Използване на екранен четец за планиране на събрание в Outlook

Използване на екранен четец за планиране на събрание в Outlook

Символ за четене на глас с етикета "Съдържание на екранния четец". Тази тема е за използване на екранен четец с Office

Тази статия е за хора, които използват програма за екранен с продуктите на Office, и е част от набора със съдържание Достъпност в Office. За по-обща помощ вижте Начало на поддръжката на Office.

Използвайте клавиатурата си и разказвача, вградения екранен четец на Windows, за да планирате събрания с други хора, да проверявате кога са налични хората, които каните, да правите събранията да се повтарят, да задавате напомняния за събрания, както и да изисквате отговори от хората, които сте поканили в Outlook 2016.

Забележки: 

 • Новите функции на Office 365 се издават за абонатите на Office 365 постепенно, така че във вашето приложение все още може да няма тези функции. За да научите как можете да получавате по-бързо новите функции, посетете Кога мога да получа най-новите функции в Office 2016 за Office 365?.

 • За клавишни комбинации отидете на Клавишни комбинации за Outlook.

 • Тази тема предполага, че използвате вградения екранен четец на Windows, разказвача. За да научите повече за използването на разказвача, отидете на Запознаване с разказвача.

 • Тази тема предполага, че използвате това приложение с компютър PC. Някои придвижвания и жестове може да са различни за телефон или таблет с Windows.

 • Тази тема засяга и функционалността на JAWS. За да научите повече за JAWS за Windows, отидете на Ръководство за бърз старт на JAWS за Windows.

В тази тема

Планиране на събрание и поканване на потребители

 1. За да създадете покана за събрание от произволно място в Outlook 2016 (например от имейл, календар или задачи), натиснете Ctrl+Shift+Q. Отваря се прозорец Събрание, фокусът се премества в текстовото поле До в поканата и чувате: "До, Редактиране". В JAWS чувате: "До, редактиране".

 2. За да поканите хора на събранието, въведете името на човека и – ако го знаете – имейл адреса му.

  Outlook автоматично търси за съвпадения във вашата адресна книга. За да навигирате между предложенията, използвайте стрелка надолу. Докато се придвижвате, чувате различните имена и адреси.

  Съвет: За да потвърдите имейл адресите, можете да използвате диалоговия прозорец Проверка на имената за търсене. За да отворите диалоговия прозорец Проверка на имената, натиснете Alt+H, за да отидете в раздела Събрание, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Проверка на имената", и след това натиснете Enter. Фокусът се премества върху първото име от резултатите от търсенето и чувате името. Използвайте клавишите със стрелка нагоре или надолу, за да се придвижвате в списъка, и след това натиснете Enter, за да изберете име и адрес.

 3. За да прегледате предложените имена, използвайте стрелка надолу. Натиснете Enter, за да изберете име.

 4. Натиснете клавиша Tab, за да се придвижите до текстовото поле Тема. Чувате: "Тема, редактиране". В JAWS чувате: "Тема, редактиране". След това въведете темата на събранието.

 5. Натиснете клавиша Tab отново, за да се придвижите до текстовото поле Местоположение. Чувате: "Местоположението може да се редактира, редактиране". В JAWS чувате: "Местоположение, редактиране на разгъващ се списък". След това въведете местоположението.

  Съвети: Ако използвате акаунт за Microsoft Exchange, можете да използвате диалоговия прозорец Избор на стаи: Всички стаи, за да проверите наличността и да запазите стаи.

  • За да се придвижите до бутона Стаи... , когато фокусът е в полето Местоположение, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Бутон Стаи...".

  • За да отворите диалоговия прозорец Избор на стаи, натиснете клавиша Enter. Фокусът се придвижва в полето Търсене и чувате "Избор на стаи, Всички стаи, Търсене, Редактиране". В JAWS чувате: "Търсене в колона, редактиране".

  • За да намерите свободна стая в списъка, натиснете клавиша със стрелка надолу, за да се придвижите до списъка. Ще чуете името на избраната стая, както и подробности, като наличността на стаята и телефонния номер.

  • Използвайте бутоните със стрелка надолу и нагоре, за да навигирате в списъка със стаи. За да запазите текущо избраната стая за събранието, натиснете клавиша Enter.

  • Натиснете Enter отново, за да върнете фокуса върху поканата. Чувате темата на събранието, последвана от "Бутон Стаи...".

 6. За да зададете продължителността на събранието, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Начална дата, редактиране". В JAWS чувате: "Начална дата, редактиране". По подразбиране това поле включва деня и датата на създаване на поканата за събрание.

  Съвет: Можете да проверите кога са на линия хората, които каните, преди да запишете или изпратите поканата за събрание. За повече информация вижте Проверяване дали хората, които каните, са на линия.

  В зависимост от продължителността на събранието използвайте един от следните два метода:

  • Ако събранието ще продължи цял ден, въведете датата на събранието и след това натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Неотметнато, квадратче Целодневно събитие". В JAWS чувате: "Квадратче Целодневно събитие, не е отметнато". За да поставите отметка в квадратчето, натиснете клавиша за интервал. Чувате: "Отметнато".

  • Ако събранието трае по-малко от един пълен ден, въведете датата на събранието и натиснете Enter. Чувате: "Начален час". Въведете началния час на събранието и след това натиснете клавиша Enter.

   Фокусът се придвижва до текстовото поле Краен час и чувате "Краен час".

 7. За да зададете крайния час на събранието, въведете крайния час и след това натиснете клавиша Enter.

 8. За да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S. Фокусът се придвижва върху текущо активния прозорец.

Проверяване дали хората, които каните, са на линия

След като въведете имена в покана за събрание, можете да проверите дали хората са на линия.

 1. В прозореца Събрание натиснете Alt+H и след това натиснете U, за да отворите Помощник за планиране. Чувате: "Списъчно поле Всички участници". В JAWS чувате: "Списъчно поле, Всички участници".

 2. Натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон Опции", след което натиснете Enter, за да отворите падащото меню Опции. Чувате: "Меню". Натискайте клавиша със стрелка надолу, за да преминете през елементите, докато не чуете: "Автоизбиране, свито, елемент от менюто". В JAWS чувате: "Автоизбиране, подменю". След това натиснете клавиша Enter, за да отворите подменюто.

 3. За да навигирате в подменюто, използвайте стрелка надолу. Докато се придвижвате, ще чувате опциите, като например "Всички хора и ресурси" или "Всички хора и един ресурс". За да изберете опция, когато чуете желаната опция, натиснете клавиша Enter.

 4. Автоизбиране избира следващия подходящ час, отговарящ на избраната от вас опция. В разказвача чувате предложената дата и час и името на всеки участник и дали е на линия, например "Мила Николова, свободна". В JAWS, за да чуете за всеки участник дали е на линия, прегледайте списъчното поле на участниците.

 5. Изберете една от тези опции:

  • За да приемете часа и да изпратите поканата за събрание, натиснете Alt+S.

  • За да приемете часа и да се върнете към формуляра за покана, натиснете Alt+H, P, P. Ако искате да редактирате поканата, използвайте клавиша Tab, за да се придвижите между полетата за покана.

  • За да се върнете към Автоизбиране, за да намерите друга опция, повторете предишните стъпки. Обърнете внимание, че в повечето случаи фокусът остава върху бутона Опции и можете да натиснете клавиша Enter. В противен случай натискайте клавиша Tab, докато не чуете: "Бутон Опции".

Трансформиране на еднократно събрание в повтарящо се събрание

 1. В прозореца за покана Събрание натиснете Alt+H и след това натиснете E, за да се преместите, за да отворите диалоговия прозорец Повторение на среща. В "Разказвач" чувате: "Повторение на среща. Начало, редактиране". В JAWS чувате: "Повторение на среща. Колона начало". Чувате също началния час на събранието.

 2. За да преместите фокуса върху груповото поле Схема на повторение, в диалоговия прозорец Повторение на среща натискайте клавиша Tab, докато не чуете текущо избраната схема ("Ежедневно", "Ежеседмично", "Ежемесечно" или "Годишно").

 3. За да се придвижвате между различните схеми на повторение и да ги избирате, използвайте клавишите със стрелки. Можете да изберете една от следните опции:

  • Опции за ден

   За да изберете опцията Ежедневно, натиснете Alt+D. В "Разказвач" чувате: "Ежедневно". В JAWS чувате: "Схема на повторение, ежедневно".

   • Всеки работен ден от седмицата

    Натиснете клавиша Tab и след това, за да преместите фокуса върху опцията Всеки работен ден и да я изберете, натиснете Alt+K. Чувате: "Всеки работен ден".

   • Всеки няколко дни

    За да преместите фокуса върху бутона Всеки, натиснете Alt+V. Чувате: “Всеки”. За да преместите фокуса върху текстовото поле с дни, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Всеки, редактируем текст". Въведете броя дни (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки два дни, въведете 2) и след това натиснете клавиша Enter.

  • Опции за седмица

   • Ежеседмично

    За да изберете опцията Ежеседмично, натиснете Alt+W. В "Разказвач" чувате: "Ежеседмично". В JAWS чувате: "Схема на повторение, ежеседмично".

   • На всеки няколко седмици

    Изберете опцията Ежеседмично. За да преместите фокуса върху текстовото поле Повторение на всеки, натиснете клавиша Tab. Чувате: "Повторение на всеки, редактируем текст, седмица". Въведете броя седмици (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки три седмици, въведете 3).

  • Опции за месец

   • Ежемесечно

    За да изберете опцията Ежемесечно, натиснете Alt+M. В "Разказвач" чувате: "Ежемесечно". В JAWS чувате: "Схема на повторение, ежемесечно".

   • На всеки няколко месеца

    Изберете опцията Ежемесечно. За да зададете повтарянето на събранията, натиснете клавиша Tab три пъти. Чувате: "Ден, редактируем текст, на всеки, редактируем текст, месец". Въведете броя месеци (например за да укажете, че събранието се повтаря на всеки три месеца, въведете 3).

  • Ежегодно

   За да изберете опцията Ежегодно, натиснете Alt+Y. В "Разказвач" чувате: "Ежегодно". В JAWS чувате: "Схема на повторение, ежегодно".

  След като изберете опциите за повтаряне, за да затворите диалоговия прозорец Повторение на среща, натискайте клавиша Tab, докато не чуете "Бутон OK", а след това натиснете клавиша Enter.

Вж. също

Използване на екранен четец за прочитане и отговаряне на покана за събрание в Outlook 2016

Клавишни комбинации за Outlook

Клавишни комбинации за навигация в пощата на Outlook

Основни задачи при използване на екранен четец с календара в Outlook

Настройка на устройството за работа с функциите за достъпност в Office 365

Научете как да навигирате в Outlook с помощта на функциите за достъпност

Техническа поддръжка за клиенти с увреждания

Microsoft иска да осигури възможно най-добрата среда за работа за всички свои клиенти. Ако имате увреждане или имате въпроси, свързани с достъпността, се обърнете към центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft за техническа помощ. Екипът за поддръжка от центъра за отговори за хора с увреждания е обучен в използването на много популярни технологии за хора с увреждания и може да предложи помощ с езика на знаците на английски, испански, френски и американски. Отидете в сайта на центъра за отговори за хора с увреждания на Microsoft, за да намерите данните за връзка за вашия регион.

Ако сте потребител от държавна организация или фирма, обърнете се към корпоративния център за отговори за хора с увреждания.

Разширете уменията си в Office
Преглед на обучението
Получавайте първи новите функции
Присъединете се към участниците в Office Insider

Беше ли полезна тази информация?

Благодарим ви за обратната връзка!

Благодарим ви за вашата обратна връзка. Изглежда, че ще бъде полезно да ви свържем с един от нашите агенти по поддръжката на Office.

×