Използване на екранен четец за проследяване и преглеждане на промените в документ в Word

Използване на екранен четец за проследяване и преглеждане на промените в документ в Word

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Word 2016 с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да видите кой е правил промени в документа, да управлявате проследените промени и да изтривате коментари във вашия документ на Word 2016.

Забележки : 

В тази тема

Включване на "Проследяване на промените"

Когато включите "Проследяване на промените", Word маркира и показва всички промени, които се правят във вашия документ. Можете да включите тази функция чрез директна клавишна комбинация или като използвате лентата.

За да включите "Проследяване на промените", направете едно от следните неща:

 1. За да използвате директната клавишна комбинация, на клавиатурата натиснете Ctrl+Shift+E.

 2. За да използвате лентата, на клавиатурата натиснете Alt+R, G. Чувате: "Проследяване на промените, неотметнато, елемент от меню". След това натиснете G.

Показване на промените (редакциите) в документ

Можете да изберете как да се показват проследените промени във вашия документ.

 1. Натиснете Alt+R, TD. Чувате: "<името на текущо избраната коректура>".

  В JAWS чувате "Долна лента, групово поле Проследяване, <име на текущо избраната коректура>".

  Отваря се списък със следните четири опции за изгледа:

  • Проста коректура е опцията по подразбиране, при която промените се отбелязват с червена линия в полето на документа.

   Забележка : Коментарите се показват като балончета за коментар в полето. За да разгънете балончето, натиснете Alt+R, K.

  • Без коректура скрива коректурата, за да се види как ще изглеждат направените промени. Тази опция не изтрива промените.

   Забележка : За да покажете отново коректурата, изберете Проста коректура или Цялата коректура.

  • Цялата коректура показва всички редакции с различни цветове на текста и линиите. Тази опция е препоръчителната коректура и е най-добре поддържана от екранните четци.

  • Първоначален показва документа в първоначалната му форма.

 2. В списъка натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете името на опцията, която искате да изберете. След това натиснете Enter.

 3. За да изберете типа коректура, който искате да виждате, натиснете Alt+R, TM. Чувате: "Коментари". Това е първата опция в списъка.

  В JAWS чувате: "Меню, Коментари". Това е първата опция в списъка.

  Отваря се списък със следните опции:

  • Comments (Коментари)

  • Ink (Ръкопис)

  • Insertions and Deletions (Вмъквания и изтривания)

  • Форматиране

  • Балончета

  • Определени хора

 4. В списъка натискайте клавишите със стрелки, докато не чуете името на опцията, която искате да изберете. След това натиснете Enter. Повторете тази стъпка за всички типове коректури, които искате да изберете.

Придвижване до проследени промени или коментари

Когато Проследяване на промените е включено, Word 2016 маркира основния текст във вашия документ. За изтриванията се използва линия за зачертаване на текста и цвят, а за вмъкванията – подчертаване и цвят. Докато чете текста, вашият екранен четец прочита промените и типовете им. Чувате например "Промяна, вмъкване". В JAWS чувате например: "Редакция, вмъкнато".

Ако е променено форматирането, вашият екранен четец обявява, че има промяна. За да чуете подробностите за промененото форматиране, трябва да се придвижите до полето на документа.

Точките на вмъкване на коментари са осветени в основния текст на документа в режим Всички коректури. Разказвачът обявява коментарите, когато чете основния текст. Действителният текст на коментара и подробностите за него се показват в поле за коментар в полето на документа. Докато чете основния текст, JAWS прочита текста на коментара, както и кой го е направил. Чувате: "Коментар, <текст на коментара>, от <човека, направил коментара>".

 1. Уверете се, че сте избрали опцията "Цялата коректура", както е описано по-горе в Показване на промените (редакциите) в документ.

 2. За да преминете от областта за редактиране на документа към полето, където да видите подробностите за проследена промяна или съдържанието на коментар, оставете екранния четец да чете основния текст, докато не съобщи за промяна или коментар. След това натиснете Caps Lock+Insert.

 3. За да се придвижвате през всички проследени промени или коментари във вашия документ, направете едно от следните неща:

  • За да се придвижвате през всички коментари, натискайте Alt+R, N. Повтаряйте това действие, докато не преминете през всички коментари или не намерите търсения коментар.

  • За да се придвижвате през всички проследени промени и коментари, натискайте Alt+R, H. Повтаряйте това действие, докато не преминете през всички промени и коментари или не намерите търсената промяна или коментар.

 4. За да чуете съдържанието в полето, използвайте командите на екранния четец за придвижване сред елементите. За командите на разказвача вижте Клавишни команди и жестове с докосване на разказвача..

  За командите на JAWS вижте Натискания на клавиши в JAWS.

Премахване на проследените промени

Единственият начин да премахнете окончателно проследените промени от документ е да ги приемете или отхвърлите.

Приемане или отхвърляне на една проследена промяна

 1. Придвижете се до проследената промяна, която искате да премахнете.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете промяната, натиснете Alt+R, A2. Чувате: "Приеми и премини напред". След това натиснете Enter. Текущата промяна е приета и фокусът се премества върху следващата промяна във вашия документ.

  • За да отхвърлите промяната, натиснете Alt+R, J. Чувате: "Отхвърли и премини напред". След това натиснете Enter. Текущата промяна е отхвърлена и фокусът се премества върху следващата промяна във вашия документ.

Приемане или отхвърляне на всички проследени промени

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете всички проследени промени, натиснете Alt+R, A2, L.

  • За да отхвърлите всички проследени промени, натиснете Alt+R, J, L.

Оставяне на "Проследяване на промените" включено

За да не позволите друг човек да изключи Проследяване на промените, включете Заключване на проследяване и добавете парола. Когато Проследяване на промените е заключено, всеки, който отвори документа, вижда промените, но не може да изключи функцията, нито да приеме или отхвърли промените.

 1. Натиснете Alt+R, G, L. Чувате: "Прозорец Заключване на проследяване. Въведете парола, по желание". В JAWS чувате "Излизане от менюта, Заключване на проследяване".

 2. Изберете и въведете парола и натиснете Tab. Чувате: "Въведете отново, за да потвърдите". Въведете отново паролата си и натиснете Enter.

Изключване на "Заключване на проследяване"

 1. Натиснете Alt+R, G, L. Чувате: "Прозорец Отключи проследяване, парола".

  В JAWS чувате: "Излизане от менюто, Отключи проследяване, редактиране с парола".

 2. Въведете паролата си и натиснете Enter.

Изключване на "Проследяване на промените"

Когато изключите Проследяване на промените, Word престава да маркира новите промени. Всички промени, които вече са проследени, остават маркирани в документа, докато не ги премахнете. Можете да изключите тази функция чрез директна клавишна комбинация или като използвате лентата.

За да изключите Проследяване на промените, на клавиатурата натиснете Ctrl+Shift+E.

За да използвате лентата, за да изключите Проследяване на промените, на клавиатурата натиснете Alt+R, G. Чувате: "Проследяване на промените, отметнато, елемент от меню". След това натиснете G.

Вж. също

Използване на екранен четец за съавторство на документи в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word 2016 за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте Word for Mac с клавиатурата и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да видите кой е правил промени в документа, да управлявате проследените промени и да изтривате коментари във вашия документ на Word for Mac.

Забележки : 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word for Mac.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Mac OS, VoiceOver. За да научите повече за използването на VoiceOver, отидете на Ръководство за запознаване с VoiceOver.

 • За най-удобно четене и редактиране препоръчваме да използвате Print Layout View (Изглед "Оформление за печат") и опцията All Markup (Всички коректури).

В тази тема

Включване и изключване на "Проследяване на промените"

Когато включите Track Changes (Проследяване на промените), Word for Mac маркира и показва всички промени, които се правят във вашия документ. Можете да включите тази функция чрез директна клавишна комбинация.

За да включите или изключите Проследяване на промените (Проследяване на промените), в областта с текст на документа натиснете Command+Shift+E.

Показване на промените (редакциите) в документ

Можете да изберете как да се показват проследените промени във вашия документ.

 1. Натискайте F6, докато не чуете името на текущо избрания раздел. Ако вече сте в раздела Review (Преглед), преминете към стъпка 3.

 2. Натискайте клавиша със стрелка наляво или надясно, докато не чуете "Раздел Преглед", и след това натиснете Control+Option+интервал. Чувате: "Раздел Преглед, избрано".

 3. Натискайте Tab, докато не чуете: "<текуща коректура>, изскачащ бутон Покажи за преглед"

 4. За да разгънете менюто "Коректура", натиснете Control+Option+интервал.

  Отваря се списък със следните четири опции за изгледа:

  • Simple Markup (Проста коректура) е опцията по подразбиране, при която промените се отбелязват с червена линия в полето на документа.

  • No Markup (Без коректура) скрива коректурата, за да се види как ще изглеждат направените промени. Тази опция не изтрива промените.

   Забележка : За да покажете отново коректурата, изберете Simple Markup (Проста коректура) или All Markup (Цялата коректура).

  • All Markup (Цялата коректура) показва добавеното в основния текст с различни цветове, а изтриванията и промените на формата показва в прозореца за коментари. Тази опция е препоръчителната коректура и е най-добре поддържана от екранните четци.

  • Original (Първоначален) показва документа в първоначалната му форма.

 5. Натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете опцията, която искате да изберете, и след това натиснете Control+Option+интервал. Чувате: "<избраната коректура>, Покажи за преглед".

 6. За да изберете типа коректура, който искате да виждате, натискайте Tab, докато не чуете "Опции за коректура, бутон от меню", и след това натиснете Control+Option+интервал.

  Отваря се списък със следните опции:

  • Comments (Коментари)

  • Ink (Ръкопис)

  • Insertions and Deletions (Вмъквания и изтривания)

  • Formatting (Форматиране)

  • Track Moves From/To (Проследяване на премествания от/до)

  • Balloons (Балончета)

  • Reviewers (Преглеждащи)

 7. В списъка натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете името на опцията, която искате да изберете. След това натиснете Control+Option+интервал. Повторете тази стъпка за всички типове коректури, които искате да изберете или да отмените избора им.

Придвижване до проследени промени

Когато Track Changes (Проследяване на промените) е включено, Word маркира основния текст или прозореца за коментари във вашия документ. Докато чете текста, VoiceOver обявява промените и типовете им.

 • За вмъкванията в основния текст се използва подчертаване и цвят. Чувате "Промяна, вмъкване", когато се придвижвате от началото до края на проследена промяна.

 • Word маркира изтриванията в прозореца за коментари. VoiceOver прочита изтритата дума.

 • Ако форматирането е променено, чувате: "Промяна на формата". За да чуете подробностите за промените във форматирането, трябва да се придвижите до полето на документа.

 1. Уверете се, че сте избрали опцията All Markup (Цялата коректура), както е описано по-горе в Показване на промените (редакциите) в документ.

 2. Направете едно от следните неща:

  Използване на бутоните "Напред" и "Назад"

  1. За да преминете, една по една, през всички проследени промени във вашия документ, отидете на раздела Review (Преглед), както е описано в Показване на промените (редакциите) в документ.

  2. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон Назад, предишна" или "Бутон Напред, следваща", и след това натиснете Control+Option+интервал. Повтаряйте тази стъпка, докато не преминете през промените.

  Използване на прозореца за коментари

  1. За да се придвижвате през изтриванията и промените във форматирането, отбелязани в прозореца Comments (Коментари), в областта за редактиране натискайте Control+Option+стрелка надясно. Фокусът се премества в прозореца за коментари.

  2. За да се придвижвате в списъка, натискайте Control+Option+стрелка нагоре или надолу.

  Използване на екрана за преглед

  1. За да се предвижите до екрана Reviewing (Преглед), натискайте Control+Option+M. Чувате: "Лента с менюта, Apple".

  2. Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Изглед", и след това натиснете Control+Option+интервал.

  3. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Странична лента", и след това натиснете Control+Option+интервал.

  4. Натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Преглед", и след това натиснете Control+Option+интервал.

  5. Натискайте Tab, докато не чуете: "Резюме". За да чуете резюмето на промените, натиснете клавиша със стрелка надясно. Чувате общия брой промени, както и броя вмъквания, изтривания, премествания, промени във форматирането и коментари.

  6. За да преминете от резюмето към подробностите за промените, натиснете стрелка VO+Shift+стрелка нагоре. Чувате: "Изход от група в екрана за преглед".

  7. Натиснете веднъж клавиша със стрелка надолу и след това натиснете Control+Option+Shift+стрелка надолу. VoiceOver прочита подробностите за промените ред по ред.

  8. За да затворите екрана Reviewing (Преглед), натиснете Control+Option+Shift+стрелка нагоре. Натискайте клавиша със стрелка нагоре, докато не чуете: "Екран Миниатюри". Натискайте клавиша със стрелка надясно, докато не чуете "Бутон Затвори", и след това натиснете Control+Option+интервал.

Премахване на проследените промени

Единственият начин да премахнете окончателно проследените промени от документ е да ги приемете или отхвърлите.

Приемане или отхвърляне на една проследена промяна

 1. Отидете до проследена промяна, която искате да премахнете, както е описано в Придвижване до проследени промени.

 2. Отидете на раздела Review (Преглед), както е описано в Показване на промените (редакциите) в документ.

 3. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете промяната, натискайте Tab, докато не чуете "Приеми, бутон от менюто", и след това натиснете Control+Option+Shift+M. Натискайте Tab, докато не чуете "Приеми и премини напред", и след това натиснете Control+Option+интервал. Промяната е приета и фокусът се премества върху следващата промяна в документа.

  • За да отхвърлите промяната, натискайте Tab, докато не чуете "Отхвърли, бутон от менюто", и след това натиснете Control+Option+Shift+M. Натискайте Tab, докато не чуете "Отхвърли и премини напред", и след това натиснете Control+Option+интервал. Промяната е отхвърлена и фокусът се премества върху следващата промяна в документа.

Приемане или отхвърляне на всички проследени промени

 1. Отидете на раздела Review (Преглед), както е описано в Показване на промените (редакциите) в документ.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете всички проследени промени, натискайте Tab, докато не чуете "Приеми, бутон от менюто", и след това натиснете Control+Option+Shift+M. Натискайте Tab, докато не чуете "Приемане на всички промени", и след това натиснете Control+Option+интервал.

  • За да отхвърлите всички проследени промени, натискайте Tab, докато не чуете "Отхвърли, бутон от менюто", и след това натиснете Control+Option+Shift+M. Натискайте Tab, докато не чуете "Отхвърляне на всички промени", и след това натиснете Control+Option+интервал.

Оставяне на "Проследяване на промените" включено

За да не позволите друг човек да изключи Track Changes (Проследяване на промените), можете да заключите функцията включена. Можете да добавите и парола за допълнителна защита. Когато Track Changes (Проследяване на промените) е заключено, всеки, който отвори документа, вижда промените, но не може да изключи функцията, нито да приеме или отхвърли промените.

 1. Отидете на раздела Review (Преглед), както е описано в Показване на промените (редакциите) в документ. Натискайте Tab, докато не чуете "Защита на документа, неотметнато квадратче", и след това натиснете Control+Option+интервал. Отваря се диалоговият прозорец Password Protect (Защита с парола).

 2. Натискайте Tab, докато не чуете "Забрани документа за", и след това натиснете Control+Option+интервал.

 3. Натискайте Tab, докато не чуете "Проследени промени, радио бутон", и след това натиснете Control+Option+интервал.

 4. За да зададете парола, натискайте Tab, докато не чуете "Защита, защитено, редактиране на текст". Въведете парола и натиснете Tab.

 5. В диалоговия прозорец за потвърждение въведете отново паролата и натискайте Tab, докато не чуете: "Бутон OK, по подразбиране". Натиснете Control+Option+интервал.

 6. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK, по подразбиране", и след това натиснете Control+Option+интервал.

Изключване на заключването на "Проследяване на промените"

 1. В диалоговия прозорец Password Protect (Защита с парола) натискайте Tab, докато не чуете "Забрани документа за", и след това натиснете Control+Option+интервал.

 2. Въведете паролата и натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK, по подразбиране", и след това натиснете Control+Option+интервал.

 3. Натискайте Tab, докато не чуете "Бутон OK, по подразбиране", и след това натиснете Control+Option+интервал.

Вж. също

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Клавишни комбинации в Word for Mac

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word 2016 for Mac с помощта на функциите за достъпност

Използвайте разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да видите кой е правил промени в документа и да управлявате проследените промени във вашия документ на Word Mobile.

Забележки : 

В тази тема

Придвижване до раздел "Преглед"

Проследяване на промените и другите функции, описани в тази тема, ще намерите в раздела Преглед.

 1. В документа плъзгайте с един пръст нагоре или надолу върху екрана, докато не чуете: "Елементи".

 2. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Още опции, свито, докоснете двукратно, за да разгънете". Докоснете двукратно екрана. Разгъва се менюто Още опции.

 3. Плъзгайте наляво с един пръст, докато не чуете: "Бутон Начало, свито. Докоснете двукратно, за да разгънете." Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Начало, <брой на наличните раздели и място на текущия раздел в списъка на менюто>, избрано". Сега главното меню е разгънато.

 4. В менюто плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Преглед, <брой на наличните раздели и място на текущия раздел в списъка на менюто>, натиснете двукратно, за да изберете". Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Прозорец на Word". Опциите в раздела Преглед вече са достъпни.

Включване на "Проследяване на промените"

Когато включите Проследяване на промените, Word Mobile маркира и показва всички промени, които се правят във вашия документ. Разказвачът чете проследените промени заедно с основния текст.

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Изключено, бутон Проследяване на промените. Докоснете двукратно, за да включите". Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Включено, бутон Проследяване на промените". Сега Проследяване на промените е включено и можете да започнете да редактирате документа.

Показване на промените (редакциите) в документ

В Word Mobile можете да изберете как да се показват проследените промени във вашия документ.

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Покажи за преглед, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Бутон Назад".

 2. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Проста коректура, едно от четири". Показва се списъкът с опции за преглед, със следните опции:

  • Проста коректура е опцията по подразбиране, при която промените се отбелязват с червена линия в полето на документа.

  • Без коректура скрива коректурата, за да се показва как ще изглеждат вкараните промени. Тази опция не изтрива промените.

   Забележка : Можете да видите коректурата отново, като изберете Проста коректура или Цялата коректура.

  • Цялата коректура показва всички редакции с различни цветове на текста и линиите.

  • Първоначален показва документа в първоначалната му форма.

 3. Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете опцията за изгледа, която искате да изберете. След това докоснете двукратно екрана. Чувате: "<име на коректура>, избрано". Фокусът се връща към прозореца за редактиране на документа.

Премахване на проследените промени

Единственият начин да премахнете окончателно проследените промени от документ е да ги приемете или отхвърлите.

Приемане или отхвърляне на една проследена промяна

 1. В раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Промени, група". В групата Промени плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Напред, докоснете двукратно за активиране". След това докоснете двукратно екрана. Фокусът се премества върху проследена промяна във вашия документ. Чувате избрания текст. Докосвайте двукратно, докато не стигнете до промяната, която искате да изтриете.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете промяната, в раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Приемане. Свито, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за да разгъване". Докоснете двукратно екрана. Текущата промяна е приета и фокусът се премества върху следващата.

  • За да отхвърлите промяната, в раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Отхвърляне. Свито, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за да разгъване". Докоснете двукратно екрана. Текущата промяна е отхвърлена и фокусът се премества върху следващата.

Приемане или отхвърляне на всички проследени промени

 1. Направете едно от следните неща:

  • За да приемете всички проследени промени, в раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Приемане. Свито, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за да разгъване". Докоснете трикратно екрана. Чувате: "Бутон Назад". Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Приемане на всички промени, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

  • За да отхвърлите всички проследени промени, в раздела Преглед плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Отхвърляне. Свито, бутон за разделяне, докоснете двукратно за активиране, докоснете трикратно за да разгъване". Докоснете трикратно екрана. Чувате: "Бутон Назад". Плъзгайте надясно с един пръст, докато не чуете: "Бутон Отхвърляне на всички промени, докоснете двукратно за активиране". Докоснете двукратно екрана.

Изключване на "Проследяване на промените"

Когато изключите Проследяване на промените, Word Mobile престава да маркира новите промени. Всички промени, които вече са проследени, остават маркирани в документа, докато не ги премахнете.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×