Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте To-Do за Android с TalkBack – вградения екранен четец в Android – за създаване на списъци с неща за изпълнение за конкретен проект, времева линия или програма. Можете също да промените дизайна на списъка и да сортирате своите списъци по желания от вас начин. По-късно можете да ги изтриете, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Създаване на списък

Създайте списък с елементи за изпълнение с желаните задачи, например за конкретен ден или проект.

 1. За да отидете на изгледа "Странична лента", плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Странична лента", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да създадете нов списък, плъзгайте надясно, докато не чуете "Нов списък, извън списъка", и след това докоснете двукратно екрана. Създава се нов неозаглавен списък и фокусът се премества върху полето за име на списъка.

 3. Въведете името на вашия списък.

 4. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана.

Фокусът се премества в полето за въвеждане на име на първата задача в изгледа на списък. За да научите повече за добавянето на задачи, вижте Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do.

Търсене на задачи

Използвайте опцията "Търсене" в изгледа "Странична лента" за бързо намиране на задача в своите списъци със задачи.

 1. За да отидете на изгледа "Странична лента", плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Странична лента", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да търсите дадена задача, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон "Влизане в търсенето", и след това докоснете двукратно екрана. Менюто "Търсене" се отваря и фокусът се премества на полето Търсене.

 3. Въведете дума за търсене. Началото на думата е достатъчно.

 4. За да достигнете до списъка с резултатите от търсенето, плъзгайте надясно, докато не чуете резултат. Резултатът започва със "Задача", последван от името й. За да се придвижвате в списъка с резултати от търсенето, плъзгайте надясно или наляво.

 5. За да отворите изгледа за подробни данни на избрания в момента резултат, докоснете екрана.

Преименуване на списък

Можете да преименувате списък, така че да отговаря по-добре на вашите цели.

Забележка: Преименуването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи са списъци по подразбиране и не могат да бъдат преименувани.

 1. За да отидете на изгледа "Странична лента", плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон Странична лента", след което докоснете двукратно екрана.

 2. За да отидете на списък, плъзгайте надясно, докато не чуете списъка, който искате да преименувате, и след това докоснете двукратно екрана. Изгледът на списък се отваря.

 3. За да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Преименуване на списък", след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества на полето "Име на списък".

 5. Изтрийте старото име с помощта на клавиатурата и след това въведете новото име.

 6. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите клавиатурата.

 7. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Запиши", след което докоснете двукратно екрана.

Теми на списък

Променете темата на списък, за да отговаря на дизайна, който искате.

Забележка: Промяна на темата не е налична за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 2. За да намерите опциите за тема, плъзгайте надясно, докато не чуете "Промяна на тема", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете тема, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната тема, след което докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надолу и след това наляво, за да затворите менюто.

Показване/скриване на изпълнените задачи

По подразбиране както изпълнените, така и неизпълнените задачи се показват във вашите списъци. За да ви е по-лесно да организирате списъците си, можете да скриете изпълнените задачи.

Забележка: Скриването на изпълнените задачи от списък не е възможно за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 2. За да скриете изпълнените задачи, плъзгайте надясно, докато не чуете "Скриване на изпълнените задачи", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. Менюто с опции за списъка се затваря и само задачи, които не са изпълнени, се показват в изгледа на списъка.

 4. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто с опции за списъка плъзгайте надясно, докато не чуете "Показване на изпълнените задачи", и след това докоснете двукратно екрана.

Сортиране на задачи

Сортирането на списък може да ви помогне да организирате и да намирате вашите задачи по-ефективно.

Забележка: Сортирането на списъци не е налично за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 2. За да намерите опциите за сортиране, плъзгайте надясно, докато не чуете "Сортиране", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете опция за сортиране, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната опция, след което докоснете двукратно екрана. След като изберете опция за сортиране, менюто за сортиране се затваря и фокусът се връща на изгледа на списъка.

 4. За да премахнете сортиране от списък, докато преглеждате списъка, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете "Бутон "Премахване на сортирането", и след това докоснете двукратно екрана.

Изтриване на списък

Когато вече нямате нужда от списък, който сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Още опции", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Менюто е разгънато".

 2. За да изтриете списъка, плъзгайте надясно, докато не чуете "Изтриване на списък", и след това докоснете двукратно екрана.

 3. За да потвърдите изтриването, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Да", и след това докоснете двукратно екрана.

  Ако искате да отмените изтриването, в изскачащия прозорец за потвърждение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отказ", и след това докоснете двукратно екрана.

След като изтриете списъка, фокусът се връща на списъка Моят ден.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Използвайте To-Do с "Разказвач" – вградения екранен четец в Windows – за създаване на списъци с неща за изпълнение за конкретен проект, времева линия или програма. Можете също да промените дизайна на списъка и да сортирате своите списъци по желания от вас начин. По-късно можете да ги изтриете, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Създаване на списък

Създаване на списък на задачите, които искате да изпълните за например определен ден или проект.

 1. За да отидете в изгледа на страничната лента, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Бутон за навигация" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да създадете нов списък, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за нов списък" и след това Докоснете двукратно екрана. Нов неозаглавен списък се създава и фокусът се премества в списъка име на поле.

 3. Въведете името на вашия списък.

 4. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

Търсене на задачи

Използвайте опцията "Търсене" в изгледа "Странична лента" за бързо намиране на задача в своите списъци със задачи.

 1. За да отидете в изгледа на страничната лента, плъзнете надясно или наляво, докато чуете "Бутон за навигация" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да търсите задача, плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Търсене на бутона" задачи"" и след това Докоснете двукратно екрана. Меню за търсене се отваря и фокусът се премества в полето за търсене .

 3. Въведете дума за търсене. Началото на думата е достатъчно.

 4. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

 5. За да навигирате до списъка с резултати, плъзнете наляво, докато чуете резултат. Резултат започва с "Задача", последван от име и позиция в списъка с принадлежи, например "1 на 2." За да преместите в списъка на резултатите от търсенето, плъзнете надясно или наляво.

 6. За да отворите изгледа за подробни данни на избрания в момента резултат, докоснете екрана.

Преименуване на списък

Можете да преименувате списък, така че да отговаря по-добре на вашите цели.

Забележка: Преименуването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи са списъци по подразбиране и не могат да бъдат преименувани.

 1. За да отидете в изгледа на страничната лента, плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Бутон за навигация" и след това Докоснете двукратно екрана.

 2. За да отидете на списък, плъзгайте надясно, докато не чуете списъка, който искате да преименувате, и след това докоснете двукратно екрана. Изгледът на списък се отваря.

 3. За да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете "Редактиране", последвано от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, преименуване на списък, елемент от менюто".

 4. Натиснете двукратно екрана, за да преименувате списъка. Фокусът се премества на полето "Име на списък". Изтрийте старото име с помощта на клавиатурата и след това въведете новото име.

 5. Плъзгайте пръста си около долния край на екрана, докато не чуете: "Назад, свит бутон". Докоснете двукратно екрана, за да затворите клавиатурата.

Теми на списък

Променете темата на списък, за да отговаря на дизайна, който искате.

Забележка: Промяна на темата не е налична за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Редактиране", последвано от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, преименуване на списък, елемент от менюто".

 2. За да намерите опциите за Тема, плъзгайте надясно, докато не чуете: "Тема".

 3. За да изберете тема, продължавайте да плъзгате надясно, докато не чуете желаната тема, след което докоснете двукратно екрана. Избраната в момента тема се идентифицира като "избрана", докато останалите са "неизбрана".

 4. Плъзнете пръста си около долната част на екрана, докато чуете: "Обратно, бутон свити." Докоснете двукратно екрана, за да затворите менюто.

Показване/скриване на изпълнените задачи

По подразбиране както изпълнените, така и неизпълнените задачи се показват във вашите списъци. За да ви е по-лесно да организирате списъците си, можете да скриете изпълнените задачи.

Забележка: Скриването на изпълнените задачи от списък не е възможно за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Редактиране", последвано от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, преименуване на списък, елемент от менюто".

 2. За да скриете завършени задачи, плъзнете надясно, докато чуете: "Скрий завършени задачи, елемент от менюто," и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. Менюто с опции за списъка се затваря и само задачи, които не са изпълнени, се показват в изгледа на списъка.

 4. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто с опции на списъка, плъзнете надясно, докато чуете: "Покажи завършени задачи, елемент от менюто," и след това Докоснете двукратно екрана.

Сортиране на задачи

Сортирането на списък може да ви помогне да организирате и да намирате вашите задачи по-ефективно.

Забележка: Сортирането на списъци не е налично за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Редактиране", последвано от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, преименуване на списък, елемент от менюто".

 2. Плъзнете надясно, докато чуете: "Сортиране" и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. За да изберете опция за сортиране, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете желаната опция, и след това докоснете двукратно екрана. След като изберете опция за сортиране, менюто за сортиране се затваря и фокусът се връща на изгледа на списъка.

 4. За да премахнете сортиране от списък, докато разглеждате списъка, плъзнете надясно или наляво, докато чуете: "Сортиране бутон за премахване" и след това Докоснете двукратно екрана.

Изтриване на списък

Когато вече нямате нужда от списък, който сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. Докато преглеждате списък, за да отворите менюто с опции за списъка, плъзгайте наляво, докато не чуете: "Редактиране", последвано от местоположението на файла на списъка. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Изскачащ прозорец, преименуване на списък, елемент от менюто".

 2. За да изтриете списък, плъзнете надясно, докато чуете "Изтриване на списък, елемент от менюто," и след това Докоснете двукратно екрана.

 3. За да потвърдите изтриването, плъзнете наляво, докато чуете "Изтрий от бутона" и след това Докоснете двукратно екрана.

  Ако искате да отмените изтриването, в изскачащия прозорец за потвърждение, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Отказ", и след това докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Използвайте To-Do за уеб с клавиатурата и екранен четец за създаване на списъци с неща заданието за конкретен проект, времевата скала или рутинна. Ние имам проверка то с разказвача, JAWS и NVDA, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Също така ще научите как да редактирате, промяна на структурата и организиране на списъци. Можете дори да изтривате списъци, когато вече не ви трябват.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате To-Do за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като To-Do за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за To-Do за уеб.

В тази тема

Създаване на списък

Създаване на списък с ви пита искате да изпълните, например определен ден или проект.

 1. В To-Doза да създадете нов списък, натиснете клавиша Tab докато чуете "Бутон за нов списък" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете. Нов неозаглавен списък се създава и фокусът се премества в списъка име на поле.

 2. Въведете име на списък и след това натиснете клавиша Enter.

Търсене на задачи

Използвайте опцията Търсене в Странична лента за бързо намиране на задача в своите списъци със задачи.

 1. В страничната лентаза да търсите задача, натиснете клавиша Tab, докато не чувате "Търсене бутон" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете. Фокусът се полето за търсене .

 2. Въведете думата за търсене, която искате. To-Do автоматично показва резултатите от търсенето, докато пишете.

 3. За да преминете към списъка с резултати от търсенето, натиснете клавиша Tab, докато чуете първия резултат. За да преместите в резултатите от търсенето, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab. Когато премествате, Вашият екранен четец съобщава задачата, като "Задача", последвано от името на задачата. Завършени задачи са обявени като "Завършени задачи", последвано от името на задачата.

 4. За да влезете в изгледа с подробни данни за задача, когато сте в задачата, натиснете клавиша интервал.

Преименуване на списък

Използвайте менюто Опции за показване на списъка, за да преименувате списък, който сте създали.

Забележка: Преименуването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи по подразбиране не могат да бъдат преименувани.

 1. В To-Doза да отидете на списък в страничната лента, натиснете клавиша Tab, докато не чувате списъка, който искате.

 2. За да изберете списъка, който искате да преименувате, натиснете клавиша интервал. Изгледът Списък със задачи се отваря.

 3. За да отворите менюто Опции за списъка , натиснете Shift + Tab, докато чуете: "списък" Опции "."

 4. Натиснете клавиша за интервал. Менюто Опции за показване на списъка се отваря.

 5. За да преименувате списъка, натиснете клавиша Tab. Ще чуете: "Преименувай списъка бутон."

 6. Натиснете клавиша за интервал. Фокусът се премества на полето "Име на списък".

 7. Въведете новото име на списъка и натиснете клавиша Enter. Името на списъка се променя.

Показване или скриване на изпълнените задачи

По подразбиране както изпълнените, така и неизпълнените задачи се показват във вашите списъци. За да ви е по-лесно да организирате списъците си, можете да скриете изпълнените задачи.

Забележка: Скриването на изпълнените задачи от списък не е възможно за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. В изгледа на Списък със задачи на To-Do списък, в който искате да скриете завършени задачи, натиснете Shift + Tab, докато чуете: "списък" Опции "."

 2. Натиснете клавиша за интервал. Менюто Опции за показване на списъка се отваря.

 3. За да скриете завършени задачи, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Скрий завършени задачи" и след това натиснете клавиша за интервал.

 4. Менюто Опции за показване на списъка се затваря и само задачи, които не са изпълнени, се показват в изгледа Списък със задачи.

 5. За да покажете скритите изпълнени задачи, в менюто с Опции за списък , натиснете клавиша Tab, докато не чувате "Покажи завършени задачи" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете.

Сортиране на задачи

Сортиране на списък може да ви помогне да организирате и намирате вашите задачи по-ефективно.

Забележка: Сортирането на списъци не е налично за списъка по подразбиране Моят ден.

 1. В изгледа на Списък със задачи на списъка, който искате да сортирате натиснете клавиша Tab, докато чуете "Сортиране бутона задачи" и след това натиснете клавиша за интервал. Отваря менюто за сортиране .

 2. За да изберете опция за сортиране, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете опция и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете. Вашият екранен четец съобщава опциите, докато се движат.

  След като изберете опция за сортиране, менюто Сортиране се затваря и фокусът се премества на изгледа Списък със задачи.

 3. За да премахнете сортиране от списък, в изгледа на Списък със задачи , натиснете клавиша Tab или Shift + Tab, докато чуете "Затвори сортиране бутон за избор на поръчка" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете.

Изтриване на списък

Когато вече нямате нужда от списък, който сте създали, можете бързо да го изтриете.

Забележка: Изтриването на списъци се прилага само за списъци, които вие сте създали. Списъците Моят ден и Задачи по подразбиране не могат да бъдат изтрити.

 1. В изгледа на Списък със задачи , натиснете Shift + Tab, докато чуете: "списък" Опции "."

 2. Натиснете клавиша за интервал. Менюто Опции за показване на списъка се отваря.

 3. За да изтриете списъка, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Изтриване на списък с бутон" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да изберете.

 4. Отваря се диалогов прозорец за потвърждение. За да потвърдите изтриването, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Изтриване на списък с бутон" и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да го изберете.

  Ако не искате да изтриете списъка в прозореца за потвърждение, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Бутон" Отказ"", и след това натиснете клавиша ИНТЕРВАЛ, за да го изберете.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Научете как да навигирате в To-Do с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×