Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

Използване на екранен четец за провеждане или приемане на разговори в Skype за бизнеса

<tokenBlock>A11y_ScreenReaderContent</tokenBlock>

Използвайте <token>Skype_for_Business</token> с клавиатурата и аудио помощника, вградения екранен четец на Windows, за да провеждате аудио разговори. <token>Skype_for_Business</token> автоматично засича устройствата ви, например слушалки, микрофон и високоговорители. Преди да проведете разговор, се уверете, че сте свързали аудиоустройство към компютъра. Също така е добре да проверите дали аудиоустройството функционира правилно.

Забележки: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • За да видите клавишните комбинации, отидете на <link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Windows">Клавишни комбинации в Skype за бизнеса</link>.

 • <tokenBlock>A11y_WindowsNarrator</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_WrittenForPCWin10</tokenBlock>

В тази тема

 • <link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#BKMK_Keep">Поддържане на едно ниво на силата на звука при използване на аудио помощника</link>

 • <link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#BKMK_MakeCall">Осъществяване на аудиоразговор</link>

 • <link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#BKMK_RecCall">Приемане на аудиоразговор</link>

Поддържане на едно ниво на силата на звука при използване на аудио помощника

Когато аудио помощникът е включен, той по подразбиране намалява силата на звука от други източници. Това може да доведе до затруднено чуване на разговорите и събранията в <token>Skype_for_Business</token>.

 1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows. Ще чуете: "Стартиране на прозорец. Редактиране на поле за търсене". В полето за търсене въведете "аудио помощник". Това ще отвори списъка с резултати от търсенето.

 2. В списъка с резултати от търсенето натиснете клавиша с долна стрелка, докато не чуете "Промяна на настройките на аудио помощника", след което натиснете Enter. Ще чуете: "Прозорец за настройки", включено, превключвател за аудио помощника".

 3. В настройките на аудио помощника натиснете Tab, докато не чуете: "Включено, намаляване силата на звука на други приложения при включен аудио помощник, превключвател".

 4. Натиснете Spacebar. Ще чуете: "Изключено, намаляване силата на звука на други приложения при включен аудио помощник".

Осъществяване на аудиоразговор

 1. За да преминете към раздела <ui>Абонати</ui>, натиснете Ctrl+1. Ще чуете: "Търсене, редактиране, намиране на човек или стая". Въведете името на абоната, на когото искате да се обадите. Ще чуете "Резултати от търсенето, прозорецът е актуализиран". Натиснете клавиша с долна стрелка, за да преминете през списъка с резултати, докато не чуете името на правилния абонат.

 2. За повече опции за този абонат натиснете Enter. Това ще отвори меню с опции.

 3. От менюто с опции натиснете Tab, докато не чуете "Обаждане на <име на абоната>", след което натиснете Spacebar.

 4. Когато чуете "Разговор в <token>Skype</token>", натиснете Enter. Това ще отвори прозореца на <token>Skype_for_Business</token> и ще чуете звън.

 5. След като връзката бъде установена:

  • За да включите или изключите звука на микрофона си, натиснете клавиша с емблемата на Windows+F4 или натиснете Tab, докато не чуете "Бутон за микрофон", след което натиснете Enter.

  • За да поставите разговора под задържане, натиснете Ctrl+Shift+H. Ще чуете: "Този разговор е задържан". За да възобновите разговора, натиснете Ctrl+Shift+H или натиснете Tab, докато не чуете "Бутон за възобновяване на разговора", след което натиснете Enter.

  • За да прехвърлите разговора, натиснете Ctrl+Shift+T. Това ще отвори интерфейса за избиране на абонати по време на стандартни разговори.

   Забележка: Функцията за прехвърляне на разговори не е достъпна с базовия самостоятелен план за <token>Skype_for_Business</token> или с всички абонаменти за <token>Office 365</token>.

  • За да изведете клавиатурата за набиране, натиснете Ctrl+Shift+D.

  • За да можете да изберете още контроли за разговора (<ui>Устройства</ui> или <ui>Сила на звука на високоговорителя</ui>), натиснете Tab, докато не чуете "Бутон за контроли за разговора", след което натиснете Enter. Натиснете Tab, за да навигирате до желаната опция, след което натиснете Enter.

  • За да добавите видео към разговора, натиснете Ctrl+Shift+Enter или натиснете Tab, докато не чуете "Бутон за видео", след което натиснете Enter.

  • За да добавите незабавни съобщения към разговора, натиснете Tab, докато не чуете "Изключено, бутон за прозорец за незабавни съобщения", след което натиснете Enter.

  • За да поканите други абонати да се присъединят към разговора, натиснете Alt+V или натиснете Tab, докато не чуете "Бутон за покана на повече хора", след което натиснете Enter. Това ще отвори нов прозорец, като фокусът ще бъде върху полето за редактиране. Въведете име или използвайте клавиша с долна стрелка, за да изберете име от списъка. Натиснете Tab, докато не чуете "Бутон OK", след което натиснете Enter.

  • За да прекратите разговора, натиснете Tab, докато не чуете "Затваряне", и натиснете Enter или Alt+Q (работи само в стандартни разговори, но не и в конферентни разговори).

Приемане на аудиоразговор

Когато абонат ви потърси, ще се отвори прозорецът за известия в <token>Skype_for_Business</token> и ще чуете звън, както и "Известие: Входящ разговор в Skype за бизнеса от <име на повикващото лице>. Натиснете Windows+Shift+O за приемане или Windows+Esc за отказ".

 • За да приемете разговора, натиснете Windows+Shift+O.

 • Ако не искате да приемете разговора, натиснете Windows+Esc. Това ще отхвърли разговора и ще го препрати към гласовата поща, ако има конфигурирана такава.

Вж. също

<link xlink:href="669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8#PickTab=Windows">Използване на екранен четец за добавяне на хора като абонати в Skype за бизнеса</link>

<link xlink:href="68e8a11a-8796-4ce9-89d6-38a15b6da456#PickTab=Windows">Използване на екранен четец за присъединяване към онлайн събрание в Skype за бизнеса</link>

<link xlink:href="42ff538f-67f2-4752-afe8-7169c207f659#PickTab=Windows">Клавишни комбинации в Skype за бизнеса</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Windows">Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=Windows">Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Windows">Научете как да навигирате в Skype за бизнеса чрез функциите за достъпност</link>

Използвайте <token>SkypeforBusiness_Android</token> с TalkBack, вградения екранен четец на Android, за да провеждате и приемате аудио разговори.

Забележки: 

 • <tokenBlock>A11y_O365UpdatesTextOnly</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_AndroidTalkBack</tokenBlock>
 • <tokenBlock>A11y_WrittenForAndroidPhone</tokenBlock>

В тази тема

 • <link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#BKMK_MakeCall_Android">Провеждане на разговор</link>

 • <link xlink:href="d73b5b49-080f-436f-802c-208b958204e4#BKMK_ReceiveAnAudioCall_Android">Приемане на аудиоразговор</link>

 • Избор на опции за разговор

Провеждане на разговор

 1. Отворете <token>SkypeforBusiness_Android</token> и при нужда влезте в акаунта си.Ще се покаже началният екран, който съдържа полето за търсене на абонати в указателя на компанията, предстоящите ангажименти и последните ви разговори.

  Съвет: Ако при последното си ползване на <token>Skype_for_Business</token> не сте излезли от акаунта си, няма да трябва да влизате наново. Ако имате нужда от помощ по отношение на входа, вижте <link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Android">Основни задачи при използване на екранен четец със Skype за бизнеса</link>.

 2. За да отидете на списъка <ui>Абонати</ui>, плъзнете наляво или надясно, докато не чуете "Преглед на екрана с абонати и управление на абонатите", след което натиснете двукратно екрана.Изгледът <ui>Абонати</ui> ще се отвори с всички абонати и списъци с абонати (например <ui>Предпочитани</ui>).

  Забележка: Ако искате да се обадите на някого, който не е в списъка ви с <ui>Абонати</ui>, можете да го потърсите от началния екран чрез полето <ui>Търсене в указателя на компанията</ui>.За да научите как да търсите абонати и да ги добавяте в списъка си с <ui>Абонати</ui>, вижте <link xlink:href="669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8#PickTab=Android">Използване на екранен четец за добавяне на хора към абонатите ви в Skype за бизнеса</link> .

 3. За да прегледате списъците в изгледа <ui>Абонати</ui>, плъзнете надясно или наляво, докато не чуете името на списъка с абоната, на когото искате да се обадите.TalkBack ще обявява имената в списъка, докато навигирате сред тях.Ако списъкът е затворен, ще чуете "Бутон за свиване" и името на списъка.За да отворите даден списък, натиснете двукратно екрана.

  Забележка: Списъкът <ui>Предпочитани</ui> се отваря по подразбиране.

 4. За да прегледате абонатите в даден списък, плъзнете наляво или надясно, докато не чуете желания абонат.TalkBack ще обявява имената на абонатите и техния статус, докато навигирате сред тях.Когато сте на желания абонат, натиснете двукратно екрана, за да отворите визитката на абоната.

 5. Плъзнете надясно, докато не чуете:"Бутон за аудиоразговор".Натиснете двукратно екрана, за да осъществите разговора.Фокусът ще се премести върху екрана за разговори.

 6. За да приключите разговора, от екрана за разговори плъзнете надясно, докато не чуете "Бутон за прекратяване на разговора", след което натиснете двукратно екрана.Фокусът ще се премести върху екрана с разговора и ще чуете:"Разговорът приключи".За да се върнете на началния екран, плъзнете наляво, докато не чуете "Назад", след което натиснете двукратно екрана.

Приемане на аудиоразговор

 1. Когато някой абонати ви се обади, на екрана на <token>Skype_for_Business</token> ще се покаже известие и ще чуете:"Входящ аудиоразговор".Плъзнете надясно и ще чуете "Входящ разговор от" и името на обаждащото се лице.

 2. Можете да приемете или откажете разговора:

  • За да приемете разговора, плъзнете надясно неколкократно, за да преместите фокуса върху бутона <ui>Приемане на аудиоразговора</ui>, след което натиснете двукратно екрана.Ще се установи връзка с другата страна.

   За да прекратите разговора, плъзнете надясно, за да преместите фокуса върху бутона <ui>Прекратяване на разговора</ui>, след което натиснете двукратно екрана. Ще чуете "Разговорът приключи".

  • За да откажете да приемете разговора, плъзнете надясно неколкократно, за да преместите фокуса върху бутона <ui>Игнориране</ui>, и натиснете двукратно екрана. Името на търсилото ви лице ще бъде добавено в списъка <ui>Последни</ui> на главния екран на <token>Skype_for_Business</token>.

Избор на опции за разговор

Когато връзката се установи, екранът за разговори в <token>SkypeforBusiness_Android</token> ще съдържа следните контроли, отгоре надолу и от ляво надясно:

 • В горната част на екрана се намират бутонът <ui>Назад</ui>, човекът или хората в разговора, продължителността на разговора и бутонът <ui>Чат</ui>.

  Бутонът <ui>Назад</ui> ви отвежда на предходния екран.Когато фокусът е върху бутона, ще чуете:"Връщане назад".

  Бутонът <ui>Чат</ui> отваря прозореца за чат с незабавни съобщения.Когато фокусът е върху бутона, ще чуете:"Бутон за чат".

 • В горния ред ще видите бутоните <ui>Видео</ui>, <ui>Заглушаване</ui> и <ui>Аудио</ui>.

  Бутонът <ui>Видео</ui> активира видеото в разговора, така че другата страна да може да ви вижда.Когато фокусът е върху бутона, ще чуете:"Не е отметнато, визуализацията е изключена, превключване".

  Бутонът <ui>Заглушаване</ui> включва или изключва микрофона ви. Можете да чувате отсрещната страна, но тя няма да може да ви чуе. Когато микрофонът ви е заглушен, ще чуете "Отметнато, аудиото е заглушено, превключване". Когато микрофонът ви не е заглушен (това е настройката по подразбиране), ще чуете "Не е отметнато, аудиото не е заглушено, превключване".

  Бутонът <ui>Аудио</ui> включва или изключва високоговорителя. Във включено положение ще чуете "Отметнато, високоговорител, превключване". В изключено положение ще чуете "Не е отметнато, високоговорител, превключване".

 • В средния ред ще видите бутоните <ui>Добавяне</ui>, <ui>Панел за набиране</ui> и <ui>Още</ui>.

  Бутонът <ui>Добавяне</ui> ви позволява да поканите други да се присъединят към разговора.Когато фокусът е върху бутона, ще чуете:"Добавяне на участници, бутон".В отворилия се екран можете да търсите хора и да преглеждате списък с последните абонати.

  Бутонът <ui>Панел за набиране</ui> отваря панелът за набиране, чрез който можете да си взаимодействате с автоматизирани телефонни системи, въвеждате кодове, правите избори в менюта и други.Ще чуете:"Преглед на панел за набиране и бутон за гласова поща".(Ако нямате тази опция, е възможно организацията ви да не предлага гласова поща за разговори в <token>SkypeforBusiness_Android</token>.)За да се върнете към екрана с разговора, плъзнете наляво неколкократно, за да преместите фокуса върху бутона <ui>Затваряне</ui> в горния ляв ъгъл на екрана.Когато сте върху бутона, ще чуете:"Натиснете двукратно за активиране".Натиснете екрана двукратно.

  Бутонът <ui>Още</ui> отваря меню, което съдържа опциите <ui>Прехвърляне на разговора</ui> и <ui>Задържане</ui>.Когато фокусът е върху бутона <ui>Още</ui>, ще чуете:"Още опции, бутон".Можете да прехвърлите разговора на друг човек или номер.Задържането на разговора го спира, без да го прекратява окончателно.Докато разговорът е задържан, участващите няма да могат да се чуват едни други.

 • В долния център на екрана се намира бутонът <ui>Прекратяване на разговора</ui>.

Съвет: Задръжте телефона си в портретна ориентация за достъп до всички тези контроли.Ако държите телефона си в пейзажна ориентация, ще има по-малко налични контроли.

За да активирате някоя от контролите, плъзнете наляво или надясно, за да преместите фокуса върху желания елемент, и натиснете двукратно екрана.

Вж. също

<link xlink:href="669b53a4-9dd1-4506-8fe2-aee42d8bafe8#PickTab=Android">Използване на екранен четец за добавяне на хора като абонати в Skype за бизнеса</link>

<link xlink:href="68e8a11a-8796-4ce9-89d6-38a15b6da456#PickTab=Android">Използване на екранен четец за присъединяване към онлайн събрание в Skype за бизнеса</link>

<link xlink:href="8cc6cfe3-2fc7-45fc-859f-f615a3af0892#PickTab=Android">Основни задачи с използване на екранен четец със Skype за бизнеса</link>

<link xlink:href="a0ca81c1-fa3e-417e-9d3b-78b8816fce58#PickTab=Android">Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365</link>

<link xlink:href="14fb922b-beef-478e-8d29-491cc30c8da6#PickTab=Android">Научете как да навигирате в Skype за бизнеса чрез функциите за достъпност</link>

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

<tokenBlock>Accessibility_MicrosoftDisabilityAnswerDesk</tokenBlock>
Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×