Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Използване на екранен четец за проверка на правописа и граматиката в Word

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Word 2016 автоматично проверява за възможни правописни и граматически грешки, докато въвеждате, и може да използвате "Разказвач" – вградения в Windows екранен четец, за да обходите грешките и да ги коригирате.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации за Microsoft Word 2016 за Windows.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

В тази тема

Проверка на правописа и граматиката на документ

 1. Отворете документа, който искате да проверите за правописни или граматически грешки, и след това натиснете F7. Можете също да използвате команда от лентата: натиснете Alt+R, за да отворите раздела Преглед, и след това натиснете S за Правопис и граматика.

  Съвет: За да проверите правописа и граматиката в едно изречение или абзац на документа, изберете текста, който искате да проверите, и след това натиснете F7.

 2. Когато чуете "Екран за проверка" и първата сгрешена дума и предложенията за корекция или първата възможна граматическа грешка и предложените корекции, натискайте клавиша Tab, за да се придвижите към предложенията, дефиницията на дума или обяснението на граматиката. Прослушването им ще ви помогне да решите как да реагирате на възможната грешка.

  • Ако има повече от една предложена правописна корекция, натискайте клавишите със стрелки нагоре и надолу, докато не чуете правописната корекция, която искате да използвате.

  • Ако има правописна грешка, Word 2016 може да включи дефиниция на думата. За да чуете дефиницията, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон От текст към говор", и след това натиснете интервал.

  • Ако има граматическа грешка, Word 2016 може да включва обяснение за граматическото правило. Ако това се случи, чувате "Причина за виртуализиране на текста" и след това обяснение. За да затворите прозореца Причина за виртуализиране на текста и да се върнете към екрана Проверка, натиснете Esc.

  • Ако има граматическа грешка, Word 2016 може да предложи алтернативни думи или фрази. За да ги чуете, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон От текст към говор", и след това натиснете интервал.

 3. За да реагирате на грешка, идентифицирана от Word 2016, натискайте клавиша Tab, докато не чуете желаната команда, например "Игнорирай", и натиснете клавиша Enter или клавишната комбинация, която чуете. За повече информация за клавишните комбинации, които трябва да използвате, вижте Клавишни комбинации за екрана "Проверка" в тази тема.

 4. След като поправите, игнорирате или пропуснете грешка, Word 2016 отива на следващата грешка. Повторете процеса на преглед за всяка грешка.

 5. Когато Word 2016 завърши преглеждането на документа, чувате "Бутон OK в диалоговия прозорец на Microsoft Word". За да се върнете към документа, натиснете интервал. Ако сте проверили само избрания текст, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Да" в диалоговия прозорец, и след това натиснете интервал.

Клавишни комбинации за екрана "Проверка"

Следващата таблица обобщава клавишните комбинации за екрана Проверка.

За да

Натиснете

Игнорирате откритата дума веднъж, но я проверявате отново.

I

Игнорирате откритата дума в целия документ.

G

Добавите откритата дума в речника на програмата.

A

Отмените промяната. Повторете за предишните корекции.

Ctrl+Z

Отворете диалоговия прозорец Опции, за да изберете как програмата коригира правописа и граматиката за всички документи.

ALT+F, T и след това натискайте клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до екрана Проверка.

Повторна проверка на думите и граматиката, които преди това сте избрали да игнорирате

 1. В документа на Word 2016, който искате да проверите, натиснете Alt+F, за да отворите менюто Файл, а след това натиснете T за Опции на Word. Word 2016 поставя фокуса в списъка Категории на диалоговия прозорец Опции на Word.

 2. За да отворите раздела Проверка в диалоговия прозорец "Опции на Word" натиснете клавиша P и след това клавиша Tab. Отваря се диалоговият прозорец Проверка с фокус върху бутона Опции за автокоригиране.

 3. За да отворите диалоговия прозорец Microsoft Word, натиснете Alt+K. Когато ви бъде поискано потвърждение, натиснете Enter за Да. Ако не искате да проверявате отново документа, натискайте стрелка надясно, за да се придвижите до Не, и натиснете клавиша Enter.

Клавишни комбинации, свързани с проверката на граматиката и правописа

Следващата таблица обобщава клавишните комбинации, които могат да ви помогнат да проверите граматиката и правописа във вашите документи на Word 2016.

За да направите това

Натиснете

Отваряне на диалоговия прозорец Опции на Word.

Alt+F, T

Отваряне на раздела Проверка в диалоговия прозорец Опции на Word.

P и след това натиснете клавиша Tab

Отваряне на диалоговия прозорец Автокоригиране в раздела Проверка.

Alt+A

Отваряне на диалоговия прозорец Изключения при автокоригиране от диалоговия прозорец Автокоригиране.

Alt+E

Повторна проверка на правописа и граматиката в раздела Проверка.

Alt+K

Поставяне или изчистване на отметката в квадратчето Проверявай правописа при въвеждане в раздела Проверка.

Alt+P

Придвижване до квадратчето Проверявай граматиката заедно с правописа в раздела Проверка.

ALT+H, Alt+H

Поставяне или изчистване на отметката в квадратчето Скрий правописните грешки само в този документ в раздела Проверка.

Alt+S

Поставяне или изчистване на отметката в квадратчето Скрий граматическите грешки само в този документ в раздела Проверка.

Alt+D

Включване или изключване на автоматичната проверка на правописа и граматиката

Можете да изключите автоматичната проверка на правописа и граматиката и след това да проверите документа, след като бъде завършен. Проверката на правописа и граматиката наведнъж във вашия документ е полезно, когато искате бързо да проверите своя текст.

 1. В отворен документ на Word 2016 натиснете Alt+F, T. Word поставя фокуса в списъка Категории на диалоговия прозорец Опции на Word.

 2. За да отворите раздела Проверка, натиснете клавиша P и след това клавиша Tab. Отваря се диалоговият прозорец Проверка с фокус върху бутона Опции за автокоригиране.

 3. За да изчистите или отметнете квадратчето Проверявай правописа при въвеждане, натиснете Alt+P.

 4. За да се придвижите до квадратчето за отметка Маркирай граматическите грешки при въвеждане, натиснете Alt+M и след това натиснете отново Alt+M. За да изчистите или отметнете квадратчето, натиснете интервал.

 5. За да затворите диалоговия прозорец Опции на Word и да се върнете в документа си, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", и след това натиснете Enter.

Може да зададете начина, по който искате Word 2016 да автокоригира, докато пишете. В диалоговия прозорец Опции на Word, в раздела Проверка натиснете Alt+A. В диалоговия прозорец Автокоригиране може да избирате сред различни опции – напр. заместване на текста, докато въвеждате, коригиране на случайно въведени главни букви и коригиране на кавички.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за проследяване и преглеждане на промените в документ в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Word за Android автоматично проверява за възможни правописни грешки, докато въвеждате, и можете да използвате TalkBack – вградения екранен четец на Android, за да разгледате грешките и да ги коригирате.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За сензорните възможности в Word за Android отидете на Ръководство за работата с докосване в Word за Android.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Android. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет с Android.

В тази тема

Проверка на правописа на документ

Проверете документа си за правописни грешки и след това решете дали сте съгласни с правописната проверка.

 1. Отворете документа, който искате да проверите за правописни грешки.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Лентата се отваря и фокусът е върху името на текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Избрано, <име на текущия раздел>".

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел "Преглед", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Бутон Правописна проверка", след което докоснете двукратно екрана. Сега проверката на правописа е активирана. TalkBack произнася първата правописна грешка, която намери, например: "<сгрешена дума>, избрано".

 6. За да проверите дали има предложения за корекция за сгрешената дума, плъзгайте надясно, докато не чуете предложенията. За да изберете някое, докоснете двукратно екрана.

 7. За да игнорирате предложенията за тази грешка и да отидете на следващата правописна грешка, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Следваща грешка", и след това докоснете двукратно екрана.

  За да игнорирате всички предложения и да приключите с правописната проверка, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Бутон Игнорирай всички", и след това докоснете двукратно екрана. Чувате: "Правописната проверка е завършена. Готови сте да продължите".

Скриване и показване на коректурните знаци

Можете да скриете коректурните знаци, така че TalkBack да не произнася правописните грешки, докато работите по документа си. Когато сте готови, можете да покажете знаците и да направите проверка на правописа с TalkBack.

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Не е отметнато, разгъване, превключвател", и след това докоснете двукратно екрана. Менюто с раздели се отваря и фокусът е върху името на текущия раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Избрано, <име на текущия раздел>".

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Раздел "Преглед", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Меню Проверка и език", след което докоснете двукратно екрана.

 5. За да скриете коректурните знаци, плъзгайте надясно, докато не чуете "Неотметнато, Скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да скриете коректурните знаци за определена част от текста, първо изберете текста в документа и след това отидете в менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете: "Неотметнато, Скрий коректурните знаци в избрания текст", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. За да покажете знаците, отидете до менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете "Отметнато, скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Word Mobile автоматично проверява за възможни правописни грешки, докато въвеждате, и можете да използвате разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да разгледате грешките и да ги коригирате.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с телефон с Windows. Някои придвижвания и жестове може да са различни за таблет или PC.

В тази тема

Проверка на правописа на документ

Проверете документа си за правописни грешки и след това решете дали сте съгласни с правописната проверка.

 1. Отворете документа, който искате да проверите за правописни грешки.

 2. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Още опции, свит бутон", след което докоснете двукратно екрана. Лентата се отваря и фокусът е върху името на текущия раздел.

 3. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню, <име на текущия раздел>, избран".

 4. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Преглед", а след това докоснете двукратно екрана.

 5. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Правописна проверка", след което докоснете двукратно екрана. Сега проверката на правописа е активирана. Разказвачът произнася първата правописна грешка, която намери, и думата е избрана в документа.

 6. За да проверите дали има предложения за корекция за сгрешената дума, плъзгайте надясно, докато не чуете предложенията. За да изберете някое, докоснете двукратно екрана.

 7. За да игнорирате предложенията, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Игнорирай всички", свит бутон", и след това докоснете двукратно екрана.

Скриване и показване на коректурните знаци

Можете да скриете коректурните знаци, така че разказвачът да не произнася правописните грешки, докато работите по документа си. Когато сте готови, можете да покажете знаците и да направите проверка на правописа с разказвача.

 1. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Още опции, свит бутон", след което докоснете двукратно екрана. Лентата се отваря и фокусът е върху името на текущия раздел.

 2. Докоснете двукратно екрана. Чувате: "Меню, <име на текущия раздел>, избран".

 3. Плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете "Преглед", а след това докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзгайте надясно, докато не чуете "Свит бутон "Проверка и език", след което докоснете двукратно екрана.

 5. За да скриете коректурните знаци, плъзгайте надясно, докато не чуете "Неотметнато, Скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

  Съвет: За да скриете коректурните знаци за определена част от текста, първо изберете текста в документа и след това отидете в менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете: "Неотметнато, Скрий коректурните знаци в избрания текст", и след това докоснете двукратно екрана.

 6. За да покажете знаците, отидете до менюто Проверка и език, както е описано по-горе. В менюто плъзгайте надясно, докато не чуете "Отметнато, скрий всички коректурни знаци", и след това докоснете двукратно екрана.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Използвайте разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да проверите правописа в документ на Word Online. Word Online автоматично проверява за възможни правописни грешки, докато въвеждате. Правописните грешки са маркирани с червена вълнообразна линия

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишните комбинации отидете на Клавишни комбинации в Word Online.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тъй като Word Online се изпълнява вашия уеб браузър, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. За влизане и излизане от командите например се използва Ctrl+F6 вместо F6. Освен това, често срещаните клавишни комбинации – например F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Проверка на правописа на документ

 1. В документа, който искате да проверите за правописни грешки, за да отидете на командата Правописна проверка на лентата, натиснете на Alt+клавиша с емблемата на Windows, и след това R и S. Чувате: "Елемент от менюто Правописна проверка".

 2. За да проверите правописа, натиснете клавиша Enter. Фокусът отива на първата сгрешена дума в документа и се отваря контекстното меню. Ако има предложена правописна корекция, чувате предложението.

 3. Направете едно от следните неща:

  • Ако има повече от една предложена правописна корекция, използвайте стрелка надолу, докато не чуете правописната корекция, която искате да използвате. За да промените думата, когато сте в предложението, натиснете клавиша интервал.

  • Ако искате да игнорирате правописната грешка, открита от Word, натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете "Игнорирай всички", и след това натиснете клавиша за интервал.

 4. След като поправите или игнорирате дадена грешка, за да се придвижите до следващата грешка, натиснете клавиша интервал. Повторете процеса на преглед за всяка грешка.

 5. Когато всички грешки са прегледани, ще чуете "Фокусът в диалоговия прозорец е върху бутона OK". За да се върнете към документа, натиснете интервал.

Забележка: Word Online не проверява граматиката, но ако имате настолното приложение, можете бързо да отворите документа там и да проверите граматиката. В Word Online, за да отворите документа в настолното приложение, натиснете Alt+клавиша с емблемата на Windows и после O. За да научите повече как да проверявате граматиката в настолното приложение, вижте Използване на екранен четец за проверка на правописа в документ в Word.

Скриване и показване на коректурните знаци

Можете да скриете коректурните знаци, така че разказвачът да не произнася правописните грешки, докато работите по документа си. Когато сте готови, можете да покажете знаците и да направите проверка на правописа с разказвача.

 1. Поставете курсора върху думата, която има коректурни знаци.

 2. За да отворите контекстно меню, натиснете Shift+F10. След това натискайте клавиша със стрелка надолу, докато не чуете: "Елемент от менюто "Задаване на език за проверка". За да изберете, натиснете интервал. Отваря се диалоговият прозорец Език.

 3. За скриване на коректурните знаци в диалоговия прозорец Език, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Неотметнато, квадратче за отметка "Не проверявай правописа", и след това натиснете клавиша интервал. Чувате: "Отметнато".

 4. За показване на коректурните знаци от правописна грешка в диалоговия прозорец Език, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Отметнато, квадратче за отметка "Не проверявай правописа", и след това натиснете клавиша интервал. Чувате: "Неотметнато".

 5. За да затворите диалоговия прозорец и да преместите фокуса върху документа, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", и след това натиснете интервал.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за споделяне на документ в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Клавишни комбинации в Word Online

Научете как да навигирате в Word с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×