Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Използване на екранен четец за сортиране или филтриране на таблица в Excel

Важно: Тази статия е преведена машинно – вижте отказа от отговорност. Английската версия на тази статия за справка можете да намерите тук .

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Excel 2016 с клавиатурата и екранен четец, като например JAWS или "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да сортирате и филтрирате таблици. Сортирането на данните ви помага да организирате и да намирате желаните от вас данни бързо – за по-бърз анализ. Филтрирането на данни ви помага да се съсредоточите върху определен набор от данни, което е особено полезно при големи работни листове.

Забележки: 

В тази тема

Клавишни комбинации за сортиране и филтриране

Тази таблица показва клавишните комбинации за сортиране и филтриране

За да направите това

Натиснете

Изключване на падащото меню на автофилтър в заглавие на колона

Ctrl+Shift+L

Отваряне на падащото меню "Автофилтър" от заглавие на колона

Alt + стрелка надолу

Сортиране от най-малко към най-голямо или от А до Я

Alt + A, S + A или Alt + стрелка надолу стрелка, S

Сортиране от най-голямо към най-малко или от Я до А

Alt + A, S + D или Alt + стрелка надолу стрелка, O

Отваряне на диалоговия прозорец "Сортиране".

Alt+A, S+S или Alt+H, S, U

Повторно прилагане на сортирането, след като сте променили данните

Ctrl+Alt+L (или Alt+A, Y+3)

Филтриране по цвят

Alt + стрелка надолу, аз

Филтриране по число или текст

Alt + стрелка надолу, F

Отваряне на диалоговия прозорец "Форматиране на клетки".

ALT + H, O, I

Използване на функцията TRIM

ALT + M, T и след това се преместете TRIM със стрелка надолу

Научете как се сортира в Excel

Можете да сортирате данните по текст (от А до Я или от Я до А), по числа (от най-малкото към най-голямото или от най-голямото към най-малкото) и по дати и часове (от най-старата към най-новата или от най-новата към най-старата) в една или повече колони. Можете също да сортирате по потребителски списък (като например "Голям", "Среден" и "Малък") или по формат, включително по цвят на клетка, по цвят на шрифт или по набор от икони. Повечето операции за сортиране са сортирания на колони, но можете да сортирате също и по редове.

Когато сортирате таблица, Excel записва критериите, които сте използвали с работната книга, така че да можете да ги приложите отново всеки път, когато отворите работната книга. Това е особено важно за сортирания по много колони или за сортирания, които отнемат много време. Това обаче работи само за данни в таблица и не важи само за диапазон от клетки. Ако искате да запишете критерии за сортиране, така че да можете периодично да прилагате сортирането, когато отворите работна книга, добра идея е да използвате таблица.

Забележка: След като сортирате данните, можете да възстановите първоначалния ред. Ако не сте записали файла след сортиране, можете да използвате отмени (Ctrl + Z), за да се върнете обратно.

Сортиране на текст в таблица или диапазон

Сортиране на текст в таблица

 1. Придвижете се до заглавния ред в таблицата.

 2. Натиснете клавиша със стрелка наляво или надясно, за да преместите в заглавката на колоната за данните, които искате да сортирате.

 3. Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка, за да отворите менюто "Филтър" и след това натиснете клавиша Tab, за да се преместите в менюто.

 4. Опции, които се появяват зависят от типа на данните в колоната. Например можете да сортирате числови данни от най-малко към най-голямо или най-голямо към най-малко. Можете да сортирате буквено-цифрови данни от А до я, от я до А или по цвят.

  Използвайте стрелка надолу, за да прегледате опциите и натиснете Enter, за да изберете опция.

Сортиране на текст в диапазон

 1. Изберете колона с буквено-цифрови данни в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка е в колона на таблицата, която съдържа буквено-цифрови данни.

 2. Натиснете Alt + A. Раздела " данни " се отваря, и ще чуете: "горна лента, групово поле," данни"." (В разказвача, чувате: "разделите на лентата, избрани, данни на листовете елемент."

  • За да сортирате във възходящ буквено-цифров ред (сортиране от А до я), натиснете S + A.

  • За да сортирате в низходящ буквено-цифров ред (сортиране от Я до А), натиснете S+D.

Направете така, че при сортирането да се различават малки и главни букви

 1. Изберете колона с буквено-цифрови данни в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка е в колона на таблицата, която съдържа буквено-цифрови данни.

 2. Натиснете Alt + H, S, U. Отваря се диалоговият прозорец сортиране , и ще чуете: "диалоговия прозорец сортиране, бутон OK." (В разказвача, чувате: "Сортиране, бутон '' OK ''.")

 3. Натиснете Tab ключ, докато чуете "Опции за бутон" и натиснете клавиша за интервал, за да отворите диалоговия прозорец Опции за сортиране . Чувате "Сортиране диалоговия прозорец Опции за малки и главни букви квадратче за отметка не е избрано." (В разказвача, чувате: "Опции за сортиране. Неотметнати, малки и главни букви квадратче.")

 4. Натиснете клавиша за интервал, за да изберете квадратчето за отметка за отчитане .

 5. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" и натиснете клавиша Enter. Отваря се диалоговият прозорец сортиране , и ще чуете: "Сортиране диалог." (В разказвача, чувате: "Сортиране" Опции".")

 6. Натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" и натиснете клавиша Enter.

Съвети: 

 • Ако сортирате колоната съдържа смес от числа и текст, трябва да форматирате всичко като текст. В противен случай Excel сортира числата като числа, първо и след това ги сортира текста. За да форматирате данните, изберете всички данни в колоната и след това натиснете Alt + H, F, N. Използвайте клавиша стрелка наляво да се придвижите до раздела число, след това използвайте клавиша Tab, за да преминете към списъка на категориите и натиснете клавиша със стрелка надолу, докато чуете "Текст". Натиснете клавиша Tab веднъж, за да преминете към бутона OK и натиснете клавиша Enter.

Съвети: 

 • Когато импортирате или копирате данни от друго местоположение, преди данните може да има вмъкнати водещи интервали. Например името "Надежда Гинчева" може да бъде въведено като "(интервал)(интервал)Надежда Гинчева".

 • Ако използвате екранен четец, може да не разберете за интервалите, защото JAWS не чете празните места в клетките.

 • За да ви помогне да ги намерите, Excel поставя клетките, съдържащи водещи интервали в началото на сортираната колона.

Сортиране на числа

Сортиране на числа

 1. Изберете колона с числови данни в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка е в колона на таблицата, която съдържа числови данни.

 2. Натиснете Alt + A. Раздела " данни " се отваря, и ще чуете: "горна лента, групово поле," данни"." (В разказвача, чувате: "разделите на лентата, избрани, данни на листовете елемент.")

  • За да сортирате от най-малко към най-голямо, натиснете S+A.

  • За да сортирате от най-голямо към най-малко, натиснете S+D.

Проверка дали числата са съхранени като числа

 1. Натиснете Alt + H, F + N. Отваря се диалоговият прозорец Форматиране на клетки , и ще чуете: "Диалог с форматиране на клетки". (В разказвача, чувате: "Форматиране на клетки.")

 2. За да преместите раздела число , използвайте клавиша стрелка наляво (или натиснете Ctrl + Tab). Ще чуете: "Число tab." (В разказвача, чувате: "Числов елемент.")

 3. Натиснете клавиша Tab. Отваря списъка на категориите и чувате текущо избраната категория, като например "Общи" или "Дата".

 4. Натиснете стрелката нагоре или надолу стрелка, докато чуете "Число".

 5. За да затворите диалоговия прозорец, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон OK" и натиснете клавиша Enter.

Сортиране на дати и часове

 1. Изберете колона с дати или времена в диапазон от клетки или се уверете, че активната клетка е в колона на таблицата, която съдържа дати или часове.

 2. Натиснете Alt + A. Раздела " данни " се отваря, и ще чуете: "горна лента, групово поле," данни"." (В разказвача, чувате: "раздели на лентата избрани," данни ".")

  • За да сортирате от най-стари към най-нови, натиснете S+A.

  • За да сортирате от най-ново към най-старо, натиснете S + D.

  • За да приложите отново сортирането, след като сте променили данните, изберете клетка в диапазона или таблицата и след това натиснете Ctrl+Alt+L.

Сортиране по повече от една колона

Може да поискате да сортирате по повече от една колона или един ред, когато имате данни, които искате да групирате по една и съща стойност в една колона или ред в тази група от равни стойности. Ако например имате колони "Отдел" и "Служител", можете първо да сортирате по "Отдел" (за да групирате заедно всички служители в един и същ отдел), а след това да сортирате по име (за да подредите имената по азбучен ред в рамките на всеки отдел). Можете да сортирате по най-много 64 колони.

Забележка: За най-добри резултати диапазонът от клетки, които можете да сортирате, трябва да има заглавия. За да сортирате по редове, уверете се, че е изчистено квадратчето моята таблица има заглавия в диалоговия прозорец сортиране .

 1. Изберете диапазон от клетки с две или повече колони с данни или се уверете, че активната клетка е в таблица с две или повече колони.

 2. Натиснете Alt + A, S + S. Отваря се диалоговият прозорец сортиране , и ще чуете: "диалоговия прозорец сортиране, бутон OK." (В разказвача, чувате: "Сортиране, бутон '' OK ''.")

 3. Натиснете клавиша Tab, докато намерите колона: сортиране по разгъващ се списък и използвайте клавишите със стрелки, за да изберете първата колона, която искате да сортирате.

 4. За да изберете типа сортиране, преминете с клавиша Tab до разгъващия се списък Сортиране по и използвайте клавишите със стрелки.

  • За да сортирате по текст, число или дата и час, изберете Стойности на клетки.

  • За да сортирате по формат, изберете цвят на клетка, цвят на шрифт или икона на условно форматиране.

 5. Изберете как искате да сортирате:

  • За да сортирате по стойности, натиснете клавиша Tab, докато намерите разгъващ се списък Поръчка и използвайте клавишите със стрелки, за да изберете как искате да сортирате.

  • За сортиране на текст и числови стойности изберете "От най-малко към най-голямо" или "От най-голямо към най-малко".

  • За да сортирате въз основа на списък по избор, изберете Списък по избор.

  • За да сортирате по цвят на клетка, цвят на шрифт или икона на клетка, използвайте клавишите със стрелки, за да направите избора си и след това натиснете клавиша Tab, докато намерите следващия ред разгъващия и използвайте клавишите със стрелки, за да изберете отгоре или отдолу.

 6. За да добавите друга колона, за да сортирате по, използвайте клавиша Tab, за да преминете до бутона Добави ниво , натиснете клавиша Enter и след това повторете стъпки 3 до 5.

 7. За да приложите отново сортирането на колона, след като сте променили данните, изберете клетка в диапазона или таблицата и след това натиснете Ctrl + Alt + l. (Ctrl + Alt + L не приложите отново сортирането на ред.)

Съвети за проблеми при сортиране

Ако получите неочаквани резултати, когато сортирате данните си, направете следното:

 • Проверете дали стойностите, върнати от формулата, не са се променили. Ако данните, които сте сортирали, съдържат една или няколко формули, връщаните от тези формули стойности могат да се променят, когато работният лист се преизчисли. В този случай трябва да приложите сортирането повторно, за да получите актуални резултати.

 • Покажете редовете и колоните, преди да сортирате. Скритите колони не се преместват, когато сортирате колони, както и скритите редове не се преместват, когато сортирате редове. Хубаво е преди да сортирате данните, да покажете скритите колони и редове.

 • Проверка на езиковата настройка. Ред на сортиране зависи от езиковите настройки. Уверете се, че имате правилната настройка в Регионални настройки или регионални и езикови опции в контролния панел на вашия компютър.

 • Включете или изключете заглавния ред. Обикновено е най-добре да имате заглавен ред, когато сортирате колона, за да направите по-лесно разбирането на смисъла на данните. По подразбиране стойността в заглавието не се включва в операцията за сортиране. Понякога може да се наложи да включите или изключите заглавието, така че стойността в заглавието да се включи или да не се включи в сортирането.

 • За да изключите първия ред с данни от сортирането, защото е заглавка на колона, натиснете Alt + H, S, U. В диалоговия прозорец Сортиране по избор Поставете отметка в квадратчето моите данни имат заглавки .

 • За да включите първия ред с данни в сортирането, защото не е заглавие на колона, натиснете Alt + H, S, U. В диалоговия прозорец Сортиране по избор изчистете отметката от квадратчето моите данни имат заглавки .

Филтриране на данни в таблица

Когато поставите данните в таблица, Excel автоматично добавя Автофилтриране падащото меню за всяка заглавка на колона. Можете да отворите този меню, за да филтрирате бързо. За да премахнете Автофилтриране падащото меню от заглавие на колона, изберете горния колонтитул и след това натиснете Ctrl + Shift + L.

 1. В заглавката на таблицата на колоната, която искате да филтрирате натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. Отваря се автофилтърпадащото меню. В разказвача, чувате: "Меню.")

 2. В менюто "Автофилтър" Ако колоната съдържа числа, използвайте стрелка надолу да преместите Филтри на числа и натиснете клавиша Enter. Ако колоната има записи на текст, преминаване към Текстови филтри и натиснете Enter. Подменюто се отваря, и ще чуете "Равенство."

 3. За да преместите опция за филтриране, използвайте клавишите със стрелки и натиснете Enter. Отваря се диалоговият прозорец Потребителски автофилтър , и ще чуете: "Потребителски автофилтър диалог." (В разказвача, чувате: "Потребителски автофилтър.")

 4. Въведете или изберете условията за филтриране.

  Например за да покажете числа над определена величина, изберете По-голямо или равно на и след това въведете в съседния разгъващ се списък числото, което имате предвид.

  За да филтрирате по две условия, въведете условията за филтриране в двата набора редактируеми разгъващи се списъци и изберете И, за да бъдат изпълнени и двете условия, или изберете Или, за да е изпълнено кое да е от условията.

 5. За да затворите диалоговия прозорец, натиснете клавиша Tab, докато намерите бутона OK и натиснете клавиша Enter.

Филтриране на данни в диапазон

 1. Изберете клетките, които искате да филтрирате.

 2. Натиснете CTRL+SHIFT+L. Excel добавя падащото меню Автофилтриране към първата клетка в диапазона.

 3. Изберете клетката с Автофилтриране падащото меню. Натиснете Alt + стрелка надолу стрелка. Автофилтриране падащото меню се отваря, и ще чуете: "Контекстното меню." (В разказвача, чувате: "Меню.")

 4. За да преминете към опцията за филтриране, която искате, използвайте клавишите със стрелки и клавиша Tab.

 5. Когато направите избора си, използвайте клавиша Tab, за да отидете до бутона OK, и след това натиснете клавиша Enter.

За да изчистите филтъра, изберете произволна клетка в диапазона и след това натиснете Ctrl+Shift+L.

Вж. също

Използване на екранен четец за даване на заглавие на таблица в Excel

Използването на екранен четец за създаване на заглавки на колони в таблица в Excel

Клавишни комбинации и функционални клавиши за Excel за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Excel за Android с TalkBack – вградения екранен четец за Android, за да сортирате и филтрирате таблици. Сортирането ви помага да организирате и анализирате данни. Филтрирането на данни е особено полезно, когато вашите работни листове съдържат големи количества данни.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Сортиране на данни в Excel

Можете да сортирате текстови и числени данни в работен лист на Excel, за да ги подредите в определен ред, като например от А до Я или от Я до А – за текст, от най-малко към най-голямо число, както и от по-ранни към по-късни или от по-късни към по-ранни – за дати и часове.

Забележка: След като сортирате данните, можете да възстановите първоначалния ред.

 1. Докоснете някъде в листа на Excel. TalkBack обявява коя е избраната клетка.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не влезете в колоната, която искате да сортирате. Докоснете двукратно, за да активирате селекцията.

 3. За да прегледате чрез докосване, бавно плъзгайте един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Сега фокусът е върху бутона и можете да вдигнете пръста си.

 4. Докоснете двукратно върху екрана, за да активирате бутона. TalkBack произнася: "Меню Раздел, избрано е Начало". В долната част на екрана плъзнете нагоре с два пръста няколко пъти, докато не стигнете до края на списъка. TalkBack издава звук, когато плъзгате, и остава тих, когато стигнете края на списъка.

 5. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

 6. Когато TalkBack обяви "Меню Сортиране и филтриране", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 7. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

  • Изберете Възходящо сортиране да сортирате буквено-цифрови данни от А до я или от най-малко към най-голямото, или за да сортирате дати и часове от по-рано, за да по-късно. TalkBack обяви: "Сортирай възходящо, не е проверена ключ."

  • Изберете Сортирай Низходящо , за да сортирате буквено-цифрови данни от я до А или от най-голямо към най-малко или за сортиране на дати и часове от по-късно към по-стара версия. Talkback обяви: "Сортирай Низходящо, не е проверена ключ."

  Когато намерите желаната опция, вдигнете пръста си и след това докоснете двукратно. Елементите се подреждат в съответствие с нея.

 8. За да се върнете в работния лист, плъзнете надясно, докато чуете: "Отметнато повече опции за превключване." Бутонът " Още опции " сега е избрана, Докоснете двукратно, за да го активирате.

Сортиране на диапазон от клетки

Ако във вашата работна книга има празни клетки, можете първо да изберете диапазон и след това да го сортирате.

 1. В работната книга бавно плъзнете един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Сега фокусът е върху бутона и можете да вдигнете пръста си.

 2. Докоснете двукратно върху екрана, за да активирате бутона. TalkBack произнася: "Меню Раздел, избрано е Начало".

 3. В долната част на екрана плъзнете нагоре с два пръста няколко пъти, докато не стигнете до края на списъка. TalkBack издава звук, когато плъзгате, и остава тих, когато стигнете края на списъка.

 4. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

 5. Когато TalkBack обяви "Избор на диапазон", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 6. Отваря се диалоговият прозорец Изберете клетка или диапазон и фокусът е в полето на диапазона. Въведете диапазона, който искате да изберете, като например "A1:C15". Плъзнете пръста си върху екрана, докато не чуете TalkBack да произнася "Бутон OK". Вдигнете пръста си и докоснете двукратно. Сега диапазонът е избран.

 7. Плъзнете един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Вдигнете пръста си и докоснете двукратно, за да активирате бутона.

 8. Можете да прегледате списъка в долната част на екрана, като плъзнете един пръст. Когато TalkBack произнесе "Меню Сортиране и филтриране", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 9. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

  • Изберете Възходящо сортиране да сортирате буквено-цифрови данни от А до я или от най-малко към най-голямото, или за да сортирате дати и часове от по-рано, за да по-късно. TalkBack обяви: "Сортирай възходящо, не е проверена ключ."

  • Изберете Сортирай Низходящо , за да сортирате буквено-цифрови данни от я до А или от най-голямо към най-малко или за сортиране на дати и часове от по-късно към по-стара версия. Talkback обяви: "Сортирай Низходящо, не е проверена ключ."

  Когато намерите желаната опция, вдигнете пръста си и след това докоснете двукратно. Елементите се подреждат в съответствие с нея.

Форматиране на данни

Понякога може да се наложи да форматирате отново данните, за да получите правилни резултати при сортиране.

 1. Придвижете се до клетката или колоната, която искате да форматирате. Докоснете двукратно, за да активирате селекцията.

 2. За да прегледате чрез докосване, бавно плъзгайте един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Сега фокусът е върху бутона и можете да вдигнете пръста си.

 3. Докоснете двукратно върху екрана, за да активирате бутона. TalkBack произнася: "Меню Раздел, избрано е Начало". В долната част на екрана плъзнете нагоре с два пръста, за да превъртите надолу в списъка.

 4. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

 5. Когато TalkBack произнесе: "Меню Формат на числата", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 6. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

  Можете да избирате от следните формати: Общ, Число, Валута, Счетоводен, Дата, Час, Процент, Дроб, Научен, Текст и Специален. Когато намерите формата, който искате да използвате, вдигнете пръста си и докоснете двукратно, за да го приложите.

Съвети за отстраняване на проблеми при сортиране

Ако получите неочаквани резултати, когато сортирате данните си, проверете следното:

 • Ако данните, които сте сортирали, съдържат една или няколко формули, връщаните от тези формули стойности може да се променят, когато работният лист се преизчисли. В този случай сортирайте отново, за да получите актуални резултати.

 • Скритите колони не се преместват, когато сортирате колони, както и скритите редове не се преместват, когато сортирате редове. Добра идея е преди да сортирате данните, да покажете скритите колони и редове. За да ги покажете, в работната книга на Excel:

  1. Придвижете се до ред или колона до скрита колона или ред. TalkBack обяви: "Съседство за скрити клетки".

  2. Плъзнете пръста си, за да преминете нагоре към заглавката на колоната, или наляво – към номера на реда, и вдигнете пръста си. Докоснете двукратно, за да изберете цялата колона или ред.

  3. Докоснете двукратно отново, за да отворите менюто.

  4. Плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Покажи". Докоснете двукратно, за да покажете. TalkBack обявява текущото ви местоположение в работната книга и колоната или редът вече не са скрити.

 • Проверете настройката на езиково-географската променлива на телефона. Сортирането на резултатите може да се различава в зависимост от настройката на езиково-географската променлива.

Филтриране на данни в таблица

Чрез вмъкване на данни в таблица в Excel можете да използвате филтри, за да намирате бързо стойностите, които отговарят на вашите критерии.

 1. В Excel плъзгайте пръста си върху екрана, докато не стигнете до таблицата. TalkBack обявява коя е избраната клетка.

 2. Плъзгайте наляво или надясно, докато не влезете в заглавието на колоната, която искате да филтрирате. Можете също да плъзнете пръста си около екрана, за да намерите заглавието.

 3. Бавно плъзнете един пръст около горната част на екрана, докато TalkBack не произнесе: "Бутон Още опции". Сега фокусът е върху бутона и можете да вдигнете пръста си.

 4. Докоснете двукратно върху екрана, за да активирате бутона. TalkBack произнася: "Меню Раздел, избрано е Начало". В долната част на екрана плъзнете нагоре с два пръста няколко пъти, докато не стигнете до края на списъка. TalkBack издава звук, когато плъзгате, и остава тих, когато стигнете края на списъка.

 5. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си.

 6. Когато TalkBack обяви "Меню Сортиране и филтриране", вдигнете пръста си и докоснете двукратно екрана.

 7. Можете да прегледате списъка, като плъзнете един пръст в долната част на екрана. TalkBack обявява елементите от списъка, като плъзгате пръста си. Когато стигнете Показване на бутони за филтриране, вдигнете пръста си и докоснете двукратно.

 8. За да се върнете в работния лист, плъзгайте пръст върху горната част на екрана, докато не чуете TalkBack да произнася заглавието на таблицата.

 9. Плъзнете надясно веднъж, за да стигнете до бутона филтър. TalkBack съобщавам местоположение, като например: "Ред, колона нула, който нулеви заглавката, не е приложен филтър". Плъзнете наляво, за да преминете към следващия елемент. TalkBack обяви: "Приложен филтър." Повдигнете пръста си и Докоснете двукратно.

 10. Отваря менюто сортиране и филтриране . Плъзнете надясно, докато TalkBack обяви "Бутон за филтър елементи" и Докоснете двукратно екрана. Фокусът е в полето за търсене. Докоснете двукратно за активиране на полето за търсене и да доведе до клавиатурата в долната част на екрана.

 11. Плъзгайте пръста си по екранната клавиатура, за да въведете критериите, по които искате да филтрирате.

 12. Когато сте готови, плъзгайте пръста си върху горната част на екрана, докато не чуете TalkBack да произнася правилните критерии. Вдигнете пръста си и докоснете двукратно, за да изберете.

 13. Плъзгайте пръста си върху екрана, докато TalkBack не произнесе бутона Готово (в горния десен ъгъл). Вдигнете пръста си и докоснете двукратно.

 14. Менюто Филтриране на елементи се затваря и ще се върнете към таблицата, където сега е приложен критерият за филтър.

Вж. също

Използване на TalkBack за вмъкване и редактиране на таблица в Excel за Android

Използване на външна клавиатура с Excel за Android

Основни задачи с използване на екранен четец с Excel

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Excel с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Забележка: Отказ от отговорност за машинен превод: Тази статия е преведена от компютърна система без човешка намеса. Microsoft предлага тези машинни преводи, за да помогне на потребителите, които не говорят английски, да се възползват от съдържанието за продукти, услуги и технологии на Microsoft. Тъй като статията е преведена машинно, е възможно да съдържа грешки в речника, синтаксиса и граматиката.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×