Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Използване на екранен четец за подравняване на текст и абзаци в Word

Забележка: Бихме искали да ви осигурим най-новото помощно съдържание възможно най-бързо на вашия собствен език. Тази страница е преведена чрез автоматизация и може да съдържа граматически грешки и несъответствия. Нашата цел е това съдържание да ви бъде полезно. Можете ли да ни кажете дали информацията е била полезна за вас, в дъното на тази страница? Ето статията на английски за бърза справка.

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора със зрителни увреждания, които използват програма за екранен четец с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начална страница на поддръжката от Office.

Използвайте Word с клавиатурата и екранен четец, за да промените подравняването на текста във вашите документи. Ние имам проверка то с разказвача и JAWS, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да бързо да центрирате текста, подравняване в дясното или лявото поле или двустранно подравняване да настройка на разредката между думите в абзац, така че левия и десен ръб са дори. Също така ще научите как да вертикално подравняване на страница.

Как подравняване е описано в Word документи може да се различава в зависимост от екранен четец. Може да се наложи да регулирате настройките за многословието на вашия екранен четец. Например за да чуете описание на подравняването на текста в JAWS, натиснете Insert + F. В разказвача натиснете разказвача клавишите 0. За повече информация обърнете се към вашия екранен четец документацията.

Забележки: 

В тази тема

Ляво подравняване на текста

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, документ или таблицата, която искате да подравните.

 2. Натиснете Ctrl + L.

Дясно подравняване на текста

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, документ или таблицата, която искате да подравните.

 2. Натиснете Ctrl + R.

Центриране на текста

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, документ или таблицата, която искате да подравните.

 2. Натиснете Ctrl + E.

Двустранно подравняване на текста

Забележка: Двустранно текст може да са трудни за четене за хора, които са с увреждания за четене, като например дислексия. За да си документ достъпен колкото е възможно, изберете стил на различно подравняване.

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, документ или таблицата, която искате да подравните.

 2. Натиснете Ctrl+J.

Вертикално подравняване на страница

Можете да подравнявате страница вертикално, например, за да създадете титулна страница. Вертикално подравняване позиции избрания текст спрямо горната и долната част на полета.

 1. Поставете точката на вмъкване на произволно място в текста, който искате да подравните вертикално.

 2. За да отворите диалоговия прозорец " Настройка на страниците ", натиснете Alt + P, S, P.

 3. Натиснете Shift + Tab, докато чуете текущо избрания раздел, например, "Избраните, раздел" полета"."

 4. Натиснете клавиша стрелка надясно, докато чуете: "Избраните, раздела" Оформление"."

 5. Натиснете Alt + V. Фокусът се списък с опции за вертикално подравняване .

 6. Натиснете стрелка надолу, докато чуете опция и натиснете клавиша Enter.

 7. За да приложите вертикално подравняване към вашия документ, натиснете клавиша Enter.

Персонализиране на подравняването на абзац

За да подравните текста към определено място, можете бързо да зададете отстъп на абзаците от лявото или дясното поле на страницата.

Отстъп от лявото поле

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, за който искате да зададете отстъп.

 2. Натиснете Alt+P, след което натиснете I, L.

 3. В областта Отстъп, в полето Ляво въведете число в инчове или използвайте клавишите със стрелки, за да изберете стойност през стъпка от 1/10 инча.

  Забележка: За да зададете единица, различна от инчове, въведете число, последвано от мерна единица, като например 12 пкт за 12 пункта, 1 см за 1 сантиметър или 15 пкс за 15 пиксела.

 4. За да приложите промените, натиснете Enter.

Отстъп от дясното поле

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, за който искате да зададете отстъп.

 2. Натиснете Alt+P, след което натиснете I, R.

 3. В областта Отстъп, в полето Дясно въведете число в инчове или използвайте клавишите със стрелки, за да изберете стойност през стъпка от 1/10 инча.

  Забележка: За да зададете единица, различна от инчове, въведете число, последвано от мерна единица, като например 12 пкт за 12 пункта, 1 см за 1 сантиметър или 15 пкс за 15 пиксела.

 4. За да приложите промените, натиснете Enter.

Подравняване на текст чрез "Кажи ми"

Когато не знаете клавишната комбинация или искате да научите още опции, опитайте да използвате полето Кажете ми какво искате да направите.

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, документ или таблицата, която искате да подравните.

 2. За да се придвижите до полето Кажете ми какво искате да направите, натиснете Alt+Q.

 3. Въведете ключова дума или фраза, свързани с вашата задача и след това натиснете клавиша стрелка надолу, за да изберете от резултатите от търсенето. Въведете например подравняване на текста за свързани действия, като например бутона Подравни отдясно . Някои резултати може да бъде подменюта с повече възможности за избор.

 4. За да изберете опция, натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за задаване на редова разредка и отстъпи в Word

Клавишни комбинации за Microsoft Word за Windows

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word за Android с вашата клавиатура и TalkBack, вградени Android екранен четец, за да промените подравняването на текста. Word за Android обикновено Подравнява текста хоризонтално в лявото поле и оставя синкопиран дясното поле. Можете да центрирате текста, подравняване дясното или лявото поле или да настройва разредката между думите в един абзац, така че левия и десен ръб са дори подравняване.  За да подравните страница вертикално, например, за да създадете титулна страница, превключете към пълната настолна версия на Word.

Забележки: 

В тази тема

Ляво или дясно подравняване на текста, центриране на текста или двустранно подравняване на текста

Подравняване определя вида и ориентацията на краищата на абзаца: ляво подравнен, дясно подравнен, центриран или двустранно текст. Можете бързо да форматирате абзаците във вашия документ, за да използвате желаното подравняване.

 1. Когато редактирате вашия документ, плъзнете пръста си около областта за писане, докато TalkBack чете ред на абзаца, където искате да промените подравняването. Докоснете двукратно екрана, за да преместите курсора там.

 2. Ако е необходимо, за да затворите клавиатурата и отидете на раздела Начало , плъзнете надясно, докато чуете "не е избрано, повече опции за превключване" и след това Докоснете двукратно екрана. Раздела " Начало " се отваря, и ще чуете: "Раздел, Home избрано меню."

 3. В раздела Начало направете едно от следните неща:

  • За да подравните текста към левия, плъзнете надясно, докато чуете "Подравняване вляво, смяна" и след това Докоснете двукратно екрана.

  • Да подравните текста към right, плъзнете надясно, докато чуете "Подравни отдясно смяна" а след това Докоснете двукратно екрана.

  • За да центрирате текста, плъзнете надясно, докато чуете "Център, смяната," и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За подравняване на текста, плъзнете надясно, докато чуете "Подравняване, смяната," и след това Докоснете двукратно екрана.

  Забележка: Текущо избрания подравняване е обявени като "Отметнато < подравняване > превключване."

  Забележка: Двустранно текст може да са трудни за четене за хора, които са с увреждания за четене, като например дислексия. За да направите вашия документ достъпен колкото е възможно, изберете стил на различни подравняване.

 4. За да затворите лентата и превключване на клавиатурата, плъзнете надясно, докато чуете "Отметнато, още опции, смяната," и Докоснете двукратно екрана.

Персонализиране на отстъпите на абзац

Можете да добавите отстъп от лявото или дясното поле на страницата.

 1. Когато редактирате вашия документ, плъзнете пръста си около областта за писане, докато TalkBack чете ред на абзаца, където искате да промените отстъпа. Докоснете двукратно екрана, за да преместите курсора там.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да добавите отстъп отляво, плъзнете надясно, докато чуете "Намали отстъпа, бутон," и Докоснете двукратно екрана.

  • За да добавите отстъп отдясно, плъзнете надясно, докато чуете "на отстъпа, бутон," и Докоснете двукратно екрана.

 3. След като изберете опция, се добавя отстъпа на абзац.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за задаване на редова разредка и отстъпи в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Mobile с разказвача, вградени Windows екранен четец, за да промените подравняването на текста във вашите документи. Хоризонтално или подравняване в дясното или лявото поле на хоризонталното подравняване на текст за настройка на разредката между думите в един абзац, така че левия и десен ръб са дори. За да подравните страница вертикално, например, за да създадете титулна страница, превключете към пълната настолна версия на Word.

Забележки: 

В тази тема

Промяна на подравняването на текста

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, документ или таблицата, която искате да подравните.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Още опции, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Направете едно от следните неща:

  • За да подравните текста отляво, плъзнете десния докато чуете "Разстояние, подравняване левия бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За да подравните текста отдясно, плъзнете надясно, докато чуете "Разстояние, подравняване десния бутон" и след това Докоснете двукратно екрана.

  • За да центрирате текста, плъзнете надясно, докато чуете "Изключване, център за бутон" а след това Докоснете двукратно екрана.

Двустранно подравняване на текста

Забележка: Двустранно текст може да бъде много трудно да се чете за хора, които имат четене увреждания например дислексия. За да си документ достъпен колкото е възможно, изберете стил на различно подравняване.

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, който искате да подравните.

 2. Плъзнете нагоре или надолу с един пръст, докато чуете: "Елементи".

 3. Плъзнете надясно, докато чуете "Още опции, бутон," и след това Докоснете двукратно екрана.

 4. Плъзнете надясно, докато чуете ", подравняване, бутон" и след това Докоснете двукратно екрана за подравняване на абзац.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за задаване на редова разредка и отстъпи в Word

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Използвайте Word Online с клавиатурата и екранен четец, за да промените подравняването на хоризонтален текст във вашите документи. Ние имам проверка то с разказвача, но тя може да работи с други екранни четци, докато те следват общи стандарти за достъпност и техники. Ще научите как да бързо да центрирате текста, подравняване в дясното или лявото поле или двустранно подравняване да настройва разредката между думите в един абзац, така че левия и десен ръб са дори. За да подравните страница вертикално, например, за да създадете титулна страница, превключете към пълната настолна версия на Word.

Забележки: 

 • Ако използвате разказвача с Windows 10 Fall Creators Update, трябва да изключите режима на преглед, за да редактирате документи, електронни таблици или презентации с Office Online. За повече информация вижте Изключване на виртуалния режим или режима на преглед в екранни четци в Windows 10 Fall Creators Update.

 • Новите функции на Office 365 се издават постепенно за абонатите на Office 365, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как да получавате новите функции по-бързо, се присъединете към програмата Office Insider.

 • За да научите повече за екранните четци, отидете на Как работят екранните четци с Microsoft Office.

 • Когато използвате Word Online, ви препоръчваме да използвате уеб браузъра Microsoft Edge. Тъй като Word Online се изпълнява в уеб браузъра, клавишните комбинации са различни от тези в настолната програма. Например ще използвате Ctrl+F6 вместо F6 за влизане в командите и излизане от тях. Освен това, често срещани клавишни комбинации, като F1 (Помощ) и Ctrl+O (Отваряне), важат за уеб браузъра, но не и за Word Online.

В тази тема

Промяна на подравняването на текста

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, документ или таблицата, която искате да подравните.

 2. Направете едно от следните неща:

  • За да подравните текста отляво, натиснете Ctrl + L.

  • За да подравните текста отдясно, натиснете Ctrl + R.

  • За да центрирате текста, натиснете Ctrl + E.

Двустранно подравняване на текста

Забележка: Двустранно подравненият текст може да е много труден за четене от хора с проблеми в четенето, като например дислексия. За да направите документа си възможно най-достъпен, изберете друг стил на подравняване.

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, който искате да подравните.

 2. Натиснете Ctrl + J за подравняване на текста, така че левия и десен ръб са дори.

Персонализиране на подравняването на абзац

За да подравните текста към определено място, можете бързо да зададете отстъп на абзаците от лявото или дясното поле на страницата.

Отстъп от лявото поле

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, който искате да направите отстъп.

 2. Натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това натиснете P, I, л. Фокусът се променя в полето лявотстъп част на.

 3. Въведете число в инчове и натиснете клавиша Enter, или използвайте нагоре и надолу, за да промените отстъпа на стъпки от 1/10 инча.

  Забележка: За да зададете отстъпа в сантиметри, въведете число, следвано от "см".

Отстъп от дясното поле

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, който искате да направите отстъп.

 2. Натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това натиснете P, I, R. Фокусът се променя на полето вдясно на областта за отстъп .

 3. Въведете число в инчове и натиснете клавиша Enter, или използвайте нагоре и надолу, за да промените отстъпа на стъпки от 1/10 инча.

  Забележка: За да зададете отстъпа в сантиметри, въведете число, следвано от "см".

Подравняване на текст чрез "Кажи ми"

Когато не знаете клавишната комбинация или искате да знаете за още опции, опитайте да използвате полето Кажи ми какво искате да направите .

 1. Поставете точката на вмъкване някъде в абзаца, който искате да подравните.

 2. За да преместите полето Кажи ми какво искате да направите , натиснете клавиша с емблемата на Alt + Windows и след това натиснете Q.

 3. Въведете ключова дума или фраза, свързани с вашата задача и след това натиснете клавиша стрелка надолу, за да прегледате резултатите от търсенето. Въведете например "Подравняване на текста" за свързани действия, като например бутона Подравни отдясно . Някои резултати може да бъде подменюта с повече възможности за избор.

 4. Изберете между резултатите от търсенето с нагоре и надолу клавишите със стрелки и изберете опция, като натиснете Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за вмъкване и промяна на текст в Word

Използване на екранен четец за задаване на редова разредка и отстъпи в Word

Клавишни комбинации в Word Online

Основни задачи с използване на екранен четец с Word

Използване на екранен четец за преглеждане и навигиране в Word

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×