавни съобщения.

 1. Уверете се, че бележникът, който искате да споделите, е отворен в OneNote Online.

 2. Натиснете Ctrl+F6. Ще чуете: "Бутон Списък с услуги на Microsoft".

 3. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Споделяне", след което натиснете Enter. Ще чуете "Диалогов прозорец "Споделяне", последвано от името на акаунта ви и "Фокус върху "Въведете имена или имейл адреси", редактиране".

 4. Натискайте Tab, докато не чуете: "Получаване на връзка, връзка". След това натиснете Enter.

 5. Ще чуете: "Редактиране на връзка – изисква се акаунт във вашата организация". Ако искате да промените връзката на връзка с ограничения или връзка за преглеждане, натиснете клавиша Enter, използвайте стрелка надолу или нагоре, за да намерите опцията, която искате, и натиснете Enter, за да потвърдите избора.

  Съвет : Връзките за редактиране и преглеждане могат да бъдат отворени от всеки, който има акаунт във вашата организация. Връзките с ограничения могат да бъдат отворени само от определени хора.

 6. Натиснете Tab. Екранният четец чете адреса на връзката. Натиснете Ctrl+C, за да копирате връзката в клипборда, и след това я копирайте в имейла или незабавното съобщение, което изпращате до сътрудниците си.

 7. След като копирате връзката, натиснете Alt+C, за да затворите диалоговия прозорец.

Проверка на наличността на сътрудник

OneNote Online ви позволява да проверите дали други хора работят в бележника едновременно с вас.

 1. Докато преглеждате споделен бележник в OneNote Online, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Елемент на раздел "Начало".

 2. Натискайте Tab, докато не чуете "Изпратете обратна връзка на Microsoft, бутон", и след това натиснете Tab още веднъж, за да разберете дали вашите съавтори преглеждат в момента бележника.

  • Ако сътрудник преглежда бележника, чувате името му, последвано от "Също е тук, свит бутон". Ако натиснете Enter, вашият екранен четец ви казва коя част преглежда съавторът ви, например "Тази страница".

  • Ако никой друг не преглежда бележника, чувате: "Сега само вие сте тук", свит бутон, забранен".

 3. За да се върнете към текстовата област на бележника, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете: "Област за редактиране, редактиране".

Съвет : За да покажете информация за автора в текстовата област, натискайте Ctrl+F6, докато не чуете "Елемент на раздел Начало", и после натиснете W. Чувате: "Избран, елемент на раздел Изглед". Натиснете S, за да покажете информацията за автора.

Вж. също

Увеличаване и намаляване на бележки в OneNote Online

Клавишни комбинации в OneNote Online

Използване на екранен четец за изпълнение на основни задачи в OneNote

Научете как да навигирате в OneNote с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×