Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте To-Do за Android с TalkBack – вградения екранен четец в Android – за създаване на списъци с неща за изпълнение за конкретен проект, времева линия или програма. Можете също да промените дизайна на списъка и да сортирате своите списъци по желания от вас начин. По-късно можете да ги изтриете, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Създаване на списък

Създайте списък с елементи за изпълнение с желаните задачи, например за конкретен ден или проект.

 1. За да отидете на изгледа "Странична лента", плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Странична лента", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да създадете нов списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Нов списък, извън списъка", и след това докоснете двукратно екрана. Създава се нов неозаглавен списък и фокусът се премества върху полето за име на списъка.

 3. Въведете името на вашия списък.

 4. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана.

Фокусът се премества в полето за въвеждане на име на първата задача в изгледа на списък. За да научите повече за добавянето на задачи, вижте Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do.

Търсене на задачи

Използвайте опцията "Търсене" в изгледа "Странична лента" за бързо намиране на задача в своите списъци със задачи.

 1. За да отидете на изгледа "Странична лента", плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Странична лента", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да търсите дадена задача, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Влизане в търсенето", и след това докоснете двукратно екрана. Менюто "Търсене" се отваря и фокусът се премества на полето Търсене.

 3. Въведете дума за търсене. Началото на думата е достатъчно.

 4. За да достигнете до списъка с резултатите от търсенето, плъзгайте надясно, докато не чуете резултат. Резултатът започва със "Задача", последван от името й. За да се придвижвате в списъка с резултати от търсенето, плъзгайте надясно или наляво.

 5. За да отворите изгледа за подробни данни на избрания в момента резултат, докоснете екрана.

Преименуване на списък

Можете да преименувате списък, така че да отговаря по-добре на вашите цели.

Забележка: Преименуването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи са списъци по подразбиране и не могат да бъдат преименувани.

 1. За да отидете на изгледа "Странична лента", плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Странична лента", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да отидете на списък, плъзгайте надясно, докато не чуете списъка, който искате да преименувате, и след това докоснете двукратно екрана. Изгледът на списък се отваря.

 3. За да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Преименуване на списък", след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества на полето "Име на списък".

 5. Изтрийте старото име с помощта на клавиатурата и след това въведете новото име.

 6. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана.

Теми на списък

Променете темата на списък, за да отговаря на дизайна, който искате.

Забележка: Промяна на темата не е налична за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 2. За да намерите опциите за тема, плъзгайте надясно, докато не чуете "Промяна на тема", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете тема, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната тема, след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите менюто.

Показване/скриване на изпълнените задачи

По подразбиране както изпълнените, така и неизпълнените задачи се показват във вашите списъци. За да ви е по-лесно да организирате списъците си, можете да скриете изпълнените задачи.

Забележка: Скриването на изпълнените задачи от списък не е възможно за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 2. За да скриете изпълнените задачи, плъзгайте надясно, докато не чуете "Скриване на изпълнените задачи", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Менюто с опции за списъка се затваря и само задачи, които не са изпълнени, се показват в изгледа на списъка.

 4. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто с опции за списъка плъзгайте надясно, докато не чуете "Показване на изпълнените задачи", и след това докоснете двукратно екрана.

Сортиране на задачи

Сортирането на списък може да ви помогне да организирате и да намирате вашите задачи по-ефективно.

Забележка: Сортирането на списъци не е налично за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 2. За да намерите опциите за сортиране, плъзгайте надясно, докато не чуете "Сортиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете опция за сортиране, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана. След като изберете опция за сортиране, менюто за сортиране се затваря и фокусът се връща на изгледа на списъка.

 4. За да премахнете сортиране от списък, докато преглеждате списъка, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон "Премахване на сортирането", и след това докоснете двукратно екрана.

Изтриване на списък

Когато вече нямате нужда от списък, който сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 2. За да изтриете списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтриване на списък", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. За да потвърдите изтриването, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Да", и след това докоснете двукратно екрана.

  Ако искате да отмените изтриването, в изскачащия прозорец за потвърждение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отказ", и след това докоснете двукратно екрана.

След като изтриете списъка, фокусът се връща на списъка Моят ден.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Използвайте To-Do с "Разказвач" – вградения екранен четец в Windows – за създаване на списъци с неща за изпълнение за конкретен проект, времева линия или програма. Можете също да промените дизайна на списъка и да сортирате своите списъци по желания от вас начин. По-късно можете да ги изтриете, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Създаване на списък

Създайте списък с елементи за изпълнение с желаните задачи, например за конкретен ден или проект.

 1. За да отидете на изгледа на странична лента, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Навигация, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да създадете нов списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Нов списък, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана. Създава се нов неозаглавен списък и фокусът се премества върху полето за име на списъка.

 3. Въведете името на вашия списък.

 4. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

Търсене на задачи

Използвайте опцията "Търсене" в изгледа "Странична лента" за бързо намиране на задача в своите списъци със задачи.

 1. За да отидете на изгледа на странична лента, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Навигация, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 2. За да търсите дадена задача, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон Търсене на вашите задачи, докоснете двукратно за активиране", след което докоснете двукратно екрана. Менюто "Търсене" се отваря и фокусът се премества на полето Търсене.

 3. Въведете дума за търсене. Началото на думата е достатъчно.

 4. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

 5. За да достигнете до списъка с резултатите от търсенето, плъзгайте наляво, докато не чуете резултат. Резултатът започва със "Задача", последвано от името и позицията й в списъка, на който принадлежи, например "1 от 2". За да се придвижвате в списъка с резултати от търсенето, плъзгайте надясно или наляво.

 6. За да отворите изгледа за подробни данни на избрания в момента резултат, докоснете екрана.

Преименуване на списък

Можете да преименувате списък, така че да отговаря по-добре на вашите цели.

Забележка: Преименуването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи са списъци по подразбиране и не могат да бъдат преименувани.

 1. За да отидете на изглед на странична лента, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон Навигация, докоснете двукратно за активиране", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да отидете на списък, плъзгайте надясно, докато не чуете списъка, който искате да преименувате, и след това докоснете двукратно екрана. Изгледът на списък се отваря.

 3. За да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете "Редактиране", последвано от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, преименуване на списък, елемент от менюто".

 4. Натиснете двукратно екрана, за да преименувате списъка. Фокусът се премества на полето "Име на списък". Изтрийте старото име с помощта на клавиатурата и след това въведете новото име.

 5. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

Теми на списък

Променете темата на списък, за да отговаря на дизайна, който искате.

Забележка: Промяна на темата не е налична за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Редактиране", последвано от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, преименуване на списък, елемент от менюто".

 2. За да намерите опциите за Тема, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Тема".

 3. За да изберете тема, продължавайте да плъзгате надясно, докато не чуете желаната тема, след което докоснете двукратно екрана. Избраната в момента тема се идентифицира като "избрана", докато останалите са "неизбрана".

 4. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "По избор, назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите менюто.

Показване/скриване на изпълнените задачи

По подразбиране както изпълнените, така и неизпълнените задачи се показват във вашите списъци. За да ви е по-лесно да организирате списъците си, можете да скриете изпълнените задачи.

Забележка: Скриването на изпълнените задачи от списък не е възможно за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Редактиране", последвано от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, преименуване на списък, елемент от менюто".

 2. За да скриете изпълнените задачи, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Скриване на изпълнените задачи, елемент на меню, докоснете двукратно за активиране", след което докоснете двукратно екрана.

 3. Менюто с опции за списъка се затваря и само задачи, които не са изпълнени, се показват в изгледа на списъка.

 4. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто с опции за списъка плъзгайте надясно, докато не чуете: "Показване на изпълнените задачи, елемент на меню, докоснете двукратно за активиране", след което докоснете двукратно екрана.

Сортиране на задачи

Сортирането на списък може да ви помогне да организирате и да намирате вашите задачи по-ефективно.

Забележка: Сортирането на списъци не е налично за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто за сортиране, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон Сортиране, докоснете двукратно за активиране", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да изберете опция за сортиране, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана. След като изберете опция за сортиране, менюто за сортиране се затваря и фокусът се връща на изгледа на списъка.

 3. За да премахнете сортиране от списък, докато преглеждате списъка, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон Премахване на сортирането, докоснете двукратно за активиране", след което докоснете двукратно екрана.

Изтриване на списък

Когато вече нямате нужда от списък, който сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Редактиране", последвано от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, преименуване на списък, елемент от менюто".

 2. За да изтриете списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтриване на списък, елемент на меню, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. За да потвърдите изтриването, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Изтрий, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

  Ако искате да отмените изтриването, в изскачащия прозорец за потвърждение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отказ, докоснете двукратно за активиране", и след това докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Използвайте To-Do за уеб с "Разказвач" – вградения екранен четец в Windows, за създаване на списъци с неща за изпълнение за конкретен проект, времева линия или програма. Можете също да редактирате, да променяте дизайна и да организирате списъци. По-късно можете дори да ги изтриете, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Когато използвате To-Do за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като To-Do за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за To-Do за уеб.

В тази тема

Създаване на списък

Създайте списък с елементи за изпълнение с желаните задачи, например за конкретен ден или проект.

 1. В To-Do, за да създадете нов списък, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Нов списък", и след това натиснете клавиша за интервал, за да изберете. Създава се нов неозаглавен списък и фокусът се премества върху полето за име на списъка.

 2. Въведете име на списък и след това натиснете клавиша Enter.

Търсене на задачи

Използвайте опцията Търсене в Странична лента за бързо намиране на задача в своите списъци със задачи.

 1. В To-DoСтраничната лента, за да търсите задача, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон "Търсене", и след това натиснете интервал, за да изберете. Фокусът се премества в полето Търсене.

 2. Въведете думата за търсене, която искате. To-Do автоматично показва резултатите от търсенето, докато пишете.

 3. За да достигнете до списъка с резултатите от търсенето, натискайте Tab, докато не чуете резултат. За да се придвижвате в списъка с резултати от търсенето, натискайте Tab или Shift+Tab. Докато се придвижвате, разказвачът произнася задачата като "Задача <име на задачата>". Изпълнените задачи биват произнасяни като "Изпълнена задача <име на задачата>".

 4. За да влезете в изгледа с подробни данни за задача, когато сте в задачата, натиснете клавиша интервал.

Преименуване на списък

Използвайте менюто Опции за показване на списъка, за да преименувате списък, който сте създали.

Забележка: Преименуването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи по подразбиране не могат да бъдат преименувани.

 1. В To-Do, за да отидете на списък в Странична лента,натискайте Tab, докато не чуете списъка, който искате.

 2. За да изберете списъка, който искате да преименувате, натиснете клавиша интервал. Изгледът Списък със задачи се отваря.

 3. За да отворите менюто Опции за показване на списъка, натиснете Shift+F10. Чувате: "Бутон Опции за показване на списъка".

 4. Натиснете клавиша за интервал. Менюто Опции за показване на списъка се отваря.

 5. За да преименувате списъка, натиснете Tab. Чувате: "Бутон Преименуване на списък".

 6. Натиснете клавиша за интервал. Фокусът се премества на полето "Име на списък".

 7. Въведете новото име на списъка и натиснете клавиша Enter. Името на списъка се променя.

Показване или скриване на изпълнените задачи

По подразбиране както изпълнените, така и неизпълнените задачи се показват във вашите списъци. За да ви е по-лесно да организирате списъците си, можете да скриете изпълнените задачи.

Забележка: Скриването на изпълнените задачи от списък не е възможно за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. В изгледа Списък със задачи на списъка на To-Do, в който искате да скриете изпълнените задачи, натиснете Shift+F10. Чувате: "Бутон Опции за показване на списъка".

 2. Натиснете клавиша за интервал. Менюто Опции за показване на списъка се отваря.

 3. За да скриете изпълнените задачи, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Скриване на изпълнените задачи", и след това натиснете интервал.

 4. Менюто Опции за показване на списъка се затваря и само задачи, които не са изпълнени, се показват в изгледа Списък със задачи.

 5. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто Опции за показване на списъка натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Показване на изпълнените задачи", и след това натиснете интервал, за да изберете.

Сортиране на задачи

Сортирането на списък може да ви помогне да организирате и да намирате вашите задачи по-ефективно.

Забележка: Сортирането на списъци не е налично за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. В изгледа Списък със задачи на списъка, който искате да сортирате, натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Сортиране на задачи", и след това натиснете клавиша интервал. Отваря се менюто Сортиране.

 2. За да изберете опция за сортиране, натискайте Tab или Shift+Tab, докато не чуете желаната опция, след което натиснете интервал, за да изберете. Разказвачът произнася опциите, докато се придвижвате.

  След като изберете опция за сортиране, менюто Сортиране се затваря и фокусът се премества на изгледа Списък със задачи.

 3. За да премахнете сортиране от списък, в изгледа Списък със задачи натискайте клавиша Tab или Shift+Tab, докато не чуете "Бутон на опцията Затваряне на реда на сортиране", и след това натиснете интервал, за да изберете.

Изтриване на списък

Когато вече нямате нужда от списък, който сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. В изгледа Списък със задачи натиснете Shift+F10. Чувате: "Бутон Опции за показване на списъка".

 2. Натиснете клавиша за интервал. Менюто Опции за показване на списъка се отваря.

 3. За да изтриете списъка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Изтриване на списък", и след това докоснете двукратно екрана.

 4. Отваря се диалогов прозорец за потвърждение. За да потвърдите изтриването, натиснете Tab два пъти. Чувате: "Бутон Изтриване на списък". Натиснете интервал, за да изберете.

  Ако не искате да изтривате списъка, в прозореца за потвърждение натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Отказ", и след това натиснете клавиша интервал.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×