Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Използване на екранен четец за работа със слайдове в PowerPoint

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

This article is for people who use a screen reader program with the Office products and is part of the Office Accessibility content set. For more general help, see Office Support home.

Използвайте PowerPoint 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да добавяте, изтривате и подреждате слайдове в своята презентация. Можете също да промените размера и ориентацията на слайдовете.

Забележки : 

В тази тема

Добавяне на нов слайд

Можете лесно да добавите нови слайдове към вашата презентация на базата на оформлението на текущия слайд или на оформлението на нов шаблон.

Добавяне на нов слайд на базата на оформлението на текущия слайд

В нова презентация заглавният слайд се добавя автоматично. Можете да добавите нов слайд на базата на оформлението на предишния слайд.

 1. На клавиатурата натиснете Ctrl+M. Ще чуете: "Избран е слайд <Брой на слайдовете и място на новия слайд в списъка>".

Добавяне на нов слайд на базата на оформлението на шаблон

 1. В Нормален преглед натиснете Alt+H, I. Чувате: "<Заглавието на оформлението на първия слайд>, <брой на наличните елементи> и място на текущия елемент в списъка, меню". В JAWS чувате: "Излизане от лентата с менюта, тема на Office, <номер на текущия слайд>, <брой налични слайдове и място на текущия слайд в списъка>, <заглавие на първото оформление>, мрежа, <брой налични оформления и място на текущото оформление в списъка>".

  Отваря се списъкът на менюто за оформление на слайд.

 2. Натискайте Tab, докато не чуете оформлението на слайд, което искате да изберете. След това натиснете Enter. Чувате номера на новия слайд. В JAWS чувате: "Enter, няма селекция".

  Фокусът се премества на екрана за слайдове.

Изтриване на слайд

 1. В Нормален изглед, в екрана с миниатюри натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате да изтриете.

 2. Натиснете клавиша Delete. Чувате: "<номер на текущия слайд и мястото му в списъка>, избран". В JAWS чувате: "Enter, излизане от менютата, няма селекция".

Пренареждане на слайдове

Можете да пренаредите своите слайдове, като изрежете слайда от старото му местоположение и го поставите в новото местоположение.

 1. В Нормален изглед, в екрана с миниатюри натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате да преместите.

 2. За да преместите слайда нагоре или надолу в списъка със слайдове, натискайте Ctrl+стрелка нагоре или надолу. Чувате новия номер на слайда в списъка.

  За да преместите слайд в началото на презентацията, натискайте Ctrl+Shift+стрелка нагоре. За да преместите слайд в края на презентацията, натискайте Ctrl+Shift+стрелка надолу.

Организиране на слайдове в раздели

За да групирате своите слайдове в смислени обекти, можете да ги организирате в раздели. Например ако работите с други хора по презентация, можете да присвоите на всеки колега раздел, в който да работи.

Разделите са видими в екрана с миниатюри на Нормален изглед и в изгледа Подреждане на слайдове. Те не са видими или произнасяни в изгледа Слайдшоу.

 1. В Нормален изглед, в екрана с миниатюри натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете слайда, който искате да е първият слайд в даден раздел. След това натиснете Alt+H, T1. Ще чуете: "Добавяне на раздел, елемент от меню". В JAWS чувате: "Меню, излизане от менютата, добавяне на раздел". След това натиснете Enter. Ще чуете: "Слайд, <заглавие на първия слайд в раздела>, <брой слайдове и място на текущия слайд в списъка>, избран". В JAWS чувате: "Излизане от менютата, няма селекция". Добавя се неозаглавен раздел.

 2. За дадете име на неозаглавен раздел, в екрана с миниатюри натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете "<Номер на раздел, неозаглавен раздел", и след това натиснете Shift+F10. Чувате: "<име на презентацията>.pptm, автоматично записана, прозорец на PowerPoint, елемент от менюто <първия елемент от менюто>, преименуване на раздел, елемент от менюто". В JAWS чувате: "Shift, F10, меню, преименуване на раздел". След това натиснете Enter. Чувате как екранният четец произнася, че сте в прозореца "Преименуване на раздел".

 3. Въведете новото име за раздела. Натискайте Tab, докато не чуете: "Преименуване, бутон". След това натиснете Enter. Ще чуете: "Слайд, номер и местоположение, избран". В JAWS чувате: "Enter, няма селекция".

 4. Преместете слайдовете под съответните раздели, както е указано в Пренареждане на слайдове.

  За да чуете как разказвачът произнася имената на разделите, в екрана с миниатюри натискайте стрелката нагоре или надолу. JAWS не произнася имената на разделите.

Промяна на ориентацията на всички слайдове в презентация

Можете лесно да промените ориентацията на целия набор от слайдове от пейзажна на портретна, или обратно.

 1. В Нормален изглед натиснете Alt+G, S. Чувате: "<първия елемент в списъка на менюто за размер на слайда>, меню". В JAWS чувате: "Долна лента, персонализирано групово поле".

 2. Натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Размер на слайда по избор, елемент от менюто". В JAWS чувате: "Меню, излизане от менютата, размер на слайд по избор точка точка точка". След това натиснете Enter. Ще чуете: "<Enter, слайд <номер на текущия слайд и мястото му в списъка>, избран". В JAWS чувате: "Enter, излизане от менютата, размер на слайда, размер на слайда, разгъващ се списък "Слайд, оразмерен за". Отваря се прозорецът Размер на слайда.

 3. В прозореца Размер на слайда натискайте Tab, докато не чуете "Избрана, пейзажна, радио бутон, Alt+L" или "Избрана, портретна, радио бутон, Alt+P".

  В JAWS чувате: "Ориентация, слайдове, отметнат е радио бутон <текущо избраната опция>". В JAWS натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете опцията, която искате да изберете.

  Съвет : С помощта на разказвача, за да прослушате и да се придвижвате между опциите в прозореца Размер на слайда, можете също да натиснете Caps Lock+стрелка нагоре или надолу.

 4. Когато сте готови с избора си, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон OK". След това натиснете Enter. Ще чуете: "Прозорец на Microsoft PowerPoint, бутон". В JAWS чувате: "Microsoft PowerPoint, бутон на Microsoft PowerPoint". Отваря се прозорец за потвърждение.

 5. В прозореца Microsoft PowerPoint направете едно от следните неща:

  • За да увеличите размера на съдържанието, натискайте Tab, докато не чуете: "Увеличаване". В JAWS чувате: "Бутон Увеличи". Ако имате много съдържание в слайда, целият текст може да не се побере в слайда, когато използвате тази опция.

  • За да намалите размера на вашето съдържание, за да се побере в слайда, натискайте Tab, докато не чуете: "Осигури побиране". В JAWS чувате: "Бутон Осигури побиране". Тази опция може да промени размера на съдържанието на по-малък размер на шрифта, за да се побере всичко в слайда. След това натиснете Enter. Ще чуете: "Enter. Слайд, <брой на наличните слайдове и място на текущия слайд в списъка>". В JAWS чувате: "Enter, няма селекция".

   Фокусът се премества на екрана с миниатюри.

Промяна на размера на слайдовете

За да промените размера на слайда, можете да избирате между две опции по подразбиране за размер – стандартен (4:3) и широк екран (16:9) – или можете да персонализирате размера на вашите слайдове.

Промяна на размера на слайда от "Широк екран" на "Стандартен", или обратно

 1. В Нормален изглед натиснете Alt+G, S. Чувате: "<първия елемент в списъка на менюто за размер на слайда>, меню". В JAWS чувате: "Долна лента, персонализирано групово поле".

 2. В менюто Размер на слайда направете едно от следните неща:

  • За да изберете стандартен размер, в списъка на менюто натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Стандартен, четири двоеточие три, едно от две". В JAWS чувате: "Стандартен, ляв родител, четири двоеточие три, десен родител, едно от две".

  • За да изберете широкоекранен размер, в списъка на менюто натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Широк екран".

 3. След това натиснете Enter. Ще чуете: "Прозорец на Microsoft PowerPoint, бутон". В JAWS чувате: "Microsoft PowerPoint, бутон на Microsoft PowerPoint". Отваря се прозорец за потвърждение.

 4. В прозореца Microsoft PowerPoint направете едно от следните неща:

  • За да увеличите размера на съдържанието, натискайте Tab, докато не чуете: "Увеличаване". В JAWS чувате: "Бутон Увеличи". Ако имате много съдържание в слайда, целият текст може да не се побере в слайда, когато използвате тази опция.

  • За да намалите размера на вашето съдържание, за да се побере в слайда, натискайте Tab, докато не чуете: "Осигури побиране". В JAWS чувате: "Бутон Осигури побиране". Тази опция може да промени размера на съдържанието на по-малък размер на шрифта, за да се побере всичко в слайда. След това натиснете Enter. Ще чуете: "Enter. Слайд, <брой на наличните слайдове и място на текущия слайд в списъка>". В JAWS чувате: "Enter, няма селекция". Фокусът се премества на екрана с миниатюри.

Персонализиране на размера на вашите слайдове

Можете да преоразмерите слайдовете си така, че да използват размери по избор за различен екран или размери на хартията.

 1. В Нормален изглед натиснете Alt+G, S. Чувате: "<първия елемент в списъка на менюто за размер на слайда>, меню". В JAWS чувате: "Долна лента, персонализирано групово поле".

 2. В менюто Размер на слайда натискайте стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Размер на слайда по избор". След това натиснете Enter. Чувате: "<номер на текущия слайд и мястото му в списъка> избран". В JAWS чувате: "Enter, излизане от менютата, размер на слайда, размер на слайда, разгъващ се списък "Слайд, оразмерен за". Отваря се прозорецът Размер на слайда.

 3. В прозореца Размер на слайда, за да промените размера на вашите слайдове, изберете целевия формат на вашата презентация или задайте височината, ширината и ориентацията на презентацията:

  • За да изберете целевия формат на презентацията, натискайте Tab, докато не чуете: "Слайдове, оразмерени за". В JAWS чувате: "Слайдове, оразмерени за", разгъващ се списък, <текуща селекция>". Натиснете стрелка надолу, за да разгънете падащото меню. В менюто натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете опцията, която искате да изберете. След това натиснете Enter.

  • За да зададете височина, ширина и ориентация:

   • За да промените ширината на слайда, натискайте Tab, докато не чуете: "Ширина". В JAWS чувате: "Ширина, редактиране, поле за брояч". Натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете опцията, която искате да изберете. Можете също да въведете стойност.

   • За да промените височината на слайда, натискайте Tab, докато не чуете: "Височина". В JAWS чувате: "Височина, редактиране, поле за брояч". Натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете опцията, която искате да изберете. Можете също да въведете стойност.

   • За да зададете ориентацията, натискайте Tab, докато не чуете: "Радио бутон Портретна, Alt+P" или "Радио бутон Пейзажна, Alt+L". В JAWS чувате: "Ориентация, слайдове, <текуща селекция>, радио бутон". За да смените селекцията, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу.

  Съвет : С помощта на разказвача, за да прослушате и да се придвижвате между опциите в прозореца Размер на слайда, можете също да натиснете Caps Lock+стрелка нагоре или надолу.

 4. Когато сте готови с избора си, натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон OK". След това натиснете Enter. Ще чуете: "Прозорец на Microsoft PowerPoint, бутон". В JAWS чувате: "Microsoft PowerPoint, бутон на Microsoft PowerPoint". Отваря се прозорец за потвърждение.

 5. В прозореца Microsoft PowerPoint направете едно от следните неща:

  • За да увеличите размера на съдържанието, натискайте Tab, докато не чуете "Увеличаване". В JAWS чувате "Бутон Увеличи". Ако имате много съдържание в слайда, целият текст може да не се побере в слайда, когато използвате тази опция.

  • За да намалите размера на вашето съдържание, за да се побере в новия слайд, натискайте Tab, докато не чуете: "Осигури побиране". В JAWS чувате: "Бутон Осигури побиране". Тази опция може да промени размера на съдържанието на по-малък размер на шрифта, за да се побере всичко в слайда.

 6. Натиснете Enter. Ще чуете: "Enter. Слайд, <брой на наличните слайдове и място на текущия слайд в списъка>". В JAWS чувате: "Enter, няма селекция". Фокусът се премества на екрана с миниатюри.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използвайте екранен четец, за да вмъквате и редактирате картини и таблици в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функции за достъпност

Използвайте PowerPoint за Android с TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да добавяте, изтривате и подреждате слайдове в своите презентации.

Забележки : 

В тази тема

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове в PowerPoint

Можете лесно да добавите нови слайдове към вашата презентация на базата на оформлението на текущия слайд или на оформлението на нов шаблон или да изтриете тези, от които повече не се нуждаете. Можете също да пренаредите слайдовете, като изрежете слайд от текущото му местоположение и го поставите в ново местоположение.

Добавяне на нов слайд

 1. В екрана с миниатюри на вашата презентация плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, пред който искате да добавите слайд. Слайдовете се произнасят, докато се придвижвате. "Слайд <номер на слайда>".

 2. Докоснете двукратно екрана с два пръста. Слайдът се избира и се отваря изгледът за редактиране.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Превключвател "Назад", не е отметнато", след което докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества на екрана с миниатюри.

 4. Плъзгайте наляво, докато не чуете "Бутон Нов слайд", след което докоснете двукратно екрана.

  Слайдът се добавя към вашия набор слайдове.

 5. За да промените оформлението на вмъкнатия слайд, в изгледа за редактиране на слайд плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Оформление", и след това докоснете двукратно екрана. В менюто Оформление, за да прегледате опциите за шаблони, плъзгайте надясно. TalkBack произнася шаблоните, докато се придвижвате. За текущо избраното оформление чувате името на оформлението и "Избрано". За да изберете шаблон, докоснете двукратно екрана.

Пренареждане на слайдове

 1. В екрана с миниатюри на вашата презентация плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, който искате да преместите. Слайдовете се произнасят, докато се придвижвате.

 2. Докоснете двукратно екрана. Изскача контекстно меню, и чувате: "Бутон Редактиране".

 3. В контекстното меню плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изрежи". След това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, след който искате да преместите изрязания слайд, след което докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутон Редактиране".

 5. За да поставите слайда, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Постави"", след което докоснете двукратно екрана. Слайдът се премества в новото местоположение.

Изтриване на слайд

 1. В екрана с миниатюри на вашата презентация плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, който искате да изтриете. Слайдовете се произнасят, докато се придвижвате.

 2. За да отворите контекстното меню, докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "Бутон Редактиране".

 3. В контекстното меню плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изтрий".

 4. За да изтриете слайда, докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Използвайте PowerPoint Mobile с "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да добавяте, подреждате и изтривате слайдове в своите презентации.

Забележки : 

Добавяне, пренареждане и изтриване на слайдове в PowerPoint

Можете лесно да добавите нови слайдове към вашата презентация на базата на оформлението на текущия слайд или на оформлението на нов шаблон или да изтриете тези, от които повече не се нуждаете. Можете също да пренаредите слайдовете, като изрежете слайд от текущото му местоположение и го поставите в ново местоположение.

Добавяне на нов слайд

 1. В екрана с миниатюри на вашата презентация плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи". След това плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, пред който искате да добавите слайд. Слайдовете се произнасят, докато се придвижвате. "Слайд <заглавие на слайда>, <номер на слайда> от <общ брой слайдове>".

  Забележка : За да отидете на екрана с миниатюр от изгледа за редактиране, плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете: "Бутон Назад". След това докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества на избрания слайд в екрана с миниатюри.

 2. За да изберете слайда, докоснете двукратно екрана.

 3. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Нов слайд", след което докоснете двукратно екрана.

  Слайдът се добавя към вашия набор слайдове.

 4. За да промените оформлението на вмъкнатия слайд, изберете слайда и след това плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Редактиране". След това докоснете двукратно екрана. Слайдът се отваря в изглед за редактиране. В изгледа за редактиране на слайда плъзгайте бързо надясно, докато не чуете "Свит бутон Оформление", и докоснете екрана двукратно. В менюто Оформление, за да прегледате опциите за шаблони, плъзгайте надясно. Разказвачът произнася шаблоните, докато се придвижвате. За текущо избраното оформление чувате "Избрано" и оформлението. За да изберете шаблон, докоснете двукратно екрана.

Пренареждане на слайдове

 1. В екрана с миниатюри на вашата презентация плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи". След това плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, който искате да преместите. Слайдовете се произнасят, докато се придвижвате.

 2. Докоснете двукратно екрана. Изскача контекстно меню, и чувате: "По избор".

 3. В контекстното меню плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изрежи". След това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, след който искате да преместите изрязания слайд, след което докоснете двукратно екрана, за да отворите контекстното меню. Ще чуете: "По избор".

 5. За да поставите слайда, плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Постави"", след което докоснете двукратно екрана. Слайдът се премества в новото местоположение.

Изтриване на слайд

 1. В екрана с миниатюри на вашата презентация плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи". След това плъзгайте надясно или наляво, докато не чуете слайда, който искате да изтриете. Слайдовете се произнасят, докато се придвижвате.

 2. За да отворите контекстното меню, докоснете двукратно екрана. Ще чуете: "По избор".

 3. В контекстното меню плъзгайте надясно, докато не чуете: "Бутон Изтрий".

 4. За да изтриете слайда, докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Отпечатване на презентации с помощта на екранен четец в PowerPoint

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Научете как да навигирате в PowerPoint с помощта на функциите за достъпност

Използвайте PowerPoint Online с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец за Windows, за да добавяте, изтривате и подреждате слайдове в своите презентации.

Забележки : 

 • New Office 365 features are released gradually to Office 365 subscribers, so your app might not have these features yet. To learn how you could get new features faster, visit When do I get the newest features in Office 2016 for Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация.

 • This topic assumes that you are using the built-in Windows screen reader, Narrator. To learn more about using Narrator, go to Get started with Narrator.

 • This topic makes note of the JAWS functionality as well. To learn more about JAWS for Windows, go to JAWS for Windows Quick Start Guide.

 • This topic assumes you are using this app with a PC. Some navigation and gestures might be different for a Windows phone or tablet.

 • Когато използвате PowerPoint Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като PowerPoint Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за PowerPoint Online.

В тази тема

Добавяне на нов слайд

Можете да добавите нови слайдове към вашата презентация на базата на оформлението на текущия слайд или на друго оформление.

 1. В изглед за редактиране в PowerPoint Online натискайте Ctrl+F6 няколко пъти, докато не стигнете до раздел. Разказвачът произнася текущо избрания раздел, например "Избран, Начало, H, раздел, елемент", когато е избран разделът Начало. JAWS произнася, например: " "Избран, Начало, H, раздел".

  Съвет : Когато отворите презентацията в PowerPoint Online, тя се отваря в изглед за четене. За да промените на изглед за редактиране, натискайте Ctrl+F6 няколко пъти, докато не чуете "Редактиране на презентация". Натиснете Enter, за да отворите менюто. След това натиснете стрелка надолу веднъж. Чувате "Редактиране в браузър". Натиснете Enter, за да отворите презентацията в изглед за редактиране.

 2. Натиснете N, за да отворите раздела Вмъкване, и след това натиснете SI, за да отворите диалоговия прозорец Нов слайд.

 3. В диалоговия прозорец се избира оформление на слайд на базата на текущия слайд. За да навигирате до други оформления, използвайте клавишите със стрелки.

 4. За да изберете и да добавите нов слайд на базата на оформление, натиснете клавиша Enter, когато сте върху оформлението, което искате.

Пренареждане на слайдове

Можете да премествате слайдовете, за да промените последователността във вашата презентация.

 1. В изглед за редактиране натискайте Ctrl+F6, докато не отидете в екрана с миниатюри. Когато стигнете до екрана с миниатюри, разказвачът произнася номера и заглавието на текущия слайд. JAWS произнася: "Панел за слайдове".

 2. Натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате да преместите.

 3. За да преместите слайд към началото на презентацията, натискайте Ctrl+стрелка нагоре. Слайдът се премества с по един слайд нагоре.

  За да преместите слайда към края на презентацията, натискайте Ctrl+стрелка надолу. Слайдът се премества с по един слайд надолу.

  За да поставите слайда като първи слайд в презентацията, натиснете Ctrl+Shift+стрелка нагоре. За да поставите слайда като последен слайд в презентацията, натиснете Ctrl+Shift+стрелка надолу.

Изтриване на слайдове

 1. В изглед за редактиране натискайте Ctrl+F6, докато не отидете в екрана с миниатюри. Когато стигнете до екрана с миниатюри, разказвачът произнася номера и заглавието на текущия слайд. JAWS произнася: "Панел за слайдове".

 2. Натискайте стрелката нагоре или надолу, докато не чуете номера на слайда, който искате да премахнете.

 3. Натиснете клавиша Delete.

  Съвет : За да отмените изтриването, натиснете Ctrl+Z.

Вж. също

Използване на екранен четец за добавяне и форматиране на текст в PowerPoint

Използване на клавишни комбинации при създаване на презентация

Основни задачи за създаване на презентация в PowerPoint с помощта на екранен четец

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft wants to provide the best possible experience for all our customers. If you have a disability or questions related to accessibility, please contact the Microsoft Disability Answer Desk for technical assistance. The Disability Answer Desk support team is trained in using many popular assistive technologies and can offer assistance in English, Spanish, French, and American Sign Language. Please go to the Microsoft Disability Answer Desk site to find out the contact details for your region.

If you are a government, commercial, or enterprise user, please contact the enterprise Disability Answer Desk.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×