Използване на екранен четец за преглед и навигиране в OneDrive за бизнеса

Използване на екранен четец за преглед и навигиране в OneDrive за бизнеса

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте OneDrive за бизнеса с клавиатурата си и екранен четец, за да проучите и да се придвижвате из различните изгледи и да се придвижвате между тях. Тествахме го с разказвача, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

Навигиране в основния изглед на OneDrive за бизнеса

Приложението OneDrive е вградено в Windows 10 и се показва като папка на OneDrive във файловия мениджър. След като влезете и настроите OneDrive за бизнеса, името на папката OneDrive включва името на вашата организация на Office 365, като например OneDrive-contoso или OneDrive@Contoso.com.

Когато отворите File Explorer, папката OneDrive за бизнеса се показва в навигационния екран вляво. Когато изберете папката, съдържанието се показва в изгледа елементи отдясно, където можете да се придвижвате по-навътре в папките (ако има такива) или да избирате и отваряте файлове.

За да навигирате и да обхождате циклично регионите и съдържанието във File Explorer, използвайте следните клавишни комбинации:

 • За да обхождате циклично регионите, натискайте клавиша TAB (за отиване напред) или SHIFT + TAB (за отиване назад).

 • За да преглеждате в рамките на менюта или списъци, натиснете клавиша със стрелка нагоре или надолу.

 • За да отидете едно ниво нагоре, натиснете ALT + стрелка нагоре. За да се върнете, натиснете ALT + стрелка наляво.

 • За да отворите елемент, натиснете клавиша ENTER.

Вж. също

Използване на екранен четец за синхронизиране на OneDrive за бизнеса

Клавишни комбинации за OneDrive за бизнеса в Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с OneDrive за бизнеса

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използвайте OneDrive за бизнеса с Talkback – вградения екранен четец за Android, за да разгледате и да се придвижвате из различните изгледи и да се придвижвате между тях.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Android, TalkBack. За да научите повече за използването на TalkBack, отидете на Достъпност на Android.

Навигиране в основния изглед на OneDrive за бизнеса

Главният изглед на OneDrive за бизнеса има следните елементи:

 • Заглавният ред с бутона " превключвател на акаунт ", името на текущия раздел, бутона " Добавяне на елементи " и бутона за търсене .

 • Менюто Сортирай по и превключете на списъчен изглед и превключвате на бутоните за изглед на мозайки, за да изберете как папките и файловете се показват в областта на основното съдържание.

 • Основна област на съдържанието, показваща съдържанието на текущо избрания раздел.

 • Лентата с инструменти TAB, съдържаща бутоните " файлове", " Последни", " споделени", " сайтове" и " аз " за променяне на текущо избрания раздел или изглед.

За да навигирате между елементите в основния изглед, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете този, който искате, и Докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

Вж. също

Основни задачи с използване на екранен четец с OneDrive за бизнеса

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използвайте OneDrive за бизнеса с разказвача – вградения екранен четец на Windows, за да разгледате и да се придвижвате из различните изгледи и да се придвижвате между тях.

Забележки: 

Навигиране в основния изглед на OneDrive за бизнеса

Главният изглед на OneDrive за бизнеса има следните елементи:

 • Заглавният ред с бутона " меню ", името на текущия раздел и бутона за търсене .

 • Командната лента, съдържаща новото, Изберете, Сортирай по, Показвай по- подробнои още бутони за промяна на текущо избрания раздел.

 • Основна област на съдържанието, показваща съдържанието на текущо избрания раздел.

За да навигирате между елементите в основния изглед, плъзгайте наляво или надясно, докато не чуете този, който искате, и Докоснете двукратно екрана, за да го изберете.

Използвайте OneDrive за бизнеса с клавиатурата си и екранен четец, за да проучите и да се придвижвате из различните изгледи и да се придвижвате между тях. Тествахме го с разказвача, но може да работи с други екранни четци, стига те да следват общи стандарти и техники за достъпност.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате OneDrive, ви препоръчваме да използвате Internet Explorer като браузър. Тъй като OneDrive се изпълнява във вашия уеб браузър, клавишните комбинации се различават от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това често използвани клавишни комбинации като F1 (помощ) и Ctrl + O (отваряне) се отнасят за уеб браузъра – не OneDrive.

В тази тема

Навигиране в основния изглед на OneDrive за бизнеса

Главният изглед на OneDrive за бизнеса съдържа следните основни елементи:

 • Лентата с инструменти в горната част на екрана

 • Навигационния екран отляво

 • Областта за основни съдържание отдясно на навигационния екран

За да се придвижвате между елементите в основния изглед, натискайте клавиша TAB (за отиване напред) или SHIFT + TAB (за отиване назад), докато не чуете този, който искате.

Навигиране в лентата с инструменти на OneDrive за бизнеса

Лентата с инструменти в горната част на екрана показва иконата за стартиране на приложения, която съдържа мозайки за услугите и приложенията на Microsoft. Лентата с инструменти съдържа и опции за управление на известявания, настройки и акаунт, намиране на помощ и излизане.

 1. За да се придвижите до лентата с инструменти, натискайте клавиша TAB, докато не чуете: "икона за стартиране на приложения".

 2. За да отидете на лентата с инструменти, натискайте клавиша TAB, докато не чуете желаната опция, след което натиснете клавиша ENTER, за да я изберете.

Навигиране в навигационния екран

Навигационният екран от лявата страна, под лентата с инструменти, съдържа дървовиден изглед на горния край на съдържанието на вашия OneDrive за бизнеса с категории, като например файлове, скорошнии споделени и връзки за бърз достъп към споделени библиотеки.

 1. За да се придвижите до навигационния екран, натискайте клавиша TAB, докато не чуете името на вашия акаунт, последвано от "OneDrive".

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да прегледате категориите, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете желаната категория, след което натиснете клавиша ENTER, за да я изберете.

  • Натиснете клавиша TAB веднъж, за да преминете към списъка с връзки към споделена библиотека. Чувате: "сайт за споделени библиотеки" За да прегледате списъка, натискайте клавиша със стрелка нагоре или надолу, докато не чуете споделената библиотека, която искате, и след това натиснете клавиша ENTER, за да я изберете и отворите.

Навигиране в областта на основното съдържание

Областта за основни съдържание съдържа папките и файловете в избраната категория. В зависимост от избраната категория основната област със съдържание може също да показва лентата на задачите в горната част на областта.

 • За да навигирате между елементите на екрана, натиснете клавиша TAB или SHIFT + TAB.

 • За да преглеждате менюта и списъци, натискайте клавишите със стрелка нагоре или надолу.

 • За да отидете на лентата на задачите, натискайте клавишите със стрелка наляво или надясно.

 • Когато сте във файл или папка, натиснете SHIFT + F10, за да се покаже контекстното меню за елемента.

 • За да изберете файл, за да се покажат допълнителни опции или действия в лентата с инструменти, натиснете интервал.

 • За да изберете и активирате елемент, бутон или опция, натиснете клавиша ENTER.

  Например когато сте в Word за уеб файл и натиснете ENTER, файлът се отваря в Word за уеб или в текущия раздел на браузъра, или в отделен раздел.

  Ако сте в папка и натиснете клавиша ENTER, тази папка показва подпапките и файловете си в областта на основното съдържание.

Менютата и лентата с инструменти са чувствителна за контекста. В зависимост от избрания елемент и нивото на елемента в дървото, съдържанието на менютата и лентата с инструменти може да се промени.

Вж. също

Клавишни комбинации в OneDrive за бизнеса в уеб

Основни задачи с използване на екранен четец с OneDrive за бизнеса

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×