Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в заданията

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в заданията

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте To-Do за уеб с клавиатурата и екранен четец за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях. Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники.

Забележки: 

  • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

  • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

  • Когато използвате To-Do за уеб, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като To-Do за уеб се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Трябва например да използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в команден режим и излизане от него. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отвори), важат за уеб браузъра, но не и за To-Do за уеб.

В тази тема

Отидете на Моят дневен изглед

Когато отворите To-Do за първи път, My Day изглед се показва отдясно на страничната лента. Той показва вашите задания или задачи, за деня. За да преминете през списъка, натиснете клавиша Tab. Вашият екранен четец съобщава елементите от списъка и техните състояния. За да маркирате завършен елемент, натиснете Tab, докато чуете "Неотметнато, маркирано като не завърши квадратчето за отметка" и след това натиснете клавиша Enter. За да отворите подробни данни за изгледа на дадена задача, натиснете клавиша за интервал или Enter.

Ако имате, например задачи, които са дължими днес или останали от вчера, предложения уведомяване балон се показва в горната част на изгледа на My Day . За да проверите задачите, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Преглед" а след това натиснете клавиша Enter.

Отидете на изгледа на предложения

За да отидете на предложения за изгледа, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Достъп от предложените задания чрез предложения бутон" и след това натиснете клавиша Enter. За да преместите в списъка с предложения, натиснете клавиша Tab. Вашият екранен четец съобщава състоянието на всеки елемент в списъка. За повече информация за това, което можете да правите с предложениявижте използване на екранен четец за работа с предложения в заданията.

Отидете на изглед на списък със задачи

За да навигирате до изгледа на Списък със задачи , в страничната лента, натиснете клавиша Tab, докато чуете името на списъка, който искате да редактирате и след това натиснете клавиша Enter.

Под датата областта с основното съдържание заема по-голямата част от място на екрана. Той показва вашите задания или задачи, в този конкретен списък. За да преминете през списъка, натиснете клавиша Tab. Вашият екранен четец съобщава елементите от списъка и техните състояния. За да маркирате елемент завърши, натиснете клавиша Tab, докато чуете "Неотметнато, маркирано като не завърши квадратчето за отметка" и след това натиснете клавиша Enter. За да отворите подробни данни за изгледа на дадена задача, натиснете клавиша за интервал или Enter. За да научите повече за задачи, вижте използване на екранен четец за работа със задачи в заданията.

Отидете на изглед на данни

За да отворите подробни данни за изгледа на дадена задача, в изгледа на Списък със задачи или в изглед " My Day ", натиснете клавиша Enter време на задача. Изгледът се отваря от дясната страна на екрана. В този изглед можете например задаване на напомняния или писане на бележки към задача. За да се придвижвате между полета в изгледа, натиснете клавиша Tab или Shift + Tab. За да затворите изглед на данни , натиснете клавиша Tab, докато чуете "Скриване на бутона за изглед на подробни данни" и след това натиснете клавиша Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Използвайте To-Do за Android с TalkBack, вградени Android екранен четец, за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях.

Забележки: 

  • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

  • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

В тази тема

Отидете на Моят дневен изглед

Когато отворите To-Do за първи път, My Day изглед се показва. За да се придвижвате между елементите в изглед на My Day , плъзнете наляво или надясно, докато не чувате елемента искате и след това Докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

Отидете на изгледа на предложения

За да отидете в изгледа на предложения , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Предложения бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да преместите в списъка с предложения, плъзнете наляво или надясно. TalkBack обяви състоянието на всеки елемент в списъка. За повече информация за това, което можете да правите с предложениявижте използване на екранен четец за работа с предложения в заданията.

Отидете на преглед на страничната лента

Да навигирате в страничната лента изгледа, в изгледа на My Day или Списък на задачите , плъзнете наляво, докато не чувате "Лента на бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. Меню, показващо вашата задача списъци се отваря. За да преместите в менюто, плъзнете наляво или надясно. За да изберете списък, Докоснете двукратно екрана. За да добавите нов списък, плъзнете надясно, докато чуете "Нов списък" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за списъците, вижте използване на екранен четец за работа със списъци в заданията.

Отидете на изглед на списък със задачи

За да достигнете до изгледа Списък със задачи, в изгледа Странична лента плъзнете наляво или надясно, докато не чуете името на списък, което искате да редактирате, и след това докоснете двукратно екрана.

За да се предвижвате задачи в списъка със задачи, плъзнете наляво или надясно. TalkBack обяви, задачи и техните състояния. За да отворите подробните данни за задача, Докоснете двукратно екрана. За да маркирате задача завършена, плъзнете надясно, докато чуете "не са завършени заданията елемент бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за задачи, вижте използване на екранен четец за работа със задачи в заданията.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използвайте To-Do за Windows 10 с разказвача, вградени Windows екранен четец, за изследване и навигация различните изгледи и преминаване между тях.

Забележки: 

  • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

  • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Пълно ръководство за разказвача.

В тази тема

Отидете на Моят дневен изглед

Когато отворите To-Do за първи път, My Day изглед се показва. За да се придвижвате между елементите в изглед на My Day , плъзнете наляво или надясно, докато не чувате елемента искате и след това Докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

Отидете на изгледа на предложения

За да отидете в изгледа на предложения , плъзнете наляво или надясно, докато чуете "Предложения бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да преместите в списъка с предложения, плъзнете наляво или надясно. Разказвач обяви състоянието на всеки елемент в списъка. За повече информация за това, което можете да правите с предложениявижте използване на екранен четец за работа с предложения в заданията.

Отидете на преглед на страничната лента

Да навигирате странична лента изглед, в изгледа на My Day или Списък на задачите , плъзнете наляво, докато не чувате "Бутон за навигация" и след това Докоснете двукратно екрана. Отваря меню, Показване на всички списъци. За да преместите в менюто, плъзнете наляво или надясно. За да изберете списък, Докоснете двукратно екрана. За да добавите нов списък, плъзнете надясно, докато чуете "Бутон за нов списък" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за списъците, се отнася за работа със списъци в заданието с екранен четец.

Отидете на изглед на списък със задачи

За да отидете на изгледа на Списък със задачи , в изглед на страничната лента , плъзнете наляво или надясно, докато чуете името на списъка, който искате да редактирате и след това Докоснете двукратно екрана.

За да се предвижвате задачи в списъка със задачи, плъзнете наляво или надясно. Разказвач обяви, задачи и техните състояния. За да отворите подробните данни за задача, Докоснете двукратно екрана. За да маркирате задача завършена, плъзнете надясно, докато чуете "не са завършени заданията елемент бутон" и след това Докоснете двукратно екрана. За да научите повече за задачи, вижте работа със задачи в заданието с екранен четец.

Вж. също

Използване на екранен четец за работа със списъци в To-Do

Използване на екранен четец за работа със задачи в To-Do

Използване на екранен четец за работа с предложения в To-Do

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×