Използване на екранен четец за промяна на опциите за отстъп и разредка в Outlook

Използване на екранен четец за промяна на опциите за отстъп и разредка в Outlook

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте Outlook с вашата клавиатура и "Разказвач" – вградения екранен четец на Windows, за да зададете разстоянието преди и след всеки абзац и размера на отстъпите му. Можете също да създадете отстъп само в първия ред на абзац или да създадете висящ отстъп, при който първият ред на абзаца не е с отстъп, а останалите са. Освен това можете да промените редовата разредка на абзац.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации за Outlook.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Задаване на разредка на абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаца, за който искате да зададете разредка. Ако искате да зададете разредка на абзац за цялото съобщение, натиснете Ctrl+A.

 2. За да отидете на раздела Форматиране на текст, натиснете Alt+O. След това натиснете P, а след това G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка. Чувате: "Прозорец Абзац. Подравняване". В JAWS чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". "Страница Отстъпи и разредка".

 3. За да зададете разстоянието преди абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Преди". След това натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете стойността в пунктове, която искате, или въведете желаната стойност в пунктове (например 6 или 18). (По-малките стойности в пунктове задават по-малко място.)

 4. За да зададете разстоянието след абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "След". След това натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете селекцията в пунктове, която искате, или въведете желаната стойност в пунктове (например 6 или 18).

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Задаване на редова разредка

 1. За да промените редовата разредка на абзац, изберете абзаца, който искате да форматирате.

 2. Натиснете Alt+O, за да отидете на раздела Форматиране на текст. След това натиснете P, а след това G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка.

 3. За да изберете опция за редова разредка, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Редова разредка", последвано от опция за редовата разредка.

 4. Натиснете клавиша за интервал, за да отворите списъка с опции. След това използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната опция за редова разредка. За да изберете, натиснете Enter.

  Ако изберете персонализируема опция, като например Много, за да зададете размера на разредката, натиснете клавиша Tab. Чувате "На" и текущия размер на разредката. След това въведете стойност.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Задаване на отстъпи на абзац

Задаване на отстъп само на първия ред на абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаците, за които искате да създадете отстъп за първия ред на абзаца.

 2. За да отворите раздела Форматиране на текст, натиснете Alt+O. След това натиснете P, а след това G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка. Чувате: "Прозорец Абзац. Подравняване". В JAWS чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". "Страница Отстъпи и разредка".

 3. За да създадете отстъп на първия ред на абзаца, използвайте опциите в групата Отстъп. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Специален", <опция за отстъпа>, разгъващ се списък, който може да се редактира". В JAWS чувате: "Разгъващ се списък за колоната Специален, <опция за отстъпа>". За да създадете отстъп на първия ред, натиснете клавиша за интервал и след това използвайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Първи ред". За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да зададете размера на отстъпа за първия ред, натискайте клавиша Tab. Чувате "От" и текущия размер на отстъпа. След това въведете стойност в инчове, например 0,5.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Забележка: Следващите абзаци, които въведете, ще бъдат с отстъп.

Задаване на отстъп за всички редове на абзац с изключение на първия

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаца, за който искате да зададете отстъп за всички редове с изключение на първия (висящ отстъп).

 2. За да отворите раздела Форматиране на текст, натиснете Alt+O. След това натиснете P, а след това G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка. Чувате: "Прозорец Абзац. Подравняване". В JAWS чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". "Страница Отстъпи и разредка".

 3. За да създадете отстъп за всички редове на абзаца с изключение на първия, използвайте опциите в групата Отстъп. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Специален", <опция за отстъпа>, разгъващ се списък, който може да се редактира". В JAWS чувате: "Разгъващ се списък за колоната Специален, <опция за отстъпа>".

  За да създадете висящ отстъп, натиснете клавиша за интервал и след това използвайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете: "Висящ". За да изберете, натиснете Enter.

 4. За да зададете размера на отстъпа, натискайте клавиша Tab. Чувате "От" и текущия размер на отстъпа. След това въведете стойността в инчове, например 0,5.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Увеличаване или намаляване на отстъпа на цял абзац

 1. Когато съставяте съобщение, изберете абзаците, за които искате да увеличите или намалите отстъпа отляво или отдясно.

 2. За да отворите раздела Форматиране на текст, натиснете Alt+O. След това натиснете P, а след това G. Отваря се диалоговият прозорец Абзац с фокус върху раздела Отстъпи и разредка. Чувате: "Прозорец Абзац. Подравняване". В JAWS чувате: "Диалогов прозорец "Абзац". "Страница Отстъпи и разредка".

 3. Използвайте опциите в групата Отстъп, за да направите едно от следните неща:

  • За да промените отстъпа от лявото поле, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Ляво".

  • За да промените отстъпа от дясното поле, натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Дясно".

  За да зададете размера на отстъпа, въведете число в инчове. Размерът на отстъпа се произнася.

 4. За да затворите диалоговия прозорец Абзац, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "OK, бутон", и след това натиснете интервал. Фокусът се връща към прозореца на вашето съобщение.

Вж. също

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Outlook

Клавишни комбинации за Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с имейл в Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×